Terrorattacken i Nya Zeeland kan utsätta Sverige för fara – Säpo instämmer inte [ännu]

publicerad 15 mars 2019
- Torbjörn Sassersson red.
Brenton Tarrant, selfie 15 mars 2019

DEBATT. Nattens terrorattack i Christchurch svensk tid som hade minst 49 dödsoffer sätter Sverige på kartan för potentiella nya terrorattacker. Den tanken är inte orimlig, men Säpo uppger till NewsVoice att beredskapsnivån inte höjts.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | text uppd kl 16:01

Nya Zeeland har drabbats av en Breivik-liknande attack. Mannen som identifierats som Brenton Tarrant (ej helt fastställt) utförde attacken mot en moské i staden samtidigt som han sände attacken med live-video på Facebook.

Ebba Åkerlund, privat foto
Ebba Åkerlund, privat foto

På ett av vapnen han använde står skrivet ”Ebba Åkerlund”, ett av offren vid terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Den 11-åriga Ebba nämns flera gånger i ett manifest som Tarrant lämnat efter sig. Texten gör gällande att dagens terrordåd var ”en hämnd för Ebba” på Drottninggatan och hennes död var en anledning som fick Tarrant att sluta tro på en demokratisk eller politisk lösning på ”problemet med inkräktare”. Han syftar bland annat på muslimer.

Brenton Tarrant, selfie 15 mars 2019
Brenton Tarrant, selfie 15 mars 2019

Brenton Tarrant greps och är vid liv. Ytterligare en moské attackerades samtidigt. Minst tre misstänkta är gripna.

Säpo kommenterar

NewsVoice kontaktade svenska Säkerhetspolisens pressavdelning och frågade om beredskapsnivån mot terrorattacker nu höjs i Sverige.

Säpo svarar:

“Säkerhetspolisen bedömer löpande hotbilden mot Sverige. Terrorhotnivån mot Sverige ligger kvar oförändrad på förhöjd nivå (tre på en femgradig skala) där den varit sedan oktober 2010.

När det gäller attentatet på Nya Zeeland samverkar vi och hämtar in information om den allvarliga händelsen. Det som inträffat påverkar inte hotnivån här i Sverige i nuläget.”

Trots allt risk för vedergällning mot Sverige?

NewsVoice skrev i en debattartikel samma dag som terrordådet den 7:e april 2017 att attacken sammanföll strax efter att ett stort antal svenska massmedier i runt 50 artiklar den 4:e till 7:e april 2017 (se artikellista) kraftigt kritiserade islamifieringen i särskilt utsatta områden i Stockholmsregionen.

Det finns anledning att misstänka att massmediernas kritik 2017 mot sharialagarna i Stockholmsförorterna kan ha utlöst attacken samma vecka. Nu när Ebba Åkerlund används som skäl till terrorattacken mot muslimer ligger inte tanken långt bort att den i sin tur kan leda till en vedergällning mot Sverige. 

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: terrorattack