Brexit – Brittiska företag och politiker gör allt för att stoppa utträde

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 juni 2019
- NewsVoice redaktion
City of London, sep 2015. Licens: CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

ANALYS. Erik Forsman ställer prognosen att Storbritannien (UK) om 20 år kommer att få samma position som Sverige har idag, om Brexit genomförs. UK kommer att degraderas ekonomiskt och förlora sitt centrum på flera stora marknader från valuta till läkemedel. Brittiska politiker, banker och andra företag gör därför allt för att stoppa eller skjuta Brexit på framtiden.

Text: Erik Forsman | Bild: City of London, sep 2015. Licens: CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

Erik Forsman om Brexit. Pressfoto
Erik Forsman, pressfoto

David Cameron använde medlemskap i EU för konkurrera och stärka sin personliga makt: både inom sitt eget parti och med samarbetspartnern i parlamentet dvs Liberaldemokraterna. Cameron lyckades, satte sig själv samtidigt i centrum, spelade högt och lovade en folkomröstning om EU-medlemskapet. Detta ledde till Brexit, vilket måste ha överraskat honom själv. Cameron blev på detta sätt offer för sin egen framgång som ironiskt visade sig vara så framgångsrik att Tories fick egen majoritet i parlamentet efter 2015, vilket de inte haft sedan 1997.

Man blev tvungna att leverera folkomröstningen. Cameron hade nog aldrig för avsikt att hålla någon folkomröstning utan räknade kallt med att Liberaldemokraterna skulle motsätta sig det hela och att han då skulle kunna använda en spelad eftergiftspolitik att skippa folkomröstningen mot att baxa igenom annan för honom stärkande politik.

Brexit utan exit

Nu är Brexit en realitet, men att förhandla om ett utträde med EU går inte. Detta då förhandlingsutfallet kan manipuleras av många parter på vägen. Det går inte att berätta för affärskompanjonen att man avser att bryta samarbetet och samtidigt be kompanjonen att hitta några ersättare som man senare kanske vill samarbeta med, för att till sist definitivt bestämma sig. Det kommer dessutom finnas mängder av perifera intressenter som inte känner sig bundna av någon överenskommelsen alls.


City of London är världen största marknad för valutahandel och dessutom en jättemarknad för diverse internationell verksamhet i form av tjänster: banking, finans, försäkring, läkemedel osv som täcker hela flödet till EU – en enorm marknad. Om man lämnar utan ett avtal kan tappet i BNP bli upp till 10%. Dessa stora flöden som passerar Storbritannien (UK) har det brittiska näringslivet framgångsrikt inte bara satt sig på, utan dessutom förvaltat väl. Det handlar om mångmiljardflöden för UK:s del. Många får sin andel för att hantera detta.


Ett imperium på nedgång

När UK fick sitt imperium förminskat på grund av avkoloniseringen blev detta väldigt kännbart. Det ledde till en ekonomiskt tillbakagång. Till slut blev man tvungen att gå med i EG 1973. Att tro att enbart WTO-avtalet skulle räcka för UK:s del håller inte då WTO enbart omfattar varor. EU är ett frihandelsområdet med en fri rörlighet även för tjänster. Tjänsteexporten är rätt viktig del i UK:s ekonomi.

FAKTA: EG blir EU. Europeiska gemenskapen (EG) var en internationell organisation och en juridisk person som utgjorde en del av EU:s första pelare, den som berörde bland annat ekonomi-, social- och miljöpolitik.

Det tog dessutom nästan Ryssland 20 år att få sin regim godkänd av alla WTO:s medlemsstater. Det kommer inte att räcka med några ynkliga månader för UK att förhandla fram ett avtal som alla kan godkänna.


Situationen idag är att folket vill lämna EU medan näringslivet absolut inte vill det.  Det är orsaken till att politikerna nu gör allt de kan för att inte lämna EU-samarbetet genom att skjuta Brexit framför sig i all oändlighet. Man måste förstå att många vill komma åt de guldkalvar som UK besitter som tex valutahandeln. Frankrike är villigt att ta över eller Tyskland. Det kan inte UK acceptera.


Vad som kan ske är att en politiker som Nigel Farage framgångsrikt driver fram ett politiskt parti som gör verklighet av en hård Brexit, om han ens kommer så långt. Under tiden har nog hela den finansiella marknaden flyttat ut från UK och kvar blir servicesektorn och bidragstagarna. UK kommer om 20 år bli som Sverige.

Text: Erik Forsman

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: brexit
Stöd NewsVoice 2024
 • Detta synes märkligt och underligt för gemene man. Folket vill EXIT men elit och parlament inte. Europeiska Unionen är på väg att braka ihop och få utstå en neslig undergång. Trump har deklarerat att han inte längre supportar EU, “ni får klara er själva”. Framtiden ligger österut i den folkrikaste världsdelen Asien. Därmed verkar käbblet i det brittiska parlamentet helt offside. Man kan tänka sig att huset Rotschilds bankdominans och det brittiska drottninghuset har sitt finger med i spelet. Dessa spelare tillhör den ökända 400-listan, där vi även återfinner vår monark, tillsammans med övrig europeisk elit.
  Agendan är att till varje pris införa en global regim med diktatoriska lagar. Man vill därför inte att England lämnar EU och därmed riskerar unionens kolapps. Man vill med EU:s och FN:s hjälp hinna förverkliga sina globalistiska planer innan unionen upplöses. Men, ett stort men. Hur klarar man av globaliseringen av Kina, Ryssland, Indien, Brasilien, Afrika. Globalisterna har blivit fartblinda. De kommer knappast klara biffen. Kanske Europa men inte mer. I Mellanöstern är man permanent osams och offer för amerikansk världspolis. Med det perspektivet kan försöken till införande av globalistisk agenda verka helstolligt. Hur låter den amatöranalysen?

 • Jag verkar få rätt, trots att många varit skeptiska kring ett “Brexit utan exit”. Vi behöver kanske diskutera vidare kring brexit, orsaker, riktning, bakgrunder samt framtid?

  Nu har jag lite försprång och insider information, då jag har en dotter som bott de senaste fyra- fem åren i London och arbetar i City of London inom kapital, bank och finans.

  Vad säger ni om brexit? Vad vet vi? Vad vet vi inte.

 • Har Forsman nedlåtit sig att lyssna till President Trumps tal till Drottning Elisabeth och Engelsmännen?

 • Vad jag vill ha sagt är att ska ett land i Europa stå utanför EU kommer det sker på bekostnad av inflytande, men kostnaderna kommer att vara nästan lika stora som EU-avgiften. Dessutom måste landets export vara betydande (överskrida importen med råge) antingen av råvaror eller hi-tech produkter i världsklass för att kunna stå ekonomiskt stark och oberoende. Ironiskt nog skulle nog Sverige kunnat klarat det om man fört en nationalistiskt expansiv ekonomiskt politik, där man gynnat alla fina stor svenska företag, som en gång i tiden var lika många som Schweizs ca 25 stycken på Fortune Global 500 listan. Dessutom bedrivit en mycket restriktiv invandringspolitik. Nu bidde det inte så, utan vi blöder ekonomiskt, kulturellt osv och betalar den högst EU-avgiften (som dessutom kommer att öka framöver) med litet eller obefintligt inflytande. I dag har vi ca två, tre svenska storföretag på Fortune Global 500 listan, som inte kan försörja landet med skattebaser som täcker en skenande utlandsskuld (kommunerna) medels den högsta bolånegranden i Europa på närmare 90 % av BNP. Lägg till galopperande kostnader för en olönsam invandring medels anhöriginvandring. Resultatet ser vi vad dag överallt i landet.

 • Det går inte att jämföra de småländer du tar upp med mot UK. Norge säljer råvaror (som varken Schweiz eller UK gör): torsk, lax, olja. Av Norges totala export går ca 80 % till EU-länderna. Norge är EU:s näst största leverantör av olja och naturgas efter Ryssland. Allt är råvaror: olja, naturgas och aluminium även om dem exporterar verkstadsprodukter, metaller och kemikalier också – även om UK fiskeflotta var gigantisk, så den krympt allt mer och dras med lönsamhet. Enbart England har ca 55 millioner att försörja, mot Norges totala dryga 5 miljoner.

  Vad det gäller Schweiz är bilden helt annorlunda. Här är levnadsstandard hög med låg arbetslöshet och låg inflationen. Schweiz kan ses som ett EU i miniatyr med fyra olika språk, olika regioner med olika kulturer och religioner. Landet är uppdelat i 26 självstyrande kantoner löst förenade i en federation. Det lilla landet är också kanske det mest demokratiska i hela världen med alla deras tvingade folkomröstningar. Schweiz saknar dock mycket av råvaror och den egna matproduktionen är låg (till skillnad från UK, där över ca 40 % av egenbehovet av jordbruk och annan kött- och matproduktion sker inom landets gränser samt att dem exporterar mycket mat) men det kompenseras landets långa, stolta export av maskiner, teknik och elektronik av yttersta världsklass: vi känner väl alla t ex till Schweizuret och den Schweizisk armékniven. Landet har även ca 25 företag som når upp till den prestigefyllda Fortune Global 500 listan. Det lilla landet ligger också exemplariskt strategiskt till mitt i Europa men framför allt består välståndet av landets starka bank- och finanssektor och inte minst turismen. Schweiz har även en ytterst stabil politik och en konfliktfri arbetsmarknad, emedan UK:s fyra olika nationer alltid haft konfliktfyllda relationer till varandra med en konfliktfylld arbetsmarknad och landet har alltid haft stora klass- och inkomstklyftor med all den sociala oro som följer med.

 • Denna cirkus som pågår har varit planerad av etablissemanget innan omröstningen. Tillsammans med EU eliten har man haft denna plan B om det skulle bli ett ja till Brexit. Det skall bli en lång och utdragen röra som får folk att rösta rätt nästa gång, för naturligtvis kommer det bli en ny omröstning. Vad tror ni hänt om Sverige röstat nej 1994?

 • Tja. Man kan titta på mindre länder som INTE är med i EU, ex. Schweiz eller Norge. Inte är de likt Grekland precis. Inte heller har de en valuta som dyker… Ett Brexit kan vara utmärkt för Storbrittanniens folk, särskilt om de skaffar sig lagar som gör att de kan spärra in elller göra sig av med de som inte är möjliga att integrera, samt väljer Corbyn som är en hyvens kille som håller linjen.

  De har skickligt folk. Köpte en Brompton. Dyrt, men värd vart enda öre. Kvalitet.

 • Känns som att May var en setup i detta spel. De kunde ha lämnat för länge sedan. Om företagen vill överleva så kan de göra som alla andra… flytta till ett annat land.

 • En analys som har missat var tillväxten är och kommer att vara under lång lång framtid. En analys som missar alla konkurrensfördelar som Storbritannien kan skaffa sig när de blir fria. Rätt ledarskap kan få Storbritannien att få EU att krackelera. Detta vet EU, därav deras motstånd. Tyskland är på väg åt helt fel håll trots sina fina företag och Frankrike är på randen till inbördeskrig. Frankrike är ett arrogant land i kaos. Vad har Frankrike?

  • Vad exporterar England vid sidan av bank- och valutatjänster till EU i exakta tal? Kraschar England i en hård brexit (utan ett avtal med EU) kan tappet bli över 10 % av BNP. Lägg dessutom till bortfallet av det procentuella flödet av dessa enorma summor. Englands export, vid sidan av den finansiell sektorn, består endast av lite jordbruksprodukter (mat) och en del maskinprodukter och maskindelar, hantverk (Bowers & Wilkins) osv. Utan att avtal med EU, till vem ska dem exportera till om dem dessutom förlorar City Of Londons monopolliknande finansiella position? Skall alla blir självförsörjande bönder eller?

   Missförstå mig rätt här: personligen överväger de negativa delarna med EU, men fördelarna är också många: bland annat tillgång till EUs inre marknad som består av varor OCH tjänster. Faller EU (hur det nu skulle gå till) så måste alla länder i Europa omförhandla alla delar i alla avtal länderna emellan utan någon central federativ sammanhållande länk. Hur enkelt är det inte att en sådan omförhandling om Europas inre marknad mynnar ut i kaos konflikt? Det enda vettiga är att stanna kvar och försiktigt förändra EU inifrån till nationalstaterna fördel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *