Bertil Wosk: Är influensan 2020 verkligen värre än tidigare år?

publicerad 25 november 2020
- Gästskribent
Bertil Wosk. Pressfoto
Bertil Wosk. Pressfoto
Bertil Wosk. Pressfoto

DEBATT. Nu får vi höra att vi är inne i andra vågen och dagligen rapporteras hur många som är smittade, hur många som insjuknat och hur många som dött i C-19. Vi får också veta att 2020 har totalt över 6000 personer dött i C-19. Stämmer verkligen detta? Några fakta att beakta.

Text: Bertil Wosk, text uppdaterad kl 10:25

Vi har aldrig masstestat friska personer tidigare. Att ange hur många friska personer som är smittade är därför svårt att tolka då det inte finns statistik att jämföra med från tidigare år. Hur många som blivit smittade tidigare år har vi därför ingen aning om. En uppskattning är att minst halva befolkningen blir smittad av influensa varje år. Av dessa blir en stor del inte sjuka, en viss del får symtom som varierar från lätta till svåra och en liten andel dör.

Varje år dör 500-2000 personer i influensa. År 2018 dog 3000 personer i influensa.

“I säsongsinfluensan för två år sedan dog nästan 3000 svenskar…”Dagens Industri, den 8 april 2020

Dödsorsak i C-19 verkar vara överrepresenterad

Det enda mått som verkligen är tillförlitligt är hur många som faktiskt dör, oavsett orsak och det för SCB statistik över. Överdödligheten, dvs hur många fler som dött i år jämfört med tidigare år, är marginell. Under april-juni fanns en överdödlighet jämfört med snittet de senaste fem åren. Alla andra månader under året har dödligheten varit lika eller lägre än snittet de senaste fem åren.

Läs mer: SCB: Smittspridningen i höstens dödsstatistik syns inte (ännu)

Man ser att det är en överrepresentation av de utrikesföddas andel av dödsfallen under hela 2020, men framför allt under april-juni 2020, jämfört med medelvärdet de senaste fem åren, (flik 9a). En trolig förklaring är att många utlandsfödda har mörkare hy och därför lägre nivåer av D-vitamin i blodet. D-vitamin har visat sig skydda mot C-19.

Expressen Debatt: Sätt in D-vitamin för att mildra pandemin

Varje år dör cirka 90,000 personer i Sverige

Den totala överdödligheten under januari-oktober 2020 jämfört med år 2018 är 2195 personer. Det rimmar illa med att över 6000 personer dött i C-19. År 2020 rapporteras många dö i C-19 samtidigt som dödligheten i andra sjukdomar har minskat och få eller ingen dör i andra infektionssjukdomar, tex den vanliga influensan.

Om underdödligheten fortsätter att ligga lägre även under november och december kommer den totala överdödligheten vid årets slut att vara ännu mindre.

SVT: Över­dödlighet under coronakrisen

Nedanstående statistik visar att dödligheten i Norge respektive i Sverige ligger på samma nivå som tidigare år. Antalet döda i Sverige har ökat de senaste åren men det har också den totala befolkningen, framför allt genom invandring. Däremot är dödligheten per 100,000 invånare i det närmaste konstant för olika år i båda länderna trots att vi har haft olika strategi för att hantera situationen.

Rädsla är den sämsta tänkbara lösningen på alla problem. Sök fakta och lita inte automatiskt på mediernas skrämselpropaganda.

Text: Bertil Wosk

Relaterat

Tabell: Mortality in Norway and Sweden before and after the Covid-19 outbreak

Antal döda per vecka
År Medelvärde Dödlighet per 100 000
Norge 2019/20 775 14.5
2015–2019 (medelvärde) 778 14.8
2018/19 768 14.5
2017/18 789 14.9
2016/17 790 15.1
2015/16 766 14.8
Sverige 2019/20 1777 17.3
2015–2019 (medelvärde) 1704 17.0
2018/19 1651 16.2
2017/18 1738 17.3
2016/17 1738 17.5
2015/16 1688 17.2

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Bertil Wosk