Militärt befäl makabert utpressat av frimurarna – Kulten som styr makten

publicerad 24 april 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Barnvagn. Foto: Lukas Gachter. Licens: Unsplash.com
Barnvagn. Foto: Lukas Gachter. Licens: Unsplash.com
Barnvagn. Foto: Lukas Gachter. Licens: Unsplash.com

KONTROVERSIELLT. NewsVoice har samtalat med ett högre utländskt militärt befäl som berättar att denne var tvungen att göra en oacceptabel uppoffring för att kunna kliva upp i karriären och en avhoppad frimurare berättar om makabra ritualer.

Expressen skriver i torsdags om den avhoppade frimuraren Roger Karsten Aase som 2008 valde att bryta det livslånga tysthetslöftet och istället berätta om frimurarordens hemliga ritualer trots att medlemmarna medgivit att de hellre får halsen avskuren än avslöjar vad som pågår i logen, säger Karsten Aase, som förekommit flera gånger i media.

Aase kallar sällskapet för en "diktatorisk och religiös sekt" som genomför makabra ritualer med rester från lik. Han skrev även boken ”Frimurarnas hemligheter”.

"Om folk visste vad de gav sig in på så skulle frimurarna inte ha några medlemmar alls", säger han.

"Svenska Frimurare Orden har cirka 15,000 medlemmar i Sverige och Finland. Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är ordens högste beskyddare och Ordens Stormästare är bankdirektören Christer Persson [SEB]." ...
"Ordensledningen har sedan 1877 sitt säte i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm, en byggnad från 1600-talet"
. - Frimurarna

Mer makt genom ritualer och initieringar

Svenska frimurarorden är en hierarki bestående av tio grader, skriver Expressen, men enligt andra uppgifter finns det upp till 33 grader. Gradsystemet bygger på Bibeln. De första sex graderna i Sverige rättar sig efter Gamla testamentet och de övriga fyra efter Nya testamentet, skriver Expressen.

En medlem som klättrar i graderna får mer makt. "Och desto mer hjärntvättad är du, skulle jag säga", säger Roger Karsten Aase. Han berättar om de makabra ritualerna i en stor sal som inkluderar mänskliga ben, dödskallar, skelett och urnor.

”Salen är byggd som en egyptisk gudabild och ska föreställa förrummet till Salomons tempel. Pelarna på golvet ska återspegla lamporna på altaret och ögat på altaret ska representera Guds allseende öga”, uppger han i boken, skriver Expressen.

"Den fjärde och femte graden räknas som ”de utvaldas sällskap”. För att uppnå en av dessa grader måste frimuraren gå ner i en mörk källare bärandes på ett litet ljus och gå igenom en trång gång full med likrester."

Frimurarorden som alltså beskyddas av vår nuvarande kung har även kopplingar till den nordiska mytologin uppger Arvid Ystad en annan före detta frimurare och författare till boken ”Frimurarna från vikingatiden”.

Militärt befäl utsatt för makaber utpressning

NewsVoice har samtalat med ett högre militärt befäl som berättar att han inför en förestående befordran kontaktades av frimurarna. De klargjorde att ett villkor för att tillåta mannens befordran var att han gjorde en större uppoffring. Mannen som av säkerhetsskäl väljer att vara anonym, kunde själv välja om han ville offra ett av sin barn eller sin fru som objekt för en ordensritual.

Mannen vägrade och lämna istället det militära. Det framgår därmed att frimurarloger i olika länder inte bara sysslar med "personlig utveckling" som de svenska frimurarna uppger på sin hemsida:

"Svenska Frimurare Orden är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former." - Frimurarna

Det militära befälet som NewsVoice talat med var inte under sin karriär aktiv i Sverige. De svenska frimurarna uppger på sin hemsida att den svenska frimurareorden är en självständig nationell organisation och eftersom:

"...varje land själv svarar för sin egen organisation kan det förekomma relativt stora olikheter mellan olika länders organisationer".

Debatt och utredningar efterlyses

Detta betyder att ritualerna kan ha olika karaktärer där man i Sverige enbart hanterar likrester (skelett) medan frimurare i andra länder hanterare levande människor som offras i ritualer, något som alltså bekräftas av det militära befäl som NewsVoice pratat med.

Oavsett om de svenska frimurarna enbart hanterar skelett eller inte är det för många oförklarligt att vår egen kung Carl XVI Gustaf kan vara ordens högste beskyddare och att ordens nuvarande stormästare är en fd bankdirektör från SEB.

NewsVoice noterar att varje gång svenska medier skriver om de svenska frimurarna sker det alltid med förmildrande ordalag som att det bara handlar om äldre vita män som arbetar med personlig utveckling och träffas under bisarra omständigheter.

I själva verket är det inte svårt att finna information som visar att frimurarna påverkar den politiska, ekonomiska och militära eliten i de länder där de är verksamma.

Varför ska människor acceptera att kungar, bankdirektörer, högt uppsatta militärer och politiker försvarar ritualer med likdelar och människor? Varför ska dessa individer få folkens förtroende att styra hela länder? Journalister, polisen och andra myndigheter bör utreda frimurarna och fler visslare bör träda fram öppet eller bakom källskydd.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat och källor