Domslut ger hopp till de som tar vitamin D3 som kosttillskott

publicerad 15 november 2018
- av Jan Norberg
Aging, åldrande, hälsa, vitalitet - Foto: Crestock.com

HÄLSODEBATT. En färsk dom i Högsta Förvaltningsdomstolen ger oss som tar D3-vitamin lite hopp om att offentliga myndigheters ingripanden faktiskt kan överklagas och till slut vinna framgång, åtminstone temporärt.

Text: Jan Norberg

Högsta förvaltningsdomstolen:

“Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om en kommunal nämnd haft erforderligt författningsstöd när den ingripit mot ett företags försäljning [Greatlife Group] av ett visst kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av D-vitamin. Nämnden hänvisade till att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bedömt att den högsta säkra dygnsdosen D-vitamin uppgick till en viss lägre nivå. Nämndens ingripande bestod i ett beslut om saluförbud och återkallande.
 
Högsta förvaltningsdomstolen fann att frågan om vilka möjligheter som finns att ingripa mot ett kosttillskott bör ta sin utgångspunkt i kosttillskottsdirektivet. Domstolen konstaterade att direktivet innehåller bl.a. regler om fastställande av maximi- och miniminivåer för vitaminer i kosttillskott, men att några sådana värden ännu inte fastställts.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebar nämndens beslut i realiteten att nämnden lokalt infört ett sådant maximivärde som ska fastställas av kommissionen eller, i avvaktan härpå, av Sverige för nationen. Domstolen fann att nämnden saknat erforderligt författningsstöd för att meddela beslutet i fråga.
Det fanns därför anledning att meddela prövningstillstånd i målet i de delar där frågan om prövningstillstånd tidigare förklarats vilande samt att upphäva underinstansernas avgöranden och nämndens beslut.” – Domslut, Högsta Förvaltningsdomstolen, 13 november 2018

Det bedrövliga i hela denna hantering är att det hur tydligt som helst framgår att myndigheter samverkar för att tillgodose Big Pharmas synnerligen aktiva påverkanskampanjer på olika myndigheter.


Jag undrar hur dessa myndighetspersoner är skapta då de med glädje springer Big Pharmas ärenden. Set är en skam för Sverige att några självutnämnda myndighetspersoner ger sig själva en expertroll som de inte på något sätt kan backa upp med lagrumsstöd. Skandal är väl bara förnamnet.


Den myndighetskorruption som förekommer är nu så utspridd att offentligt anställda inte drar sig för att begå lagbrott när de jagar vanliga medborgares rätt att själva bestämma över sina respektive liv.

Skulle inte tro att vi kan se någon rapportering om detta i massmedia. Istället måste vi alla ställa oss frågan om hur våra politiker och myndigheter kan tillåta att aktiva lobbygrupper från Big Pharma tubbar myndigheter till ingripanden som kommersiellt utmanar deras produkter, det är solklara brott som begås när myndigheter ingriper utan lagstöd, men som framgår av domen så finns inga straffrättsliga påföljder gentemot de myndighetsanställda vilka aktivt försökt stänga ned försäljningen av ett helt normalt kosttillskott.

Palmeregeringen tog som bekant bort ämbets- och tjänstemannaansvaret 1975 och sedan dess är alla politiker och myndighetsanställda straffimmuna. Vi måste få tillbaka detta tjänsteansvar annars är vi vanliga medborgare rättslösa.

Jag ber er dig att notera att denna dom är ett undantag då det kommer till domstolarnas bedömningar. Normalt har ingen liten aktör de muskler och den kraft som krävs för att gå hela vägen med ett juridiskt ombud.

Att behöva gå hela vägen till HFD för att få sin självklara rätt tillgodosedd är inget annat än korrupt myndighetsmissbruk till förfång för svenska medborgare. Hur länge skall vi stillatigande se detta spel pågå?

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det vi kallar RDI är gränser som sattes 1938 under kriget, vilka gränser man satte som LÄGSTA gräns för att undvika brist och sjukdomar. Dessa gränser missbrukas på det grövsta av rena missförstånd och okunnighet framför allt.
  Det är numera producent / importör / säljare som ansvarar för innehållet i fråga om mängder. Ingen myndighet.
  Läkarkåren rekommenderar betydligt större intag än dagens RDI, det gäller i princip allt som kallas för kosttillskott Vitaminer / mineraler m.m.
  Det finns också mängder av nyare studier o forskning om stöder större intag.
  Och det finns en mängd falska studier avsiktligt planerade för att vissa NOLL nytta, genom för små mängder av aktiva substanserna, och ställda mot diagnoser som inte har nytta av tillskotten. DÅ kan man alltså “bevisa ” vad som helst.

 • Många är de läkare som själva tar D-vitamin och de jag känner har överlevt doser på 6000. Det vore bättre om vi alla började göra som politikerna dvs… precis vad VI vill.

 • DE nivåer RDI som det kallas är tillkomna under 2:a världskriget som en rekommendation till soldater och är MINIMI nivåer för att undvika brist som skapar sjukdom. Mängder av ny forskning och dagens läkare som rekommenderar D3 anser att 3-4000 är minimi nivåerna i Sverige. SÅ RDI är alltså lägsta nivån men missbrukas till att kallas rekommenderat dagligt intag som om det skulle vara tillräckligt, men är alltså minst den mängden. Några övre gränsvärden saknas även i Bryssel / EFSA däremot har lagts ett högre ansvar hos t.ex. importörerna / säljarna här i Sverige. Friande domar finns redan i Sverige där MP hade klagat / förbjudit försäljning och fick nobben i rätten.

 • Ämbets- och tjänstemannaansvaret måste snarast återinföras! Det är ju fullständigt vansinnigt att en del inte behöver svara för sina handlingar.

  • Jag håller så klart med dig Inga, men det kommer de korrupta politikerna troligen aldrig att återinföra. Det är så illa det ser ut. Tyvärr.

   Det blir troligen istället någon form av inbördeskrig inom en snar framtid. Så långt har det tyvärr gått!

  • Inga, mig veterligen är det endast SD som motionerat om att återinföra ämbets och tjänstemanna ansvaret.

   Slutsatsen måste bli att en röst på SD åtminstone innebär vissa förhoppningar att de gör något åt denna dårskap som det innebär att politiker och myndighetspersoner sedan 1975 inte längre kommer att vara straffimmuna.

   • Hej Jan. Mkt bra artikel – tack!
    Även partiet MED vill återinföra ämbets- o tjänstemannaansvaret – men dom är så nya att de inte hunnit bli särskilt kända ännu. Jag hoppas på mer från dem i samband med nästa val.

 • Tack Jan för denna artikel! Den fyller på den redan fulla grytan av myndighetsmissbruk i Sverige.

  Själv har jag en underbar dotter som jobbar som sjuksköterska och nu dessutom forskar inom detta gebit, och som sedan flera år tillbaka rekomenderat mig att inta rejäla doser av D-vitamin.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *