Tre utvandrare starkt kritiska till Regeringens otrygghetspolitik

publicerad 3 januari 2020
- av NewsVoice
Jan Norberg, Bosse Persson och Öystein Rönne - Privata foton

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-bla-om-att-aterta-demokratin-i-sverige-20200102

DEBATT. Ulf Bittner som driver kanalen Sverige Granskas har intervjuat tre utvandrande svenskar som flyttat till Portugal respektive Danmark. Ingen ångrar sin flytt till utlandet. De trivs betydligt bättre i sina nya hemländer. Ingen har primärt flyttat av skatteskäl.

Öystein Rönne flyttade i slutet av 2019 till Bornholm som tillhör Danmark. Han upplever att det var som att komma till paradiset. Han ångrar inte att han lämnat ett allt mer otryggt Sverige där det råder ett "lågintensivt inbördeskrig", enligt hans bedömning. Rönne säger att Socialdemokraterna förstörs Sverige och att livsmiljön blir allt mer osmaklig för de som bor kvar. Han upplever bemötandet bland folk och kontakterna md myndigheterna som mycket bättre än i Sverige.

Bosse Persson flyttade till Portugal 2018 primärt för att de sökte bättre cancervård än vad de kunde få i Sverige. Avgörande var mycket lång kö på 5 månader för att få en nödvändig undersökning genomförd. Vården i Portugal är betydligt bättre, anser Persson. En annan orsak var risken för överfall och en hotfull livsmiljö på hemorten i Sverige som en följd av massmigrationen.

Jan Norberg flyttade till Portugal 2015. Han berättar att svensk sjukvård höll på att kosta honom livet och det gjorde att han började fundera på Portugal. Han säger att vården och bemötandet varit helt suverän i Portugal. Norberg är den enda som hävdar att skatteskäl medverkade i hans beslut att lämna Sverige, men skattefrågan var inte alls avgörande.

Intervjun tar upp flera ohederliga förfaranden tex när det gäller hur utlandssvenskar som betalar skatt till Sverige inte längre får tillgång till svensk vård eller hur svenska pensionärer kastas ut från sina äldreboenden.

Norberg tar upp en brännande fråga om varför svenska politiker, nästan med våld, försöker hålla kvar svenska pensionärer i Sverige, pensionärer som vill lämna landet. Kvarhållandet sker med dubbelbeskattningsmetoder. Han tar även upp regeringens beslut från 1970-talet om att utveckla ett multikulturellt samhälle och hur Dan Eliasson på senare år brutit ned polisväsendet. Kombinationen är förödande för moral och etik i Sverige eftersom kriminella nysvenskar inte behöver lyda under svenska lagar till skillnad från etniska/etiska svenskar.

Rönne diskuterar den komfortbubbla som merparten av det svenska folket väljer att stanna kvar i, något som står i kontrast till de svenskar som väljer att "vakna" upp till verkligheten. Hans fråga handlar om att de svenska massmediejournalisterna är utsatta för någon form av överstatlig agenda. Han menar även att Sverige blivit fascistiskt där regeringen använder sig av förfinade och falska metoder för att säkra "folkkontroll".

Text: NewsVoice

Relaterat

Under 2019 har de tre intervjuade utvandrarna skrivit bla följande artiklar i NewsVoice som alla blev myckey populära bland läsarna:

Jan Norberg, Bosse Persson och Öystein Rönne - Privata foton
Jan Norberg, Bosse Persson och Öystein Rönne - Privata foton