Kinas expansion är resultatet av snabba pengar till globalisterna – Jan Norberg

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 11 juni 2020
- Jan Norberg
Lastfartyg i Kina. Foto: Quang Nguyen Vinh. Licens: Pexels.com

DEBATT & GEOPOLITIK. Jan Norberg skriver om Kinas expansion som ekonomiskt utmanar Europa, Hong Kong, Taiwan och USA. Framgångarna är resultatet av långsiktig slughet. “Detta har kunnat ske genom intim samverkan med västliga finansintressen i den krets av globalister (främst från USA) som primärt ser till sina kortsiktiga vinstintressen”.

Text: Jan Norberg | Bild: Lastfartyg i Kina. Foto: Quang Nguyen Vinh. Licens: Pexels.com

Dan Ahlmarks artikel i NewsVoice om Kina inspirerade mig att återigen göra ett försök att nyansera debatten. Denna gång om Kinas expansion på den globala scenen.

Den kommunistiska regimen i Kina visar alltmer tydliga tecken på att vilja flytta fram sin globala maktambitioner. I skuggan av den nu pågående coronapandemin så utmanar det kinesiska kommunistpartiet inte bara världen i allmänhet utan också USA, Hong Kong samt Taiwan i synnerhet.

Den kinesiska slugheten har varit framgångsrik då man varit synnerligen skicklig på att med spelad ödmjukhet framstå som fredsälskande och samförståndsorienterad. Målet har emellertid hela tiden varit att bli en global stormakt.

Detta har kunnat ske genom intim samverkan med västliga finansintressen i den krets av globalister (främst från USA) som primärt ser till sina kortsiktiga vinstintressen, och att globalisternas ideologiska moral i det närmaste helt bortser sysselsättningsaspekter och nationella säkerhetsintressen har ju kommit i dagen nu under coronakrisen.

Globalismens tentakler har nått ut till en bedövande majoritet av all företagsverksamhet, alla vill kunna sänka sina kostnader och öka vinstmarginalerna. Konkurrensen har drivit fram jakten på producentländer med lägsta möjliga tillverkningskostnader, Kinas snabba strukturomvandling har gjort dem till världens “verkstad”.

Börsvärden och låga konsumentpriser har av västländer prioriterats före nationella risk kalkyler, sysselsättningspolitiska överväganden och genererandet av nationell skattekraft.

Kina har välkomnat utländska investerare av alla möjliga slag under förutsättning att de själva (av det kinesiska kommunistpartiet kontrollerade bankerna) fått en avgörande roll i de etableringar som gjorts.

Globalister i väst har villigt gått i säng med kinesiska intressen så länge börsvärden ständigt visat tillväxt. Globalister i främst USA struntar fullständigt i om den inhemska amerikanska industrin snabbt dör sotdöden så länge börsvärdet stiger.

Någon moral och etik finns inte i korten då globalisterna öser in sina pengar i den kinesiska tillverkningsindustrin, muta och kör.

För att kunna skydda sina intressen har dessa globalister försäkrat sig om amerikanska politikers “skydd”, Clinton Foundation, Joe och Hunter Biden är några av de djupt komprometterade politiker vilka ekonomiskt gynnats på ett korruptivt sätt.

Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

Trump kommer att radikalt omforma den amerikanska politiken

Listan av korrumperade politiker kan dock göras mycket lång om man också räknar in den mer perifera krets av lobbyister som springer omkring i maktens (politikens) korridorer för sin respektive industris räkning. Detta är själva fundamentet för Deep State, men så dök Donald Trump plötsligt upp på scenen, hans eget ekonomiska oberoende, hans självbevarelsedrift och hans vilja att kunna bli omvald har stökat till det för alla dessa globalister.

Av globalisternas ägda main stream-media har därför tillsammans med en stor del av  Deep State och det demokratiska partiet gjort allt i sin makt för att få bort Trump, så här långt inte särskilt framgångsrikt om någon frågar mig.

Enligt initierade källor så är Trump mycket väl medveten om motståndet från dessa oligarker, men som den fighter han är så fokuserar han nu endast på att bli omvald i november 2020. Under sin nästa och sista period som president kommer han att radikalt omforma den amerikanska politiken på en lång rad områden, enligt de källor jag har.

Wallenberg försöker bromsa Kinas expansion

Wallenberg försöker bromsa Kinas expansion. Pressfoton SAS resp SEB
Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg pressfoton SAS resp SEB

Vad kan då lilla Sverige göra? Inte särskilt mycket i skuggan av det kalla krig som sannolikt blir resultatet av dagens låsta positioner. Den relativt lilla klick av globalisternas härförare (läs Wallenberg, och några till) skall nog tillsammans med de svenska politiker de har i sin sold främst se till att undvika kinesiska företagsförvärv och att lagstifta mot kinesiska investeringar inom infrastrukturområdet (läs energisektorn, hamnar, osv).

Där jag bor idag (Portugal) har kineserna redan skaffat sig stort inflytande inom energisektorn, något som kunnat ske med den socialistiska regeringens goda minne.

Som en del av den fria världen och som ett starkt exportberoende land behöver Sverige fokusera på sin egen utveckling istället för att agera moralisk stormakt med feministiska förtecken.

Om någon undrar över mitt intresse för den utveckling vi nu ser vill jag avsluta med att säga att jag själv tyvärr varit en del av den outsourcing som skett från Sverige till Kina, något jag idag kan vara en smula ångerfull över.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det jag vet om Sydostasien, Kambodja inkluderat, har jag lärt mig på plats så där gick du på en nit igen.

    Det låter mer som om din bild av Kambodja är hämtat från en föreläsning av Jan Myrdal än någon “vetenskaplig” text eller “verklig” upplevelse. Innehar och har läst “Brother number one” även om det var länge sedan och jag undrar om du inte läste lite slarvig med tanke på vad du skriver. Du vet, det kan ju även hända en “mästare”.

    Ibland undrar jag faktiskt om du inte driver med oss. Inte så snällt att narras.

  • @ Sven Spegel
    Istället för att spegla mig i fulmedias lögnaktiga version av verkligheten har jag besökt regionen och läst en bok i ämnet av David Chandler.

    Det som slår varje besökare på ön Phú Quốc är att befolkningen ser helt kambodjansk ut. Det beror på att landet söder om Mekongfloden och Phú Quốc egentligen tillhör det kambodjanska folket, inte det vietnamesiska och detta var naturligtvis motiveringen till den kambodjanska attacken, även om den slutade i katastrof.

    Svälten som kom av glädjekalkyler, samt att kambodjanerna inte fick någon hjälp med mat, skapade förmodligen ilska och denna ilska kanaliserades förmodligen mot Vietnam. Så där brukar ledarskap göra för att få folkets stöd, d.v.s. utse en fiende att puckla på.

    Jag finner det sannolikt att de Röda Khmererna använde bourgeoisiens falska rasistiska form av etnonationalism och yttre fiende för att undgå inre kritik.

    Röda khmererna, understödda av USA:s girigbukar som lever på vapenförsäljning och konflikt, gick således i krig mot de ytterst krigsvana och skickliga vietnameserna. Att vara i maskopi med USA ledde till ytterligare ett folks stora nederlag.

    Men detta får du givetvis inte läsa om i den fulmedia som du indoktrinerar dig med, där USA inkl. lakejer som förstör land efter land i världen, är “godhetens axelmakter” och de som invaderas är “ondskans axelmakter”.

  • Till Jan Norberg och Erik Forsman
    Jag försökte svara två ggr men det stoppades och det är inget tekniskt fel.
    Till redaktören
    Om ni har nån algoritm som ni vet tar bort kommentarer tex för avskiljd moderation så utgår jag från att det kommer ett kort meddelande om det?

      • Newsvoice anses nog ha större räckvidd och därför är den viktigare för storebror att moderera utanför reds kontroll. Och storebror har nog ingångar i IT-systemen även mellan datorerna i distributionsnätet.
        Samma oligarki äger väl rubbet.
        Jag gjorde ett tredje försök igår med samma resultat.

        • Peter, Erik…

          Senaste två veckorna har jag i princip varje dag fått meddelanden från besökare som säger att de inte kan komma in på Newsvoice.se. Besökare får felmeddelanden (tex “Servern på newsvoice.se svarar inte”) eller de får bara fram vita sidor.

          Detta allvarliga problem kommer strax efter att NewsVoice utsatts under en längre period (månader) av intrångsförsök från kommersiella aktörer som försöker komma åt serverkapacitet.

          Samma sak hände nyligen en vänsajt som fick programkod injicerad. Koden gjorde så att när sajtadmin postade länkar på Facebook till artiklar på den egna sajten omdirigerades dessa till olika reklamsajter.

          Att sabotera en sajt genom att ansätta den med skadlig “kommersiell progrankod” är naturligtvis ett snyggt sätt att göra det på.

  • Jan Norberg påstår att jag har en Stalinvurm därför att jag inte litar på västpropagandan som överröstar allt annat.
    Herr Norberg är agendadriven mot allt som har med vänster att göra medan jag försöker vara rättvis men jag hyser ingen beundran för någon historisk figur.
    Jan Norberg relativiserar ist västs enorma skuld för att ha tvingat på kommunismen på alla dom som genomgått kommunistrevolutioner.
    I samtliga fall fanns reformister med positiv syn på Usa men dom motarbetades av anglosaxerna.
    UK/US= kommunismens mecenater.
    Och dom fortsätter även nu i Usa med mer företagsfinansierade radikaler. William Engdahl nämnde nyss hur mkt pengar som oligarkins företag sponsrat upproren med.
    Och jag frågar mig bara, vad skulle en Sovjetledare ha gjort som nomenklaturan hade gått med på om han skulle ha velat ändra den från väst införda kommunismen?
    Hur backar man ur en kommunistdiktatur med livet i behåll?
    Det är det jag menar med att säga att dom fick försöka manövrera.
    Amerikanska storföretags ingenjörer var där och byggde fabriker och Rockefellers installerade sig också där.
    Via Trotsky, anglosaxernas förstaval, anställdes utifrån, terror i Sovjet vilket var en del av orsaken till utrensningar.
    Bevisligen överdrivs dödstalen enormt av västagenter som försöker framstå som objektiva. Och folk upprepar ständigt samma felaktiga uppgifter.
    Jag har läst Linas texter och det är av värde men ojämnt vad tillförlitligheten beträffar när det handlar om hans inställning till Sovjet som han har ett personligt hat till.
    Han refererar många anglosaxiska källor och därifrån kommer inte så mkt annat än propaganda.
    Liksom Erik Forsman respekterar jag Lina men jag har nog en mer realistisk syn på tillförlitligheten av en del av hans källor.

    • Men Peter de flesta av källorna (rörande f.d Sovjet) kommer från bland annat från KGBs egna arkiv. Hur kan dessa arkiv vara västkällor? I övrigt är jag med dig med ett undantag: uppfattar du Linas texter som hatiska? Möjligen är du relativt ensam om den uppfattningen, och varför så? Själv uppfattar jag inte Linas texter som hatiska, där av hans popularitet bland vanliga dödliga. Däremot hatas han med all säkerhet av ljusskygga ordensväsenden samt de makthavare som tjänar deras syften, inte minst här i Sverige. Anser att han slår mot många olika sidor på en gång.

      Han har specialiserat på Frimurarorden görande oh låtanden, men det beror på att det är ditåt källorna pekar.

    • Peter, du skriver:

      “Hur backar man ur en kommunistdiktatur med livet i behåll?
      Det är det jag menar med att säga att dom fick försöka manövrera.”

      “William Engdahl nämnde nyss hur mkt pengar som oligarkins företag sponsrat upproren med.”

      Jan N: Din precisering Peter, känns som en efterhandskonstruktion men den är ändå ok. Jag håller med om att manöverutrymmet i en kommunistdiktatur är begränsat. Din aversion mot Juri Linna känns dock som jävligt onödig, han har verkligen grävt ned sig på samma sätt som du ofta gör, men med skillnaden att han själv upplevt diktaturen varför han i mina ögon är synnerligen trovärdig.

      Vad gäller din ref till W Engdahl så innehåller den inga länkar och du preciserar inte heller beloppet som oligarkin sponsrat upproren med. Det vore dock intressant att få ta del av den informationen samt förklaringen till att oligarkin sponsrar dessa upplopp.

  • Den nya tekniken har inneburit en utveckling av ekonomiska, kulturella och politiska relationer mellan väldens alla länder. Detta ökar valfriheten för alla och underlättar kontakten och kommunikationen människor emellan. Tack vare denna nya tekniken kan vi avslöja och informera varandra och på så sätt motarbeta globaliseringen och globalisternas övergripande mål.

    En kort bakgrund: DOD (department of defence) tog fram en teknologi vars mål var att upprätthålla kommunikationen mellan olika militära enheter även om en nod dom emellan gick ner. Teknologin är det vi i dag kort kallar för IP. Istället för att ha en station som direkt kommunicerar med en annan, låter man kommunikationen gå via så kallade routrar, vilket i praktiken inte är någon annat än två nätverkskort med en uppsättning olika kommunikationsprotokoll (språk) dem emellan. Sker ändring i regelverket i en router ändrar alla andra routrar sig efter detta automatisk. Detta möjliggör för routrar att hitta andra trådbundna vägar mellan olika stationer om en nod som sagt skulle gå ner. Teknologin patenterades aldrig då den var hopplös långsam och ansågs inte ha någon kommersiell framtid. Hela projektet gavs mer eller mindre bort till de tekniska universiteten som fritt fick utveckla det hela efter egen huvud. Resten är historia.

    Poängen är i vart fall att varken globalister eller kommersiella intressen låg bakom utvecklingen av IP. Den nya teknologin var i sin linda alltså inte skapad av dessa destruktiva krafter. Därför ska man INTE koppla i hopp globaliseringen med den nya tekniken.

  • Globalisering innebär utveckling av nära ekonomiska, kulturella och politiska relationer mellan väldens alla länder. Detta ökar valfriheten för alla och underlättar kontakten och kommunikationen för människor. Globalisering har många fördelar för alla och världen var inte bättre tidigare som den är idag.
    Men globalisering har fiender. De vill inskränka individens frihet, de är avundsjuka och vill inte att kunniga och idé-rika människor ska bli rika. Men isolationisms tid är förbi och globaliseringen är här för att stanna och det är ingen idé att vrida klockan tillbaka. Förr var det inte bättre.

  • Ånger är användbart, Norberg, men jag vill INTE att du skall ångra vare sig dina egna eller globalisternas investeringar i Kina alldeles för kraftigt. Kina har i vart fall inte invaderat suveräna stater eller stöttat terrorism, om vi skall vara positivt inställda.

    Moral, utöver att följa lagar, kan man inte förvänta sig på en orättvis marknad. Företag drivs till allra största delen med tanke på profit. Profiten är en mycket viktig faktor för de allra flesta. Så är det bara.

    Alltså måste ett högre kollektivt medvetande tillåtas ta plats i oss när vi röstar så att detta blir moraliskt. Ex. rösta för fred, att människor delar på arbete, att alla människor känner sig som en del av vårt samhälle och får ungefär lika möjligheter.

    Vi kan även se till att inkomster och förmögenheter fördelas lagom rättvist, så att en stor majoritet känner sig relativt nöjda, samt att landet kan bygga en god gemensam välfärd och beredskap. Detta innebär att folket måste välja politiker som passar för uppgiften.

    I 30 år har vi gått i fel riktning, så arbetet kan enbart börja genom att vi tillsammans väljer nya och valsamverkande partier tillsammans. Vi sitter alla, mer eller mindre, i samma båt. Vi skall därför inte käbbla för mycket om vilka skattenivåer, som krävs för att åstadkomma det bästa för oss alla, men istället ha koll på vart skutan är på väg och att de partier som vi väljer kan och vill styra den i ungefär rätt balanserade och moraliskt korrekta riktning.

    Klaga inte på gamla synder! Du kan inte göra dem ogjorda ändå! Fokusera på nuet! Tag fram den bästa versionen av dig själv, Norrberg! För gör du allt mer rätt så kommer du sannolikt må allra bäst. Eller vad tror du själv?

    • Min bäste Martin, jag lämnar walk over på dina kommunistiska drömmars preferenser. Men som jag skrivit i kommentarsfältet under Dan Ahlmarks artikel om Kina så har jag delvis omvärderat min syn på Kina.

      Det är nu en del år sedan jag frekvent besökte Kina och för svenska företags räkning deltog i sökandet efter lägre produktionskostnader, mitt uppdrag var helt kommersiellt och helt utan politiska överväganden. Jag kan iofs förstå att det finns en del människor som tycker att allt är politik, till viss del är det också så, men det ankommer inte på individen att i sitt jobb låta personliga politiska överväganden avgöra om jag för min uppdragsgivares räkning skall utföra mitt jobb eller ej.

      Det kan låta krasst i dina kommunistiska öron men vill man ha jobbet kvar och kunna försörja sig och ställa mat på bordet till familjen så blir valet inte lika enkelt.

      Jag, liksom många andra, såg bort från Kinas totalitära styre då vi såg en ständig tillväxt som till stora delar också kom den breda massan till gagn. Låt mig ånyo säga att samtliga kineser jag mött genom åren är supertrevliga människor vilka vi i väst har mycket att lära av, de är arbetsamma, flitiga, lojala, lika intresserade av väst som vi är av Kina men man märkte i olika sammanhang hur auktoritetsstyrda alla var.

      Min slutsats då var att alla fogade sig då de såg att merparten av den breda massan ständigt fick det materiellt bättre och det ankommer inte på mig som gäst i ett annat land att ha synpunkter på deras styrelseskick, det kallas i min värld respekt.

      Jag kan tala om för dig att det dock fanns tillfällen då jag reflekterade över skillnaderna mellan Kina och andra länder jag besökt. Bara för att ta ett exempel när jag verkligen slogs över hur arbetsförhållanden kan skilja så glömmer jag aldrig då jag besökte en stor fabrik med 12.000 anställda. När vi kom in i en av de lokaler som tillverkade elektronik så satt det ca 2-3.000 människor tätt intill varandra i snörräta rader så långt du kunde se, 95 % kvinnor.

      När vi så skulle äta lunch så blev vi hänvisade till gästmatsalen och jag frågade försynt om vi istället kunde äta i personalmatsalen, som ju hade varit normalt i tex Sverige, så blev svaret att där äter ju arbetarna.

      Nåja, jag frågade under lunchen var alla dessa arbetande kvinnor bodde, då tittade mina kinesiska värdar konstigt på mig och frågade varför jag frågade om detta. Jag försökte då diplomatiskt vinkla frågan om hur man logistiskt hanterar 12.000 personer som skall ta sig från jobbet och hem till en bostad. Svaret kom blixtsnabbt, alla bor ju självklart på fabriksområdet.

      Intresserad som jag är så frågade jag hur de bodde och om vi kunde gå förbi deras bostäder på vägen tillbaka till produktionen. Efter ett visst internt överläggande svarade de att det var ok då samtliga ju var sysselsatta i produktionen.

      Man skall ha klart för sig att den bedövande majoriteten av alla som jobbar i den kinesiska tillverkningsindustrin kommer från helt andra regioner i Kina, de hade sannolikt helst velat ha ett jobb närmare sin hemma region men nu har många industricentra förlagts till vissa geografiska områden och då är det bara för människorna att flytta dit där jobben finns.

      Att det inte finns ek förutsättningar för alla dessa att köpa en egen bostad gör ju att man tvingas bo i logement liknande lokaler inne på fabriksområdet. Kineser är realistiska och med en stark familjeanknytning så alla dessa, företrädesvis kvinnor, utstår dessa umbäranden för att bidra till familjens gemensamma försörjning. De skickar en inte helt oväsentlig del av sina inkomster till föräldrarna som i många fall tar hand om de barn de ev skaffat sig. Hur många kommunistkompisar i din vänkrets med feministiska förtecken skulle acceptera dessa förhållanden Martin?

      Som pensionär kan jag dock se en del saker på lite annorlunda sätt, regimen i Kina har allt svårare att dölja sina globala maktambitioner. Deras hantering av Corona viruset blev nog avgörande för min ändrade syn på CCP regimen.

      Jag pratade så sent som i går med en kinesisk kompis som berättade att hans kollega tyvärr insjuknat i Covid 19, lyckligtvis är kollegan på bättringsvägen. Jag gick efter vårt samtal in på Worldometers site för att kolla hur många nya fall Kina rapporterat in det senaste dygnet och fann till förvåning att de bara rapporterat 7 nya fall, deras samlade antal dödsfall är ca 200 st färre än Sverige. Är det någon som verkligen tror på det ??? Ett land med ca 1,4 Miljarder människor skall alltså ha färre dödsfall än ett land med ca 10 miljoner!!

      Så till din avslutande fråga Martin, vad är egentligen att göra allt “mer rätt”???

      • Min dröm är inte “kommunistisk” enligt ordets verkliga betydelse, lika lite som Kinas beteende kan kallas för “kommunism”.

        Jag säger INTE att du måste låta dina personliga politiska överväganden påverka ditt arbete, men att du gör detta privat och politiskt så att du kan respektera dig själv. Et gott samvete är bästa huvudkudden. Själv har jag alltid avrått till politiska beslut om frihandel, helt oavsett med vilka nationer eller unioner.

        Personligen har jag alltid strävat att bo nära de arbeten som jag har haft. Så sparar man både tid och pengar varje dag. Det stora problemet i arbetslöshetens och massinvandringen Sverige är numera att ens finna arbete och bostad när man söker dem, vilket är värre, anser jag.

        De “feminister” som finns i mina arbetare-kretsar är få, men visst finns det liknande uppfattningar. Vi har väl alla en ganska jämställd attityd i dessa kretsar tror jag, även om jag inte vill kalla mig “feminist”, eftersom ordet “jämställd” låter bättre och mer sant för mig och är en konsekvens av mer jämlikhet.

        Det är min spekulation att Kina har kunnat göras icke-kommunistiskt ojämlikt genom det faktum att tillväxten har gjort att nästan alla har fått det bättre samtidigt, på västs bekostnad, samt att en totalitär övervakning sannolikt omöjliggör demokratisk organisering och revolution.

        “Vad är egentligen att göra allt ‘mer rätt'”, frågar du dig. Du vet vad jag tycker är rätt för framtidens generationer, men bättre är att du söker moralfilosofiska svar på en högre mental nivå, på dina egna frågor, genom egen läsning och egen meditation.

        Att du uttrycker ånger är ett tecken på att du är redo att omvärdera fastfrusna åsikter. Lugn och acceptans är nyckelord som leder till mod, samt ev. till viss förändring, i vissa fall även till medkänsla och ibland även till din egen superintelligens.

    • Har du helt missat invasionen av Tibet och det misslyckade invasionsförsöket av Vietnam Martin? Även glömt att Kina aktivt stöttade Röda Khmerernas blodiga regim.
      Idag är Kina i princip i konflikt med samtliga sina grannar. Japan, Filippinerna, Malaysia, etc, etc… väldigt nära krig mot Indien i detta nu samtidigt som man övar invasion av Taiwan. Många järn i elden just nu.

      Kina är i särklass det största hotet mot världsfreden idag men jag förstår att det kan vara problematiskt för någon som hyllar Stalin att ta till sig det faktumet. Låter lite som om du lever i en bubbla som du behöver ta dig ur.

      • Din bubbla tycks vara en fulmedia-inducerad masshysterisk bubbla där psykopater styr verklighetsuppfattningen.

        Brittisk invasion av delstaten Tibet är den verkliga källan till varför Kina tog tillbaka Tibet. https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Tibet_by_the_People%27s_Republic_of_China#Background

        Attacken mot Vietnam var en respons för attacken mot Kambodja som hade goda relationer med Kina och de Röda Khmererna. Attacken gick ut på att minska trycket på Kambodja från Vietnam som blev tvingad att sätta en massa trupper i norra Kina under invasionen av Kambodja. https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_War

        Röda Khmererna kom till makten eftersom Lon Nol, som hade stadsbornas stöd, stöttade USA som bombade sönder landsbygden. Detta ledde till revolution. När Röda Khmererna räknade fel på mängden ris som de hade att tillgå, samt inte fick hjälp med mat utifrån, så beslutade många svältande khmerer att göra processen kort med de stadsbor som stod bakom bombningen av dem och deras byar. Jag hade personligen röstat för avrättningen av bourgeoisien om jag hade kommit från landsbygden. Även kannibalism förekom, såsom det brukar i mänsklighetens historia, eftersom människan inte förstår varken exponentialfunktion eller vikten av hög beredskap.
        https://www.goodreads.com/book/show/273334.The_Tragedy_Of_Cambodian_History

        Den demoniserade Stalin har förmodligen fått alltför mycket skit av västlig fulmedias demagoger, tror jag, även om han säkerligen kan fördömas för en del beslut, men jag tror inte att han tog dessa beslut på egen kammare. Min bild av Stalin är att han var en mycket lyhörd och folklig ledare, inte en sådan där psykopatisk ytlig speglande fjant.

        • Martin, titta på SwebbTV:s tredelade serie där Juri Linna beskriver bla Stalin.

          Du är ute i ogjort väder min bäste Martin, återkom när du tittat på SwebbTV:s intervjuer av Juri Linna.

          • Lina har personliga negativa erfarenheter av Sovjet från tiden långt efter Stalin och hans bild av Stalin kommer mer från väst av naturliga skäl:väst har motiv att demonisera Stalin och har sponsrat mycken partisk info.
            Även Solzhenitsyn var påverkad av västpropaganda.
            Lina har sammanställt en hel del nyttig info men litar även på en del västpropaganda.
            Väst hade hoppats på att Trotsky skulle slumpa bort regionens naturtillgångar men ist byggde Lenin ett nytt imperium.
            Jag är ingen anhängare av kommunismen som påtvingades Ryssland av västs monopolkapitalister men när den väl etablerats var det nog bara att manövrera så gott det gick.

            • Peter, det är just din förmåga att relativisera kommunismens avarter som är en stor del av problemet.

              Alldeles oavsett om man tvingades “manövrera så gott det gick” så antyder det en förlåtande attityd till Stalins skräckvälde.

              Linna är, som jag uppfattar det, en mycket påläst historiker. Möjligen en smula egocentrisk och med en flummig framtoning men han är påläst och har en väl underbyggd uppfattning samt en realistisk syn på Sovjetimperiets alla avarter.

              Din kommentar antyder en förlåtande attityd till Stalin och din vana trogen försöker du ist hitta mer spektakulära förklaringsmodeller så att din Stalinvurm inte kommer i konflikt med din världsåskådning.

            • Peter är påläst, med inte på långa vägar på påläst dom Jury Lina är. Det är väl där skon klämmer. Tvivlat du på hans källor, gör som han gjort, res land och rike runt och begrav dig i olika stadsarkiv och studera dom noga i 10 års tid. Men lär dig för ryska, estniska, finska och skriv ett tjugotal böcker och återkom sedan med relevant kritik.

              Träffade faktiskt Juri på Östermalmstorg t-bana här om dagen. Han utstrålning är mycket starkare, än vad som kommer fram via en datorn. Han är storvuxen och trots hans ålder är han kraftfull, lugn och självsäker. Det var roligt att tala med honom.

        • Du får nog jobba lite på din vetenskaplighet Martin då du inte ens följer upp det du själv länkar till.
          “The war began with the repeated attacks by Khmer Rouge Army on the southwestern border of Vietnam, with the defining moment of Ba Chuc massacre, resulting in the deaths of over 3,000 Vietnamese civilians”.

          Det är sällan man stöter på en individ med så skev bias som du har. Först hylla Stalin och sen röda khmerernas folkmord.
          Oavsett om du lever i en bubbla eller inte är min känsla är du med dina värderingar inte riktigt hör hemma på 2000-talet.

  • Maktens innersta väsen hatar vara beroende av samma människor de behöver och använder just för att slå sig fram till den nivå av total maktfullkomlighet som möjliggör ett totalt oberoende. När så sker, gör makten prossesen kort med alla och envar de inte behöver längre.

    Som jag det det bottnar frågan i personlig konfiguration av människan. Här måste vi förr eller senare skilga människor åt.

  • Det du pekar på Torbjörn är en intressant synpunkt, åsikt eller tanke. Frågan är komplex och kräver nog en helt egen artikel för att dels gå till botten och reda ut geopolitiska makt- och konkurrensförhållanden, sammarbeteområden mellan Kina och amerikanska samt europeiska intressen och agendor. Dels för att inte gå vilse mellan klassiska höger respektive vänster frågor.

    Två spår måste hållas isär: dels det faktum som Jury Linas all efterforskningar med all tydlighet pekar på nämligen att västvärldens samlade oligarker + kabalen låg bakom kommunismens framväxt som skall hållas strikt isär från maktens innersta väsen (som inte är en vänster eller högerfråg) som hela tiden planerat omvärldens till synes slumpmässiga omdaningar. Här måste vi skilja mellan maktens alla tillämpningar och metoder filosofin och tankestrukturer.

  • Angående artikeln i fråga: Sammanfattningsvis kanske man kan säga att de västliga globalisterna/storföretagsägarna nu får skörda sina frukter. Vi får se fram emot Kinas nästa drag eftersom Kina är viktigt för att bromsa västsglobalisternas imperialism och profithunger.

  • Kinas 180 graders omläggning av den ekonomiska politiken var inget annat en, än anpassning av Milton Friedmans Monetarism på bekostnad av den tidigare dominerande keynesianismen. De få känner till var att det krävdes ett införande av diktatur i Chile för att med tvång inför denna ekonomiska omsvängning och Milton Friedmans Chicago-pojkar åkte land och rike runt och “övertygade” världen samtliga politiker att vill man vara med så gällde det att hänga på. Kina begrep vad det handlade on, men var smarta någ att aldrig släppa kontrollen helt. Väst å andra sidan räknade med att “demokratisera” Kina så till den grad att väst kunde lägga under sig Kina. Med demokratin har mörka krafter nämligen fritt spelrum att via propaganda och andra kommunikationstrategier omdana Kina som Soros, Rockefeller i och med ägandet av media och med kulturmarxsim som maktövertagande som modell gjort eller försöker göra med USA och Europa. Det är inte en svartvit historia utan komplex. Det viktigaste är att känna till är de nationalekonomiska strategierna samt de kulturmarxsistiska.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *