Ska ansvarig utgivare för NewsVoice stämma MSB för förtal?

publicerad 13 november 2018
- av Jan Norberg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund

DEBATT. Johan Westerholm driver en blogg kallad Ledarsidorna och han utger sig för att i grunden hysa socialdemokratiska uppfattningar, men nu har han fått nog. Det som i korthet har hänt är att UD, efter sin famösa fadäs med sin så kallade 261-lista, har stämplat Johan Westerholm som högerextrem.

Text: Jan Norberg | Bakgrund: NewsVoice frågar MSB: Var är bevisen att NewsVoice är pro-Kremlin?

Johan Westerholm- Pressfoto: Ledarsidorna.se
Johan Westerholm- Pressfoto: Ledarsidorna.se

Johan Westerholm tar tillfället i akt och skickar in en besvärsskrivelse till Justitieombudsmannen (JO) där han kräver upprättelse för vad den svenska versionen av Deep State håller på med. Vi skall hålla i minnet att det just nu inte finns en ordentlig regering och den övergångsministär som sitter temporärt uttrycker klart politiska uppfattningar inom ramen för sitt uppdrag.


Att som sosse bli kallad för högerextrem förefaller vara en gräns som Johan Westerholm inte kan förlika sig med som ansvarig utgivare, därför anmäler han sitt ärende till JO.


Smaka på den du Torbjörn Sassersson som via MSB (Myndigheten för Samhällsberedskap) blivit utpekad att härbärgera pro Kremlin-uppfattningar. Det är rimligen ordentligt mycket värre än att bli kallad högerextrem.

Det är illa när anställda inom svensk statsförvaltning öppet och ogenerat attackerar sina medborgare för att hysa till den socialistiska doktrinen avvikande uppfattningar. Det är ett typexempel på svensk Deep State-anda. Delar man inte den vänsterextrema socialistiska så kallade ”värdegrunden” så skall man brännmärkas, något som Johan Westerholm också mycket riktigt påpekar i sin artikel.

Westerholm vänder sig av lätt insedda skäl till JO, men erfarenheten visar att också denna genomkorrupta instans undantagslöst alltid ställer sig på de statsanställdas sida. De är ju alla trogna den sk värdegrunden och det legitimerar de Deep State-anställdas rätt att attackera åsiktsfriheten och den fria yttrandefriheten, men är det då sannolikt att JO verkligen skulle ta Johan Westerholms parti? Knappast skulle jag tro.

JO är också ett lydigt Deep State-redskap som inte sparar någon möda att förtrycka och jaga åsikter som de inte anser politiskt korrekta, grundlagen lyser bara med sin frånvaro. Däremot befrämjas den egna karriärutvecklingen om JO ställer sig på Deep States sida. JO är själv en del av denna korruption.

Är den väg Westerholm valt då den rätta för att komma till rätta med detta? Knappast om jag skulle få ge Johan ett råd. Jag tror att han istället som ansvarig utgivare och personligt ansvarig skulle ha stämt staten för förtal, vilket givetvis är en mer riskfylld insats då han, om han förlorar, måste betala rättegångskostnader för sin egen och motpartens del samt sitt juridiska ombud.

Jag skulle vilja att alla vilka läser NewsVoice röstar i kommentarsfältet om tillvägagångssätt för Torbjörn Sassersson att få upprättelse för sin del.

Vad ska Torbjörn Sassersson göra?

  • Anmäla MSB till JO
  • Stämma staten, dvs att stämma MSB

Blir svarsutfallet att majoriteten av NewsVoice läsare anser att Torbjörn Sassersson skall försöka stämma staten (MSB) så behöver vi alla som trogna läsare av NewsVoice öppna plånboken och skänka nån hundralapp vardera till NewsVoice så att dessa pengar öronmärks för detta ändamål. Jag föreslår att Sassersson ordnar så att det blir full transparens i denna insamling så att vi alla kan se hur mycket pengar vi lyckas mobilisera för att ge MSB en match.

Vore det inte ganska trevligt att kunna få den så förhatlige Dan Eliasson i rampljuset så att hans terrorvälde kan få ett slut?

Text: Jan Norberg

Relaterat