5G fullskaleexperiment med okända hälsofaror – Särskilt för unga

publicerad 3 december 2019
- av Hans Sternlycke
Yngling klättrar i mobilmast. Foto: Jack Sloop. Licens: Unsplash.com

DEBATT OM 5G. Lennart Hardell, den kanske mest framstående oberoende forskaren om cancer och om strålning, beskrev i sitt föredrag för Vågbrytaren 5G-tekniken som ett fullskaleexperiment med okända hälsofaror. Det har inte prövats för vilka hälsoeffekter det har, och det kan inte heller göras fullt ut på grund av dess komplexitet.

Text: Hans Sternlycke | Bild: Yngling i mobilmast. Foto: Jack Sloop. Licens: Unsplash.com

Tekniken behövs inte och efterfrågas inte av konsumenter utan genomdrivs av myndigheter och företag för de stora ekonomiska vinster den ge. Kostnaden för 5G blir trefalt högre än i dagens mobilsystem.

Det krävs att det är mycket tätt mellan mobilsändare eftersom räckvidden är kort med de höga frekvenser som används. Det kan behövas 800 mobilsändare på en kvadratkilometer, eftersom räckvidden bara är 20-100 meter. Inomhus behövs slavsändare.

Läs mer: Strålsäkerhetsmyndigheten kandidat till Årets Förvillare 2019

5G fullskaleexperiment

Ny teknik används med strålningsknippen där varje stråle går åt var sitt håll. När en stråle tappar kontakten tar en annan stråle över. Det kräver ständig kommunikation mellan sändare och mobiltelefon. Det krävs troligen att 4G är kvar för att lokalisera första mobilpositionen.


För att klara 5G måste gränsvärdet för strålning höjas, som redan är tre gånger högre än i flera länder och 50 gånger högre än vad som visat sig ge DNA-brott. Gränsvärdet är satt efter värmepåverkan, inte biologisk effekt. Gränsvärdet mäter inte pulser eller koncentrerad strålning med högre värden. Flertalet mobiltelefoner har flera gånger högre värde än tillåtet referensvärde.


Industripersonen Maria Feychting med ansvar för folkhälsa

Maria Feychting ifrågasätter inte 5G fullskaleexperiment - Pressfoto: KI
Maria Feychting ifrågasätter inte 5G fullskaleexperiment. Pressfoto: KI

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation), som är en stiftelse grundat av industrin, har satt gränsvärdet. Maria Feychting är vice ordförande där. Hon har forskningsanslag från Telia och Ericsson och är inte fackkunnig utan sociolog, men är ändå den som media oftast tillfrågar. Majoriteten av medlemmarna i Strålskyddsmyndighetens vetenskapliga råd är medlemmar i ICNIRP. Fem av sex som skall utreda mobilstrålning för WHO sitter i ledningen för ICNIRP.

ICNIRP gick ut i juli med en skrivelse som förnekar att det finns vetenskapliga belägg för att 5G skulle kunna vara en hälsofara, trots att det finns mycket oberoende forskning om mobilstrålning både på människor och djur, och trots att sjuktalen ökar drastiskt för de diagnoser man tar upp, förnekar man att det finns belägg för påverkan, vare sig det gäller kognitiv förmåga, neurologiska symptom, välbefinnande, hjärnfysiologi, hörsel, immunbrist eller alla former av cancer.

Sömnbrist, yrsel, huvudvärk, ångest och inlärningsproblem

Ändå drabbas ungdomar alltmer av sömnbrist, yrsel, huvudvärk, ångest och inlärningsproblem. Många förstår inte att de drabbats av elöverkänslighet. Autism, ADHD, Alzheimer ökar i takt med mobilutbredningen. Blod-hjärnbarriären som skall skydda hjärnan bryts igenom. Den allvarligaste hjärncancern gliom visar starkt samband (i trots av att Maria Feychting i Vetenskapens värld om 5G visade ett diagram utan ökning), men det sker en allvarlig underrapportering och man tar bara med dem som obducerats.

Se hela föredraget med Lennart Hardell: Riskerna med 5G och trådlös teknik kvarstår

Lennart Hardell menar att redan Nürnbergöverenskommelsen, som förbjuder experiment på människor borde omöjliggöra denna användning av oprövad teknik. Till det kommer Miljöbalkens försiktighetsprincip. 5G-apellen, som han och 250 andra forskare står bakom har inte fått något seriöst bemötande.

Text: Hans Sternlycke