Bertil Wosk: Är influensan 2020 verkligen värre än tidigare år?

publicerad 25 november 2020
- Gästskribent
Bertil Wosk. Pressfoto
Bertil Wosk. Pressfoto
Bertil Wosk. Pressfoto

DEBATT. Nu får vi höra att vi är inne i andra vågen och dagligen rapporteras hur många som är smittade, hur många som insjuknat och hur många som dött i C-19. Vi får också veta att 2020 har totalt över 6000 personer dött i C-19. Stämmer verkligen detta? Några fakta att beakta.

Text: Bertil Wosk, text uppdaterad kl 10:25

Vi har aldrig masstestat friska personer tidigare. Att ange hur många friska personer som är smittade är därför svårt att tolka då det inte finns statistik att jämföra med från tidigare år. Hur många som blivit smittade tidigare år har vi därför ingen aning om. En uppskattning är att minst halva befolkningen blir smittad av influensa varje år. Av dessa blir en stor del inte sjuka, en viss del får symtom som varierar från lätta till svåra och en liten andel dör.

Varje år dör 500-2000 personer i influensa. År 2018 dog 3000 personer i influensa.

“I säsongsinfluensan för två år sedan dog nästan 3000 svenskar…”Dagens Industri, den 8 april 2020

Dödsorsak i C-19 verkar vara överrepresenterad

Det enda mått som verkligen är tillförlitligt är hur många som faktiskt dör, oavsett orsak och det för SCB statistik över. Överdödligheten, dvs hur många fler som dött i år jämfört med tidigare år, är marginell. Under april-juni fanns en överdödlighet jämfört med snittet de senaste fem åren. Alla andra månader under året har dödligheten varit lika eller lägre än snittet de senaste fem åren.

Läs mer: SCB: Smittspridningen i höstens dödsstatistik syns inte (ännu)

Man ser att det är en överrepresentation av de utrikesföddas andel av dödsfallen under hela 2020, men framför allt under april-juni 2020, jämfört med medelvärdet de senaste fem åren, (flik 9a). En trolig förklaring är att många utlandsfödda har mörkare hy och därför lägre nivåer av D-vitamin i blodet. D-vitamin har visat sig skydda mot C-19.

Expressen Debatt: Sätt in D-vitamin för att mildra pandemin

Varje år dör cirka 90,000 personer i Sverige

Den totala överdödligheten under januari-oktober 2020 jämfört med år 2018 är 2195 personer. Det rimmar illa med att över 6000 personer dött i C-19. År 2020 rapporteras många dö i C-19 samtidigt som dödligheten i andra sjukdomar har minskat och få eller ingen dör i andra infektionssjukdomar, tex den vanliga influensan.

Om underdödligheten fortsätter att ligga lägre även under november och december kommer den totala överdödligheten vid årets slut att vara ännu mindre.

SVT: Över­dödlighet under coronakrisen

Nedanstående statistik visar att dödligheten i Norge respektive i Sverige ligger på samma nivå som tidigare år. Antalet döda i Sverige har ökat de senaste åren men det har också den totala befolkningen, framför allt genom invandring. Däremot är dödligheten per 100,000 invånare i det närmaste konstant för olika år i båda länderna trots att vi har haft olika strategi för att hantera situationen.

Rädsla är den sämsta tänkbara lösningen på alla problem. Sök fakta och lita inte automatiskt på mediernas skrämselpropaganda.

Text: Bertil Wosk

Relaterat

Tabell: Mortality in Norway and Sweden before and after the Covid-19 outbreak

Antal döda per vecka
År Medelvärde Dödlighet per 100 000
Norge 2019/20 775 14.5
2015–2019 (medelvärde) 778 14.8
2018/19 768 14.5
2017/18 789 14.9
2016/17 790 15.1
2015/16 766 14.8
Sverige 2019/20 1777 17.3
2015–2019 (medelvärde) 1704 17.0
2018/19 1651 16.2
2017/18 1738 17.3
2016/17 1738 17.5
2015/16 1688 17.2

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Bertil Wosk
Stöd NewsVoice 2024
 • Eftersom Covid-19 inte är en influensa, så är hela texten fullständigt bisarr, irrelevant och ett slag i ansiktet både på offren och de som jobbat/jobbar med offren.

 • Eftersom Covid-19 inte är en influensa, så är hela texten fullständigt bisarr, irrelevant och ett slag i ansiktet både på offren och de som jobbat/jobbar med offren.

 • Mycket bra artikel. Nu går du tillbaka bara fem år, men det ska påpekas att mycket intressant är att finna långt tidigare.
  Det totala antalet döda per år brukar ligga runt 90.000. I år verkar det hamna på runt 97.000. Men, 1993, ett år med ovanligt bister säsongsinfluensa (dock vanlig säsongsinfluensa), dog också runt 97.000.
  Då hade vi en befolkning på ca 8 miljoner, nu ligger den på 10 miljoner, så jag tror inte 1993 års dödstal i procent har öveträffats.
  Sedan vet vi att 2009 – svininfluensans år – lät WHO ändra kriteriet för vad som ska räknas som pandemi. Efter denna ändring, där villkoret “stort antal döda” togs bort, är det fullt möjligt att pandemiklassa en vanlig säsongsinfluensa.

 • Mycket bra artikel. Nu går du tillbaka bara fem år, men det ska påpekas att mycket intressant är att finna långt tidigare.
  Det totala antalet döda per år brukar ligga runt 90.000. I år verkar det hamna på runt 97.000. Men, 1993, ett år med ovanligt bister säsongsinfluensa (dock vanlig säsongsinfluensa), dog också runt 97.000.
  Då hade vi en befolkning på ca 8 miljoner, nu ligger den på 10 miljoner, så jag tror inte 1993 års dödstal i procent har öveträffats.
  Sedan vet vi att 2009 – svininfluensans år – lät WHO ändra kriteriet för vad som ska räknas som pandemi. Efter denna ändring, där villkoret “stort antal döda” togs bort, är det fullt möjligt att pandemiklassa en vanlig säsongsinfluensa.

 • Många är idag skrämda för att ens gå ut utanför sitt boende, folk ringer mig dagligen om det. De söker Vitamin D. Vi har en bra GMP certifierad produkt med D3 1000 IE, + magnesium + Vitamin B6 i samma tablett. Detta för maximalt upptag och maximerad nytta.
  Ni som vill läsa mer om det kan finna bi-packsedeln här. Vi levererar samma dag med brevpost hem i brevlådan. Faktura 14 dagar medföljer
  ASMAG max B6 D3 HETER DEN https://www.aktivsyn.se/men_prod.html
  HYDROKLOROKIN VI HAR NU FÅTT HEM ETT KOSTTILLSKOT MED PRECIS SAMMA VERKAN SOM DETTA,
  ÄNNU EJ PÅ HEMSIDAN ZINCAS HETER DET. info@aktivsyn.se 195:- 60 tabletter. 1-2 mån.

 • Redan i mars misstänkte jag att vi kanske skulle kunna notera en total underdödlighet efter det att solen gav oss gratis D.vitamin och se det fick vi. SCBs statistik för juli-sept för 2020 visar på 2000 färre döda jämfört med ett medelvärde. En viktig anledning till detta kan vara att sjukhusen stängde ner för allt annat än Corona och akuta åtgärder. Man har talat om “operationsskuld” på runt 75000 inställda/uppskjutna operationer. Dvs vi slapp undan med de av vården själv påskyndade dödsfallen, iatrogen död, Detta har jag tagit upp ordentligt i denna analyserande artikel: https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-iatrogen-dod/ Ser gärna att Bertil Wosk kommenterar detta, precis som jag ska ge Bertil en eloge för ovanstående artikel. Klar och koncis och med vettiga slutsatser.
  PS Enligt mig är också alla dödsdfall med/av Corona iatrogen efter jag håller med Luc Montagnier m.fl att Corona-viruset är ett resultat av medicinskt kunniga virologer och deras klåfingrighet i labbet.

  • Jag håller med om det du skriver. Ytterligare en anledning till den underdödlighet vi ser från juli till idag är att fler dog i april-juni, kanske pga av coronan men också för att många blev felbehandlade. Dels fick de respirator som aktivt tog livet av många och de patienter som stod på statiner eller blodtryckshämmare av typen ACE-hämmare dog pga av att dessa läkemedel ger upphov till fler ACE-receptorer som coronaviruset behöver för att ta sig in i cellerna och kunna replikera sig. Dessutom fick de inte C-vit, D-vit och zink som bevisligen är bra mot infektioner, inklusive virusorsakade infektioner. Nu finns även studier på att dessa tre näringsämnen har varit framgångsrika mot covid. Och andra studier visar att av de som dött har de flesta mycket låga nivåer av D-vitamin i blodet, ofta under 25 nmol/liter där riktvärdet borde vara minst 75 nmol/liter. https://www.expressen.se/debatt/satt-in-d-vitamin-for-att-mildra-pandemin/. De dog alltså av brister inte av ett virus, men viruset fick fritt spelrum pga brist på D-vit och zink i första hand.
   När det nu dog lite fler än vanligt under april-juni, dvs i förtid, så var dessa personer borta ur ekvationen vilket leder till att de inte kunde dö under andra halvåret. Det leder till en underdödlighet under andra halvåret.

 • Många är idag skrämda för att ens gå ut utanför sitt boende, folk ringer mig dagligen om det. De söker Vitamin D. Vi har en bra GMP certifierad produkt med D3 1000 IE, + magnesium + Vitamin B6 i samma tablett. Detta för maximalt upptag och maximerad nytta.
  Ni som vill läsa mer om det kan finna bi-packsedeln här. Vi levererar samma dag med brevpost hem i brevlådan. Faktura 14 dagar medföljer
  ASMAG max B6 D3 HETER DEN https://www.aktivsyn.se/men_prod.html
  HYDROKLOROKIN VI HAR NU FÅTT HEM ETT KOSTTILLSKOT MED PRECIS SAMMA VERKAN SOM DETTA,
  ÄNNU EJ PÅ HEMSIDAN ZINCAS HETER DET. info@aktivsyn.se 195:- 60 tabletter. 1-2 mån.

 • Redan i mars misstänkte jag att vi kanske skulle kunna notera en total underdödlighet efter det att solen gav oss gratis D.vitamin och se det fick vi. SCBs statistik för juli-sept för 2020 visar på 2000 färre döda jämfört med ett medelvärde. En viktig anledning till detta kan vara att sjukhusen stängde ner för allt annat än Corona och akuta åtgärder. Man har talat om “operationsskuld” på runt 75000 inställda/uppskjutna operationer. Dvs vi slapp undan med de av vården själv påskyndade dödsfallen, iatrogen död, Detta har jag tagit upp ordentligt i denna analyserande artikel: https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-iatrogen-dod/ Ser gärna att Bertil Wosk kommenterar detta, precis som jag ska ge Bertil en eloge för ovanstående artikel. Klar och koncis och med vettiga slutsatser.
  PS Enligt mig är också alla dödsdfall med/av Corona iatrogen efter jag håller med Luc Montagnier m.fl att Corona-viruset är ett resultat av medicinskt kunniga virologer och deras klåfingrighet i labbet.

  • Jag håller med om det du skriver. Ytterligare en anledning till den underdödlighet vi ser från juli till idag är att fler dog i april-juni, kanske pga av coronan men också för att många blev felbehandlade. Dels fick de respirator som aktivt tog livet av många och de patienter som stod på statiner eller blodtryckshämmare av typen ACE-hämmare dog pga av att dessa läkemedel ger upphov till fler ACE-receptorer som coronaviruset behöver för att ta sig in i cellerna och kunna replikera sig. Dessutom fick de inte C-vit, D-vit och zink som bevisligen är bra mot infektioner, inklusive virusorsakade infektioner. Nu finns även studier på att dessa tre näringsämnen har varit framgångsrika mot covid. Och andra studier visar att av de som dött har de flesta mycket låga nivåer av D-vitamin i blodet, ofta under 25 nmol/liter där riktvärdet borde vara minst 75 nmol/liter. https://www.expressen.se/debatt/satt-in-d-vitamin-for-att-mildra-pandemin/. De dog alltså av brister inte av ett virus, men viruset fick fritt spelrum pga brist på D-vit och zink i första hand.
   När det nu dog lite fler än vanligt under april-juni, dvs i förtid, så var dessa personer borta ur ekvationen vilket leder till att de inte kunde dö under andra halvåret. Det leder till en underdödlighet under andra halvåret.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *