Brexit – Brittiska företag och politiker gör allt för att stoppa utträde

publicerad 2 juni 2019
- av NewsVoice
City of London, sep 2015. Licens: CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

ANALYS. Erik Forsman ställer prognosen att Storbritannien (UK) om 20 år kommer att få samma position som Sverige har idag, om Brexit genomförs. UK kommer att degraderas ekonomiskt och förlora sitt centrum på flera stora marknader från valuta till läkemedel. Brittiska politiker, banker och andra företag gör därför allt för att stoppa eller skjuta Brexit på framtiden.

Text: Erik Forsman | Bild: City of London, sep 2015. Licens: CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

Erik Forsman om Brexit. Pressfoto
Erik Forsman, pressfoto

David Cameron använde medlemskap i EU för konkurrera och stärka sin personliga makt: både inom sitt eget parti och med samarbetspartnern i parlamentet dvs Liberaldemokraterna. Cameron lyckades, satte sig själv samtidigt i centrum, spelade högt och lovade en folkomröstning om EU-medlemskapet. Detta ledde till Brexit, vilket måste ha överraskat honom själv. Cameron blev på detta sätt offer för sin egen framgång som ironiskt visade sig vara så framgångsrik att Tories fick egen majoritet i parlamentet efter 2015, vilket de inte haft sedan 1997.

Man blev tvungna att leverera folkomröstningen. Cameron hade nog aldrig för avsikt att hålla någon folkomröstning utan räknade kallt med att Liberaldemokraterna skulle motsätta sig det hela och att han då skulle kunna använda en spelad eftergiftspolitik att skippa folkomröstningen mot att baxa igenom annan för honom stärkande politik.

Brexit utan exit

Nu är Brexit en realitet, men att förhandla om ett utträde med EU går inte. Detta då förhandlingsutfallet kan manipuleras av många parter på vägen. Det går inte att berätta för affärskompanjonen att man avser att bryta samarbetet och samtidigt be kompanjonen att hitta några ersättare som man senare kanske vill samarbeta med, för att till sist definitivt bestämma sig. Det kommer dessutom finnas mängder av perifera intressenter som inte känner sig bundna av någon överenskommelsen alls.


City of London är världen största marknad för valutahandel och dessutom en jättemarknad för diverse internationell verksamhet i form av tjänster: banking, finans, försäkring, läkemedel osv som täcker hela flödet till EU - en enorm marknad. Om man lämnar utan ett avtal kan tappet i BNP bli upp till 10%. Dessa stora flöden som passerar Storbritannien (UK) har det brittiska näringslivet framgångsrikt inte bara satt sig på, utan dessutom förvaltat väl. Det handlar om mångmiljardflöden för UK:s del. Många får sin andel för att hantera detta.


Ett imperium på nedgång

När UK fick sitt imperium förminskat på grund av avkoloniseringen blev detta väldigt kännbart. Det ledde till en ekonomiskt tillbakagång. Till slut blev man tvungen att gå med i EG 1973. Att tro att enbart WTO-avtalet skulle räcka för UK:s del håller inte då WTO enbart omfattar varor. EU är ett frihandelsområdet med en fri rörlighet även för tjänster. Tjänsteexporten är rätt viktig del i UK:s ekonomi.

FAKTA: EG blir EU. Europeiska gemenskapen (EG) var en internationell organisation och en juridisk person som utgjorde en del av EU:s första pelare, den som berörde bland annat ekonomi-, social- och miljöpolitik.

Det tog dessutom nästan Ryssland 20 år att få sin regim godkänd av alla WTO:s medlemsstater. Det kommer inte att räcka med några ynkliga månader för UK att förhandla fram ett avtal som alla kan godkänna.


Situationen idag är att folket vill lämna EU medan näringslivet absolut inte vill det.  Det är orsaken till att politikerna nu gör allt de kan för att inte lämna EU-samarbetet genom att skjuta Brexit framför sig i all oändlighet. Man måste förstå att många vill komma åt de guldkalvar som UK besitter som tex valutahandeln. Frankrike är villigt att ta över eller Tyskland. Det kan inte UK acceptera.


Vad som kan ske är att en politiker som Nigel Farage framgångsrikt driver fram ett politiskt parti som gör verklighet av en hård Brexit, om han ens kommer så långt. Under tiden har nog hela den finansiella marknaden flyttat ut från UK och kvar blir servicesektorn och bidragstagarna. UK kommer om 20 år bli som Sverige.

Text: Erik Forsman

Relaterat