Explosionsartad ökning av CBD-produkter i Europa

publicerad 16 februari 2020
- Extern skribent
Bild: CBD produkter i Europa. Foto: CBD-Infos-com Licens: Pixabay.com
CBD-produkter i Europa.

De senaste åren har marknaden för lagliga CBD-produkter i Europa vuxit explosionsartat. En av anledningarna till detta är att cannabis har avkriminaliserats eller legaliserats i allt fler länder.

I Sverige finns det både receptbelagda läkemedel innehållandes cannabis, men även CBD-produkter som saknar den aktiva substansen THC är generellt lagliga. Medicinsk användning av cannabis är tillåtet i över 35 länder i hela världen. I vissa länder är cannabis även tillåtet att använda för privat bruk och av icke-medicinska skäl.

Trender inom aktiehandel och CBD-produkter

När man kollar på trender inom aktier kan man se att tre saker som är populära att investera i just nu är företag och branscher som sysslar med CBD, kryptovalutor eller artificiell intelligens.

På börsen kan man se hur dessa aktier kan ha stigit med över 100 procent de senaste tre åren, och beräknas fortsätta stiga. Analytiker menar att marknaden i USA kan komma att omsätta över 22 miljarder amerikanska dollar tills år 2022.

En delförklaring till detta är att stora internationella bolag har börjat investera i dessa, vilket ökat deras värde. En annan anledning är det har blivit lagligt att odla hampa i USA samt att flera delstater i samband med detta har kommit att tillåta medicinsk cannabis.

Det som kan anses vara mest lönsamt när det kommer till att investera i CBD-aktier kan vara att investera i bolag som producerar CBD-olja alternativt bolag som tillverkar utrustning för att framställa CBD-produkter.

Ett svenskt företag som odlar, framställer och säljer CBD-produkter är Natural Hemp Life. De erbjuder bland annat det största sortimentet av CBD-produkter i Sverige, och använder sig alltid av ekologiskt odlad hampa.

Det terapeutiska värdet av cannabis och hampapreparat

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) har skrivit en narkotikarapport över rådande narkotikasituationen i Europa 2019. Deras mål är att ”bidra till ett friskare och säkrare Europa” (ibid. 5).

Rapporten visar bland annat att cannabis har varit den narkotikaklassade växt som har funnits etablerad i Europa längst tid.

Under senare år har det funnits pågående debatter kring det terapeutiska värdet i cannabis och hampapreparat. Det förstås som en komplex fråga, där man bland annat måste väga flera olika alternativ mot varandra i avseende kostnad, nytta och risker.

En risk som finns med en oreglerad marknad är bland annat att det ökar kriminaliteten hos unga och att det tjänar den organiserade brottsligheten ekonomiskt. Samtidigt förstås det som problematiskt, då det har visat sig att allt fler personer börjar använda cannabis i lägre åldrar och alltfler söker specialistvård för narkotikaberoende.

Allt fler CBD-produkter i Europa når marknaden

Komplexiteten ökar ytterligare i samband med att det sedan år 2017 har kommit en mängd nya CBD-produkter på marknaden, vilket kan komma att utmana rådande narkotikalagstiftningar. I de flesta fall har produkterna ingen berusande effekt, men i vissa fall kan detta förekomma.

Problemet här ligger i att produkterna sägs innehålla inga eller låga THC-nivåer, som understiger gränsvärdet i vissa länders lagstiftning, men att detta kan vara en faktor som kontrolleras dåligt vilket gör att värdena inte kan säkerställas helt.

Men faktumet kvarstår: Oavsett om produkterna som säljs är legala eller illegala så finns det en marknad för det. Det finns både fördelar och nackdelar att finna i olika beslut som kan fattas, och påverkar flera olika områden såsom den statliga ekonomin, organisering av resurser och medborgarhälsa.

Det är dock viktigt att komma ihåg att saker kan låta enkla i teorin, medan det i praktiken handlar om en stor komplexitet och en mängd samverkande processer. Av den anledningen är det också betydelsefullt att ta hänsyn till både vilka historiska, politiska och sociala rörelser, processer och beslut det är som har lett fram till att samhället är organiserat på ett visst sätt idag – men också att ha en förståelse för att beslut som fattas idag har en inverkan på framtiden.

Vad som finns att finna där återstår att se, och vad det var som ledde dit är någonting de kommer kunna identifiera först i efterhand.

Referenser

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Cbd olja eller Hampaolja har hjälpt mig väldigt mycket. Handlar från en Svensk leverantör som har hög kvalitet till bra priser.

  • Tror inte på CBD. Har inte märkt av någon av alla dessa förbättringar som förespråkarn hävdar skall infinna sig. Men välkomnar att produkten lanseras med ökad popularitet, då detta främjar en framtida avkriminalisering.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *