Svenskarna måste ställa krav annars blir det ingen integration anser Hanif Bali, Hamid Zafar och Mustafa Panshiri

12

Den tidigare polisen Mustafa Panshiri, M-politikern Hanif Bali och Hamid Zafar som är barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun, pratar om kulturella motsättningar i Sverige och panelen försöker reda ut begreppsförvirringen kring ord som medborgarskap, etnicitet och kulturidentitet. En central fråga är kravställandet som taktik för att möjliggöra integration. Moderator är Navid Modiri. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad* kl 10:40, 30 april

Hanif Bali menar att det inte går att ha ett samtal om kultur utan att folk blir upprörda, kränkta eller arga. Bali förklarar att i integrationens Sverige existerar tre omständigheter som inte särskiljs i det svenska språket. Dessa är den kulturella identiteten, den civila identiteten (medborgarskapet) och etnicitet.

Dessa begrepp har i den svenska debatten förenklats till att vara svensk eller inte. En person som fått svenskt medborgarskap blir ju inte per automatik svensk. Vi måste tex kunna skilja på att en person kan anses vara kulturellt svensk eller blott etniskt svensk, om undertecknad förstått Bali rätt.

Hanif Bali drar ner en skrattsalva när han säger att godhet och konflikträdsla är synonyma egenskaper för en svensk. Som exempel tar han hur svenska myndigheter av “godhet” bestämt att polisen ska dras tillbaka från ansattaförorter för att låta lokal hederskultur skipa rättvisa.

Han nämner exemplet Husby där kommunen satsat stora belopp på fritidsgårdar och skolor för att komma till rätta med våldet, men med helt värdelösa resultat. Det fanns samtidigt inga försök i Husby att öka säkerheten i området och det ställdes inga krav på de kriminella och detta är en kärnfråga.

Hanif Bali menar att en rasistisk förortspolicy som tidigare tillämpats i ghetton i USA nu tillämpas av “godhet” av myndigheterna i svenska förorter. Policyn handlar om att låta de kriminella göra upp och som konsekvens ta livet av varandra.

Hamid Zafar fick uppdraget att ta fram en handlingsplan för kriminellt belastade skolor, en strategi där tydliga regler, definierad ordning och konsekvenser för dåligt beteende är viktiga pelare eftersom de kriminella helt enkelt klarar av “konstruktiv press” och faktiskt kan följa ett regelverk.

Zafar säger att det detta är vad ungdomar på kant med rättssamhället också efterfrågar, men samtidigt säger han att “vuxenvärlden” i Sverige finner hinder för att dessa krav ställs genom att man ifrågasätter att de som beter sig bra bör belönas. “Svenskarna” blir oroliga för att ett belönande av gott beteende kan leda till särskiljning. Zafar menar istället att eleverna själva jublade över att denna typ av belöningar utdelas.

*Mustafa Panshiri nämner en uppfattning (12:50 i videon) som terrorforskaren Magnus Ranstorp förmedlar, att Islam egentligen inte är problemet utan istället utövarna som i vissa fall, när det gäller våldsbenägna individer, väljer att forma Islam utifrån en våldbejakande tolkning av Islam. Det är alltså inte Islam som formar muslimer utan tvärtom, muslimer formar religionen. Samtidigt är muslimerna lösningen på problemet, säger han.

Det måste ställas krav på en person för att denne ska få medborgarskap

Hamid Zafar nämner Tariq Ramadan som är en schweizisk muslimsk teolog. Ramadan menar att i Europa och särskilt Sverige diskuteras sällan i samband med medborgarskap att en individ förväntas ha en moralisk lojalitet mot det land dit denne flyttat, att lagarna måste respekteras där (och att det inte finns plats för en parallel lagstiftning) samt att det förväntas att invandraren eller migranten måste lära sig landets språk. Personen som kommer till ett nytt hemland måste förstå att denne delar ett gemensamt öde med det folk som denne ansluter sig till.

Panelens alla deltagare verkar vara överens om att integrationens framgång i Sverige är beroende av om svenska myndigheter och svenskar överlag klarar av att ställa krav gentemot de som ska integreras i samhället. 

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: Hur kan vi? | Inspelat på Draken i Göteborg den 23/4, 2019

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

12 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mats Ljungkvist (Matsini)
Gäst
28 september 2019 kl 10:45

– Är hotet mot svenskheten Islam eller muslimer?
Frågan ställdes men avvecklades av att debattiden tog slut!
Jag menar, då kravet, nu gällande svensk lag om medborgarens rätt till religionsfrihet, ställt sedan 1994 -konkret uteslutit islams lära att ordnas likställt med en religion i vårt öppna samhälle, att hotet är inte “problemet”!
“Problemet” är att vårt solidariska, socialt jämställda, jämlika samhälles mentala fostran, inte kan se “Då det just är DET som ÄR “problemet”!
D.v.s. att svenskheten inte tillåter en selektiv samhällsbild! ‘Alla har/skall ha samma, lika… vad det nu än kan vara!’ SÅ, skall svensken vara!
Det är en kommunistsocialistisk idealbild! Radikalt omänsklig! Mänsklighetens ‘mänsklighet’ socialiseras ihjäl! Och, VAD ‘ är mänskligare än att ‘tro’?! Det marxistiskt uttryckta “opiumet” för folket”!

Avdelning 1, artikel 9 om “religionsfrihet” enligt gällande lag SFS 1994:1219, erbjuder inte islam rätten att ordnas som en godkänd religiös lära.
– Vad är islam då? En våldsideologi?
Tillåter vi våldsideologier? Ja. Bara våldet inte utverkas.
Hanif Bali nämnde det. Då har reflekterade kraven nationen (bikers) ställer på sökaren (prospectet): – En fullvärdig medlem, nationen tillhörig (rätt att bära nationens färger), i detta fall: ‘Muslimen’! Som för att underkuvas koranens gudomliga ordning, ställs inför ‘stenhårda’ krav! Helt omänskliga krav, vilka man ‘hoppas’ skall räcka för att bli fullvärdig inför gudomen, den stunden domen ställs!

ISLAM, är således tillåten som tro. Men inte som utövad religion! Det, då den inte, citat svensk religionsfrihet: “innefattar frihet att byta religion eller tro”, slut citat, så bör den inordnas sammaledes som: bikernationer, nazism, huliganism, anarkism, vänster-, högerradikalism, fundamentalism m.fl. ideologiska, mänskliga ‘trosrörelser’! För dessa sociala divertiklar söker makt! Antingen autonomt eller implementärt!
Och, allt bygger på människans rudimentära begär efter “BEKRÄFTELSE” och, N.B. “OCH”: TILLHÖRIGHET!

Så, problemet är således HUR samhällets idealbild skall ‘mänskliggöras’? D.v.s. hur vi skall våga läsa lagen och förstå, och agera! Grundlagens regeringsforms 1 kap. 1 § säger: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.”

– GÖR LAGEN! STÄNG ISLAM! OMGÅENDE! …i full enlighet med gällande lag och konstitution!

“För Sverige! På Tiden!” – nya ‘Ny Demokrati’
https://www.facebook.com/artikel9/

En annan
En annan
Gäst
30 april 2019 kl 22:43

Jo, ständigt detta usa som verkar både dolt och öppet varhelst man finner en oroshärd på jorden. Men om man läser t. ex olika artiklar på Zero hedge, och läser kommentarerna inser man att det stora landet håller på att falla sönder inifrån. Genom att hela tiden flytta all produktion till sydostasien har man skapat en enorm inhemsk fattigdom, samtidigt som kina seglat upp som en stormakt.
Att svenska politiker är totalt väck står utom tvivel, denna artikel är bara en liten bit av den surdeg som knådats, sverige har stora problem men man kan bara hoppas att lösningen kommer underifrån, med förbehållet att svenska värderingar ska vara rättesnöret, inte sharia eller den svenska undfallenheten, utan förbannade medborgare som slänger ut patrasket från MSM och SVT & SR, största problemet just nu.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  En annan
2 maj 2019 kl 05:28

Problemet är att det inte är olagligt att ljuga dygnet runt. Sättet som svenska folket måste slänga ut lögnarna är att tala “sanning” med varann, inte låta sig hjärnförsmutsas via maktfullkomliga medier, men uppmuntra varann att fokusera på de alternativ som vågar beskriva källan tlll problemen, samt om de betrakar ljugande fulmadier, att de gör det aktivt med kompetens, med rödpenna och tillsammans i analysgrupper som presenterar sin analys.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
30 april 2019 kl 16:02

Precis så är det Torbjörn!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
2 maj 2019 kl 05:19

Insiktsfullt Torbjörn. Vilka ligger bakom att IS vuxit? Vi vet vilka de är och vilka som styr dem. Stefan Löfven är finanskapitalets springpojke. De har sannolikt hållhake på honom och resten av regeringen. Det lyser om honom såsom en smurf lyser blått,

Om Säpo, Försvarshögskolan, MUST och Försvarsmakten gör något på riktigt kan det var kört för den regim som styrt Sverige sedan Olof Palmes frånfälle, De som styrt är bankmaffia och deras fulmedier. De ondskefulla få oligarkerna och deras lakejer som ljugit dygnet runt för svenska folket och för hela världen via sina fulmedier,

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
30 april 2019 kl 10:55

Ur Expressen idag:

“Civilklädda säkerhetspoliser omhändertog imamen Abo Raad, 53, när han klev ut från Gävlemoskén i förra veckan.

Säpo befarar att han planerar terrorbrott eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet på något annat sätt.

De senaste åren har imamen hyllat IS på Facebook, blivit inbjuden till paneldebatt i riksdagen och diskuterat dödsstraff på homosexuella i Sveriges radio. ”

https://www.expressen.se/nyheter/sapo-abo-raad-53-ar-ett-hot-mot-sveriges-sakerhet/

Birgit Sjölander
Birgit Sjölander
Gäst
29 april 2019 kl 22:18

Mycket bra inlägg. Det är skrämmande, men samtidigt också intressant att se att panelen månar mer om Sverige och dess medborgare än våra politiker och ibland medborgarna själva. Är det tiotals år av hjärntvättning eller är det svensk karaktär?
Kommer det slutligen att bli så att de invandrare som har kommit till Sverige för att slippa att blir undertryckt och förföljd i sina respektive länder , kommer att reda upp samhället åt svenskarna, då de själva inte våga eller kan sätta sig emot avarterna. Hanif Bali , Mustafa Panshiri och Hamid Zafar är en frisk fläkt av normal tänkande och på detta sättet måste vi vara ytterst tacksam för den typ av invandring som befria Svensken från den indoktrineringen den har utsatts för, troligen under decennier, och införa “nya ” men för en normaltänkande inte hjärntvättat människa friska idéer.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Birgit Sjölander
2 maj 2019 kl 14:28

Ja Birgit, det är tiotals år av hjärntvätt, som har bildat en Svensk karaktär. Och visst är de i videon en frisk och viktig fläkt som vi kan vara tacksamma för.

Deras synpunkter är ett synnerligen viktigt bidrag för att bidra till att alla hjärntvättade Svenskar kanske till slut vaknar!

Julius
Julius
Gäst
29 april 2019 kl 16:46

Bra tankar och initiativ men så länge våra ledare vill inte lösa problemerna istället uppförsig som strutsar blir inget lösning.Om ni har följ MSM i Sverige då kan ni se att Hanif Bali har blivit smutskastat flera gånger när han öppet tar upp dessa problem. Jag tror att i bakgrunden döljer sig viljan/ordern att islamisera Sverige för att sedan kunna peka på Sverige från andra europeiska länders politiker, titta Sverige har redan accepterat övergången till islam då får ni också göra det. Detta görs med Sverige eftersom Sverige är den svagaste landet i hela EU när det gäller motstånd mot migration och allt annat s.t.ex. pengarlösa samhällets introduktion m.m..Det är vad jag tror, därför de tillåter i dessa No Go zon barnäktenskap och sharialagar m.m.