Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Dan Ahlmark analys: Hur sker valfusket i USA-valet?

publicerad 18 november 2020
- Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

DEBATT & ANALYS. Den amerikanska valresultatet och omständigheterna runt det har fångat världens intresse. Genom världsmedias preferens för det demokratiska partiet har Trumpsidans syn inte presenterats utförligt och bör därför belysas.

Text: Dan Ahlmark | Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Bedömningar skiljer sig naturligtvis även bland republikanerna, men valfusket bedöms uppenbarligen av många där som en vidsträckt och kriminell konspiration tidigt planerad av främst demokratiska politiker och genomförd av dataexperter och anställda med uppgift att sköta rösträkningen i valet. Möjligen har medarbetare i någon amerikansk säkerhetsorganisation, som arbetat med valkupper i andra länder, bidragit.

Huvudfrågan torde inte längre vara Trumps omval, utan om amerikanska medborgare ska ha rätt att delta i sanna val. Frågan gäller alltså själva demokratins existens. Så ett val, där majoriteten av amerikanska väljare utsett Trump som president, anses ha stulits av en radikal minoritet, vars demokratiska väljare dock till stor del är omedvetna om fusket.

Den möjliga konspirationen syns ha varit planerad på hög nivå och är sannolikt inte bara resultatet av en antal politiker i delstaterna, som beslutat att fuska. Starka misstankar om en central koordination föreligger. Skälet till att ett antal stater slutade att räkna röster på valnatten sägs vara, att demokraterna pga inflödet av alltför många Trumpröster behövde ta bort sådana, överföra dem till Biden eller föra in helt nya röster (1). Det gäller både pappersröster och direkt elektroniskt registrerade.

Det största problemet för demokraterna torde ha varit, att Trump oväntat var så framgångsrik, att de tvingades utöka de förberedda fuskrösterna med en ej planerad högre volym. Detta oförutsedda skeende kan ha medfört agerande och åtgärder, som gör att fusket blivit mera påtagligt och lättare att avslöja. Där man varit tvungna att inte bara ändra Trumpröster utan även ta in ett stort antal nya fiktiva Bidenröster, har det kanske lett till för USA absurda siffror avseende valdeltagande (2).

Pressen fortsatte att samarbeta sömlöst med det demokratiska partiet även under valnatten och styrde nyhetsflödet, så att en demokratisk seger skulle se naturlig ut.

Trumps segrar i Florida och Texas, som snabbt var klara, offentliggjordes inte utan i stället drogs demokratiska segrar fram tidigt. Syftet var att framställa Biden som segrare redan från början, och att Trump aldrig ledde. Fox inledde sin nu helt tydliga politiska repositionering vänsterut genom att mycket tidigt och utan tillräckligt underlag förklara Biden som segrare i Arizona.

Efter valet har media förklarat Biden som segrare och vanligen hindrat objektiv information om valfusket. Under eftervalsprocessen med dess räknande av röster, inledning av juridiska processer osv har medias bearbetning av den amerikanska befolkningen varit överväldigande i syfte att få den positiv till att godkänna Biden som president.

Läs mer om USA-valet 2020 i NewsVoice

Några metoder för valfusket

Transparens i betydelsen genomskinlighet är ytterst betydelsefull vid röstsammanräkning. Att överhuvudtaget i många stater med demokratiskt styre ha transporter inkl förvaring av valurnor samt rösträkningen utförd av i stort sett bara demokrater bäddar för valfusk, även då observatörer för republikanerna beträffande själva rösträkningen tillåts. Att republikaner inte fått delta på 50-50 basis i alla faser av sammanräkningen är olämpligt och republikanernas dataexperter måste självfallet tillåtas undersöka mjukvaran till alla utnyttjade maskiner.

Läs mer: USA-valet 2020 kan forma USA och Väst i generationer – Dan Ahlmark analys

Det finns inga som helst skäl att hindra transparens, såvida man inte har något att dölja. Men tyvärr har i väldigt många fall åtgärder, där man fysiskt hindrat insyn, rapporterats. Det gäller allt från att täcka fönster till lokaler, där sammanräkning sker, till att vägra valkontrollanter tillträde till lokaler, där rösträkning genomförs, eller avhysa sådana, som protesterat mot någon underlighet de upptäckt. Att stoppa valräkningen officiellt på natten och fortsätta den inofficiellt efter några timmar är en indikation på fusk. Att stoppa röstsammanräkningen överhuvudtaget utan acceptabla skäl är suspekt.

Att skapa fiktiva röster för Biden kan ske på många sätt, och demokraterna har sedan gammalt ett dåligt rykte att bedriva systematiskt valfusk och främst i de stora städerna i norr. Nu tycks dock oskicket ha spridits till flera stater och över hela landet, även om det fortfarande mest sker i Mellanvästern.

Att en person, som röstar:

(a) inte är medborgare,
(b) inte är registrerad som röstberättigad,
(c) bor i en stat men äger våning i en annan,
(d) att samma person lyckas rösta flera gånger osv leder till en betydande mängd falska röster.

Ett av många andra fall: i Michigan sägs åtminstone 9500 döda personer (kvar i vallängderna) ha röstat (3). Detsamma gäller ca 2000 personer över 100 år, som inte finns med på listor gällande sådana personer i delstaten. Bestämmelserna om identifikation skiljer sig i olika delstater. När körkort accepteras som id-handling, är det självfallet olyckligt om illegala immigranter i delstaten kan erhålla körkort. Och sann identifiering av poströster är svår att säkerställa osv.

Beträffande pappersröster kan fusk ske på många sätt såsom att korrekta valsedlar kastas bort; fiktiva förs in; valsedlar förändras, så de måste förkastas; kuvert kan ångas upp och byte av valsedlar ske osv.  Eftersom transparensen i många vallokaler i demokratiska stater varit undermålig, och republikanerna och opartiska kontrollanter mött stora praktiska svårigheter att följa sammanräkningen, finns således ingen säkerhet avseende sammanräkningen.

Förutom poströstning eller den i USA tillåtna metoden med personer, som samlar in en bunt röster och levererar dem till vallokalen (en metod, som  öppnar för fusk), använder medborgare i vallokalen den klassiska metoden med röstsedel och valkuvert eller använder en maskin, som registrerar rösterna på kandidater på olika nivåer.

Det finns indikationer på att man i år – kanske för första gången – brett utnyttjar de elektroniska valmaskinerna, där röster eller röstningsresultat förs in, i syfte att fuska. Det har nog kvantitativt varit den huvudsakliga strategin för att vinna. Problem orsakas då av både hård- och mjukvaran.

Bekymren accentueras av att vissa maskiner tillverkats av företag, där ägare och/eller ledning består av personer med anknytning till demokratiska partiet. Det öppnar självfallet för risken att – bortsett från mjukvaran – även själva maskinerna är konstruktions- och komponentmässigt komprometterade och på sätt, som är mycket svåra att upptäcka.

Samma ”tekniska fel” dvs kodning, som möjliggör påverkan på röstningsresultatet, har nu upptäckts i mjukvaran till maskiner av märket Dominion i ett flertal stater, där man undersöker valfusk (4). Tidigare anställda programmerare i företaget påstås nu samarbeta med Trumpsidan. Ledande Trump-jurister säger öppet, att man konstaterat elektronisk röstöverflyttning i stor skala från Trump till Biden, och att Pennsylvania, Michigan och Wisconsin egentligen vunnits av Trump. Republikaner har därigenom också på lägre nivåer berövats röster, som övergått till demokrater.

Fel kan också uppstå genom att inkorrekta inställningar skett på maskiner. Ett exempel på andra åtgärder avseende valmaskiner är, att i Nevada funktionen gällande verifiering av att underskrift överhuvudtaget finns på valsedeln, helt  stängdes av. Det gällde där kanske någon miljon poströster. Huruvida överföringen av enskilda maskiners resultat till en central eller lagringen i centralen är säker är också en öppen fråga. Spekulationer har även förekommit att de maskiner, som utnyttjades under de demokratiska primärvalen, användes för att beröva Sanders röster.

Domstolarna inklusive Högsta Domstolen kommer nu att vara den instans, som avgör presidentvalets utgång. Man håller då fast vid principen att folkets röster ska avgöra, genom att detta också hindrar delstatslegislaturer att ingripa och själva välja elektorer. Vid helt uppenbart och brett valfusk i en delstat vore detta annars ingen omöjlighet, även om grunden i konstitutionell lag är rätt osäker.

I fall en valräkningsprocess med resultat som de nuvarande utan större justeringar tillåts bestämma valutgången, har man skäl att säga, att USA inte längre är en demokrati. Majoriteten av medborgarna hävdas då av republikanerna inte längre få avgöra landets styrelse.

Text: Dan Ahlmark

Referenser

(1) Thegatewaypundit: Why Did Six Battleground States with Democrat Governors (Except One) ALL Pause Counting on Election Night? And How Was This Coordinated?

(2) Thegatewaypundit: Wall Street Journal Writer: Reported Voter Turnout In Wisconsin Is Not Feasible

(3) Thegatewaypundit: Analysis Finds Over 10,000 Dead People Returned Mail-In Ballots in Michigan

(4) Thegatewaypundit: Same iImpossible Ballot Ratio Found in Milwaukee – Results Change Wisconsin Election – 30,000 Votes Switched from President Trump to Biden

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq