Ska ansvarig utgivare för NewsVoice stämma MSB för förtal?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 13 november 2018
- Jan Norberg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund

DEBATT. Johan Westerholm driver en blogg kallad Ledarsidorna och han utger sig för att i grunden hysa socialdemokratiska uppfattningar, men nu har han fått nog. Det som i korthet har hänt är att UD, efter sin famösa fadäs med sin så kallade 261-lista, har stämplat Johan Westerholm som högerextrem.

Text: Jan Norberg | Bakgrund: NewsVoice frågar MSB: Var är bevisen att NewsVoice är pro-Kremlin?

Johan Westerholm- Pressfoto: Ledarsidorna.se
Johan Westerholm- Pressfoto: Ledarsidorna.se

Johan Westerholm tar tillfället i akt och skickar in en besvärsskrivelse till Justitieombudsmannen (JO) där han kräver upprättelse för vad den svenska versionen av Deep State håller på med. Vi skall hålla i minnet att det just nu inte finns en ordentlig regering och den övergångsministär som sitter temporärt uttrycker klart politiska uppfattningar inom ramen för sitt uppdrag.


Att som sosse bli kallad för högerextrem förefaller vara en gräns som Johan Westerholm inte kan förlika sig med som ansvarig utgivare, därför anmäler han sitt ärende till JO.


Smaka på den du Torbjörn Sassersson som via MSB (Myndigheten för Samhällsberedskap) blivit utpekad att härbärgera pro Kremlin-uppfattningar. Det är rimligen ordentligt mycket värre än att bli kallad högerextrem.

Det är illa när anställda inom svensk statsförvaltning öppet och ogenerat attackerar sina medborgare för att hysa till den socialistiska doktrinen avvikande uppfattningar. Det är ett typexempel på svensk Deep State-anda. Delar man inte den vänsterextrema socialistiska så kallade ”värdegrunden” så skall man brännmärkas, något som Johan Westerholm också mycket riktigt påpekar i sin artikel.

ArcanumSkolan 2024

Westerholm vänder sig av lätt insedda skäl till JO, men erfarenheten visar att också denna genomkorrupta instans undantagslöst alltid ställer sig på de statsanställdas sida. De är ju alla trogna den sk värdegrunden och det legitimerar de Deep State-anställdas rätt att attackera åsiktsfriheten och den fria yttrandefriheten, men är det då sannolikt att JO verkligen skulle ta Johan Westerholms parti? Knappast skulle jag tro.

JO är också ett lydigt Deep State-redskap som inte sparar någon möda att förtrycka och jaga åsikter som de inte anser politiskt korrekta, grundlagen lyser bara med sin frånvaro. Däremot befrämjas den egna karriärutvecklingen om JO ställer sig på Deep States sida. JO är själv en del av denna korruption.

Är den väg Westerholm valt då den rätta för att komma till rätta med detta? Knappast om jag skulle få ge Johan ett råd. Jag tror att han istället som ansvarig utgivare och personligt ansvarig skulle ha stämt staten för förtal, vilket givetvis är en mer riskfylld insats då han, om han förlorar, måste betala rättegångskostnader för sin egen och motpartens del samt sitt juridiska ombud.

Jag skulle vilja att alla vilka läser NewsVoice röstar i kommentarsfältet om tillvägagångssätt för Torbjörn Sassersson att få upprättelse för sin del.

Vad ska Torbjörn Sassersson göra?

 • Anmäla MSB till JO
 • Stämma staten, dvs att stämma MSB

Blir svarsutfallet att majoriteten av NewsVoice läsare anser att Torbjörn Sassersson skall försöka stämma staten (MSB) så behöver vi alla som trogna läsare av NewsVoice öppna plånboken och skänka nån hundralapp vardera till NewsVoice så att dessa pengar öronmärks för detta ändamål. Jag föreslår att Sassersson ordnar så att det blir full transparens i denna insamling så att vi alla kan se hur mycket pengar vi lyckas mobilisera för att ge MSB en match.

Vore det inte ganska trevligt att kunna få den så förhatlige Dan Eliasson i rampljuset så att hans terrorvälde kan få ett slut?

Text: Jan Norberg

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: MSB
 • Bra initiativ. Funderade i liknande banor, att hävda förtal, gällande DN, Expo, m fl, som återkommande gör en sammankoppling och association mellan antisemitism och kritik av George Soros, banker, begrepp som “globalister” eller ifrågasättande av den officiella teorin kring 11 september. Närstående som är trogna läsare av DN indoktrineras i en falsk tro som skadar vårt förhållande. Likaså möjligheten till arbete.

 • Här gäller det nog att hålla huvudet kallt. Mycket stora delar av svenskt rättssystem utgör en länk i inom samma system som MSB agerar.
  Det fanns ett solklart fall av förtal där Anders Sultan riktade en stämning mot Helsinborgs Dagblad och Sydsvenskan. Även för en lekman borde rätten dömt till Sultans fördel – men tji. De agerande i domstolen hade i förväg gjort upp hur det hela skulle gå till och hur utfallet skulle bli.
  Avråder bestämt från ett rättsligt agerande. Däremot är ett fortsatt journalistiskt nötande av vikt. JO kan man föralldel pröva.

 • Noterat: Citat från Soldathandboken:

  “I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier. Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig.”

  NewsVoice följer principerna för psykologiskt försvar enligt soldathandboken
  https://newsvoice.se/2018/02/newsvoice-foljer-principerna-for-psykologiskt-forsvar-enligt-soldathandboken/

 • Vi ska inte ge upp, utan kämpa för Sverige.

  Parasiterna i statsledningen behöver avslöjas och avlägsnas från all offentlig maktutövning.

  MSB är en av de svenska myndigheter som behöver ganomgå en sanering.

 • Är det någon idé med stämning? Det svenska korrumperade rättsystemet är ändå i knät på de här krafterna och det kan bara sluta med höga juristarvoden för Newsvoice del.
  Är det inte bättre att slå där det känns mest? Ut med detta i världen. Ta kontakt med utländska medier, inom eller utanför MSM-fåran. Se till att få det utblåst så stort som möjligt. Vi måste torpedera det fartyget som kallas Sverigebilden så det sjunker nu, det har än så länge bara slagsida. Det finns fortfarande folk som tror Sverige är ett paradis, jag har personligen övertygat flera i USA som tänkt flytta hit att välja Norge istället.
  Det är så man behandlar en sjukdom, man svälter ut den.

  • Det ligger en del i det du skriver Janne. Men fördelen med en rättegång är att utgången blir ett sorts prejudikat.

   Samtidigt protokollförs allas åsikter, och detta kan oavsett innehåll, i framtiden vara en värdefull dokumentation som underlag för att ev gå vidare i någon fråga/liknande ärende. Därför ska man inte underskatta värdet av en ev rättegångs betydelse, oavsett utgången.

 • Eftersom Dan Eliasson har gjort uttalandet offentligen och utifrån sin myndighetsposition/politikerposition, så bör en polisanmälan mot honom innehålla en begäran om att Justitiekanslern väcker åtal i tryckfrihetsbrottmål/alternativt om grovt förtal i vanligt brottmål. I sammanhanget är det viktigt att titta på var uttalandet gjordes och när. Eliasson kan omfattas av meddelarskydd/meddelarfrihet. I sådana fall är det den ansvarige utgivaren/publicisten av förtalet som är ansvarig. Utgivaren kan dock hävda att han hade anledning att tro att uppgiften var sann, och då kan han gå fri baserat på det. Om du kontaktar mig, Torbjörn, så kan vi tillsammans gå igenom det hela. Jag har inte alla detaljer i fallet och kan därför inte råda dig mer än så här.

 • Jag tycker Norbergs idéer är intressanta. Jag visste inte själv att det var möjligt att hävda att utpekandet i rapporten som pro-Kreml kan klassas som förtal, men eftersom det finns en ansvarig utgivare (jag) är det tydligen möjligt. Det mjukare varianten är att anmäla till JO. Det kan i vilket fall som helst vara nödvändigt att markera att MSB:s beteende är orimligt.

  Rapporten “Smearing Sweden” borde aldrig ha publicerats av MSB. Det verkar inte ha utförts en kvalitetskontroll av den bla för att rapportförfattarna drog iväg och la till egna åsikter om vad de anser är bra och dåliga medier och för att de uppmanar MSB ska försöka begränsa nya nätmediers ekonomiska friheter, ett odemokratiskt förslag för att påverka en svensk myndighet och ett nonchalant hot mot pressfriheten.

  Varken MSB eller tankesmedjan ISD bakom rapporten “Smearing Sweden” vill uppge de svenska källorna. MSB hemligstämplar även viss dokumentation. Vad är det som är så hemligt och varför?

  Tyvärr fungerade inte tekniken i enkäten där man kunde fylla i ett svarsalternativ. Istället kan du kommentera här i kommentarsfältet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *