Efter AI och 5G – Behöver mänskligheten och Jorden superteknologier?

publicerad 7 juni 2020
- Kerstin Unger-Salén
Superstad med 5G och AI-teknologier. Foto: Alex Knight. Licens: Unsplash.com

FILOSOFI & DEBATT. Kerstin Unger-Salen diskuterar i denna artikel ett antal frågeställningar om 5G och artificiell intelligens, om avancerad teknikutveckling verkligen utvecklar samhället, människorna, säkerheten, hälsa och välstånd. Hur kan vi vara säkra på att utkomsten är konstruktiv om det inte finns en etisk diskussion eller konsekvensanalyser för hälsa, miljö och natur?

Kerstin: Kerstin Unger-Salén | Läs även “del 1”: 5G, Covid-19 och kontrollsamhället | Bild: Superstad med 5G och AI-teknologier. Foto: Alex Knight. Licens: Unsplash.com

Här är några frågeställningar värda att fundera över gällande 5G och AI:

 • Kerstin Unger-Salén, privat foto
  Kerstin Unger-Salén, privat foto

  Vilken värld vill vi leva i? Vad betyder det att vara människa?

 • Kan den här typen av teknologi göra oss mindre mänskliga och med tiden förslöa oss?
 • Behöver vi artificiell intelligens eller kommer det fördumma oss när vi inte längre behöver tänka själva?
 • Kommer trådlös teknik och 5G medverka till vitalitet och livskraft?
 • Hur kan vi garantera att hög och lågfrekvent strålning 5G inbegripet, inte skadar allt levande på jorden?
 • Finns det egentligen ett mänskligt behov av ytterligare trådlös teknik som 5G och alla de prylar som vi ska konsumera till följd därav?
 • Måste vi ha snabbare streaming och uppkoppling, mer robotar, fjärrstyrda bilar och mycket annat som 5G tekniken utlovar? Är det inte så att vad vi verkligen behöver är mer mänsklig samvaro?

Vad kommer efter total kontroll och övervakning av allt och alla?

Ett annat område handlar om det kontrollsamhälle som möjliggörs med hjälp av 5G tekniken. 5G innebär större kontrollmöjligheter och övervakning. Bill Gates jobbar på att Covid-vaccinet ska kunna medföra ett mikrochip som ger en ett sk ”pass” att de som vaccinerats kan få röra sig fritt. Exempelvis ta ett flyg eller accepteras på sjukhus och arbetsplatser eller ha barn i skolan och åtnjuta en sjukförsäkring. Det är redan en långt framskriden plan.

5G är det nya paradigmet som ska möjliggöra nanoteknologi och den perfekta drömmen för auktoriteter som vill kontrollera en befolkning. Vill vi verkligen ha den typen av kontroll? Det låter behjärtansvärt att staten värnar om vår säkerhet, men jag är inte längre så säker på deras ärliga intentioner i det här sammanhanget. Kanske är det början till slutet av vår integritet och rätt att bestämma över vår egen kropp.

Rockefeller, CIA och Bill Gates hade redan preparerat dokument med indikationer hur en auktoritär respons bör se ut inför en hypotetisk pandemi.

ArcanumSkolan 2024

En sak bör vi vara klara över. 5G är en oumbärlig del för att uppnå ett effektivt kontrollsamhälle. Säkerhet och rädsla kan alltid motivera oss människor att ge bort vår frihet, men hur mycket är vi villiga att offra för att få säkerhet och trygghet?

Till sist. Är vi på god väg att hamna i Orson Wells mardrömsscenario utan att ens ha märkt hur det gick till? Är det verkligen ok att vi människor ska utsättas för mikrovågsstrålning som kommer från tättsittande antenner och satelliter utan möjlighet att skydda oss?

Foto: Jon Tyson. Licens: Unsplash.com
Jordens överlevnad är inte beroende av människan. Foto: Jon Tyson. Licens: Unsplash.com

Första prioritet är att värna om Jordens och människans hälsa. Är det inte möjligt får vi tänka om. Pengar är inte allt, men att få vara frisk är ovärderligt. Det tror jag Covid-19 har visat med all tydlighet.

Många med mig förstår inte hur man kan ge tillåta en strålning utan att försäkra sig om att jord och människor inte kommer att skadas? Senator Blumenthal i den amerikanska senaten är en av dem. Han lät sammankalla en hearing förra året med den högsta expertisen för trådlös strålning. Han ville få klargjort om man utfört någon forskning om hälsorisker. Det chockerande svaret var ”nej.” Det är var vi står idag. Inget ansvar från mobilindustrin.

Ledande politiker och myndigheter har svikit sin uppgift att vaka över Jordens och vår egen säkerhet. Istället har de sålt oss till en omoralisk industri och de som kan tänkas stå bakom den. De har tjänat pengar på att sälja tillstånd som möjliggör konstant och allomfattande strålning från antenner och så småningom, miljontals satelliter, utan att avkräva industrin ansvar.  Den trådlösa industrin har till dags datum inte utfört någon oavhängig forskning om säkerhet och hälsa.

Jag ansluter mig till den stora skara människor, läkare och forskare som vädjar till myndigheternas förnuft att stoppa 5G och även börja införa försiktighetsåtgärder vad gäller lågfrekvent strålning.

Kerstin: Kerstin Unger-Salén | Läs även: 5G, Covid-19 och kontrollsamhället

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är nog inte med strålning som eliten tänker kontrollera oss människor, men med hjärntvätt medelst olika former av välrepeterad lögn, såsom de alltid har gjort. Detta sker via helt vanliga fulmedier, men även via de sociala medie-plattformarsom de äger, samt genom anonyma och icke-anonyma troll.

  Jag har en annan teori. Det som tycks ligga bakom allt högre G-tal verkar vara att högre G-tal använder mer data. Abonnemangen är dyrare ju mer data du köper. Det ökade datasuget märkte jag när jag bytte från en äldre telefon till en nyare. För att spara pengar så har jag bytt tillbaka igen.

  Det har en annan fördel. Om jag börjar ladda ner något så kan jag snabbare avbryta nedladdningen det innan jag förlorar så mycket data.

 • Tack för kommentarer. Jag känner din frustration Ida och det enda jag kan säga är att kolla var det sitter en antenn i närheten där du bor som är för 5G.Du kan skicka in en anmälan om kränkning till den lokala operatören. Kanske du har en advokat som kan ge vägledning. Skriv till den riksdagsman du anaser representerar dig och kräv ett moratorium och att de svarar på vilken hälsoriskbedömning de gjort för det kan de inte svara på. Skicka information till vänner som bygger på forskning om hälsorisker. Bli aktiv! Vad gäller 5G så är det den fattande länken för att införa kontrollsamhället och det tror jag många börjar inse vart det kan leda.

 • Kerstin, om Trumps motståndare, alltså den Djupa Staten, tar hem spelet om att få tillsätta en ny POTUS i november, har vi, höger såväl som vänster, ingen ljus framtid ö h t att förvänta oss. Agenda 2030 blir då programenligt vår (de 99-Procentens) erbarmliga lott!
  (Eljest är det bara tre saker mänskligheten behöver mycket av och det är 1. Sanningen. 2. Frihet. 3. Hälsa.)

  Faktum är ju att denna Djupa Stat redan har plöjt marken under lång tid. Vi kan t o m fastställa tiden till början av 1890-talet. I de Hemliga Sällskap som etablerades i London, världens finansiella centrum i dåtidens främsta imperium, Storbritannien förstås. Solen gick aldrig ned i detta imperium, sa’ man då. Men en farlig, ytterst farlig konkurrent hade dykt upp två decennier tidigare, när äntligen Tyskland enades och utropades i Versailles 1871. Då blev det köra av, skulle man sagt idag. Under dryga 40 års tid kom Tyskland att bli världens, på nästan alla områden, främsta land, något som givetvis inte den koloniala stormakten England tänkte finna sig i. Många andra länder tog till sig Tyskland som förebildande exempel. Inte minst i Sverige, där vår 100-åriga “stormaktstid” då kan sägas ha inletts. Men som allom bekant är, började en monoton nedgång åren runt 1968. Även om Palme önskade sig “En Tredje Väg”, så tilläts vi inte denna självständighet, utan efter några turer blev det i stället EU-medlemskap!
  Till svenska folkets stora olycka beslöt Eliten, att få vara med i den Nya Världsordning som i slutet av 1990-talet var under uppbyggnad och planläggning i allehanda tankesmedjor och skumraskinstitutioner i den Anglo-Amerikansk-Israeliska sfären, plus krav på anslutning från diverse andra vasaller (NATO exempelvis).
  Nu har vi haft nästan 19 år på oss att begrunda en trist utveckling. De teknologiska landvinningarna har naturligtvis varit stora, men vad hjälper det oss, då vår rörelsefrihet mest beskärs och vår ekonomi för de flesta backar.

  Ganska obeaktat (även från min sida) har varit, som Carl Norberg ständigt återkommer till, Sveriges livsnerv, alltså den telekommunikativa utvecklingen och energiförsörjningen. Där har vi uppenbarligen haft en synnerligen framträdande roll och i mer än hundra år. Det är här avlyssning (spioneri) kommer in. Där finns även möjligheterna att göra insider affärer, något som förlorande part givetvis ogillar.
  Avlyssning och AI behöver tydligen “5G teknik”. Farligt eller inte, spelar nog mindre roll. Så har det väl alltid varit. ABC-stridsföring kan vara apokalyptiskt: men vi står likväl på!
  Vad som inte framgår i MSM (mig veterligt) är att Ericsson har hamnat under en form av treårig uppsikt och möjliga sanktioner från U S State Department’s sida. Synnerligen höga böter har nämnts i sammanhanget. Det gäller 5G teknologi. Ericsson sägs vara ett amerikanskt säkerhetsintresse, men samtidigt har Ericsson stora affärsintressen i Kina. Kanske lever vi i en krutdurk. Hoppas att Carl Norberg förtydligar än mer!

 • Eliminerar man beståndsdelen Ansvar så kan vad som helst hända, det är ju helt uppenbart här i detta land.
  Vi har nu fått politisk juridik utan ansvar och utan någon som helst konsekvensanalys. Våra politiker har idag blivit våra värsta kriminella organ som vi bara har att Åse det ena galna beslutet efter det andra och inget av detta kan vi göra något åt. All makt ska utgå från folket, det står ingenting om “Rätt partibok” nånstans.

 • En väldigt bra och tänkvärd artikel du har skrivit och överensstämmer verkligen med det jag själv känner och oroar mig för. Men jag känner mig ganska ensam om min oro över vart vi är på väg. Jag tycker att det finns så många signaler på att vår värld är på väg åt fel håll med oroligheter, hög kriminalitet och hög ohälsa, speciellt oroväckande är den psykiska ohälsan bland barn som jag tror beror mycket på användandet av mobiltelefoner och annan teknik sammanslaget med den strålning som de utsätts för, vilket inte diskuteras alls. Det går över mitt förstånd att man kan förlita sig så blint på en industri som enbart ser till sina egna intressen och inte bryr sig om något annat än att tjäna pengar och till vilket pris som helst. Jag känner en oerhörd frustration över att vara en liten människa i händerna på människor som har en så stor makt att göra precis som de vill. När pusselbitarna väl fallit på plats och man börjar förstå hur saker hänger ihop med varandra och hur dessa människor gör allt för egen vinnings skull så blir det än mer skrämmande. Frågan är hur man ska kunna påverka utifrån det lilla.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *