Lars Bern: “The Great Reset” flyttar folkets makt till megaföretagen

publicerad 24 november 2020
- av NewsVoice
Lars Bern (dec 2019). Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern (dec 2019). Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern. Foto: Torbjörn Sassersson

VÄRLDEN. Kampen idag gäller motsättningen mellan globalisternas intressen och de nationella intressena. Stora maktfullkomliga aktörer har satt i system att skapa en rädsla hos befolkningarna i olika sakfrågor. Det handlar idag mest om att skrämmas med klimatet och pandemier. "Lars Bern konstaterar att "The Great Reset" som lanseras av World Economic Forum i samarbete med FN är ett angrepp på vår frihet och våra möjligheter att starta och driva affärsverksamhet", skriver SwebbTV.

Text: NewsVoice | Videokälla: SwebbTV [raderad av YouTube]

Politiker och medier styrs av internationella finansintressen. FN är skapat av dessa finanskretsar. Det finns flera exempel på politiker som blivit mångmiljonärer efter att de lämnat politiken och blivit anställda av internationella storbanker.

World Economic Forum (WEF) hade tillsammans med Bill Gates under 2019 en generalrepetition kallad Event 201 inför en kommande pandemi och 2020 kom Covid-19 som nu används för att skrämma folk till underkastelse. WEF med Klaus Schwab i ledningen har med coronakrisen som drivkraft lanserat vad man kallar "The Great Reset" som ska stöpa om ekonomin så att internationella megaföretag får ännu större inflytande.

The Great Reset

The Great Reset förevisar att vanligt folk inte ska äga något. Vi ska istället hyra våra bilar, bostäder och kapitalvaror. Tillgångarna ska istället ägas av företag och företagsbanker vilket gör att människor blir beroende av företagen. Produkterna som vi ska leasa eller hyra ska levereras direkt från nätverksföretag vilket innebär att mellanhänder i form av småföretag och entreprenörer går i konkurs. Megaföretag som Amazon blir ännu rikare.

Läs mer: World Economic Forum: En global cyberpandemi kommer - Värre än Covid-19

Vi leds in i ett kontantlöst samhälle som gör oss helt beroende av banker vid minsta transaktion. Varje avvikande ekonomiskt beteende kan leda till att konton stängs av och du kan inte längre handla matvaror till din familj.

World Economic Forums Great Reset-visioner för år 2030

  1. Du kommer inte att äga någonting och du kommer att vara lycklig. Du kan hyra allt vad du vill ha och det kommer att levereras med drönare.
  2. USA kommer inte att vara världens ledande supermakt. En handfull av länder kommer att dominera.
  3. Du kommer inte dö i väntan på en organdonator. Vi kommer inte att transplantera organ. Vi printar dem med 3D-skrivare istället.
  4. Du kommer att äta mindre kött, som kommer att vara en tillfällig delikatess snarare än en stapelföda, för hälsans och miljöns bästa.
  5. En miljard människor kommer att förflyttas på grund av klimatförändringar. Vi kommer att bli tvungna att göra ett bättre jobb för att välkomna och integrera flyktingar.
  6. De som förorenar kommer att betala för att de sprider koldioxid. De kommer att bli ett globalt pris på kol och det kommer att hjälpa till att göra fossila bränslen till historia.
  7. Du kanske förbereder dig för att åka till Mars. Forskare kommer att säkra din möjlighet att förbli frisk i rymden. En start på resan för att finna främmande liv?
  8. Västerländska värderingar kommer att ha testats till bristningsgränsen. Vi får inte glömma de faktorer som är grundpelarna för våra demokratier.

Se World Economic Forums video

"En ytterligare fråga som drivs från globalisterna är påståenden om att det ska uppstå en miljardtal klimatflyktingar och att vi måste öppna våra samhällen för att ta emot dessa. Orsaken till dessa flyktingströmmar skulle vara klimatförändringar enligt globalisterna vilket är helt osant. Sett i stort finns inga klimatflyktingar".

"...de globala livsmedelsbolagens storjordbruk har gjort många människor arbetslösa i dessa länder. Detta är den viktigaste orsaken till migrantströmmar, enligt Bern."

SwebbTV avslutar sin sammanfattning med orden:

"Det handlar om att all ekonomisk aktivitet i vårt samhälle ska flytta från små företag till stora internationella bolag." ... "Globalisterna understödjer denna utveckling genom den påverkan som ges i de medier som de också kontrollerar".

Text: NewsVoice | Videokälla: SwebbTV