“The Veto” avslöjar hur CNN fabricerar falska nyheter om Syrien

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 april 2019
- Torbjörn Sassersson
Rafiq Lutf och Vanessa Beeley. Foto: Abdul-Mun’aim Arnous, The Veto, dokumentär

ANALYS & DEBATT. Den undersökande journalisten Vanessa Beeley berättar hur hennes syriska kollegor Rafiq Lutf och fotografen Abdul-Mun’aim Arnous avslöjat hur CNN med falska nyheter som vapen utfört psykologiska operationer (psyops), med avsikten att skada president Assad så att en koalition av stater lättare ska kunna ta över landet.

Text: Torbjörn Sassersson | Videoreportage och foto: Rafiq Lutf, Abdul-Mun’aim Arnous, Vanessa Beeley

Rafiq Lutf presenterar metodiskt i sin dokumentärfilm “The Veto” hur han gått till väga för att avslöja hur CNN, den regeringsfientliga “Fria syriska armén” och falska journalister i fält skapar fake news. CNN har samarbetat med dessa aktörer med målet att störta Assad-regeringen.

Pseudojournalisterna spelar in arrangerade händelser med hjälp av den svenska videotjänsten Bambuser. Dessa har i samarbete med soldater från den Fria syriska armén iscensatt falska krigssituationer där soldaterna låtsas att de räddar barn, som ett exempel.

Rafiq Lutf lyckades få tag på originalinspelningarna och kunde sedan parallellt jämföra dessa med de videonarrativ som CNN sände i världen. Allt redovisas i dokumentären. Inspelningarna som finns i dokumentären är daterade innan 2017. Videotjänsten Bambuser lades ner i slutet av 2017.

ArcanumSkolan 2024
Anderson Cooper, 2007. Foto (beskuret): Minds Eye.
Anderson Cooper, 2007. Foto (beskuret): Minds Eye. Licens: CC BY-SA 2.0, Flickr.com och Wikimedia Commons

CNN:s programledare Anderson Cooper säger att kanalen valt att tro på “journalisternas” reportage och urskuldar beslutet med att amerikanska journalister ändå inte fått tillstånd att rapportera i Syrien under kriget. Det motsägs av att den CNN-kontrakterade journalisten Arwa Damon fick möjlighet att filma. Denna falska krigskorrespondent visar sig vara inblandad i de fabricerade krigsscenerna.

De falska journalisterna från Syrien har i realtid rapporterat hur “attacker” sker i bakgrunden, men de hade förhandsinformation om att bränder startas och explosioner ordnas. I en scen inväntar de en “attack” medan en av “journalisterna” ger klartecken för att skjutandet ska starta. Dena försöker sedan förklara bort avvikelsen på CNN, medan Cooper ställer frågor.

Det arrangeras bränder med olja i långa diken för att simulera efterverkningarna av flyganfall mot en olje-pipeline, bildäck eldas för att ge effekten av krig och det sprängs mindre bomber, allt medan de falska journalisterna upphetsat försöker framställa det som om Assads regeringssoldater attackerar bosättningar och infrastruktur medan de filmar.

Rafiq Lutf redovisar hur en “crisis actor” som de kunnat identifiera byter roll mellan att figurera som civilt vittne, agera fotsoldat alternativt sitta i en stridsvagn i en annan inspelning.

Teatern i Syrien handlar om att porträttera Assad som en ond diktator som angriper sitt eget folk, menar Rafiq Lutf och får fullt stöd av brittiska Vanessa Beeley som gör sina egna bedömningar.

The horrifying bloodshed and loss of life in Syria could never have happened without the colonial media manufacturing consent for another illegal war against a Sovereign nation”. – Beeley


Genom krigsarrangemangen rättfärdigar koalitionen militära insatser mot Syrien. Precis samma upplägg använder krigsstrategerna i Washington när Venezuela ska tas över, menar många kännare av amerikansk modern krigföring.


Det västliga industriella mediakomplexet

Beeley citerar George Orwell: “The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.”

Beeley förklarar att det västliga industriella mediakomplexet fått uppgiften att skriva historien om konflikterna i Syrien med målet att serva en aggressiv och inkräktande offensiv mot en suverän stat. Den USA-ledda och imperialistiska koalitionen angriper varje ledare som försöker hålla samman en stat. En sådan ledare kan bli föremål för avancerade desinformationskampanjer, uppger Beeley.

Dr Bouthania Shaaban, 2018. Foto: Abdul-Mun’aim Arnous, The-Veto (dokumentär)
Dr Bouthania Shaaban, 2018. Foto: Abdul-Mun’aim Arnous, The Veto (dokumentär)

Vanessa Beeley citerar dr Bouthania Shaaban som är regeringsrådgivare åt Assad:

“The US alliance and its media are focusing on our history, material history, cultural history, identity, our army. Any power that keeps you as an entire state, or any statesman that represents strength or unity will be demonized and destroyed.”

Beeley avslutar med orden:

Swisha Sassersson valfri summa“The Veto exposes the criminal intentions of Western media and it archives the progression of the propaganda war waged by the West against Syria. Syrians are writing the history of the Syrian conflict because Syria and her allies have courageously resisted the Imperialist machine.”

“Syria’s history belongs to the Syrians and Syria’s final victory must ensure that Western media is never again given the power to destroy a nation, divide its people and promote international terrorism both military and economic.”

Analysera mera

Analysera noga dokumentären The Veto för att se hur en modern psyops genomförs i samarbete med etermedier och aktörer i fält. Fundera på hur Sverige spelar med i spelet. Notera att den amerikanska psyops-modellen även tillämpats i Venezuela mot Maduro, i Irak mot Saddam Hussein, i Europa mot Ryssland, i Libyen mot Gaddafi förutom mot Assad i Syrien.

Detta är bara några exempel på aktuella länder där USA:s media krigsmaskineri tillämpas. Tidigare har vi psyops mot Syd- och Mellanamerika som ingående beskrivits av John Perkins.

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq