Coronakrisen – Använd sanningens strategi Folkhälsomyndigheten!

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 18 april 2020
- NewsVoice redaktion
Folkhälsomyndigheten, säkerhetslab, P4-zonen. Pressfoto: Magnus Pehrsson
Folkhälsomyndigheten, säkerhetslab, P4-zonen. Pressfoto: Magnus Pehrsson
Folkhälsomyndigheten, säkerhetslab P4. Pressfoto: Magnus Pehrsson

DEBATT. Under årets svenska coronaepidemi har vi åter fått erfara att medmänsklighet är en tillgång i kristider. Sveriges kristna tradition med statskyrka i 500 år har gjort att medborgarna litar på överheten och att överheten litar på medborgarna. Tillit är en svensk nedärvd egenskap. Använd den!

Text: Mats Ensér, civilingenjör KTH. Lars-Olof (LO) Landin, Civilekonom DHS ordförande i kunskapsnätverket Kreaprenör | Tidigare artiklar i denna debatt av Ensér och LO Landin: Coronakrisen – Det globala samhällets kris – Del 1 | Coronakrisen – Det globala samhällets kris – Del 2

Sverige har fått kritik från andra länder för att sakna en strategi hur vi ska försvara landet mot Coronan. Vi har varit för slappa och för långsamma att stänga Sverige.

Folkhälsomyndigheten har svarat ”att vi visst har en strategi”, att se till att smittan sprids så långsamt som möjligt för att sjukvårdens resurser ska räcka till, inte stänga skolor för snabbt bla för att strategiskt viktig personal med barn ska kunna fortsätta att arbeta och framförallt se till att skydda de äldre, eftersom erfarenheterna visar att detta virus är livsfarligt för äldre och personer med sviktande hälsa.

Sist men inte minst bygger strategin på att myndigheterna har tillit att vi svenskar följer rekommendationerna om social distansering, om att tvätta händerna, om att inte gå till jobbet om vi är sjuka och om att isolera de äldre i familjen. Enligt vår uppfattning har den strategin fungerat väl.

Få detta undanstökat – någorlunda försiktigt

En epidemi skördar människoliv. Den kommer åter och är inte över förrän vi har blivit immuna mot den, som vi är mot de epidemier vi vant oss vid. Det säger Folkhälsomyndigheten och sådant kan de och har statistik som visar.

Ju längre tid det tar desto större skador blir det på samhällsekonomin, men det är inte sjukdomen som skadar. Det är vår reaktion som skadar samhällsekonomin. Ju större skador desto mindre resurser har vi till fortsatt välstånd, som tex effektiv sjukvård, trafiksäkerhet, miljöarbete och annat som också sparar liv.

De som lever vidare får ta konsekvenserna om samhällsekonomin skadas allvarligt, inte äldre som redan har levt ett långt liv i den bästa av världar. Det är naturligt att förfasas över att många avlider, men vad är många? Vi kan inte gärna förvänta oss, än mindre kräva, att det inte skall dö fler i år än det gör under ett normalt år, men det är inget normalt år.

Vi kan heller inte veta hur många som kommer att dö av skadorna i ekonomin eller pga hur mycket folkhälsan försämras, men Folkhälsomyndigheten kan säkert uppskatta det. Folk känner förtroende för den strategi vi tycker oss ha förstått att Folkhälsoinstitutet har formulerat för Sverige. Få detta undanstökat – någorlunda försiktigt!

Presskonferenser med ”viss eftersläpning” hotar rasera strategin

Att förlora folks förtroende kan skada den auktoritet som behövs för att genomföra strategin och minimera skadorna i samhällsekonomin. Det är därför vi med tilltagande förvåning bevittnar de dagliga presskonferenserna, där Folkhälsomyndigheten visar siffror över avlidna. Siffror som allt mer skiljer sig från den verklighet som uppdagas några dagar senare. Siffror som faktiskt skulle kunna uppskattas med relativt hög precision redan den dag de presenteras.

Det som redovisas på dessa presskonferenser, där det sitter inbjudna journalister som borde ställa folkets frågor, är inte de faktiskt avlidna igår eller till dags dato. Siffrorna är bara vad den dagliga kapaciteten hos rapportkedjan klarar av att redovisa. Det som varje dag kallas “viss eftersläpning” är fn närmare 100% än 50.

Vi har förståelse för att arbetssituationen för den elit som leder kriget mot coronan är pressad. De dagliga presskonferenserna med förberedelser och efterföljande intervjuer äter upp all tid Folkhälsomyndigheten skulle behöva till eftertanke och analys för att finslipa strategin.

Folks förtroende är fortfarande högt för myndighetens strategi att ta oss igenom den här epidemin, men så fort folk får veta att rapporteringen på presskonferenserna av antalet döda är nonsenssiffror riskerar förtroendet för strategin att rasa.

Allmänna råd i kampen mot coronan

Sjukvården beskrivs vara i krigstillstånd med personal som hjältemodigt kämpar vid fronten mot viruset.

De är absolut hjältar, men de arbetar inte vid fronten. De gör vad de kan för att hjälpa dem, som har skadats i kriget mot viruset, det krig som vinns genom att avväpna coronan med immunitet.

I liknelsen med krig kommer alla yngre och friska soldaterna, som genom att i lagom antal utsätta sig för risken, att bli smittade, inte för många samtidigt, men inte heller för få så att kriget blir alltför utdraget. Precis som i reguljära krig är en del soldater försiktiga och en del våghalsiga. Detta räknar säkert Folkhälsomyndigheten med när den utfärdar sina ”allmänna råd”.

Det är god taktik att kommendera alla 70+ att stanna hemma för att bidra till att ”pressa ner” den röda smittkurvan, men alla de som krigar får aldrig någon feedback på hur mycket den har pressats ner.

Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten
Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten

Är detta inte en bakvänd liknelse? Det är väl den grå kurvan som ska hindras från att stiga upp? Den har väl aldrig varit över sjukvårdens kapacitet? Vi får heller aldrig se hur högt kurvan stiger och hur långt det är till sjukvårdens nuvarande tak.

Har ni tänkt på det? Vi får dagligen veta hur många som lagts in på sjukhus och hur många som vårdas på intensiven. Vi får också veta hur många som bärs ut i kista, men vi får aldrig veta hur många som tar bussen hem.

Det måste vara alla in på sjukhus minus alla ut som är den kurva som vi ska hjälpa till och hålla nere.

Avsaknad av en kommunicerad plan

Vi saknar en regeringschef som kliver fram och säger: ”Det är mitt ansvar att leda oss alla genom det här. Jag har kompetenta myndigheter och en kompetent regering bakom mig. Och jag har en plan.”

Det andra vi saknar är denna kommunicerade plan med uppföljning och korrekta siffror hur det går. Planen bör också ha en planerad tidpunkt då vi kan gå tillbaka till ett mer normalt liv, sektor för sektor. Företagare som ser oöverstigliga svårigheter utan slut ger lätt upp, men med en plan, även om den kan komma att revideras, har man något konkret att räkna på. Med fiffighet och ansträngning och med den hjälp staten säger sig kunna bistå med vågar företagare kanske tro på att företaget överlever.

Marseille under digerdöden. Målning från år 1720. Källa: Max Planck Society. Licens: Public Domain
Marseille under digerdöden. Målning från år 1720 (för exakt 300 år sedan). Källa: Max Planck Society. Licens: Public Domain

Skälet varför vi själva, sedan vi skrev vår första artikel om ”Coronakrisen – Det globala samhällets kris”, gör en egen kontinuerlig analys av antalet döda som rapporteras dagligen och kurvor över hur det utvecklar sig över tid, är att Folkhälsomyndigheten inte gör det. På de dagliga presskonferenserna diskuterar man antalet döda, men antalen är dels grovt felaktiga, dels ställs inte antalet döda i relation till något vi har förberetts på.

Finlands regering gjorde tvärtom. De gick snabbt ut och gjorde alla finländare beredda på att det kunde bli fråga om 10,000 döda till sommaren. När antalet döda i Finland nu rapporteras vara mycket färre än beräknat, blir det varje dag en lättnad att ställa det i relation till siffran 10,000.

I Sverige kommer Folkhälsomyndigheten om några veckor istället att behöva meddela att antalet döda i Sverige är många fler än vad som tidigare rapporterats. Det kommer förmodligen att tas emot som en katastrof, trots att det egentligen inte är det ur ett större demografiskt perspektiv.

Personliga katastrofer ja, men inget tyder på att denna epidemi i slutändan kommer att ha varit värre än de vi tidigare genomlidit på senare år, men utan en kommunicerad plan och fortlöpande rapportering av korrekt sifferunderlag får vi aldrig veta om sjukvården har läget under kontroll och om Folkhälsomyndighetens strategi för att få detta undanstökat någorlunda försiktigt fungerar.

Istället ödslas resurser och kompetens på att producera och diskutera nonsensstatistik, som dessutom kan bidra till felaktiga beslut och prioriteringar, vilket är ytterligare en katastrof för samhällsekonomin.

Katastrofen blir inte mindre av att det varje dag sitter en särskilt inbjuden journalistkår, som tycks oförmögen att ställa relevanta frågor som tex ”hur stor är eftersläpningen vad gäller inrapporterat antal dödsfall”, där det korrekta svaret är mer än dubbelt så stort som det som just redovisats.

Vi rekommenderar därför statsministern att snarast se till att Folkhälsomyndigheten får tid och kompetens för att välja sanningens strategi, som alltför sällan används, men är framgångsrik, så att vi tillsammans får detta undanstädat någorlunda försiktigt.

Text: Mats Ensér, civilingenjör KTH. Lars-Olof (LO) Landin, Civilekonom DHS, medgrundare och ordförande i kunskapsnätverket Kreaprenör, ideell förening

Tidigare artiklar i denna debatt av Mats Ensér och Lars-Olof (LO) Landin:

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Coronakrisen
 • När sociopater gör fel pekar de alltid fingret mot någon annan.
  De amerikanska terroristerna har mest att vinna på att släppa ett bioterroristvapen på världen. De täcker för implosionen av skuldbubblan som USA: s falska ekonomi är, medan trillioner dollar av skattepengar överförs till 0,001% bankstrarna i spetsen av pyramiden som “räddningspaket” och skadar också Kinas internationella handel, industriproduktion och OBOR-initiativet för Eurasia. Inte undra på att de försöker så hårt att lägga skulden på Kina.
  Eftersom de tidiga symptomen på Covid-19 influensa nästan är detsamma som för vanlig influensa, är frågan hur många influensapatienter som dog av Covid-19 i staterna före Wuhan? Det är något som bör undersökas innan man gör falska anklagelser som amerikanerna är så bra på.
  USA har en lång, lång historia av lögner, falska nyheter och desinformation. Fråga Pompeo som fångats på kameran när han skrattande sa: “vi ljög, vi fuskade, vi stal”.

 • För dig som inte pallar stora textmassor, hoppa till tredje stycket för en överraskning. Nu, Ensérs och LO Landins artikel lämnar mig något konfunderad. De börjar med att slå fast förekomsten av en ömsesidig tillit mellan överheten och medborgarna samt att myndigheternas strategi och arbete funkar. Den påstådda tilliten är väl inte helt sann utan snarare lite mytisk. Det finns säkert grupper vilka hyser förtroende för staten men lika stora som inte gör det. Det förekommer bl.a. en tråkig och utbredd ömsesidig misstro mellan skatteverket / regeringen och Sveriges många småföretagare. Själva visar författarna inte speciellt mycket tillit till FHM:s matematiska och/eller statistiska kunskaper. Inte heller myndighetens taktiska förmåga. Meniallafall. Kristiders rädslor dämpas när medborgarna ser att politiker och myndigheter agerar och vederbörandes popularitet ökar. Det knepiga är att det tydligen räcker att politikers och myndigheters åtgärder förefaller kraftfulla. För ser man till vad som egentligen blir avhandlat på de dagliga pressträffarna skulle tveklöst statens förtroendekapital devalveras direkt. Vi, jag och min fru, har sett ca 95% av dessa Tv-spektakel vilka vi betraktar som rena skämt. Vidare instämmer vi, i allt väsentligt, i Mats Jangdals punkter och slutsats. Det är svårt att mobilisera sympati för de närvarande byråkraterna då deras attityd visar på bristande tillit och respekt för publiken. Där Thea från Soc får representera det sämsta uppförandet i det hon avbröt en upprepad fråga med flera rungande TACK! Detta med flera andra, låt vara, mindre brutala utbrott, skapar föga förtroende. Författarna nämner journalisternas irrelevanta frågor. Det är egentligen skit samma eftersom ex.vis Carlsson allt som oftast i sina svar förlorade sig i krystat svammel med meningslösa sidospår. Tacknämligt nog syns han sällan till numer. Tegnell har även han en svammeltendens och lämnar fortfarande något krystade svar liksom kollegan.

  Lejonparten av journalisternas frågor besvaras nu med: “vi tittar på detta”, “vi ska titta på detta”, “vi håller på att titta på detta”, “vi kommer att titta på detta” samt varianter på temat och “det ska vi ta fram”, “det håller vi på att ta fram”, “det kommer vi att ta fram” m.m. En annan populär är, “en bra fråga vi inte kan besvara idag”, “bra fråga, den besvaras imorgon (nästa vecka)”, “nej, vi har inte tillräckligt med data”, “nej, vi håller på att samla data” o.s.v. e.t.c. Riktiga besked får man endast vid JA/NEJ-frågor. En stor del av tiden åtgår till att lyssna på prat, prat och mer prat. Det mesta är självglorifierande pladder och utläggningar om den egna myndighetens förträfflighet. MSB pratar om hur många dokument/manifest de “tagit fram”. Soc pratar om hur många regioner de hjälp, hur skickligt de fördelat resurser samt hur framgångsrikt de skapat nya vårdplatser. Ibland kommer gästtalare och pratar och pratar. Efter några veckor är man siffermätt, upplever en evig déjà vu och undrar om pressträffarna någonsin kommer att bli intressanta. Man funderar på om någon förklarat begreppet: 7 dagars rullande medelvärde. Är det inte bättre att redovisa nuffrorna omgående? Den s.k. eftersläpningen fattar vi inte heller. Dödsfallen noteras väl löpande när de avlidna påträffas – eller? Det borde sålunda inte förekomma avlidna utan dödsdatum. Verkar vara en hel del Mumbo Jumbo på myndigheterna. Den märkligaste företeelsen är utan jämförelse “platt kurva”. Undrar om Newton eller ens Einstein hade kunnat ställa upp den matematiska formeln för en sådan figur? En dag frågade en klipsk kis hur det kom sig att antalet smittade i Stockholm efter omräkningen blev ungefär samma trots den gigantiska felräkningen. Han ombads ringa FHM:s matematiker… jaha, OK! Kunde inte matematikern svarat på plats? Nähä. Där lossnade ett stort sjok tillit och uppnådde fritt fall. Samme klipske kille menade att skillnaden mellan antalet personer vilka legat på IVA och avlidna visar att många inte fått någon vård. Inte oväntat gick Soc-Thea i taket och sa med eftertryck och höjd röst att hon minsann inte ett ögonblick trodde på att någon behövande inte fått vård. De aktuella siffrorna var 1 246 IVA och 2 031 avlidna (om jag inte missminner mig) – skillnad 785 personer. Så, vad menar människan? Samtliga 785 har knappast avlidit knall fall eller inte hunnit till IVA, vilket innebär att Soc-Thea är ute och cyklar, rejält. Siffrorna betyder dock inte per automatik att det ligger fulspel eller ont uppsåt bakom dessa dödsfall utan endast att hon har FEL! Det finns självfallet en uppsjö av naturliga förklaringar samt ett antal vilka sannolikt vägrats vård och givits den palliativa istället. Nästa sjok av tillit på väg mot fritt fall.

  Det värsta är likväl alla de frågor som aldrig ställs till myndigheterna, inte kan ställas då infon är väl dold, inte röjd, inte yppad. Låt oss förklara; för omkring en månad sedan skickades en sensationell nyhet till alla dagstidningar, våra Tv- och radiokanaler, styrelserna för vård- och läkarförbunden m.fl. Nyheten var; Sverige avböjde den 28 februari och den 23 mars EU-kommissionens erbjudande att samordna stora inköp av masker samt övrig personlig skyddsutrustning av hög kvalité och i tillräcklig mängd. Materialet skulle funnits tillgängligt för sjukvården i slutet av mars eller i början av april.
  Länk till EU-kommissionens sajt med den nu aktuella nyheten:
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_523
  Vi har avvaktat, väntat och hoppats att det bland de drygt 100 personer vilka nu vet, skulle finnas, om blott en, en enda äkta människa… någon med stake att våga trotsa demokraturen… men icke! För tio dagar sedan skickades en påminnelse utan resultat, inga svar, absolut ingenting. Ryggrad är tydligen en bristvara inom etablissemanget och makteliten. Vi beklagar när ni, Ensér och LO Landin, nu tvingas revidera er goda världsbild men statens tilltag är föga kompatibelt med begrepp som tillit, förtroende, tilltro och förlitan.
  Vi tvingas åter konstatera att: ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”. Detta skrev Moberg för 70 år sedan men analysen är, i allt väsentligt, förbluffande nog fortfarande giltig.

  Var och en fördelar självfallet sitt förtroende som den finner bäst. För vår del ger vi inte ett vitten för de byråkrater vilka dagligen försöker plocka pluspoäng för att mocka den dynga de själva spridit. Att berömma regeringen för jobbet de gör är som att lovorda föräldrar vilka tar hand om sina barn. Vad är myndigheternas försäkringar om att de gör “allt” för oss och att de önskar “värna samt skydda våra äldre och svaga” verkligen värda. Enligt oss; lite torrt hö. Den s.k. överheten är en samling maktmänniskor och karriärister utan någon känslomässig koppling till befolkningen de styr. För politiker är vi en fårskock, vilken ska vallas in valbåsen var fjärde år. För byråkrater vilka aldrig utför något produktivt arbete, utan endast reglerar och dirigerar och ålägger och förelägger och föreskriver och fastställer och reglerar igen, är vi en oregerlig fuskande massa att hållas kort. Tegnell, bortklemad och omhuldad på nätet, ovisst varför, tycker pandemin är intressant, vi anser den är vidrig. Tegnell blir sannolikt FHM:s näste GD trots att Sverige under hans medverkan s.a.s varvat Norden och Tyskland i dödsracet över antalet avlidna / miljon invånare. Vi har det tvivelsutan bra här i Sverige… materiellt. För oss medvetna är bristen på demokratisk frihet något vi sörjer. Vi finner dock tröst i det faktum att vi inte tillhör etablissemanget eller makteliten utan delar öde med ett av världens bästa folk. Nästa gång ni betraktar dessa byråkrater, vilka vi anser vara kalla som fiskar, ser ni representanter för landet där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning.

  den felaktiga variabel i

  Alla dessa personer vilka passerat revy på podiet är chefer, sannolikt välbetalda chefer.

 • Artikelförfattarna, berätta hur ni “gör en egen kontinuerlig analys av antalet döda” och hur ni därmed vet mycket bättre än myndigheterna. Ringer runt till bårhusen ?

 • Men frågan är väl om vi kommer att få nyttja någonting som främjar hälsan. Antagligen kommer det att införas tvångsvaccinering och kontroll med chipsmärkning.
  Det är ingen rusning på kommentarerna heller. Det väntas väl på att få gaffla om invandringen och vänstern.

  • Det är intressant absolut. Det som jag tycker är bäst med Boris Aranovish är att “hans” metoder stöder kroppens självläkande system.

 • Jag vill förstärka att jag är emot utbyggnad av 5G , det kan tyckas att jag är för det om man håller ner mikroberna. Men strålningen påverkar säkert också kroppens egen vävnad, spermier, de goda tarmbakterierna.
  Vi måste titta på de ärliga forskarnas resultat och jag skulle vilja att de även skärskådade min observation.
  Jag vill att vi ska backa och röna ut var punkten är där det tippar över och blir farligt. och utifrån det bestämma var vi kan unna oss att använda denna teknik. Alla ska kanske inte ha smartphone och stirra i för jämnan. Och absolut inga förarlösa fordon. Vi ska väl inte ta bort jobb.

  Rockefeller och hans hejdukar vill det för de vill ha bort alla arbetssökande i första hand.

 • Sanning ?

  Ni har gått i fällan att diskutera om Sverige har rätt strategi i förhållande till andra länder.

  Vad som borde diskuteras är om det är någon pandemi.

  Du LO Landin är involverad i ”Riksföreningen för Metabol Hälsa” så jag blir mäkta förvånad att du tycker vi ska lita på myndigheterna.

  Många alternativa terapeuter använder olika frekvensmaskiner för att göra oss friska. Forskaren Hulda Clark kom i sin forskning fram till att vi blir sjuka av mikrober och föroreningar (pollution)
  som lever i symbios.

  Föroreningarna är ämnen som vi använder i vår miljö, till exempel isopropyl/propylene som finns i schampo och tvål. Det är bakteriedödande och finns också i torrfoder till hundar och katter. Håll dig ifrån isopropyl så fär du aldrig cancer sa HC
  Hon liksom flera har tagit fram en enkel apparat zapper som med frekvenser dödar mikroberna.
  Dessa frekvenser skadar också kroppens vävnad så man kan inte fläska på hur mycket som helst.

  Jag har ingen egen praktisk erfarenhet av zappern för då när det var aktuellt hade jag ingen ekonomisk möjlighet, ca 8000 kr

  Jag fick hjälp av en kinesolog som fick ner mikroberna med örter och tillskott. Borrelia, hakmask, Twar, Bältros.
  Mot Candidiasis gjorde jag en hårmineralanalys och intog rekommenderade kosttillskott.

  Nu har jag funnit Boris Aranovish, uppfinnare av innovativa hälsometoder. Han började arbeta som ingenjör och samtidigt studera österländsk medicin. Han har skrivit flera mycket bra böcker.
  Hans frekvensapparater har samma våglängd som kroppens egna organ.

  Vad han framför allt tagit hit är ”Monikor” en apparat med dataprogram som arbetar efter österländsk medicin med meridianer. Den kan också spåra och eliminera 174 mikrober bl.a. corona.
  Längre fram i april ska jag utbilda mig mer i Monikor av dess grundare Alexej Kornuhin.

  Att alternativ media har uppstått är för att vi har inte fått komma till tals i etablissemangets media.

  Tydligen har ni inte kunskaper för att genomskåda denna sharad som pågår.
  Hur de eldar upp vår rädsla i ena minuten och sedan i nästa visar gullegull, hur vi hjälper varann med att ställa plastkassar med mat eller böcker utanför någons äldre dörr.

  Ni hör bara att Adam Alsing dog av Corona. Men vad var den egentliga orsaken till att han lades in?
  Hur mycket hade han varit hos doktorn innan ?

  Min bror nästan 74 år hade svårt att andas 0ch lades in på sjukhus sommaren 2017.
  Han hade länge sökt för sin hosta och svårighet att andas. Han hade astma när han var liten och befriades från militärtjänsten pga lungemfysem. Han fick som ung diagnosen att han saknade svettkörtlar , vad han hade var Iktyos som gör det svårt att svettas. Mina två söner har också det men inte dottern och inte hennes son. Min bror rökte i 20 år men slutade när han fick hål på lungsäcken.
  På sjukhuset blev han sövd och lagd i respirator Och han vaknade aldrig upp från sövningen.
  Hans ådror till hjärnan var alltför igenkalkade. Han åt blodtryckssänkande och eventuellt statiner.
  De kom fram till att han hade streptococcus pneumoniae. En bakterie som barn kan ha utan att vara sjuka sa de.
  Hade det varit nu hade de väl sagt att det var corona !

  Många som skriver här på Newsvoice skäller om vänstern men det var Reinfeldt som styrde när de avvecklade beredskapen.
  Ni ser inte att de har förberett det här länge genom att förstöra vår hälsa och utveckla sjkuvården till en ineffektiv koloss. De har också förstört vår skola. Våra barn och ungdomar lider också av metabola sjukdomar som skolmedicinen inte behandlar på rätt sätt.

  Med de menar jag Rockefeller och det som de skapat för att få kontroll över hela världen.
  Jag tycker ni ska läsa Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller en klimatsmart historia”

  Klimatet som är ett till falsarium förutom utbyggnaden av 5G.

  Vad hände i Wuhan ? När jag var belastad med mycket mikrober hade jag svårt att klara viss elektromagnetisk strålning. Dessa besvär har försvunnit när jag förbättrat mitt immunförsvar som då kväser mikroberna. Detta får man alltid hålla på med.

  Var det så att man satte igång 5G och de som föll ihop på gatan var människor som var överbelastade med mikrober? Jag var också väderkänslig när jag hade för mycket mikrober.
  Är det så att vi får symtom när mycket mikrober i kroppen blir påverkat av fenomen som lufttryck och hög elektromagnetisk strålning.

  Naturläkaren Peter Wilhelmsson skriver om detta och Geopatisk stress i sin bok ” Besegra din allergi” han har också skrivit en debattbok om ” Candida vår tids folksjukdom”. Också ett tillstånd som inte existerar hos skolmedicinen.
  Kan det vara för att skolmedicinens behandlingar och medel orsakar candidiasis ??!

  Redan när vi hade lägre strålning har folk flyttat ut i skogen men liksom med amalgamet har det nonchalerats och socialstyrelsen har förnekat att vi blir sjuka av strålning och kvicksilver.

  Jag misstänker att Rockefellers ”vetenskapsmän” är mycket medvetna om det.

  Så de har kanske i värsta fall förbättrat Coronaviruset och sen släppt lös det ihop med att slå på 5G ?
  Men kanske inte för det skulle kunna drabba dem själva.

  Vad man inte heller talar om är, ifall den äldre befolkningen i norditalien blev vaccinerade mot lunginflammation.
  Vanligt folk är inte särskilt upplysta om att kvinnorna i Brasilen som födde barn med förstörd hjärna hade blivit vaccinerade vid graviditetens början med ett mycket tvivelaktigt och obeprövat vaccin.

  Där hittade de på att det var Sikaviruset som orsakade det.

  Nu sitter de här ”experterna ” i TV-studion och matar oss med att vi ska välkomna ett vaccin. Det är vår enda räddning och vi ska acceptera att det måste vara biverkningar .

  En del måste dra nitlotter för det kommer vara fler som räddas då, ljuger de oss rätt i ansiktet.

  När man då läst i Pia Hellertz bok ” Att leka Gud” och utav andra sett hur Bill Gates vill skapa vacciner som skadar oss.

  Varför flyger det nästan dagligen plan över oss som spyr ut ämnen. Vem har bestämt det ?
  Kan de sprida virus med planen ? Varför tiger ni om det här ? Vet ni något som jag inte vet?

  Jag är mycket besviken på er inställning. Lyssna på läkaren Mikael Nordfors ! han säger att Hydroxychlorquine botar men att “experterna” döljer det.

 • Bra artikel, rimliga krav på tydlighet och kommunikation!
  Saknar en kritik. Den graf som visas uppges komma från FHM, men en ingenjör borde inse att den är falsk. Om man antar att de två olika kurvorna ska visa samma volym smittspridning (samma antal smittade personer), men över oilka tid, då måste arean under respektive kurva vara densamma. Det är en integralfunktion.
  Här kan man med blotta ögat se att den röda arean är större än den grå. De visar alltså inte samma volym smittspridning! Den diskrepansen kan tolkas på olika sätt:
  1 FHM har inte matematisk kompetens att framställa en korrekt graf (tror jag inte på)
  2 Man vill inte visa hur länge införda restriktioner måste vara i kraft. Den grå kurvan skulle behöva sträcka sig en bra bit längre åt höger.
  3 Man tror inte egentligen att det handlar om samma antal smittade. Alltså att man med de införda restriktionerna kan skala bort ett antal smittade personer, som alltså aldrig blir smittade (tror jag inte på och det stämmer inte heller med vad FHM själva säger)

  Vidare säger FHM att vi ännu inte slagit i taket för IVA-kapacitet, den streckade linjen. Men den röda toppen måste tolkas som att utan restriktioner skulle vi i värsta fasen få ett akut behov av IVA-platser som är mer än dubbelt så stort som de tillgängliga. Ändå säger FHM att kurvan nu planar ut. Toppen har alltså aldrig riskerat bli så hög.

  Jag får det hela till att grafen inte har någon förankring i verkligheten. Den är bara propaganda, riktad till vem? Media, allmänhet, politiker?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *