Professor: SVT och SR är vänsterpopulismens oreglerade kanaler

publicerad 23 februari 2019
- Torsten Sandström
SVT pausbild TV1
SVT pausbild TV1
SVT pausbild TV1
Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

DEBATT & ANALYS. I två tidigare artiklar har Torsten Sandström analyserat vad som är typiskt för populismen och dess aktörer. Populister har ambitionen att slå in en kil mellan elit och folk, menar Sandström, men det värsta är när SVT och SR oemotsagt och oreglerat blir vänsterpopulismens kanaler.

Text: Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Sandström skrev boken “Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt” och han driver Anti-pk-bloggen.se

Kortfattat sker det genom ett instuderat medialt budskap, där populisten önskar framställa sig som en vanlig representant för folket. I smidiga ordalag – påminnande om telefonförsäljarens – kränger populisten sitt ofta ganska enkla politiska program.

I denna tredje artikel tänker jag diskutera om man kan säga något allmänt om vilka syften populisten har bakom sin politiska linje. Liksom tidigare baseras min text på Benjamins Moffitts bok, The Global Rise of Populism, 2016.

Samhällsklyftan

Populistens grundläggande strategi är alltså att slå in en kil mellan samhällets etablissemang och folket. Om en klyfta i verkligheten existerar mellan elit och folk är inte avgörande. Det är populistens sak att producera ett gap och saken underlättas förstås om det finns rimliga skäl till en misstro hos publiken. Som nämnts kan populismens kil slås från såväl höger som vänster. Detta har historien åtskilliga bevis på.

Den representativa demokratins historia ger också besked om att det i nästans alla samhällen finns spänningar mellan de folkvalda och väljarkåren. Här blir det populistens uppgift att genom tydliga ord och åthävor blåsa under konflikten och visa att han eller hon står på folkets sida.

Scenariot: samhällskris

Populister gjuter inte olja på vågorna. Tvärtom är en given del av repertoaren att framställa klyftan mellan folk och elit som djup och hotfull. Aktörens budskap är alltså skandalens och den fortgående krisens. Syftet är att basunera ut hur den politiska eliten har misskött sitt uppdrag från väljarna. Någon förståelse för att de etablerade politikerna ofta haft många politiska hänsynstaganden att väga samman visar inte populisten.

Däremot görs det fullt klart att populisten och hans ”folkliga” rörelse ska ställa allt till rätta, bara de tillåts komma i maktställning. Populismens koppling till en pågående samhällskris – som eliten framkallat och aktören ska reda ut – gör att ordvalet ofta får krigets färg. Det talas således om fiender, anfall, fronter, strider och segrar.

De enkla lösningarna

Populistens framställer sig som en del av folket och har därför en ambition att utstråla vanlighet. En sådan framtoning syns även i budskapets okomplicerade form. Aktören har alltså slagkraftiga lösningar, där olika komplikationer tyst förbigås. Meningen är att publiken ska förvånas över hur enkel den rätta vägen är. I budskapet ligger förstås att aktören och hans parti verkligen har beredskap att ordna upp de problem som elitens politiker skapat. Populister vill gärna visa sina ”muskler”.

Den som läser min beskrivning av populismens mål ser direkt att det i TV-åldern finns många svenska politiker som kvalificerar sig för etiketten populist. Tydliga exempel är Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson. Trots ett mångårigt maktinnehav agerar även många inom S-partiet delvis populistiskt. Här framställer man sig gärna som förkämpar för arbetare och folk i utanförskap. Mot detta framhävs en rik överklass, som vältrar sig i lyx.

I en valrörelses slutdebatt ondgjorde sig exempelvis Göran Persson över det villaköp som M-ledaren nyligen gjort i Djursholm (komisk idag med hänsyn till Perssons herrgård). Även Stefan Löfven har populistiska inslag i sin debattstil. Han talar gärna om det starka svenska samhället som tar hand om behövande och tar front mot mörkrets krafter.

Mot bakgrund av att populismens är tämligen utbredd i svensk politik är det ett intressant faktum att begreppet i allmänhet endast brukas för att ge högerpolitiker en dödskallestämpel. ”Populism” används alltså som ett slagträ.

Som framgått är medierna på flera vis spindlar i det nät som populisten klättrar i. Nätet vävs nämligen av teve, radio och press. Framför allt är teve den plattform från vilken populisten agerar. Därför lever många populister i en sorts symbios med medierna. Detta syns tydligt rörande partierna V, S och Mp, som hos SR och SVT ges en vid scen för att proklamera sina ofta tämligen enkla budskap, med slagord mot fattigdom och klimatkris i nutid.

Förhållandet att 70% av landets journalister, enligt vetenskapliga studier, röstar på dessa partier förklarar den hävstångseffekt som den mediala scenen erbjuder. Bara under Aktuellt på SVT (kl 21 samma dag i föregående vecka) intervjuades Jonas Sjöstedt två gånger! Däremot jobbar partierna till höger i en medial motvind.  Vad gäller SD kan man säga att det råder styv kuling. Motvinden är konstant hård.


Det är omöjligt att med vetenskapliga ambition besvara frågan om populism är bra eller dåligt. Svaret är beroende av de politiska värderingar hos den som frågan  riktar sig till. Personligen hyllar jag en öppen diskussion, där såväl argument från höger som vänster ges utrymme.


Dessutom gillar jag budskap som är nyanserade, med rimlig saklig underbyggnad. Detta bör positionera mig mot populism, men ändå anser jag att gapet mellan eliterna och väljarna är ett viktigt faktum som måste framhållas och motverkas. Exempelvis genom plats för allsidig argumentation samt hörande av allmänheten i folkomröstningar.

Om SVT och SR ska tillåtas leva vidare måste de granskas tätare och hårdare

Slutsatsen blir att min inställning till populism är kluven, men på en punkt är jag fullständigt säker. De av staten indirekt kontrollerade – och av folket betalade – medierna SVT/SR måste antingen avvecklas eller strikt regleras och kontrolleras. Den favorisering som idag sker av vänstern är såväl olaglig som skrämmande.

Granskningsnämnden skriver på löpande band av anmälningar. Visst gör nämndens höga jurist enstaka kritiska uttalanden, som häromdagen rörande SVT:s flagranta påhopp på Åkesson i slutdebatten, men det är undantagsfall och i praktiken bara ett sätt att legitimera nämndens position.

 • I verkligheten blundar nämnden för det systematiska gynnande som SVT/SR dagligen gör av vänstersidan i svensk politik.
 • Om SVT/SR ska tillåtas leva vidare måste granskningen göras tätare, tuffare och ha inslag av egna stickprov från nämndens sida.
 • Dessutom måste SVT/SR:s chefer ges tydliga direktiv om en löpande och effektiv intern kontroll.
 • Uppsägning måste ske av den anställd som inte anpassar sig till det viktiga kravet på opartiskhet.
 • Det kan inte vara en mänsklig rättighet för journalister att framföra sina politiska åsikter i SVT/SR – oavsett om det sker öppet eller (vanligare) förtäckt.

Enligt min mening är det ett hån mot allmänheten och rättvisan att journalister från SVT/SR i etern å ena sidan tar avstånd från populism, medan de å andra sidan i mer eller mindre förtäckta ordalag dagligen verkar för vänstervarianten. Jag tror inte någon frisinnad människa vill godta en av staten finansierad yrkeskår av propagandister?

Text: Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt, Anti-pk-bloggen.se

Läs mer av Torsten Sandström

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: svt
 • Nej! Någon Kommunistisk Vänster är inte SVT, jag vet inte vad det är riktigt. Fredrik Reinfeldt, hade ju eget program, med hela klanen av polare, och Carl-Bildt har ju också varit flitigt i expert Paneler. jag vet inte vad SVT vill, men inte är det Vänster. Hur lever SVT VD, och andra. ta bara miljö frågor, hur förvirrande det är. ena stunden är det långa Miljöprogram, för att i nästa stund, visa långa köer för Flygresenärer, och resmål? och reseprogram, jag tror journalisterna där suktar efter resa ut, med flyg och göra något Matreportage, och de har väl också synas flitigt. och alla Amerikanska deckare skall vi inte tala om.

 • Författaren har några bra poänger men populism betyder ju bara att t.ex AfS/SD eller nåt annat parti t.ex vänstern eller KD är populära bland väljarna.
  En ska inte krångle till de…

 • Torsten Sandström, du har förmodligen rätt i att det är olagligt. De har alltid sagt att statsTVn är fri från politisk påverkan och reklam. Det går ju att bevisa att det är lögn med otaliga exempel. Och om det är olagligheter de sysslar med finansierat av stöld från folket (Tvångsbeskattat) vad kallar vi dem då?
  Vill man ha bevis så rekommenderar jag att se på ex Lilla Aktuellt. Ingen politisk påverkan på små barn där inte..

  http://www.implodex.space

 • Journalisterna agerar i stort som imperialisterna vill.
  Det som är av vänsterkaraktär överensstämmer med vad globalisternas tankesmedjor kokat ihop.

 • Förstår inte hur någon skribent här kan vara så förvirrad och bortkommen beträffande SVT:s och SR:s politiska agenda. Den är extremt högerinriktad, vilket borde glädja debattörerna. SVT och SR godkänner nämligen inte kritik av kapitalismen i någon av sina kanaler.

  • Jag instämmer!
   SVT kunde inte ens rapportera om höstens demonstration mot inskränkningar i strejkrätten. För någon vecka sedan demonstrerade över en miljon arbetare i Indien. Men inte ett dugg rapporterades. På Irland för några år sedan demonstrerade folket Right2Water men ingenting i PS trots att mellan 50 000 – 100 000 deltog.
   Men en demonstration av den höger-liberala nationalisten Navalnyj i Ryssland får all uppmärksamhet!

   Och på tal om att vara högerinriktad – NewsVocie har inte heller rapporterat om detta? Vad anser Sasserson om beslutet att inskränka i strejkrätten?

 • Professor Torsten Sandström har anser att SR och SVT är oreglerade vänsterpopulistiska kanaler. Javisst är det så, men det har vi ju känt till i mer än femtio år. Vänstervåg och dess avnämare “sextioåttorna” spred sig som pestråttor överallt i samhällskroppen. Förstörelseverket närmar sig sin fullbordan och för dom som har haft svårt att följa med, vill jag peka på nedanstående skrift:
  “The Jewish Catechism: Advice to Jews on How to Achieve Zionist Goals”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=184090

 • Må du som är förvirrad fortsätta med det. Att det kan vara så svårt att ta till sig detta har jag ingen förståelse för. SVt och SR är miljömupparnas och kommunisternas mediala högborg. Det kanske där skon klämmer för dig. Det fordras knappast någon professur för att inse poängen med Sandströms artikel.

 • Mycket märklig analys! Populisterna påstår att vi drabbas av samhällskriser. Men vi har ju akuta samhällskriser! Vi befinner oss i ett mycket farligt läge, på flera sätt. Om populisterna varnar för detta så är de ju bara objektiva! Kommunerna har allvarliga problem med sin ekonomi. Många skolor blir alltmer dysfunktionella. Gränsbevakningen fungerar ej. Organiserad kriminalitet är i tillväxande. Tillochmed bankerna är inblandade i kriminaliteten. Invandingen fortsätter med höga tal, trots att det saknas bostäder och jobb.

  SVT och SR skulle alltså vara populister därför att de pekar på samhällskriser. Men de har ju förnekat problemen och istället pekat ut växthuseffekten och nazismen såsom allvarliga hot. De avleder alltså uppmärksamheten från de verkliga problemen och tonar ned de allvarliga hoten. De har konsekvent verkat för samhällsförstörelse.

  Jimmie Åkesson skulle alltså vara populist därför att han pekar på invandringens konsekvenser och hotet från islam. Innebörden är att det vore bättre om han stoppade huvudet i sanden, eftersom det är enda sättet att undvika populismen. Det är en makalöst förvirrad analys.

  • Tyvärr är Internet i Europa på väg att förstöras i sin nuvarande form. Enligt ett direktiv, EUCP, (som MSM naturligtvis inte nämner något om överhuvudtaget) vill man införas en länkskatt och ett uppladdningsfilter som effektivt kommer att se till att alla små alternativa media kommer att sorteras bort och kvar blir bara de stora aktörerna (= MSM). Se den utmärkta videon från Henrik Jönsson, gör det nu innan lagstiftningen censurerar honom också.
   https://www.youtube.com/watch?v=0iWAwfXCslA

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *