Näthatsgranskaren är en dålig utveckling i Sverige

publicerad 28 oktober 2018
- av Jan Norberg
Näthatsgranskaren- Montage: NewsVoice

DEBATT. "Vi har i Sverige hunnit vänja oss vid att yttrandefriheten inte omfattar alla åsikter. Det finns enligt pk-syndromet vissa åsikter som måste straffas. När Näthatsgranskaren och andra av staten finansierade pk-aktörer börjar anmäla människor för åsikter så är det ett klart brott mot vår grundlagsskyddade yttrande och åsiktsfrihet". Det skriver Jan Norberg som pekar ut Näthatsgranskaren som en särskild oroande utveckling i landet. 

Text: Jan Norberg | Bild: Näthatsgranskaren Tomas Åberg - Montage: NewsVoice baserat på ett foto av Minna Grönfors

Det svenska rättsväsendet är ju givetvis lojala mot våra politikers preferenser vad som skall betraktas som åsikter vilka inte ryms inom denna grundlagsskyddade rätt, dvs med polis och åklagare som struntar i att upprätthålla svensk lag, pga otillbörligt inflytande från pk-syndromet, agerar själva kriminellt när de medvetet bryter mot avsikten i den svenska grundlagen.

56 åring som har sex med 6-åring är ok om mannen är profet

Pk-fenomenet är förvisso under kraftig utbredning runt om i Europa (EU) och vi kan se den första domen där EU-domstolen gör samma skeva tolkning som vårt svenska rättsväsende gjort. Den Österrikiska kvinna som nu fått sitt mål avdömt av EU-domstolen kan tråkigt nog bara konstatera att även EU-domstolen sätter lojaliteten mot pk-syndromet framför en korrekt tolkning av åsikts- och yttrandefriheten.

Dagens Nyheter:

"...en kvinna föreläste om islam i Wien. Då diskuterade hon giftermålet mellan profeten Muhammed och sexåriga Aisha. Kvinnan antydde i föreläsningen att Muhammed ”gillade att göra det med barn”, och ställde den retoriska frågan, ”en 56-åring och en 6-åring? Vad kallar vi det, om inte pedofili?”.

Två år senare, 2011, dömdes hon i en domstol i Wien för att ha talat ”nedsättande om religiös lära” och att betala 480 euro i böter, samt rättegångskostnader. Hon överklagade två gånger – och fick avslag i båda instanser." 

"Kvinnan anmälde fallet till Europadomstolen..." och "...25 oktober, meddelade Europadomstolen att domen inte strider mot artikel 10."

DN: Europadomstolen: Inte fel att döma kvinna för att ha kallat profeten Muhammed pedofil


Någon kanske inte anser att det är så intressant att ta del av vad EU-domstolen har att säga i fall som dessa och det berör ju endast ett ganska avlägset fall i Österrike, men då missar man konsekvenserna av denna EU-dom eftersom Sverige och alla andra EU-länder har i avtal från 1994 lovat att EU-domstolens tolkning har prejudicerande verkan för hur svenska domstolar skall förhålla sig i fall som dessa.


Vi har nu fått EU-domstolens vägledning för vad som skall tolkas som åtalbart och vilka konsekvenser detta skall få för alla EU-medborgare, skrämmande läsning utlovas.

Näthatsgranskaren är fel utveckling

I förlängningen så innebär denna EU-dom ännu en spik i kistan för den europeiska åsikts- och yttrandefriheten, förhärligandet av Islam och all den dårskap som den våldsideologin står för är det dock helt i sin ordning att torgföra fritt i alla sammanhang. Man undrar hur detta skall sluta om svenska väljare fortsätter att låta sig ledas fram till den slutliga stupstock som detta förtryck indikerar.

Vi skall uppenbarligen alla skrämmas till underkastelse tex genom Näthatsgranskaren, jag vägrar dock och hoppas att jag någon gång blir anmäld för mina åsikter och min rätt till yttrandefrihet. Kanske är det reptilhjärnan som slår till igen om man skall tro den självutnämnde experten Hedi Bel Habib.

Text: Jan Norberg, Portugal

Relaterat