Sozzeregeringen angriper ”swishhoror” – men är det lagligt?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 25 augusti 2020
- Jan Norberg
MagdalenaAndersson (S) - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia och JanNorberg, privat foto
ArcanumSkolan
MagdalenaAndersson (S) - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia och JanNorberg, privat foto
Magdalena Andersson (S) – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia (CC BY-SA 4.0) och Jan Norberg, privat foto

DEBATT. NewsVoice tog upp fallet med bloggaren och debattören Helena Edlund som krävs på  214,000 kronor i skatt av Skatteverket för att hon tagit emot swishdonationer. Debattören Jan Norberg kommenterar.

Text: Jan Norberg

Statligt sponsrad och statligt styrd media typ SVT, SR, Expressen, Aftonbladet, SVD, DN, mfl kan bara bedriva sin verksamhet om de får ekonomiska bidrag från Staten. Här ligger Sverige långt fram i jämförelse med andra socialistregimer. Vitryssland vad är det?

Helena Edlunds öde som beskrivs i artikeln “Skatteverket knäcker ensamstående bloggmamma – Hon är swishhora” är bara början på de häxprocesser som nu kommer att följa alla vilka, helt eller delvis, försörjer sig på donationer/gåvor från sina läsare. Noterbart är att Skatteverket av taktiska skäl börjar med att ge sig på en svag och försvarslös tvåbarns mamma utan möjligheter att värja sig för denna korrupta form av myndighetsmissbruk.

Det olagliga ministerstyret i Sverige

Låt oss börja med hur detta har gått till rent praktiskt, enligt en hyggligt säker källa inom Skatteverket. Ministerstyre är enligt grundlag förbjudet i Sverige, dvs att ansvarigt statsråd aldrig skall lägga sig i hur en myndighet sköter sina praktiska åligganden. Som allt annat i svensk #sozzediktatur är ju det inget som något svenskt statsråd någonsin brytt sig om, om det inte gäller för statsrådet besvärliga ärenden. Då hänvisar statsråden gärna till sekretess och andra undanflykter.

I detta fall är det ganska säkert att den fd skatteverksanställde Magdalena Andersson, med kontakter hos sin förra arbetsgivare, har krav på att Skatteverket ska börja jaga bloggare, åtminstone om man får tro mina källor hos Skatteverket.

De nu mest framträdande statsråden är helt hämningslösa då det gäller att bryta mot lag. Ansvarigt statsråd och tillika justitieminister Morgan Johansson tillsammans med miljömupparna Peter Eriksson och Amanda Lind har regelmässiga avstämningar med de stora Big Tech-tyrannerna, Google/Youtube, Facebook, Twitter och andra aktörer är redan bevisat på Regeringens hemsida (om de nu inte tagit bort detta). Mikael Damberg. och Ardalan Shakarabi samt andra ministrar är några som ständigt och systematiskt bryter mot denna lagstiftning.

Gåvoskatten är faktiskt borttagen

Vad är en gåva? Enkelt förklarat är att det verkligen finns en så kallad gåvoavsikt. Det innebär normalt att det inte existerar ett krav på en motprestation.

Om du läser någons blogg på nätet som tillhandahålls gratis och utan krav på motprestation så är det såvitt vad jag kan förstå en skattebefriad gåva. Om sedan mottagaren av gåvan kan försörja sig på denna gåva är helt ovidkommande.

Skulle Skatteverkets logik vara relevant så måste ju rimligen alla tiggare utanför ICA/Konsum också bli beskattade, eller hur?

Helena Edlund. Foto: Sverigebilden
Helena Edlund. Foto: Sverigebilden

Vad bör Helena Edlund och andra swishbloggare göra?

Ja, gör inte som Torbjörn Sassersson, dvs ta bort alla tiggarliknande banners för att slippa hamna i onåd hos Skatteverket.

Alla de vilka blir drabbade av Skatteverkets krav på skatt skall givetvis begära uppskov med inbetalning av skatten och snabbt begära omprövning av beslutet med tydliga krav på adekvat lagrumshänvisning samt överklaga i de rättsliga instanser som prövar skattemål.

Om alla enskilda bloggare vilka får Skatteverket över sig driver sina ärenden via rättskyddet i sin hemförsäkring så kommer de i alla fall inte att behöva stå för alla sina kostnader i rättsprocessen.

Det hör givetvis till saken att bloggaren inte driver sin blogg i någon form av näringsverksamhet. Något som det heller inte finns några krav på, dvs det är på inget sätt förbjudet att leva på gåvor från andra, vilka vill visa sin uppskattning genom att ge gåvor, eller för att spetsa till det ställs inga krav på utländska tiggare att bedriva sitt tiggeri i någon form av näringsverksamhet, så därför är det viktigt att inte driva sin blogg i någon form av näringsverksamhet.

Låt Centrum För Rättvisa titta på Helena Edlunds ärende för då drar Skatteverket åt sig öronen. De vet att CFR är förmögna att driva ärenden till EU-domstolen och där är utgången mer oviss jämfört med om Edlund endast driver sitt ärende inom svenskt rättsväsende. Svenska domstolar är så korrupta att de undantagslöst ställer sig på myndighetens sida.

Vi har ett svensk Deep State rakt under näsan i alla svenska myndigheter och domstolsväsendet är värst i klassen.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Karl-bertil Jonsson är ju en saga som förnöjer hela svenska folket varje jul.

  Berättarens beskrivning av Karl-Bertils far – “Tyko Jonsson hörde till dem som tror att alla som frivilligt gav bort någonting är kommunister.” – skrattar hela svenska folket åt.

  Undrar om Tyko Norberg förstår att Svenska folket således skrattar åt honom också?

 • Det skulle nog sitta bra med en PM likt VD för Consafe Ch. Ericsson, som fick utstå mycket sk/t från både banker och politiker. En person som inte har ett uns av broilerpolitiker i sig.

 • Om tjuvar, lögnare och bedragare väljs in att förvalta skatterna så går skatterna naturligtvis till tjuvar, lögnare och bedragare och samhället blir då allt mer ojämlikt och otryggt för barnen och framtidens generationer, men om skattepengarna går till välfärd och ett tryggt samhälle så är det en helt annan sak, men folket måste också organisera sig rätt, valsamverka och ersätta tjuvar, lögnare och bedragare med hederligare politiker för annars är de naturligtvis medbrottslingar.

  Skatt kan vara stöld, men kan också vara något alldeles utmärkt. Det beror som sagt på hur de används, d.v.s. vad vi får för inbetalade skattepengar.

 • @ Jan Norberg
  Jo. Visst skulle man kunna skapa en valsamverkan mellan nya gröna, höger och vänster partier, men den får givetvis inte lukta hur illa som helst. Vissa människor är naturligtvis uteslutna, ex. folk som ställt sig bakom massmördande sanktioner, terrorism, krigsförbrytelse, korruption och folkförräderi.

  Jag tror att det är med gemensamma frågor, ex. att:
  0. skapa ett Svexit med målet av ett nordiskt förbund. (Rekommenderat av Nej till EU)
  1. stoppa inflödet av icke-flyktingar och icke-barn.
  2. repatriera/deportera alla misshagliga element efter avtjänade straff.
  3. repatriera/deportera människor vars asylrätt inte är 100% evident i syfte att kunna ta emot riktiga flyktingar, särskilt de med värderingar som passar i ett sekulärt Sverige.
  4. När arbetslösheten ligger under 2% erbjuda asylrätt och tillfälliga uppehållstillstånd till människor via ansökan hos ambassader i utlandet och att dessa människor har förutsättningar att snabbt kunna bli en del av vårt samhälle, ex. har utbildningar som eftersöks i vårt land och åtminstone kan tala engelska.

  I övrigt tycker jag att det är olämpligt att jämföra arbetslösa invandrare med “gökungar”, i ett land vars politiker och medborgare unisont har skapat både terrorn och krigsförbrytelserna i deras hemländer, samt även har bjudit in dem, samt skapat arbetslösheten åt dem i Sverige genom sin Nato- och EU-vurm.

  Liknelsen haltar inte enbart känslomässigt, men hänger inte ens ihop rationellt. “Gökungarna” är väl egentligen de svenska invasionssoldater som placerades likt gökägg i deras hemländer i syfte att skapa den misär som har trängt ut dem ur landet, om den liknelsen skall göras? Folken ville sannolikt inte ha dessa “gökungar” där, så det är följaktligen krigsförbrytelse av “göken”. Den liknelsen haltar tyvärr inte.

  Att den rysshetsande och krigshetsande “göken” till stor del utgörs av JÖK:en är uppenbart, men bombliberaler hos borgarna har naturligtvis “gökat” precis lika mycket. Vi får ALDRIG välkomna de skyldiga “gökarna” med blod på sina händer, eftersom det ALDRIG skulle bli trovärdigt!

 • @Jan Norberg

  Självfallet diskuterar politiker hur de skall driva in skatt och från vilka människor. Ingen skatt ingen välfärd. Det intressanta är att de nyligen har sänkt skatten för sig själva och sina kriminella polare på börsen genom att ta bort värnskatten plus att de har höjt sina egna skattefinansierade arvoden.

  Då måste politikeradeln givetvis ge sig ut i samhället och försöka få in skatt på andra ställen, annars slutar det hela som Italien, d.v.s. låg skatt, höga lån och välfärds-katastrof, precis som Sion Vises protokoll förutser kommer ske i varje land som låter sig luras av psykopatiska girigbukar som villigt ger dem lånen.

  Nu ska tydligen Sveriges skattebetalare betala för Italiens lånehaveri dessutom, förmodligen p.g.a. någon slags hållhake på Svenska ledande politiker verkar det, och då får väl svenska folket böja sig framåt och s.a.s. “ta emot”. Inga lagar om folkförräderi, när politiker utför dem, verkar finnas. Brottsbalken verkar inte gälla för dem av outgrundlig anledning.

  Jag menar inte att en politiker får ha svagheter, likt Juholt eller Bill Clinton hade, för det är mänskligt, men när politikerna är så strykrädda för fulmedia-drev att de begår folkförräderi p.g.a. sådant då måste folket bli aktivt, organisera sig och samverka för att få bort denna ryggradslösa församling!

  Beskattning för att rädda Sverige är det inget fel med alls, inte ens gåvoskatt. Tvärtom. EU-medlemskapets “race to the bottom”, kombinerat med EU:s massinvandring och EU:s stigande arbetslöshet, leder givetvis till allt fler mänskliga katastrofer i alla EU:s nationer. På nationell nivå måste vi hjälpa varandra. Men om våra svenska skattekronor vräks över ett havererat Italien med Euro då är det som Löfven brukar säga, inte OK.

  Svexit är givetvis svaret. Jag har sagt det innan vi gick med i EG, Folkrörelsen Nej till EU har tjatat om det, men folket har inte lyssnat. De har fortsatt att rösta på det EU-vurmande 8-partiet och småpartier som är emot EU har inte valsamverkat mot 4%-spärren heller.

  • Du är en duktig slav Martin som gärna förordar mera skatter till dina dolda slavägare? Typisk vänster du kan krumbukta dej likt en fet daggmask jag litar inte på dej alls. RÄCKER det inte med världens högsta skatter?

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 25 augusti, 2020 at 12:04
  @ Erik Forsman 26 augusti, 2020 at 06:47
  @ Stella Berry Leinonen 26 augusti, 2020 at 07:40

  Martin, du är expert på driva från ämnet men du är förlåten då din kommentar åtminstone inledningsvis berör artikeln. Dvs att detta angrepp på Helena Edlund drivs av politiker i sozzeregeringen.

  Att man via Skatteverket vill skrämma bloggare är bedövade tydligt, som hjärntvättad svensk förväntas man inse att när man uppe emot statlig övermakt (Skatteverket). Obey!!

  Jag har likaså noterat att du sakta håller på att ompröva din syn på SD som parti, jag kan faktiskt instämma i en del av vad du säger betr SD som en partiell del av lösningen på Sveriges problem. Vår syn på valsamverkan som medel för att avsätta 7-klövern delar vi också, även om du har en något mer naiv syn på detta än vad tex jag själv har.

  Jag skrev en artikel för ett tag sedan om sk vänsternationalism och de olika partier som börjat poppa upp med nationalistisk prägel. Tänk Martin, om vi ur detta skulle kunna få en samling kring det som förenar dessa olika krafter och därmed hota 7-klöverns dominans. Det jag respekterar med de vänsternationella är att de oxå vill stoppa massinvandringen. Man skulle kunna se en valsamverkan mellan höger och vänster med en sak gemensamt stoppa inflödet och repatriera alla misshagliga element som är en direkt konsekvens av dessa gökungars ankomst i det svenska boet.

  Erik, ditt inledande stycke är en smula luddigt formulerat. “hur en kraft och vilja lyckats marginalisera och hålla SD utanför inflytandet hur stora de än blivit?”

  Jag tror att jag förstår vad du menar men innan jag går svaromål så behöver du nog förtydliga vad du egentligen vill säga. Jag antar att du pratar om diskreta krafter som vill infiltrera alla partier så att de blir kontrollerad opposition. Speak up Erik (även om det är off topic).

  Stella, kontrollfråga. Är du samma Stella som tidigare förekom här hos Newsvoice, dvs Stella Tormanoff??

  Din svenska skulle tjäna på att skriva kortare meningar med fler kommatecken. Jag tar ett exempel.

  “Det är exakt dessa utan personligt ansvar som även tjänstemännen klassas under och som arbetsgivaren enligt EU rättspraxis har strikt produktansvar för men hur man ska kräva detta i den svenska ankdammen utan rättssäkert redovisade fullmaktstecknare för skadestån som är helt omöjligt för INGEN lyder produktansvars och säkerhetsdirektiv enligt EU standard.”

  Sedan till sak, du blandar ihop saker Stella. Om du menar arbetsgivaransvaret så har det, i det fall du försöker åskådliggöra, inget att göra med produktansvar. Arbetsgivaransvaret för de anställda regleras av LAS (Lagen om anställningsskydd) och jag vill minnas att det är § 18. Begår en tjänsteman en kriminell handling med konsekvenser för annan i sin tjänsteutövning så är arbetsgivaren skyldig att agera. Nu tar iofs detta främst sikte på otillbörliga uppsägningar odyl men lagen har prövats oxå i andra sammanhang.

  Det vi pratar om här är att det personliga ansvaret för skattebetalda tjänstemän/kvinnor är avskaffat under regeringen Palme. Ämbets och tjänstemannaansvaret avskaffades i praktiken, även om den formellt finns kvar som lag så har den urholkats så till den grad att den i dag är ett veritabelt skämt.

  SD lyckades för ett par år sedan driva på för ett återinförande av denna lagstiftning, övriga partiers intresse för detta var obefintligt och det dröjde oxå tills alldeles nyligen innan den djupt korrumperade Justitieministern Morgan Johansson tillsatte en utredning. Den hade det övergripande syftet att dränka frågan för gott, åtminstone över valet 2022. Utredningen skall undersöka om det öht behövs någon förändrad lagstiftning. Vilket svar tror du utredningen kommer fram till så småningom?

  Så till din avslutning Stella, jag citerar: “Borde vara dags att avsätta bolagsdikaturen men det finns inga sådana partipolitiska namn som vågar eller vill ta sådana initiativ.”

  Vad i glödstekta h-e har det med sakfrågan att göra????

 • Det är exakt dessa utan personligt ansvar som även tjänstemännen klassas under och som arbetsgivaren enligt EU rättspraxis har strikt produktansvar för men hur man ska kräva detta i den svenska ankdammen utan rättssäkert redovisade fullmaktstecknare för skadestån som är helt omöjligt för INGEN lyder produktansvars och säkerhetsdirektiv enligt EU standard. Bakom denna fasad sitter privatägda affärsbankers förmånstagare och drar i trådarna för politska beslut både hemma och i EU. Jag är inte förvånad över attacken mot denna kvinnan som vågat utmana den svenska momdellen av korruption där namn som Carl Bildt och Stefan Löfven har helgonförklarats. Det handlar inte om partipolitik det handlar om att bestraffa den som inte rättar sig i ledet. Borde vara dags att avsätta bolagsdikaturen men det finns inga sådana partipolitiska namn som vågar eller vill ta sådana initiativ.

  • Martin, ibland skulle du tjäna på att slå på hjärnan innan du startar limpsaxen. Helena Edlund har enligt mitt synsätt endast gjort ett “misstag”, hon har sannolikt bedrivit sitt bloggande i formen av näringsverksamhet (notera att detta är ett antagande) och därmed hamnar hon i en annan sits än om hon enbart bloggat som privatperson.

   Sannolikt blir därför hennes skrivande för DGS en intäkt i näringsverksamheten, dvs ersättningen är en beskattningsbar inkomst i förvärvskällan och skall beskattas. Vederlaget hon får från DGS är en ersättning för hennes skrivande av artikel, men notera att vi ju faktiskt inte vet om hon öht fått någon ersättning från DGS för sitt skrivande. Till och med jag har ju skrivit en artikel som publicerats i DGS, dock helt utan att någon ekonomisk ersättning kommit mig tillgodo.

   Inställningen att man skall driva yrkesverksamhet i bolagsform sitter djupt inpräntad i svensken, dvs hos alla de vilka inte blivit så djupt och långvarigt socialistiskt hjärntvättade att de endast ser anställning hos någon annan som det enda alternativet. Borttagandet av gåvoskatten ändrade hela detta paradigm.

   I och med att man skattefritt kan ge varandra gåvor utan krav på motprestationer så kan bloggare som privatpersoner ta emot hur mycket gåvor som helst utan att bli beskattade för det.

   Det skall bli synnerligen intressant och se hur detta fall nu hanteras i rättsprocessen då det, så långt jag känner till, kommer att bli prejudicerande.

   Förlorar Skatteverket så införs med största sannolikhet gåvoskatten igen. Redan i dag debatteras ju detta som seriösa förslag från den socialistiska 7-klövern.

 • @Jan Norberg
  Vi har 7 plattskattepartier i Riksdagen som är för JÖK:ens avskaffande av värnskatten ihop med borgarna. SD:s ställer sig emot detta, men sannolikt är det taktik och inte ärligt menat av SD:s karriärister.

  Plattskattepartiet AfS behövs visserligen, eftersom det är ett patriotiskt parti som är mot EU. Det socialpolitiskt allt mer högervridna 7-partiet saknar tyvärr nationalkänsla i övrigt och nationen är grunden för demokratin, för jag talar inte om bourgeoisiens bisarra form av nationalism som innebär invasionskrig och massmord i andra nationer, såsom pågår idag av dem.

  Men AfS repellerar majoriteten med sin omogna känslomässigt imbecilla retorik, även om den imbecilla känslan är helt naturlig, enligt psykiatriprofessor Tara Swart. P.g.a. den omogna konfliktskapande retoriken kommer AfS sannolikt därför aldrig kunna få SD:s medlemmar att godkänna en valsamverkan med dem. De måste mogna några kilo först och förmodligen byta partiledare till en något mer sansad och pragmatisk Jeff Ahl, tror jag.

  SD borde just nu istället fokusera på en valsamverkan med nya röda och gröna partier/kandidater som inte är grundlurade av George Soros, sekterister och fulmedia, vilka faktiskt tycks tillhöra “djävulens synagoga”, för att citera Jesus. SD borde även överge “djävulens synagoga” och ev. alliera sig med de judar som är emot denna.

  Jag har f.ö. intervjuat kommunister som är öppna för sakpolitisk samverkan med SD och även noterat existensen av Framåt Sverige och Örebropartiet som jag skulle vilja kalla för “vänsternationella”.

 • Hur många chanser har Ulf Kristersson och Andreas Norlén och några stycken onämnbara missat för att avsätta socialisten Löfven?
  Lagar, förordningr och regler är endast till för att “rättsväsendet” skall kunna kriminalisera svenska folket.
  Det kallar jag förintelse! En lång och plågsam DÖD!!!
  Stämmer det att, 13 stycken av 16 ledamöter i Högsta Domstolen är uttalade SOCIALISTER?

  • Samuel, din fråga är berättigad men ändå betydelselös.

   Sverige attacker ofta Polen och Ungern för att de politiserar tillsättningsprocessen inom domstols och åklagarväsendet, som om Sverige inte gjorde exakt just det.

   Det är sittande regering som utser de högre tjänstemännen inom svenskt domstols och åklagarväsende, solklart att dessa tillsättningar sker på partipolitiska grunder. Ta bara Mats Melin som jag skrivit om tidigare.

   Det är ju helt befängt och tro att de utnämnda inom dessa skrån svarar med att vara lojala med den regeringsmakt som utsett dem.

   I USA hymlar ingen om att utnämningsmakten är starkt politiserad, dvs Trump utser värdekonservativa domare inom domstolsväsendet i USA för att de skall utöva sina jobb i den riktning som överensstämmer med sina egna värderingar. Inget konstigt med det om man bara är helt öppen med det.

   Det är dubbelmoralen som äcklar mig (ursäkta Mats Backengård) att attackera Polen och Ungern för att de vill göra samma sak som Sverige alltid gjort är det ultimata hyckleriet.

   Tyvärr är detta något som inte många svenskar inser, dvs att svenskt rättsväsende är så djupt korrumperat att Kina framstår som en rättssäker stat.

 • Det är alltså dags att skrota förvaltningsdomstolarna. Där sitter statens tjänstemän som håller andra statens tjänstemän om ryggen. Jag känner till flera fall. Karl Hedin är väl det mest kända av dagens myndighetsövergrepp, Aron Flam ett annat, ej förvaltningsdomstol dock.
  Men här är ett sådant fall med förvaltningsdomstol som jag nyligen skrivit om.
  https://www.frihetsportalen.se/2020/08/byrakraterna-basen-och-notkreaturen/

 • @Hans Dahl
  Lite utanför ämnet, men visst har du rätt. Kan detta vara ett sätt att skrämma alternativmedia till att få tyst på den evidenta sanningen? Förmodligen. Skulle folket vakna så skulle det ansvariga 7-partiet, som har skapat problemet för vår nation, nämligen utraderas i valet 2022. Själv ser jag inte SD som hela lösningen, men i vart fall halva eller en tredjedel av lösningen.

  Vi behöver, i min mening, fler vakna och samverkande röda och gröna partier, som INTE är grundlurade av fulmedia, även om jag inte tror på någon hjälp från SD att komma över 4%. Men visst skulle partistyrelsen i SD kunna besluta om valsamverkan och bjuda in olika småpartier helt okonventionellt för att utradera 7-partiet ännu snabbare.

  Sverige behöver det och SD verkar vara patrioter, helt och fullt, även om de verkar gilla sina nya karriärvägar, men det är givetvis mänskligt. Har SD modet? Kanske.

  • Martin, ibland slår du till med en kommentar som jag faktiskt, åtminstone delvis, kan hålla med om.

   Nyckelordet är valsamverkan mellan SD och andra partier med snarlika politiska uppfattningar, tyvärr har SD fastnat i prestige. De försöker istället tillämpa den sk Mattias Karlsson doktrinen att söka sig mot mittpålen i svensk politik, allt för att komma in i stugvärmen med M + KD i ett konservativt block.

   Enkel matematik vederlägger dock denna sk strategi, SD har just pga denna strävan tappat väljare och fastnat kring 20 % strecket.

   M (ca 18-20%) +KD (ca 5-7%) blir därmed tillsammans ändå större än SD, och kan därmed diktera villkoren för att SD skall få komma in i stugvärmen.

   SD tycks helt sakna strateger för att skapa en bättre förhandlingsposition, och det är här Martins idé kommer in. Dvs om SD kan skapa en valsamverkan med tex AfS så kommer nog en hel del väljare att våga lägga sin röst på AfS så att de kommer över 4% spärren.

   Allt för att kunna nå ett större procenttal än vad M+KD kan skrapa ihop. Huvudsaken är att SD+AfS får mer röster tillsammans så att det blir SD och AfS som sitter på leken i kommande regeringsförhandlingar. Först då klingar sanningens minut för M+KD om de törs ingå i ett regeringssamarbete under ledning av SD och AfS.

   Personligen tror jag att M+KD då byter sida och går samman med de övriga partierna på vänstersidan (S, C och V). MP och L kommer sannolikt inte att nå upp till 4% spärren.

   • Jan, om vi vänder på resonemanget; hur en kraft och vilja lyckats marginalisera och hålla SD utanför inflytandet hur stora de än blivit? Och om detta inte lyckats, förändra SDs politik inifrån samt till sist nu se till nålsögat in i ett ev konservativt block blivit så litet att skillnaderna till KD och M blir så marginellt små att det knappt lönar sig att lägga en röst på partiet?

    Min poäng är att det hela tiden funnit en och samma kraft och vilja bakom alla olika strategier för att komma dit vi nu är i form av DÖ och JÖK. På vilket sätt skulle denna osynliga hand kunnat lyckats bättre i sitt förvärv än den redan gjort, och det är inte slut än. Det är lite för mycket av slump här.

  • Martin, jag är övertygad om att du har alldeles rätt i att angreppet på Helena Edlund har som primärt syfte att skrämma många till tystnad.

   Helena Edlund och många andra som säger sanningar bereds ingen plats i vanlig media: TV, radio ,tidningar. Dessa “nyhets-kanaler” som idag ägs av multinationella jättebanker och miljardär-familjer och som därtill översköljs av skattepengar (två-siffriga miljarder kronor!).

   De enda möjligheter som ännu står till buds för dem som framhåller – för maktapparaten – ovälkomna sanningar att nå ut till ett flertal andra människor i vårt land är via alternativa medier.

   Genom att bussa något korrupt arsel på Skatteverket att attackera Helena Edlund är förhoppningen förmodligen att skrämma många till tystnad.

   Låt oss vända på detta till att bli en manifestation för befrielse för oss alla som vill kasta av oss förtryckarnas ok!

   Vi ska stå upp som en man för Helena och vi ska visa att vi inte låter oss skrämmas av fascist-metoder, verkställda av krypande byråkrat-kräk!

 • [K8]2 § Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

  [K10]1 § Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital.

  [K13]1 § Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

  Källa: https://www.lagen.nu/1999:1229#A5

  Som jag tolkar inkomstskattelagen kommer hon bli frikänd i de fall det inte uppdagas ett evidens på utbyte av tjänst och att bloggandet alltså bedrivs yrkesmässigt och någon av sponsorerna, ex. en tankesmedja som s.a.s. bestämmer eller påverkar innehållet, men jag är ingen jurist och det är heller inte jag som är domare.

 • Jag läser på lite.

  “I Sverige är det ingen skatt på gåvor, utan förvärv/givande av gåvor är skattefritt, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

  Det finns inga regler för hur mycket eller hur lite man kan ge i gåva, utan det enda som krävs för att en gåva ska vara giltig är att det är en frivillig förmögenhetsöverföring från givare till mottagare och att gåvogivaren har en gåvoavsikt. Det finns inget krav på att man måste upprätta ett skriftligt gåvobrev i fråga om lös egendom (pengar), utan muntliga överenskommels”

  Sammafattning: Gåvor är skattefria, det räcker med en muntlig överenskommelse.”

  https://lawline.se/answers/skatt-vid-gava-av-pengar-1

 • Som en jurist sade till min bränsleskadade fader, “Du kanske har rätt, men du kanske inte får rätt”. Jurister, journalister och politikeradel kan vara med i samma lilla sekt och de kanske tolkar lagen precis som de vill. För att skapa äkta demokrati och rättsstat måste man förmodligen tala med människorna på gator och torg, samt göra dem aktiva, likt Olof Palme gjorde, samt även bli fullt medveten om fulmediers lögner, samt bojkotta fulmediernas lögner, samt rösta för valsamverkanse partier för demokrati och rättsstat i nationen.

 • UTAN PERSONLIG ANSVAR är säkerställt alla politiker i Sverige och deras lakejer dvs. anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner.

  Detta UTAN PERSONLIGT ANSVAR gänget har makten över skattemiljarderna i Sverige. De har tillsammans makten över majoriteten över nationen Sveriges medborgare. Och den makten vill denna KLAN utan personligt ansvar inte mista för allt smör i Småland.

  UTAN KONSEKVENSER FÖR KLANEN utan personligt ansvar sätts nu agendan för att uppenbart tysta de “samhällskritiska” som emottager gåvor från nationen Sveriges medborgare.

  Alla som emottagit gåvor från övriga av nationen Sveriges medborgar bör såklart gå samman och stötta Helena Edlund och då visa på folkviljan emot KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

  Vi vet att sittande Sveriges Regering inte vill att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen, vi vet att i Sverige finns ingen författningsdomstol, och vi vet att Sverige inte är en demokratisk rättssäker rättsstat.

  Vi vet också att en enig riksdag, citat

  “För att stärka skyddet för medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för det offentliga ställer alla riksdagspartier nu upp på att straffansvaret för offentliga tjänstemän ska återinföras.”

  Källa till ovan citerat
  https://samtiden.nu/2018/04/till-slut-riksdagen-vill-aterinfora-tjanstemannaansvaret/

  Vi vet att sittande Sveriges Regering inte i ny snabblagstiftning, som dessa kan säkerställa, säkerställt detta.

  Däremot har sittande Sveriges Regering säkerställt att COVID-19 i snabblagstiftning säkerställts som samhällsfarligt.

  De SAMHÄLLSFARLIGA är upppenbar denna KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR som härksar över folket i nationen Sverige.

  Alltså det är dags att en enig Sveriges riksdag i majoritet visar på vad dessa redan 2018 visade vilja om och var eniga i sak om nämligen att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen mycket skyndsamt.

  Och såklart att en författningsdomstol ska lagstiftas om för säkerställande av att Sverige blir en demokratisk rättsstat.

  Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

  Ulf Bittner
  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

  SVERIGE GRANSKAS
  https://soundcloud.com/ulf-bittner

  Sweden
  e-post voulf56@gmail.com
  e-post eueeshealthcare@gmail.com
  telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
  SKYPE nr voulf56

 • Helena Edlund har gång på gång belyst och starkt kritiserat fascismens och våldets intåg i vårt land.

  Varje sunt tänkande människa borde reagera när följande tillkännagivande görs i en stor dagstidning:

  “I ett öppet brev kräver 26 europeiska profiler, däribland Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt, att Europas länder börjar ta hem sina medborgare som rest till Syrien för att slåss för Islamiska staten.”
  https://www.expressen.se/nyheter/carl-bildts-krav-ta-hem-is-svenskar/

  Men hur många svenskar har gjort mer än knutit näven i fickan?

  Helena Edlund är en av de väldigt få svenskar som tagit ton mot maktmissbrukarna.

  Här är en artikel av Helena Edlund som publicerats här på Newsvoice som framhåller hur oerhört farligt för befolkningen ett sådant handlande är:

  https://newsvoice.se/2019/04/helena-edlund-is-barnsoldater/

  (Helena Edlund om IS-barnen: De allra farligaste är barnsoldaterna)

 • Tack, Jan för att du med denna artikel ger ditt stöd åt Helena Edlund!

  Men hon är verkligen inte en svag och försvarslös tvåbarnsmamma utan möjligheter att värja sig. Hon är en kämpande lejoninna!

  Trots det behöver hon all uppbackning hon kan få nu när maktens kreatur sätter in ännu en offensiv mot henne.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *