Klimat-Gretas apokalyptiska budskap: vi ska straffas för våra ekosynder

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 2 maj 2019
- Jan Norberg
Greta Thunberg (Klimat-Great). Foto (beskuret): Anders Hellberg. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Greta Thunberg (Klimat-Great). Foto (beskuret): Anders Hellberg. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Greta Thunberg (Klimat-Greta). Foto (beskuret): Anders Hellberg. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg

DEBATT. Klimat-Gretas framfart, ivrigt uppbackad och orkestrerad av smarta vuxna och PR-byråer, har utvecklat sig till en ny globalistisk väckelserörelse i regi av den vänster som nu lyckats hitta ett nytt sätt för att avskaffa demokrati och istället införa en socialistisk diktatur förklädd till miljörörelse.

Text: Jan Norberg

Mats Dagerlind på Samhällsnytt refererar i en krönika vad en Brendan O´Neill i magasinet Spiked har skrivit om Klimat-Gretas framfart.

Några smakprov från referatet:

”Greta uppvisar enligt O’Neill flera av de symtom som kännetecknar en millennialistisk galenpanna och kultledare – den monotona rösten, den apokalyptiskt skräckslagna blicken, pratet om en kommande eld som ska straffa oss för våra ekosynder. Det är något skrämmande över detta som för tankarna till vidskeplig predikan i en tid före upplysningen, anser han.”

Min fråga är om vi som nettobetalande skattefrälse är så lättlurade av den så uppfinningsrika socialiströrelsen??

Den socialistiska extremrörelsens senaste knep för att tillsammansmed globalisteliten få världsherravälde (NWO) och införa diktatur är att få eliterna att rikta vreden mot vanligt folk, eller vad sägs om denna formulering.

”Det som O’Neill finner slående är hur detta är en ”marsch mot folket” – de flesta radikala protester och aktioner riktar sig mot överheten och makten, men här är det vanligt folk som är måltavlan. Man försöker inte ens dölja sitt förakt för vanliga medborgares livsstil som att äta kött, köra bil och resa på chartersemester.”

Den socialistiska sekten drar sig inte för att liera sig med den globalistiska elit vilka nu ivrigt sponsrar socialisterna att springa deras ärenden. När massorna av olika länders befolkning inte köpte globalisternas och vänsterrörelsernas lögner om behovet av muslimsk massinvasion så etablerar man nya doktriner. Den här gången är det klimatalarmism som skall skrämma massorna till underkastelse.

O´Neill har definitivt en poäng i sin uppmaning här nedan: att våga visa vad vuxenhet betyder, vill jag tillägga.

”Greta är de rädda elitistiska vuxnas syndabock och nyttiga idiot, menar han. ”Gör inte som hon säger. Vägra drabbas av panik, gör narr av pladdret om helveteseld och inse att människans förvandling av planeten är något gott som förbättrat människornas livskvalitet och gjort det möjligt också för ekonomiskt svaga grupper att resa och se världen. Synda mot Sankt Greta!”

Mats Dagerlinds sammanfattning är ju hur enkel som helst att inse, eller vad sägs om detta citat från Samnytt där han refererar O´Neills artikel.

”Klimatalarmismen är bara det senaste symptomet på den vänsterintellektuella elitens förakt för folket och därmed indirekt också för demokratin. Inom rörelsen talar vissa till och med öppet om att man vill avskaffa folkstyret för att kunna driva igenom sin politik.”


Vi som av extremvänsterns plakatbärande socialister får tillmälen som högerpopulister måste därför stå upp mot deras försåtliga strategi att medelst klimatalarmism tvinga oss till underkastelse, tvärtom så måste vi använda samma konfrontativa retorik som dessa socialister använder. En mer polariserad debatt är välkommen.


Vi får hoppas att Dagerlind får rätt då han ser en motrörelse som redan är etablerad och så här uttrycker han sin syn.

”En sant folklig opposition växer sig stark i många länder, även i Sverige. Överallt där det vänsterliberala etablissemanget är upptaget med att orera om och försöka stoppa ”hotet mot demokratin från högerpopulismen” är det en signal om att folket tvärtom håller på att ta tillbaka makten och återupprätta demokratin.”

Text: Jan Norberg

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Klimat-Greta
 • Hillarious….

  Martin Armstrong: Students Demand University Disinvest in Fossil Fuel Related Companies – School Offers to Turn off the Heat

  “Students at St John’s College at Oxford University were protesting that the university now disinvest from anything related to fossil fuel. Professor Andrew Parker replied, “I am not able to arrange any divestment at short notice. But I can arrange for the gas central heating in college to be switched off with immediate effect. Please let me know if you support this proposal.” The protesters responded, “This is an inappropriate and flippant response by the bursar to what we were hoping would be a mature discussion. It’s January and it would be borderline dangerous to switch off the central heating.
  Seems like they want it both ways.”

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/students-demand-university-divest-of-fossil-fuel-related-companies-they-offer-to-turn-off-the-heat/

 • Jag känner att debatten är hätsk och det är svårt att vinna när det är två extremsidor som verkar för samma sak samtidigt om man står i mitten blir man anklagad för alla möjliga saker.
  1) Vi kan inte förneka att kommersialismen idag är ohållbar, det exploateras både resurser men främst människor i ett system för enbart profit för ett fåtal.
  2) Ansvaret läggs över på konsumet och individ samtidigt som stora företag skriver av sina förpliktelser. Se bara MP som börjat förhandla bort utsläppsrätt och istället förespråkas en klimatskatt eller flyg- kemikalieskatt till exempel som främst drabbar slutkonsument.
  3) Klimatet med nya extrema klimatförändringar har drivit bort människor från sina ägor/land och förlorar då sina rättigheter efter en katastrof. Tänk hyresrättsavtal där du förlorar ditt avtal om byggnaden förstörs i tex en brand (eller ett bombattentat). Detta är ett brott mot dina personliga rättigheter i denna nya sköna värld de målar upp.
  4) Hållbarhetsmålen hos stora företag är främst ekonomiska och miljöpåverkan skiter dom fullständigt i. Att vi inte har miljöförstöring gör att ”klimatförnekare” bortser från detta faktum för att de ser agendan om att straffa individen för vad en stor aktör skapar för miljöpåverkan med hjälp av klimatalarmism.
  5) Agenda 2030 är först och främst en inskränkning på individen och en individs rätt att verka och leva på jorden. Och om båda extremsidor kunde se detta hade vi kunnat skapa en gemensam plan att hindra detta från att ske.

  Att kasta frågan fram och tillbaka är lönlöst och är precis vad eliten och multinationella företag vill att folket ska göra. Att ha ett kollektivt tänk är inte av ondo precis som att tänka bara som individ inte är det heller. Men polariseringen är vad detta slits emellan men man måste få vara en individ samtidigt som man tänker på kollektivets bästa också. Tror att de flesta är desillusionerade av dessa ideologier.

  Vi måste vara smarta och tro på evolution inte revolution! Och att förstå varandra istället för pajkastning, det är ociviliserat och banalt.

  • Nu skall jag “kasta tillbaka en del av frågan” som Ni uttrycker saken.
   Punkten 2: Hur kan Ni tro att priset av en “utsläppsrätt” INTE drabbar slutkonsumenten i form av ett högre pris?
   Punkten 3:Kan Ni nämna någon människa som har behövt lämna sitt hemman pga. klimatets påstådda förändringar?
   Jag vet att folk och ibland hela folkgrupper drivs från sin egendom med flyktingar som resultat.
   Jag ser hur konflikter, ekonomiska faktorer, politiskt vanstyre, och till och med naturkatastrofer ger följden att människor tvingas fly, men klimatet är inte någon av dessa orsaker.
   Punkten 4: Hur kan Ni påstå att större företag “skiter i miljöpåverkan”?
   Min uppfattning är att i väl utvecklade industriländer är miljöarbetet inom större företag omfattande. Att sedan råvaror och produkter “hämtas” där det är som billigast är naturligtvis ett moraliskt problem för de med hög svansföring i miljöfrågor, men återigen, det har inget med vårt klimat här på jorden att göra.

 • Försök till förkortad översättning av ovanstående.
  Severn är en aktivist och författare som har talat ut om social rättvisa och miljö-klimatfrågor. Vid 9 års ålder startade hon barnens miljöorganisation (ECO).
  År 1992, med ECO, deltog Severn i Rio Earth Summit, där hon vid tolv års ålder levererade ett kraftfullt tal som rönt världs omspännande uppmärksamhet.
  För detta fick hon FN:s miljö programs Global 500 Award i Peking följande år. Sedan dess har Severn tjänstgjort på FN:s Earth Charter Commission och på Kofi Annans särskilda råd givande panel för 2002 världs toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg.
  Hon var också med och grundade Skyfish-projektet, en Internetbaserad tanke smedja som uppmuntrar ungdomar att anta en hållbar livsstil.
  År 2000, genomförde hon och fem vänner “Power-Shift cross Kanada”, en cykel kampanj för att öka medvetenheten om klimatförändringar och luftföroreningar.
  Severn fick en Bachelor of Science i ekologi och evolutions biologi från Yale University, och en Masters of Science i Etnoekologi från University of Victoria, British Columbia, där hon studerade med Kwakwaka ‘ Wakw äldste.
  Hon har genomfört flera talturnéer i Japan med Namakemono Club och har publicerat flera böcker, bland annat Tipsa världen (1993) dagen du kommer att förändra världen (2003), och-som redaktör-anteckningar från Kanadas unga aktivister (2007). Hon är styrelse ledamot i David Suzuki Foundation och Haida Gwaii högre utbildning Society, en spark för flickor Action Foundation, och en hållbarhets talare över hela världen.

 • En tidigare version (från 1992), med samma agenda som Greta Thunberg nu plagierat.

  “Severn is an activist and writer who has been speaking out about social justice and environmental issues since she was small. At age 9, she started the Environmental Children’s Organization (ECO) with a group of friends committed to learning and teaching others about environmental issues.

  In 1992, with ECO, Severn attended the Rio Earth Summit, where, at the age of twelve, she delivered a powerful speech that garnered worldwide attention. For this she received the UN Environment Program’s Global 500 Award in Beijing the following year. Since then, Severn has served on the UN’s Earth Charter Commission and on Kofi Annan’s Special Advisory Panel for the 2002 World Summit on Sustainable Development in Johannesburg.

  She also co-founded the Skyfish Project, an Internet-based think tank that encourages youth to speak out for their future and adopt a sustainable lifestyle. In 2000, she and five friends carried out Powershift — a cross-Canada cycling campaign to raise awareness about climate change and air pollution. Severn received a Bachelor of Science in Ecology and Evolutionary Biology from Yale University, and a Masters of Science in Ethnoecology from the University of Victoria, British Columbia, where she studied with Kwakwaka’wakw elders on the Pacific Northwest coast. She has completed several speaking tours in Japan with the Namakemono Club and has published several books including Tell the World (1993) The Day You Will Change the World (2003), and—as editor—Notes from Canada’s Young Activists (2007).

  As a youth, Severn co-hosted the children’s television series Suzuki’s NatureQuest. Currently, Severn lives on the Pacific Westcoast archipelago of Haida Gwaii with her husband and little boy. Here she studies the Haida language and hosts APTN’s Samaqan — Water Stories—a series about First Nations and water issues, now heading into its third season. She is a board member of the David Suzuki Foundation and the Haida Gwaii Higher Education Society, a Spark for the Girls Action Foundation, and a sustainability speaker worldwide. She hopes her pursuit of traditional and scientific knowledge and dedication to using her voice will help her promote a culture of diversity, sustainability and joy.”

  • Swebb-TV identifierar Greta 1.0, 2.0 och 3.0. Makten har satt i system att exploatera unga tjejer. De dras över på olika sätt och det här är ett av dem. Som fader är jag arg.

   Må våra kvinnor få veta det och göra motstånd. Vi måste mobilisera denna starka kraft. Makten kan inte hantera dem. Kan en äkta make? Ha!

 • Jeremy Corbyns äldre bror Piers Corbyn hävdar att “man-made klimatförändring inte existerar”.
  I april märkte Piers Corbyn den 16-årige miljöaktivisten Greta Thunberg som ett “okunnigt hjärntvättat barn som lider av psykiskt missbruk av manipulativa vuxna”.
  Piers tror att orsaken till stigande temperaturer är solaktivitet som producerar naturliga klimatförändringscykler.
  “Den allmänna trenden är nu mot kallare väder- och jetströmsfluktuationer. Jag skulle säga att konstgjorda klimatförändringar inte existerar. Det här är en tillverkad historia som journalister har lagt ut”.

  Mr Corbyn kommer att tala vid £ 10 per biljett seminarium med Mark Windows som driver en podcast ägnas åt vad han hävdar är falska nyheter berättelser om globala händelser. Den tredje talaren är Sandi Adams, som tror att FN: s Agenda 21 för hållbar utveckling programmet är ett stort hot mot människans frihet
  https://www.veteranstoday.com/2019/06/22/jeremy-corbyns-brother-claims-man-made-climate-change-does-not-exist/

 • Red

  “Jag ser framemot mer:…”
  Ska se vad jag kan göra framöver, ensam mot 95% alt-höger-troll som tror att det är neutrala, gillar det.

  Mats
  På Klar Sikt

  • @Mats Sederholm

   Du är bara grinig för att vi inte köper dina färdigpaketerade “sanningar” och just därför kör du på med dina ohederliga brunsmetningsförsök. Men försöka duger och nära skjuter ingen hare…

 • @ mats sederholm 7 May, 2019 at 00:02

  Intressant kommentar, men vad vill Mats Sederholm egentligen säga med sin kommentar??

  Eftersom jag själv fått epitetet “fobiskribent” så kanske Mats Sederholm kunde ha vänligheten att ge en kompletterande förklaring??

  Eller är det som vanligt med socialisters utsagor, dvs de skall inte behöva förklaras närmare??

  Jag ser fram emot en spännande och intressant debatt med ännu en socialist vilken knyter handen i fickan och känner sig obehaglig till mods när debattklimatet är uppriktigt och när socialister/kommunister inte längre oemotsagda får ta sig det självpåtagna tolkningsföreträdet.

  Sverige behöver polariseras betydligt mer än hittills så att vi får tydliga skillnader mellan olika åsikter, något som jag kan lova Mats Sederholm är att så länge jag kan andas så kommer ingen kommunist att kunna få mig ur balans.

 • BOB

  Jag håller fullständigt med dig. Problemet med de flesta här är inte att de har någonting emot att bli hunsade av eliten, bara det är rätt elit.

  Här råder
  – anti-aktivism
  – anti-feminism
  – grabb-stämning
  – anti-islam
  – anti-myndigheter
  – alt-höger
  – systemundergivenhets-mentalitet
  – fobiskribenter som Norberg

  Mats
  På Klar Sikt

  • Hej Mats

   Jag ser framemot mer:
   – pro aktivism
   – pro jämlikhet
   – pro stämning
   – pro trofrihet
   – pro myndighetsstjärnor som gör ett bra jobb
   – pro högervänstermitten
   – pro systemlösningsmentalitet
   – pro högervänstermitten-skribenter

 • Enligt ett rykte på webben har Greta Thunberg övernaturliga egenskaper. Det påstår bla hennes föräldrar som skrev boken “Scener ur Hjärtat”. NewsVoice laddade ned boken och sökte. Påståendet stämmer. Utdrag nedan från boken:

  Klimat-Greta påstås kunna se koldioxid. Utdrag från sid 89 i boken "Scener ur hjärtat"

  “Scener ur hjärtat” skrevs av: Malena Ernman, Beata Ernman, Greta Thunberg, Svante Thunberg
  Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789177951858/scener-ur-hjartat/

  Inte för att jag har något emot det övernaturliga, men har hon verkligen denna ovanliga egenskap, att kunna se koldioxid med blotta ögat? Koldioxid anses vara en osynlig gas. Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning bör sätta upp ett test.

  Ring eller maila till VoF:s ledande vetenskapsstjärna Dan Larhammar:
  Dan.Larhammar@neuro.uu.se (offentlig mail-adress)
  070-6349214 (offentligt telefonnummer)

  • Malena Ernman, Beata Ernman, Greta Thunberg, Svante Thunberg alla riktiga bolsjeviker vänstertroll som uppbackas av stortrollet soros med sina rånarpengar,,10 miljarder från Sverige bla,

 • Ett lågvattenmärke skolkar/Greta visar att intelligensen har haverat i dom medverkande bakom kullisserna ett fjantprojekt

 • @ BOB 3 May, 2019 at 14:04
  Signaturen BOB väljer att lägga ned vapnen då han inte längre kan ta sakdiskussionen vidare, jag accepterar då det ibland är bättre att fly än illa fäkta.

  BOB tyckte att han hade uttömmande argument i sakfrågan genom att hänvisa till en artikel från Fake News, när han kunde beslås med att ha blivit manipulerad så avstod denna sign BOB från vidare debatt i detta forum. Här är den sk faktareferens som BOB ville hänvisa till.

  “Världens stater subventionerar fossila bränslen med miljarder varje dag, 5,3 triljoner dollar globalt 2015 enligt IMF.
  https://www.va.se/nyheter/2015/05/19/subventioner-fossila-branslen/

  Det är så typiskt för dessa socialister att när man pressar upp dem mot väggen och vill ha en debatt i sakfrågan så backar man snabbt ned med kvasiargument som halmgubbar osv. Tråkigt för debatten men som jag sagt tidigare så är det så här socialister ofta vill debattera, dvs att slippa bli motsagda.

  Till alla debattörer vill jag säga att det är välkommet att ta en ibland tidvis animerad diskussion men då måste man vara beredd på att det inte går att få tolkningsföreträde samt att få stå oemotsagd.

  Faktagranskning och kritiska synpunkter måste man tillåta i debatten, tydligen något som sign BOB inte ville utsätta sig för.

  Om det är att tysta det fria ordet är vi väl inte helt överens om, en fri debatt framstår fortfarande som helt möjlig. Men om BOB känner sig slagen på förhand i debatten kan jag bara beklaga.

  Bättre lycka nästa gång BOB!!!!

 • @ BOB 3 May, 2019 at 14:04

  Bob lille, du utgör ju typexemplet för en vilsen socialist som aldrig inser när han gör sig till lydig dräng för den globalistiska lobbyn.

  Du påstår utan att förstå vad du pratar om att världens stater subventionerar fossila bränslen med 5,3 trilioner USD.

  Så låt oss därför dissikera din utsaga, din källa tycks vara en nyhet hämtad ur Veckans Affärer, vilka äger Veckans Affärer?? Just saying!!

  I artikeln refereras till en IMF rapport, vet du öht vad IMF är?? Du får lite vägledning från Wikipedia här:

  “Internationella valutafonden, ofta förkortad IMF, är en internationell organisation med 189 medlemsländer som verkar för att säkerställa finansiell stabilitet, underlätta internationell handel, främja hög sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen runt om i världen.
  VD: Christine Lagarde (5 juli 2011–)
  Huvudkontor: Washington, D.C., USA
  Grundades: 27 december 1945, Bretton Woods, New Hampshire, USA
  Överordnad organisation: Förenta nationerna
  Grundare: John Maynard Keynes, Harry Dexter White
  Ledare: Christine Lagarde, Gita Gopinath”

  Notera vilken organisation som sägs vara överordnad, just det FN!!!!

  Läs därefter på lite om Bretton Woods så kanske det klarnar lite.

  Lagardes företrädare var ju den fransman som blev ertappad med kvinnoförtryckande sexuellt utnyttjande på ett hotell i New York och tvingades avgå. Tjusiga representanter för en organisation som av många socialister betraktas med respekt.

  IMF ingår i just den globala lobbymaffia som har ett otillbörligt högt renommé och som konsekvent lurar alla socialister och och gör dem till lydiga och nyttiga idioter.

  Att artikeln också citerar Nicholas Stern så behöver man inte vara Einstein för och inse var han kommer i från, stalltips Bob är att kolla vilken bakgrund han har och varifrån han härstammar.

  Så till sakfrågan, artikeln säger inte att världens stater aktivt subventionerar den fossila bränsleindustrin med 5,7 trilioner USD. Läser man artikeln så uttrycker den en uppskattning av vilka konsekvenskostnader de uppfattar att den fossila bränsleindustrin borde betala för.

  Det något helt annat än att alla världens stater aktivt ge ekonomiska subventioner till den industrinäringen.

  Att det ska vara så svårt för socialister att starta hjärnan innan man sätter fart på limpsaxen.

  • Jan Norberg gör en halmdocka: – Halmdocka (halmfigur, halmgubbe), engelska straw man argument, är en form av argumentationsfel. Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framställs som absurda och blir därför lätta att argumentera mot. De verkliga argumenten låtsas debattören inte ha hört. Halmdockor kan leda till att en debatts fokus fjärmar sig från kärnfrågan. (Wikipedia)

   • Bob lille, vilka är då dina “verkliga argument”??

    Vilken är då “kärnfrågan”??

    Du bemödar dig inte heller att bemöta mig i sakpåståenden som jag framfört, för att du inte har några argument, eller…..

   • Kärnfrågan, verkliga argument har ju framförts tidigare. AGW är verklig. Skribenten tål tydligen inte att hans artikel ifrågasätts. Det fria ordet gäller fortfarande för oss alla. Men vad vi anser och skriver saknar betydelse för makteliten. Eftersom Jan skriver nedlåtande och gör mig till halmgubbe ser jag det meningslöst att fortsätta kommentera, vilket antagligen är meningen. Ett sätt att motarbeta det fria ordet.

    Unga Greta Thunberg upplevs tydligen som ett hot av makteliten och måste förgöras.
    Makteliten här är världens samlade olje-, gas- och kolindustri som ser sina enorma vinstintressen hotade. Det är känt att nämnda fossilbränsleindustri subventioneras globalt med triljoner dollar direkt till producenterna. Industrin har gjort fullkomligt klart att den inte tänker låta något klimat störa dessa sina vinstintressen.

   • Det har ingen betydelse vad vi säger. Globalisthögerns och nationell PR-höger packeterar sina halmdockor som de vill ändå och sedan pucklar de på. Globalosmens kaviarvänster gör likadant. Det handlar inte om samning, för dem, men om att dölja den i kortsiktigt profit-intresse.

    Jag kommenterar mest för sanningens och barnens skull.

  • Hur mycket eller inget alls subventionerar världens stater dom fossila bränslen? Jag antar att dom subventioneras med otaliga miljarder….eller?
   Subventioneras dom inte alls???

 • Rubriken är mitt i prick!
  I botten på det hela ligger FNs Agenda 21 samt Agenda 2030 som går ut på att steg för steg begränsa människors möjlighet att leva och verka i frihet genom att succesivt klassificera en ständigt ökande andel av all mänsklig verksamhet som ”icke hållbar”. Luther programmerade på sin tid människorna till att identifiera sig som syndare (Syndabekännelsen börjar: Jag fattig syndig människa…). Nu gör man en ”Luther 2.0”. På samma sätt som när Luther med kyrkans hjälp fick människor att ta på sig ett mentalt ok som syndare och böja sin nacke för överheten medan de rabblade syndabekännelsen så lägger man nu på människorna (som redan är ränteslavar och skatteslavar) det mentala oket av att vara skyldig till den påhittade klimatkrisen. När människan väl har tagit på sig det mentala oket, accepterat sin skuld i den s. k. klimatkrisen, blir det naturligt att acceptera och till och med begära olika pålagor och inskränkningar i människans självklara friheter. Noga uttänkt och väl regisserat enligt den väl beprövade metodiken Problem – Reaction –Solution.

  • Många i Frankrike har vägrat ta på sig oket och valt en gul väst istället. Ett sträck i räkningen för den erkända globallisten Macron.
   Fransmännen ha ren del temperament att “dras” med.

  • Att påföra skuld och skam är en härskarteknik. Psykopaterna tillåter inte tvåvägssamtal utan enbart monologer då de inte vill ifrågasättas.

   Fd överselöjtnant Mikael Hagenbo menar att Sverige är totalkorrumperat och att vi befinner oss “i slutfasen av totalförstörandet av Sverige”. Flera av landets bärande institutioner (media, polis och universitet) infiltrerats och övertagits av främmande makt (kulturmarxister). Nu håller södertörnsmilitärer på att ta över och förstöra försvarsmakten inifrån.

   Försvarets hållbarhetschef: “Demokrati och hållbarhet är direkt beroende av varandra och Försvarsmaktens kärnverksamhet innebär att vi bidrar till en hållbar utveckling hela tiden. Till en början tar vi stöd av Agenda 2030. Vi är medvetna om hållbarhetsaspepekterna av vår verksamhet och därför har vi valt att arbeta mer fokuserat med 10 av 17 mål men vi vet att vi kan bli ännu bättre. Tanken är att hållbarhetsarbetet ska integreras i alla processer inom Försvarsmakten och vara en naturlig del av det dagliga arbetet.”

   Agenda 2030 är en djävulsk plan för att utplåna demokrati.

   Mikael Hagenbo: https://www.youtube.com/watch?v=Rv6jSPftaBs
   Försvarsmaktens hållbarhetschef: https://www.aktuellhallbarhet.se/forsvarsmakten-far-ny-hallbarhetschef/

 • Klimatgreta? Osnuten unge vars föräldrar borde utredas av socialen, tydligen dåliga föräldrar som accepterar att hon skolkar, vi har faktiskt skolplikt i det här landet.
  Förr i tiden kallades Greta utvecklingstörd, vilket i detta fallet är just vad hon är!
  Att som driven reklamare skapa Greta, med hjälp av en driven Marxist kommer inte att se bra ut i historieböckerna. Uwell har visat bakgrunden till hela detta jippo.
  Att som MSM och statsTV lyffta upp detta svagsinta barn, med ett budskap att sluta existera ditt svin, allt du gör är äckligt, säger mer om dom än oss som betalar deras löner.
  Så, tyvärr, Greta är sinnesjuk, behöver mediciner för att fungera, litar du på henne?

  • Greta är inte utvecklingsstörd däremot har hon en psykisk störning . Enligt Malena Ernmans bok läste hon Vilhelm Moberg och Selma Lagerlöf som tolvåring . Hon verkar snarast lillgammal .

   • Man kan ju i sammanhanget påminna sig att hon fick pris i en uppsatstävling i Svenska Dagbladet ( en tidning som jag uppfattar som föga marxistisk ) i maj 2018 . Det klarar knappast en utvecklingsstörd .

    • Svenska Dagbladet är lika marxistisk som alla andra MSM i Sverige, de ställer villigt upp pk-narrativet och följer därför mer än gärna fake news flocken som tar varje tillfälle för att de ger efter på påtryckningar från PR-intressen nästående till Malena Ernman med goda mediala kontakter.

     Så lurar man såna som Örjan Wedin samtidigt som man grundlägger bilden av den vilken man redan då visste skulle sätta sig utanför Riksdagshuset.

     Hur kan jag då vara hyggligt säker på detta?

     Malena Ernmans boksläpp skedde ju hösten 2018, samtidigt som Greta satte sig med sitt plakat utanför Riksdagshuset, dvs några månader efter att hon fått detta pris.

     Malena Ernmans bok var då i princip färdigskriven och därför var påtryckningarna från olika håll kraftiga på SVD för att de skulle ge henne detta pris.

     Hur mycket Greta skrivit själv är svårt att sia om men med de föräldrar hon har och den stab av PR-folk så var nog inte detta pris särskilt svårt att få.

     Hur svårt ska det vara att inse hur man enkelt manipulerar imbecilla socialister??

     • Tack för de komplimangerna . Har du några belägg för att det förekom påtryckningar ? Jag erkänner gärna att jag har svårt att hitta det marxistiska hos SvD . Jag hittar det lättare hos Åsa Lindeborg för att ta ett exempel . Men möjligen är man smygmarxister med betoning på smyg .
      Jag blir överraskad över att jag uppfattas så av dig . Oftast är mitt problem det motsatta . Jag irriterar mig på sakfel i böcker , och på allsköns hälsobedragare som släpps fram i TV och tidningar .

      • Enligt vanligtvis välinformerade källor så förekom det ett aktivt lobbyarbete för att Greta skulle få detta pris.

       Ibland är källskyddet av vikt om man vill få mer information från dessa källor.

       Betr SVD så är det bara och kolla vilka som äger denna publikation och vilka som ingå i ägarnas nätverk.

       Om du inte är en tvättäkta socialist så ber jag om ursäkt, men du uttryckte dig som en typisk sådan.

 • I all sin enkelhet finns det dom som vill sälja/ge gratis Sverige till globalisterna (en del av dom vet inte ens om att dom gör det) Dom backas upp av den tredje makten.
  Dom som vill behålla Sverige svenskt syns inte, hörs inte av media.
  Höger/vänster människor vill lika mycket sälja ut Sverige som höger/vänster människor vill behålla Sverige svenskt om vi ser hur befolkningen tänker.
  Däremot är riksdagen totalt ense om utförsäljningen men högern ser till att det ser ut som det bara är socialister som vill sälja ut Sverige

  • Endast de politiker i Riksdagen, som är emot EU-frihandelns “race to the bottom”, vilken undergräver en hög välfärdsnivå, kan i realiteten vara “socialister”. Jag tror vi finner majoriteten av socialister i Vänsterpartiet. MP och S är i princip totalt globalistiska och extremkapitalistiska EU-karriärister. (Dvs. inga socialister realpolitiskt)

 • Vad kännetäckar ivrigt uppbackade och orkestrerade PR-byråer?
  -Jo. De använder lögn.

  Skuld genom sammankoppling är en sådan lögn.

  När ett PR-troll ex. försöker sammankoppla marxistisk vetenskaplig socialism, d.v.s. den som kritiserade kapitalismens och monopolkapitalismens schackrande, med klimathotar-sekterism, samt med den monopolkapitalistiska globalistiska eliten, som ligger bakom klimathotar-sekterismen, så inser vem som helst, som anlyserar begreppen, att personen vilseleder och bedrar läsarna, samt att det rimligen måste ligga en osund agenda bakom.

  Varje skribent som skapar konflikt i vårt samhälle, genom lögn, arbetar åt något lögnaktigt intresse, må så vara den egna aktieportföljen.

  De som massimporterar och segregerar några av de mest extrema kulturer som existerar på planeten jobbar naturligtvis åt någon, såväl de som hetsar mot dessa människor, istället för att gå rakt på de som faktiskt, helt tydligt, ligger bakom både införsel och hets. Dessa intressen är inte anti-poder, men trätande tvillingar i samma barnvagn.

  Fokusera på vem som skapat de käbblande tvillingarna! Då är du förmodligen sanningen på spåren.

  • Jag funderade rätt länge om jag skulle kommentera vad du skriver, det du skriver kan nämligen tolkas lite olika. Med risk för att du tar illa upp (vilket jag faktiskt inte tror) så skulle jag vilja göra följande iakttagelse.

   Låt oss anta att du har en central placering inom MP och att du efter valet i höstas ser partiets siffror dala så kraftigt att partiet riskerar att hamna utanför både riksdag och EU vid nästa val. Något måste göras!

   Du tittar då med drömmande blickar tillbaka på andra valrörelser för att hitta underlag för en ny säldödskampanj, den som en gång räddade MP kvar i riksdagen. Hur får MP till en ny sådan framgångsfaktor??

   Nu råkar det ju vara så att svenska folket inte går på samma lögn mer än en gång så nu är det nya idéer som gäller.

   Men om vi enrollerar någon från kändisvärlden (läs operasångerskan Malena Ernman) vilken i den svenska debatten tydligt visat sin lojalitet med den socialistiska miljörörelsen så kanske det kan få positiva effekter för MP i framtida val.

   Malena Ernmans nedåtgående karriärkurva som operasångerska skulle dock sannolikt inte må så bra av att bli ett affischnamn för MP, men då inkomsterna som operasångerska på deken börjar sina så kommer hon och smarta PR-människor på att om man istället utnyttjar dottern Greta så kan ju ingen tvivla på att hennes engagemang då som 15-åring om hon ensam sätter sig utanför Riksdagshuset och demonstrerar mot klimatet.

   För att spä på Gretas föräldrars privata ekonomi så villkorar Malena och hennes man sitt utlån av Greta genom att kombinera hennes demonstration med sitt eget boksläpp. Medial uppmärksamhet för Greta spiller ju över på Malena och hennes man då man släpper sin bok samtidigt. Smart !!

   Gretas psykiska sjukdom gör ju henne till ett lätt och manipulerbart offer som sannolikt både vill hjälpa sina föräldrar och själv få uppmärksamhet med vad hon sedan barnsben blivit itutad som rätt av sina dubbelmoraliserande föräldrar, dvs att promota den socialistiska klimat alarmist rörelsen.

   Systerpartiet S vill ju inte heller tappa sina trogna vapendragare inom MP varför de med stort nöje ser att MP återigen räddat sig kvar i EU-valet nu denna månad.

   Se och lär alla ni partigängare i andra partier, det är så här modern marknadsföring ser ut idag.

 • – Ja, det är ju som Dagerlind säger; – att försöka stoppa ”hotet mot demokratin från högerpopulismen” . Detta är skrämmande ! Och Greta är just ett av den vänstersocialistiska elitens redskap för att göra detta. Vänstersocialisterna är nu desperata, de tar till alla medel för att stoppa alla som inte är vänstersocialister.

  På nätet verkar det som att vänstersocialisterna har tagit på sig uppgiften att anmäla och rapportera alla som är högermänniskor, som uttrycker högeråsikter. Detta likar det som har hänt i kommunismens historia t.ex. i Kampuchea under 1970-talet, i Kina på 1960-talet och i Ryssland under revolutionen.

  Det värsta är att även i Sverige börjar nu Stefan Löfven göra samma sak, där han i sitt första maj tal säger att alla som inte är med oss (vänstersocialister) tillhör de farliga högerextrema krafterna. Med andra ord så ska oliktänkande behandlas som pesten, och kanske också snart sättas i fängelse. Det här är den vänstersocialistiska ondskan som nu lyser rakt igenom så att alla kan se den – Löfven har nu visat oss vem han är bakom hans vänliga ansikte.

 • jan norberg ser marxister och kommunister i varenda buske.skev världsbild där allt är svart o vitt.

 • jan norberg ser marxister,kommunister i varenda buske snacka om en världsbild som antingen är svart eller vitt.

  • Makteliten här är världens samlade olje-, gas- och kolindustri som ser sina enorma vinstintressen hotade. Det är känt att nämnda fossilbränsleindustri subventioneras globalt med triljoner dollar direkt till producenterna. Industrin har gjort fullkomligt klart att den inte tänker låta något klimat störa dessa sina vinstintressen.

   • Men bästa BOB, nu är vi där igen med kommunistiska floskler.

    Vänligen styrk de två påståenden du anför som skäl till att det enligt din uppfattning är så att “makteliten” intar den hållning du påstår.

    Du säger fritt ut i intet följande:

    “Det är känt att nämnda fossilbränsleindustri subventioneras globalt med triljoner dollar direkt till producenterna. Industrin har gjort fullkomligt klart att den inte tänker låta något klimat störa dessa sina vinstintressen.”

    Det är just så här som nyttiga kommunistidioter går globalisternas ärenden, de vill så gärna lyssna och tro på en socialistisk revolution. Den här gången förklädd till klimathysteri.

    • Det bäste Jan skriver saknar logik. Kommunistisk används som skällsord. Envar förstår nog att inget vänster finns i fossilbränsleindustrins råa kapitalism. Vill gärna träffa den “globalist” som vågar störa fossilbränsleindustrins ekonomiska intressen. Hittills har besluten från klimatmöten inte lett till åtgärder. De har makulerats av makteliten (oljeindustrin).

     • BOB då är det fritt fram och påstå att Du och andra socialister får er finansiering från någon NGO-källa.

      Jag “vet” ju att just Du BOB är finansierad av pengar som ursprungligen kommer från globalisternas effektiva lobbyarbete, dvs du uppbär ju ersättning för ditt opinionsarbete från Expo vilka i sin tur finansieras av globalist förespråkare.

      Att jag inte kan styrka mina påståenden behövs ju inte då ju alla VET att det är på det sätt jag påstår. Elementärt min käre Watson.

   • Jag tror inte alls att de ser sin verksamhet som hotad. Knappast att världen slutar köra bil, eller att t.ex. Kina och Indien skulle sluta använda kol.

    Snarare utnyttjas greta för att skapa kaos. Ett kaos behövs för att kunna genomföra den dolda agendan.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *