Efter AI och 5G – Behöver mänskligheten och Jorden superteknologier?

publicerad 7 juni 2020
- Kerstin Unger-Salén
Superstad med 5G och AI-teknologier. Foto: Alex Knight. Licens: Unsplash.com

FILOSOFI & DEBATT. Kerstin Unger-Salen diskuterar i denna artikel ett antal frågeställningar om 5G och artificiell intelligens, om avancerad teknikutveckling verkligen utvecklar samhället, människorna, säkerheten, hälsa och välstånd. Hur kan vi vara säkra på att utkomsten är konstruktiv om det inte finns en etisk diskussion eller konsekvensanalyser för hälsa, miljö och natur?

Kerstin: Kerstin Unger-Salén | Läs även “del 1”: 5G, Covid-19 och kontrollsamhället | Bild: Superstad med 5G och AI-teknologier. Foto: Alex Knight. Licens: Unsplash.com

Här är några frågeställningar värda att fundera över gällande 5G och AI:

 • Kerstin Unger-Salén, privat foto
  Kerstin Unger-Salén, privat foto

  Vilken värld vill vi leva i? Vad betyder det att vara människa?

 • Kan den här typen av teknologi göra oss mindre mänskliga och med tiden förslöa oss?
 • Behöver vi artificiell intelligens eller kommer det fördumma oss när vi inte längre behöver tänka själva?
 • Kommer trådlös teknik och 5G medverka till vitalitet och livskraft?
 • Hur kan vi garantera att hög och lågfrekvent strålning 5G inbegripet, inte skadar allt levande på jorden?
 • Finns det egentligen ett mänskligt behov av ytterligare trådlös teknik som 5G och alla de prylar som vi ska konsumera till följd därav?
 • Måste vi ha snabbare streaming och uppkoppling, mer robotar, fjärrstyrda bilar och mycket annat som 5G tekniken utlovar? Är det inte så att vad vi verkligen behöver är mer mänsklig samvaro?

Vad kommer efter total kontroll och övervakning av allt och alla?

Ett annat område handlar om det kontrollsamhälle som möjliggörs med hjälp av 5G tekniken. 5G innebär större kontrollmöjligheter och övervakning. Bill Gates jobbar på att Covid-vaccinet ska kunna medföra ett mikrochip som ger en ett sk ”pass” att de som vaccinerats kan få röra sig fritt. Exempelvis ta ett flyg eller accepteras på sjukhus och arbetsplatser eller ha barn i skolan och åtnjuta en sjukförsäkring. Det är redan en långt framskriden plan.

5G är det nya paradigmet som ska möjliggöra nanoteknologi och den perfekta drömmen för auktoriteter som vill kontrollera en befolkning. Vill vi verkligen ha den typen av kontroll? Det låter behjärtansvärt att staten värnar om vår säkerhet, men jag är inte längre så säker på deras ärliga intentioner i det här sammanhanget. Kanske är det början till slutet av vår integritet och rätt att bestämma över vår egen kropp.

Rockefeller, CIA och Bill Gates hade redan preparerat dokument med indikationer hur en auktoritär respons bör se ut inför en hypotetisk pandemi.

En sak bör vi vara klara över. 5G är en oumbärlig del för att uppnå ett effektivt kontrollsamhälle. Säkerhet och rädsla kan alltid motivera oss människor att ge bort vår frihet, men hur mycket är vi villiga att offra för att få säkerhet och trygghet?

Till sist. Är vi på god väg att hamna i Orson Wells mardrömsscenario utan att ens ha märkt hur det gick till? Är det verkligen ok att vi människor ska utsättas för mikrovågsstrålning som kommer från tättsittande antenner och satelliter utan möjlighet att skydda oss?

Foto: Jon Tyson. Licens: Unsplash.com
Jordens överlevnad är inte beroende av människan. Foto: Jon Tyson. Licens: Unsplash.com

Första prioritet är att värna om Jordens och människans hälsa. Är det inte möjligt får vi tänka om. Pengar är inte allt, men att få vara frisk är ovärderligt. Det tror jag Covid-19 har visat med all tydlighet.

Många med mig förstår inte hur man kan ge tillåta en strålning utan att försäkra sig om att jord och människor inte kommer att skadas? Senator Blumenthal i den amerikanska senaten är en av dem. Han lät sammankalla en hearing förra året med den högsta expertisen för trådlös strålning. Han ville få klargjort om man utfört någon forskning om hälsorisker. Det chockerande svaret var ”nej.” Det är var vi står idag. Inget ansvar från mobilindustrin.

Ledande politiker och myndigheter har svikit sin uppgift att vaka över Jordens och vår egen säkerhet. Istället har de sålt oss till en omoralisk industri och de som kan tänkas stå bakom den. De har tjänat pengar på att sälja tillstånd som möjliggör konstant och allomfattande strålning från antenner och så småningom, miljontals satelliter, utan att avkräva industrin ansvar.  Den trådlösa industrin har till dags datum inte utfört någon oavhängig forskning om säkerhet och hälsa.

Jag ansluter mig till den stora skara människor, läkare och forskare som vädjar till myndigheternas förnuft att stoppa 5G och även börja införa försiktighetsåtgärder vad gäller lågfrekvent strålning.

Kerstin: Kerstin Unger-Salén | Läs även: 5G, Covid-19 och kontrollsamhället

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice