Mediterraneans are Smarter than the Brainwashed Swedish People

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 26 juli 2020
- Jan Norberg
Utsikt från Jan Norbergs terass i Portugal den 7 januari 2018

DEBATE. All people in Europe that are living under the jurisdiction of different Governments, regardless of political views, they are sensitive about so-called wallet issues.

Text: Jan Norberg

Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg – Foto: NewsVoice.se

The brainwashed Swedish people put their own destiny in the hands of socialists as they historically have given the population assurances that they are acting fair and square about basics that the Swedes hold highly, such as for example human rights and fair tax policy.

The Mediterranean’s, however, are far more pragmatic when choosing their political leadership, as a famous icon put, “it is all about economics, stupid”. So when the Mediterranean’s look into what the politicians have to offer they, first of all, consider what they economically will benefit most from.

Most of the Mediterranean countries are governed by socialist politicians and they of course are doing their very utmost to please as many as possible from an economical point of view.

Thus, the now ongoing negotiations among the EU countries regarding the so-called Corona Relief Package these Mediterranean politicians are emphasizing a generous deal including a lot of financial contributions sent to them as a “freebie” without any claims of paying the economical contributions back to the paying parts.

The Mediterranean’s are really much smarter than the North European countries as they skilfully avoid the discussion of their own taxation situation, these countries have significantly lower taxation of its people and companies.

But instead of raising their taxes, they require free handouts from the other countries with a significantly higher tax rate on their people and companies.

Sweden, Austria, Denmark, Netherlands, and to some extent Finland had another view on this entering the Corona Relief Package deal at the start of the negotiations, however, they, as expected, very soon gave in and accepted this crazy deal proposed by EU.

Personally, I don’t blame these Mediterranean countries as they take advantage of all the other stupid North European countries, why shouldn’t they?

Informationsskylt i Sesimbra, Portugal. Foto: Jan Norberg
Informationsskylt i Sesimbra, Portugal. Foto: Jan Norberg

I live in a country [Portugal] where they made this system of free money from the EU equivalent to a form of art, it is really a smart way to have EU picking up the tab for almost everything they want to do.

As one example of how it works practically, I am showing a sign from a construction site near where I live. It is a school to be built and the EU is, without asking any questions, contributing with 50% of the cost to build that school. Whenever do you see a sign like that in Sweden?

 

By Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kul att du håller med mig Norberg. Vilka som äger dessa banker är intressant, men vad viktigare är, vilka är det som tillåter eländet? Jo. Det är 99,9999% av folket som inte organiserar nya partier och valsamverkar med dem mot bankmaffians partier.

  Nej Norberg. Ca 80% av de där karriäristerna kallar sig INTE för “socialister”, vilket vore lögn även i fallet Vänsterpartiet och vänstersossar, samt vissa socialister i miljöpartiet som villigt har satt sig i knät på EU-vurmande monopolkapitalistiska partier, d.v.s. JÖK:en, istället för att låta dem regera, samt stå i opposition till hela den monopolkapitalistiska högern och deras konfliktskapande opatriotiska spektakel.

  Mitt förslag på politik, för att skapa ett tryggt samhälle för framtidens generationer, är övertydligt för den som undersöker Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet. Försök vara evident sann, Norberg! Gör anspråk på att du försöker! Jag ser i denna kommentar att du faktiskt försöker. Det är ovanligt, men viktigt för den som vill veta sanningen och vill vara sann. För vad blir eftermälet för den som ständigt ljuger?

 • Jag tror att många av tiggarna utanför ICA tror de är smarta då de får förbipasserande att ge dem en allmosa. Men vem vinner i llängden, den som ger av sitt överflöd eller den som tar emot utan motprestation?

 • De som lett landet efter Palmemordet har INTE varit “socialister”, men totalitära globalistiska fascistiska kapitalister. Det är ingen åsikt, men ett faktum. De deltar i och stödjer krigsförbrytelser och krigsförbrytare, inför massövervakning av folken och säljer ut statens/folkets kassakor.

  Människorna äger oftast inte längre sina egna hus. Bankernas girigbukar äger dem, eftersom folket är korkat nog att låna till överdimensionerade husbyggen och därmed får betala hela livet eller kanske ändå blir av med husen vid nästa krasch.

  Ojämlikheten har f.ö. ökat i samhället enligt Credit Suisse och Lars Bern. Källa: https://anthropocene.live/2018/03/16/globalismens-konsekvenser-for-demokratin/

  Ökad ojämlikhet, massinvandring av sekterister, massavel och sekteristiska friskolor är absolut ingen socialistisk eller ens någon ekologiskt hållbar politik. Tvärt om. Det kommer leda till fattigdom och artfattig öken. Hela spektrumet i svensk politik är för eländet och ingen av dem är riktiga “socialister” som står i opposition till eländet. Man skall försöka tala sanning, Norberg!

  • Martin, du skriver:

   “De som lett landet efter Palmemordet har INTE varit ”socialister”, men totalitära globalistiska fascistiska kapitalister. Det är ingen åsikt, men ett faktum.”

   Det är möjligt att de vilka lett landet efter Palmemordet inte varit socialistiska, problemet med ditt påstående är att de flesta av svenska partier inom 7-klövern själva anser sig som socialister. Din värdeskala är inte särskilt representativ för den breda majoriteten, du är ju enligt egen utsaga den “rätta” kommunisten.

   Du skriver vidare:

   “Människorna äger oftast inte längre sina egna hus. Bankernas girigbukar äger dem, eftersom folket är korkat nog att låna till överdimensionerade husbyggen och därmed får betala hela livet eller kanske ändå blir av med husen vid nästa krasch.”

   Här håller jag faktiskt med dig, bankerna och de vilka äger och ligger bakom dessa banker har bidragit till att den svenska privata skuldsättningen nått närmast bibliska proportioner.

   Du skriver vidare:

   “Hela spektrumet i svensk politik är för eländet och ingen av dem är riktiga ”socialister” som står i opposition till eländet. Man skall försöka tala sanning, Norberg!”

   Det vore klädsamt om du kunde kontra med vad dina förslag skulle vara för att uppnå det idealsamhälle du vill införa. BTW uttrycker jag en åsikt utan minsta anspråk på att vara den sk “sanningen”.

 • “Next generation EU” eller “Coronaåterhämtningsfonden”, handlar om att medlemsstaterna tar gemensamma lån på 7700 miljarder kronor. Lån som skall återbetalas av oss och våra barn fram till 2058. 4000 miljarder ur denna fond kommer att fördelas som bidrag, resten som lån. I praktiken får länder med “välskötta” ekonomier i norra Europa, genom upplåningen och EU skatter, finansiera återhämtningen av “vanskötta” ekonomier i södra och östra Europa, genom transfereringar av bidrag. Att detta “coronastödpaket”, samtidigt kommer som en räddande ängel, för ett vacklande “europrojekt” är det väl ingen som “sticker under stol” med. Vi får alltså låna pengar av EU, för att på sikt bidra till att rädda ett “europrojekt” som vi inte ens är med i! Var det detta vi röstade om 1994 och 2003?

  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Svexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Skulle vara intressant och veta vilka bakgrundsfakta denna sk IQ-karta bygger på.

   Dessutom gav jag inte uttryck för IQ, jag uttryckte en uppfattning att sydeuropéer är smartare än nordeuropéer. I min värld är inte IQ samma sak som att vara smart.

   Politiska överväganden ibland väljare tenderar att slutligen handla om sk plånboksfrågor.

   • Kommer från en bok som heter “IQ and Global Inequality” av Richard Lynn och Tatu Vanhanen.

    “Richard Lynn är professor emeritus i psykologi vid University of Ulster, Nordirland, och styrelseledamot av den rasbiologiska forskningsstiftelsen Pioneer Fund. Tatu Vanhanen är professor emeritus i statskunskap vid Tammerfors universitet i Finland, och har blivit utredd för hets mot folkgrupp när han citerade sin forskning, en utredning som dock lades ned”.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality

    Studien kan nog anses vara kontroversiell – mitt inlägg för nog ses om retoriskt här. Frågan gäller här om du har du rätt i att det är smartare att få bidrag än att själv tjäna ihop till livets nödtorft. Vi har nu nått den absurda punkten i väst bottenlösa förfall, att frågan så att säga slagit knut på sig själv när mindre begåvade folkslag anses smartare än högre begåvade, enbart för att dom slipper jobba ihop sina egna pengar – så är vi nära civilisationens självmord. Frågan gäller här om det är synonymt med socialismen?

    • Erik, vi delar nog i grund och botten syn på distinktionen mellan IQ och att vara gatsmart.

     Den mest väsentliga skillnaden är att man i sydeuroperiska länder anser att OM det finns möjligheter att tillskansa sig ekonomiska fördelar så avstår man inte dessa pga moraliska betänkligheter.

     Den ynnesten har bara de vilka själva sitter på ett överflöd, och det har alltid varit socialismens signum att locka mindre bemedlade med ekonomiska incitament för att vinna deras röster. Dvs socialismen känner inga moraliska betänkligheter att tillskansa sig skattemedel på olika sätt.

     Socialismen är den hänsynslösa egoismens hemvist, att de måste ljuga och bedra hindrar dem inte i från att överutnyttja välfärdssystem framför att själva arbeta ihop sitt levebröd.

     Artikeln försöker bara beskriva att, om det finns länder i EU som har enorma skattebördor på sin egen befolkning men som trots detta är beredda att skicka bidrag till länder i sydeuropa, så är det ungefär samma drivkrafter som när muslimska migranter likt fågelungar hungrar efter bidragsförsörjning i Sverige.

 • När vi röstade ja till EU 1994, så röstade vi för en inre marknad och för ett mellanstatligt samarbete ifråga om bl.a. polis, miljö och bevakning av EU:s yttre gränser.

  Idag betalar Sverige mer än 30 miljarder kronor netto varje år till EU. Som nybliven “borgenär” för “Coronastödpaketet” med det passande namnet “Next generation EU”, så kommer vi också att skuldsätta oss själva och våra barn in i 2050 talet. Dessa pengar kommer främst att delas ut som bidrag till länder med vanskötta ekonomier i Sydeuropa (Italien, Grekland, Spanien). EU kommer här att fungera som en “transferunion”, där pengar förs över från länder med väl fungerande ekonomier till länder med vanskötta ekonomier. Många av dessa länder har lägre skatter, lägre genomsnittlig pensionsålder och ett i genomsnitt mindre antal arbetade år per medborgare än vad Sverige har.

  Sverige genomled sitt “ekonomiska stålbad” i samband med krisen i början på 1990 talet. Skall vi och våra barn nu behöva betala för att dessa länder skall slippa sanera sina ekonomier? Allt för att rädda ett “europrojekt” som vi dessutom röstade nej till 2003. EU har också, i samband med detta “krispaket”, beslutat sig för att införa “direkt beskattningsrätt” gentemot medlemsstaterna. Något som det tidigare inte har funnits någon acceptans för bland dessa stater.

  Stora farhågor finns också för att den redan omfattande korruptionen inom EU, kommer att anta nya dimensioner, nu när dessa nya stödmiljarder skall börja fördelas. Detta då EU revisionen tidigare aldrig har kunnat “godkänna” det jordbruksstöd och de regionala stödpengar som har delats ut fram till idag. 1994 röstade vi för en konfederation med ett mellanstatligt samarbete. Idag står vi inför en överstatlig federation, som i en allt högre grad tar över medlemsstaternas politik och självbestämmande.

  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Svexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Hur var det nu igen? “Den som är satt i skuld, är inte fri”!
   Och, det kanske är tanken med denna skuldunion. Enskilda länder skall inte komma på tanken att dra sig ur gemensamma åtagande, utan skall för tid och evighet fjättras vid oket av en koloss på lerfötter likt EU. En skilsmässa kommer att kosta så mycket när gemensamma lån skall regleras, och då kommer enskilda länder att avstå sina frihetssträvanden för att istället härda ut i ett dysfunktionellt förhållande.
   Det går till en viss gräns, när den gränsen passerats är ett sönderfall oundvikligt och lär bli en ansträngande begivenhet.
   Hoppas bara att staterna inte tar till kriget som en lösning.

   • Krig som lösning går inte att utesluta, titta bara på historien.

    Hur många allvarliga misshälligheter har rent historiskt lösts med förhandlade kompromisser??

    “När krubban är tom så börjar hästarna bita varandra.”

  • Bra kommentar Thomas, tyvärr tror jag att det nu är för sent att dra sig ur EU.

   Vi kan bara hoppas att det blir en kraftig inflation och att EU faller samman av sin samlade tyngd.

 • När det gäller EUs ekonomi och det stora avtalet med biljonlån så tror jag bara att diskussionen var ett spel för gallerierna. Nu kommer bankirerna med järnhand att förvandla alla länder inom EU till skuldfälleländer, dvs precis det som John Perkins avslöjade att CIA satte i system under flera decennier då riktade främst mot Afrika och också Sydasien och Latinamerika. På så vis kan bankirerna = globalisterna kontrollera hela nationer. I det avseendet kommer inte Portugal och Sverige att betraktas olika. Men här finns en möjlighet att faktiskt vända på steken. Möjligheten avslöjar inte här.

 • Socialistens dilemma är att inte kunna skapa en egen inkomst medelst egen ansträngning.
  Skattehöjningar ligger säkert i pipe line!

 • Svenskar förmodas vara totalt idiot-dumma, i vilket fall då budgeten för Eu kommer på tal. Hur kan annars den Svenska delegationen med statsminister Löven göra gällande att vi i Sverige erhåller en rabatt på medlemsavgiften i denna senaste uppgörelse?
  När “avgiften” skall höjas, eller för att precisera; högre kostnad/mer pengar/ökad utgift/större avgift/ osv, osv, ??
  Jag ser ingen annan förklaring på ett utspel om erhållna rabatter annat än den att den som betalar förmodas inte begripa bättre än så.
  Helt surrealistiskt.

  • Helt fel Stefan, dessa vidriga svenska politiker, “lägger landet så att säga”; skaffar sig på svenska folkets rekordstora skatteuppoffringar, garantier att när den egna pensionsåldern närmar sig, bli erbjuden, för sina “osjälviska” tjänster, ett fiiint internationellt arbete i Bryssel med omnejd, med alla tänkbara s k “fringes”.
   Om det inte blir Bryssel, kan det bli inom någon lämplig FN organisation. Muppen Peter Eriksson är ett bra exempel. Han delade ut 8 miljarder SEK i ospecificerad “Klimat-Exercis” till några U-länder, rätt nyligen.
   Jovisst, du har eljest helt rätt, det är surrealistiskt.
   Fast när man betänker att denna absurda teater har pågått i 55 år, sedan 60-talets mitt, med mycket stark pådrivning utifrån, i främsta rummet the Anglo-Zionists och realiserat härstädes genom Bonniersfärens mediamonopol, är man mindre förvånad.

 • I det land där Jan Norberg klokt nog rymde från och beträffande detta lands skolbyggnader, liksom dagisbyggnader, får man alldeles säkert inga EU-bidrag till, då Bryssel säkerligen inser att våra berikande invandrare, är de, som till största delen ansvarar för deras ständiga nedbrinnande, inte minst i Lund, har det ju försports i media.
  “Kostnaderna för återuppbyggnad/reparationer av skolor/dagis kan dom korkade svenskarna gott ta’ hand om själva. Pedagogiskt bäst att dumskallarna däruppe får kackla i eget bo och kanske lära ut folkvett till importvaran, som dom tycks tråna efter så intensivt”, säger måhända byråkraterna sinsemellan därnere, när dom sköljer ned lunchvinet. Som man bäddar får man ju ligga! A votre santé! Ja, se bara på vår ärade EU-kollega, Ylva Johansson, hon verkligen älskar dom, ……. vill bara ha fler och fler. “Så härligt att få vara med när Sverige förändras totalt”, lär hon ha sagt sent år 2015 ………. när dom unga männen ………… .

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *