Massinvandringen är en tung börda för Sverige som går mot systemkollaps

publicerad 29 augusti 2019
- Pål Bergström
Svenska flaggan - Foto: Carina Andreasson, Mostphotos
Pål Bergström, eget verk
Pål Bergström, eget verk

REPLIK. Hedi Bel Habib hävdar i NewsVoice att massinvandringen inte påverkar pensionerna och att vi istället tjänar på vapenexporten som går till krig varifrån människor tvingas fly. Man kan sympatisera med tankegången, men den hänger inte ihop.

Text: Pål Bergström | Artikeln har tidigare publicerats på Palbergstrom.com

En normal invandring är ofta positiv så länge det inte uppstår kulturkrockar och de som kommer hit integreras i det svenska samhället. De ska inte överge sin kultur helt. Vi behöver berikningen. Men det får inte skapas områden i Sverige som inte längre är “svenska” och leda till utanförskap.

Senaste årens massinvandring har kommit från kulturer som i flera avseenden skiljer sig kraftigt från svenska värderingar. Speciellt när det gäller synen på kvinnan och jämlikhet. Det påverkat samhället negativt med utanförskap, brottslighet och övergrepp (vad allt tyder på) och är en tung börda i en tid när vi går mot en systemkollaps.

Den som tror att vi har råd och ska göra det av humanitära skäl, att vi har någon slags skuld gentemot fattiga länder ser inte hela bilden.


Statens utgifter är ca 950 miljarder kronor per år. Massinvandringen de senaste åren kostar 40-90 miljarder kronor per år. Självfallet är det en extrem påfrestning för resten av samhället när en tiondel av våra pengar går till invandring. Självfallet påverkar det de äldres liv med försämrad sjukvård, färdtjänst, hemhjälp, prisökningar, m m. Det påverkar allas liv.


Vapenexporten 2018 var 11,4 miljarder kronor – har mer än halverats senaste tio åren. Ställer vi detta mot kostnaden för invandringen enligt Habibs tes är det en dålig affär.

Det finns fler aspekter att ta hänsyn till. Världens kurs har tagit hårt på den svenska ekonomin med kostnader för onödiga klimatomställningar, övervakning, polisinsatser och militära insatser i världen på grund av lögnen om 11 september och kriget mot terrorismen.


Vi bör hjälpa medmänniskor i nöd, men inte till priset av mer kaos, elände och fler i nöd. Inte på bekostnad av svenskar som har det svårt. Att kliva över svenskar som ligger på marken för att hjälpa andra 100 meter bort är förkastligt. Vi måste gå till botten med problemen och angripa de krafter som ligger bakom krigen och fattigdomen, inte bistå en cynisk agenda.


Systemkollaps i slow motion

Många utvecklingsländer är och har varit utnyttjande av väst. Samtidigt bär de ett eget ansvar för sitt öde. Oavsett kan man inte lasta befolkningen i väst för att det är så här. Många lider lika mycket som människor i utvecklingsländer av ett system som håller världen i bojor och utnyttjar oss.

Det är samma system under kontroll av krafter som står bakom krigen som ger upphov till att flyktingar och immigranter tar sig till väst. Mycket tyder på en bakomliggande agenda. Fråga dig varför FN framställer migration som något positivt när det i själva verket är ett symtom på en värld som är sjuk? Väldigt sjuk. Immigranter behöver inte komma hit. De behöver få stopp på förstörelse och utnyttjande, hjälp med att skapa ett harmoniskt liv där de lever i sina respektive hemländer.

Problemet är mångfacetterat men i kärnan finns ett korrupt monetärt system som är nyckel till kontroll över jordens folk. Världens totala skuldbörda är snart uppe i 250 biljoner dollar. Alla länder brottas med stora skulder. Sverige har mindre statsskuld men desto mer i privata skulder som nu är hela 186% av disponibel inkomst. En ohållbar situation.

Få inser att pengar skapas genom lån och vad detta innebär i praktiken. För varje lånad krona ska det betalas ränta, pengar som vid skapandet inte existerar. Stora delar av pengarna går sedan till den finansiella sektorn och fastighetsmarknaden istället för utveckling, produktion och in i det dagliga samhället vilket trissar upp priser och leder till ökade klyftor. Ett gigantiskt kriminellt pyramidspel som bara kräver mer och mer lån utan att det gynnar folket och är kraftigt manipulerat. Det är i princip ocker och straffbart.

“$21 Trillion dollars is missing from the US government. That is $65,000 per person – as much as the national debt!”

Detta leder sakta till att systemkostnaden ökar. Kvaliteten av samhällssystemets delar försämras för att hålla det vid liv. Pengar och motivation tar så småningom slut. Att vi är nära den punkten återspeglas i världsekonomin som går mot ett skrikande stopp handelskrig eller ej. Statsobligationer har delvis inverterade avkastningskurvor och negativ avkastning. Klassiska varningssignaler. Svenska kommuner har stora problem. Sanningen lyser oss i ögonen: det blir allt svårare att hålla karusellen igång.

Kommande systemkollaps beror inte på invandringen men det gör inte saken lättare. Inte heller att hålla masken uppe och tycka att “vi har det trots allt ganska bra”. Många svenskar håller nog inte med om det. Speciellt inte pensionärer. Om det monetära systemet och ekonomin kollapsar ska man inte vara så säker på att det ens finns några pensioner kvar.

Systemkollapsen är en process i slow motion som pågått sedan 2008. Felen då finns kvar och är idag förvärrade. Raset kan komma plötsligt som ett korthus som rasar eller om några år. Det var nära 2008. Ganska otroligt att det fortfarande står upp men rådande system är skapat under många år, starka krafter har ett intresse av att bevara det och det kan leva vidare via manipulation. Men sällan har så många varningslampor blinkat rött som nu varför ögonblicket när första dominobrickan faller är nära.

Det handlar inte bara om ekonomin utan även sättet att leva och miljön, som riskerar hamna i skymundan för klimatbluffen. Ekonomin är ett symtom på att något är fel vilket även gäller krigen, flykting strömmar, ökningen av kroniska sjukdomar, brottslighet, att människor mår dåligt och andra destruktiva aspekter.

En systemkollaps kommer vara svår, men nödvändig och i en förlängning positiv för mänskligheten. Vi måste konstruera om hela systemet från grunden så att modern jord och alla som lever på henne får ett bättre liv. Lösningar finns, men får aldrig chansen. Första steget är sjukdomsinsikten. Andra är ett fritt mainstream media som tjänar folkets intressen och stärkt demokrati genom ökad decentralisering och transparens. Först då kommer vi hamna på rätt kurs.

Text: Pål Bergström, Palbergstrom.com

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq