Lars Bern: Kina och Ryssland stoppar megarika att roffa åt sig politisk makt

publicerad 16 november 2020
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

DEBATT. Den amerikanska presidentvalskampanjen och dess efterföljd har haft det goda med sig, att det inte längre behövs några konspirationsteorier för att inse att den angloamerikanska oligarkin är västvärldens verkliga makthavare. Jag har upprepade gånger pekat på det uppenbara faktum, att USA styrts av de rikaste av de rika under tiden efter kriget, vilket bekräftats av den tidigare USA presidenten Jimmy Carter.

Text: Lars Bern, artikeln har tidigare publicreats i Antropocene

EU:s tillblivelse har lett till samma utveckling av Europa. I USA började det redan efter förra sekelskiftet med oerhört förmögna familjer som Rockefeller, Rothschild och Carnegie som med sina globala företagsimperier utövade en makt i nivå med statens.

Den exempellösa ekonomiska tillväxten under 1900-talet har lett till tillblivelsen av några hundra globala megaföretag och banker som i ekonomiskt inflytande väl kan mäta sig med de flesta nationalstater. Denna utveckling har Harvardekonomen David C. Korten redan 1995 beskrivit i sin bok ”When Corporations Rule the World”. Den krets av oerhört förmögna oligarker som kontrollerar dessa företag kan köpa allas lojalitet och har på det sättet kommit att succesivt korrumpera den politiska klassen i västvärldens demokratier. Vi har ett lysande exempel i Sveriges förre statsminister.

Oligarkin har även genom ett konsekvent övertagande av Main Stream Media (MSM) skaffat sig kontrollen över opinionsbildningen. Journalistkåren som en gång sades utgöra den tredje granskade statsmakten, är nu en helt korrumperad fårskock som slutat granska de verkliga makthavarna – oligarkerna. Man biter ju inte den hand som föder en.

Ett tag såg de sociala öppna medierna ut att kunna fylla tomrummet efter tidigare granskande MSM, men även de sociala plattformarna kontrolleras numer av oligarkin. Så under presidentvalskampanjen kastade man masken och införde en öppen systematisk censur av allt som störde oligarkins intressen. Jag har själv upprepade gånger det senaste året drabbats av denna censur, när jag redovisat dokumenterade vetenskapliga uppgifter som oligarkerna inte vill ha spridda till allmänheten.

I presidentvalet 2016 utmanade Donald Trump globalisterna och gjorde sig till tolk för vanliga amerikaner, vilket mot alla odds förde fram honom till en valseger. Oligarkin var så säkra på att rigga valet till förmån för sin kandidat att man underskattade den folkliga kraften bakom Trump. I årets val bestämde man sig för att inte lämna något åt slumpen för att bli av med Trump. Oligarkerna pumpade in pengar i kampanjen mot Trump, deras korrumperade handgångna inom ”den djupa staten” ställde upp och samtliga MSM bedrev en formlig häxjakt på honom. Ett land där media censurerar landets president och den ena kandidaten i ett val kan inte med bästa vilja beskrivas som en demokrati och absolut inte ett föredöme.

De klart odemokratiska krafter som styr USA:s politik har i och med EU även gjort sitt intåg i Europa. Alla politiska åsikter och strömningar som inte följer oligarkins och de stora företagens och bankernas intressen stämplas och hindras på alla möjliga sätt från att få sitt rättmätiga inflytande. I Sverige har vi den famösa Januariöverenskommelsen som kom till som en kompromiss sedan Wallenbergs kandidat till statsministerposten (Annie Lööf) misslyckades. Samtidigt ser vi hur det politiska etablissemanget dagligen riktar attacker mot den centrala delen av vår grundlag – den som säger att all makt skall utgå från folket. I spetsen för attackerna mot vår grundlagsfästa folkliga rätt går det lilla extremistgänget Miljöpartiet med Socialdemokraterna som alltid prioriterar makten före demokratin hack i häl.

Borta är de klassiska höger/vänster polerna i politiken, nu handlar motsättningarna om oligarkernas odemokratiska globalism mot demokratiska självständiga nationalstater. I västvärlden har oligarkerna tagit ett strupgrepp och driver hänsynslöst sin strävan efter totalt herravälde med hjälp av en skapad rädsla genom klimatalarmism och Covid-19 skräck, enligt principen att ju mer rädsla man kan skapa ju större blir bytet.

Oligarkins egen organisation World Economic Forum har med stöd av globalisternas FN lanserat en plan som man kallar The Great Reset. Genomförd skulle denna vara slutet på större delen av våra mänskliga fri- och rättigheter, allt skulle inrättas för att gynna megaföretagens och bankernas intressen. Vi ser tydligt hur den iscensatta coronapandemin redan kraftig gynnar dessa på bekostnad av medelklassen och deras små företag som går omkull i hundratusental.

Allt detta är i huvudsak ett västligt fenomen, även om ambitionen är global. Vi kan vid en jämförelse konstatera, att i Kina har inte den politiska makten hos enpartistaten någon som helst avsikt att låta de multimiljardärer som vuxit fram, ta sig samma makt som kollegorna i väst.

Vi har i dagarna kunnat läsa hur självaste Xi Jinping satt stopp för multimiljardären Jack Mas planer på tidernas största börsintroduktion av sitt finansföretag Ant Group. En introduktion som sannolikt gjort Jack Ma ännu mycket förmögnare. Staten begränsar Ant Groups möjligheter att skapa obegränsat med egna pengar genom att höja kravet på säkerhet för lämnade krediter från 2 till 30%. Detta kommer direkt efter att Jack Ma öppet kritiserat Kinas finansiella system.

Tidigare har staten ingripit mot den forne rikaste kinesiska oligarken Wang Jianlin och oligarken Wu Xiaohui som drev upp försäkringsjätten Anbang sitter i fängelse på 18 år för oegentligheter. Det är uppenbart att den kinesiska regimen inte tänker låta oligarkernas och deras megaföretag skaffa sig motsvarande makt som de gjort i västvärlden. Att Xi gjort till sitt huvudmål att bekämpa korruptionen har givetvis att göra med att han vill hindra de megarika att köpa sig politiskt inflytande som vi ser i väst.

Vi har tidigare sett liknade åtgärder i Ryssland där Putin satt ner klacken och gjort klart för oligarkerna, att de får gärna tjäna pengar, men om de använder sin ekonomiska makt politiskt då blir det tvärstopp. Den tidigare sannolikt rikaste ryssen Michail Chodorkovskij sjösatte för några år sedan ett initiativ (Open Russia) för att föra samman pro-europeiska ryssar för att utmana president Vladimir Putin om makten. Chodorkovskij hamnade snabbt i fängelse och fick se sitt imperium upplöst. Andra oligarker som inte velat underordna sig staten har flyttat utomlands.

En person som den amerikanske oligarken George Soros skulle garanterat sitt internerad resten av sitt liv om han levt och verkat i Kina eller Ryssland. Det är symptomatiskt att de västliga regimerna (med något undantag) inte ingriper mot denna intrigmakare som bevisligen finansierar flera samhällsomstörtande verksamheter. Man vågar helt enkelt inte ingripa mot sina styrande oligarker. Ingen av dem har någonsin hamnat i fängelse trots uppenbara oegentligheter.

Kina har snabbt repat sig ekonomiskt från coronaepidemin och har knappast drabbats alls. Man har dryga 3 dödsfall per miljon innevånare medan västländerna ligger på siffror som är minst 200 ggr högre. Den kinesiska tillväxten är tillbaka på sina tidigare höga siffror och landet har i dagarna tecknat ett mycket omfattande handelsavtal med 15 andra asiatiska länder omfattande en tredjedel av världsekonomin och därtill den snabbast växande tredjedelen. USA och EU har man hållit utanför.

Min bedömning är att tåget har gått för den angloamerikanska oligarkins drömmar om en global hegemoni. Västvärlden står av allt att döma inför sin upplösning och om några decennier får nog Europa finna sig i rollen som ett pittoreskt museum över en svunnen storhetstid, dit kinesiska och indiska turister kommer att resa med sina kameror.

Text: Lars Bern, Antropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • när jag tänker efter om öst versus väst tänker jag på Einsteins (inga jämförelser i övrigt) påstås att allt är relativt (vilket han inte gjorde att om man växt upp i Kina har han en kines åsikter om personligt frihet etc etc och är en annan person uppvuxen i USA har han en amerikans uppfattning om demokrati, vad som är rätt eller fel etc.etc

 • Oligarkin har i likhet med andra mer eller mindre kriminella grupper en obehaglig tendens att ligga steget före. Planera allt ´till slutet (vilket det nu kan vara).

 • Mathew Ehret skriver om kopplingen mellan den brittiske globalisagenten Lord Maloch Brown, Soros mfl.
  https://www.strategic-culture.org/news/2020/11/17/lord-malloch-brown-revealed-the-british-hand-behind-coup-shows-its-scales-again/
  Det han säger om Brown och hans nedlåtande syn på ‘plodding nations’ som behöver köras över ger stöd åt Lars Berns uppfattningar.
  Ehret säger även att Soros attack mot pundet som gav 5miljarder dollar behövdes som förevändning för britterna att stå utanför den euro “som dom pådyvlade EU”.
  Jag citerar det eftersom jag uppfattar Soros som City of Londons ‘hitman’ och det förklarar då varför dom lät sin hitman angripa England.
  Och som alltid är det förstås vanligt folk som drabbas – inte oligarkin.

 • Man kan enkelt se vilka kommentatorer som är bias, genom att konstatera att några av kommentatorerna sätter upp en halmgubbe som de sedan angriper. Min analys tar absolut inte parti för de system man har i Kina och Ryssland (läs vad jag skriver), jag bara gör konstaterandet att oligarkin som nu förstört den västliga demokratin i sin strävan efter global hegemoni möter berättigat motstånd i Kina och Ryssland. Därför tror jag att det blir kineserna som kommer att dominera världsekonomin och politiken de kommande århundradena, medan västvärlden går bakåt genom att ruinera sig på alla vansinnigheter som pågår. Så tyvärr vi får nog vänja oss vid tanken. Jag känner stor sorg över den demokratiska nationens undergång och att vi övergivit principen att makten skall utgå från folken. Vi vet vilka som orsakat detta, kanske får vi en dag chansen att ställa dem till svars.

  • Lars Bern,
   vad får dig att tro att det kinesiska kommunistpartiet skulle utgöra en motvikt mot de västerländska globalisterna samlade runt världens centralbanker och multinationella företag? Det kan säkert finnas smärre motsättningar dem emellan men är inte detta i huvudsak ett gemensamt samarbetsprojekt för att underkuva världens folk under deras självpåtagna och gemensamma ledning, t. ex. i FN?
   Marx och Engels arbeten för ett kommunistiskt samhälle bekostades av bankkapitalister i New York (eftersom dessa var och är kommunister, i hemlighet), likaså Vladimir Iljitj Lenins störtande av det ryska tsardömet och Lenins och Trotskys efterföljande utrotning av den etniskt ryska intelligentian. Ryska bolsjeviker och medlemmar ur Kommunistiska Internationalen var initiativtagare till det kinesiska kommunistpartiet och jag skulle gissa att det under tiden därefter funnits alldeles utmärkta långvariga förbindelser mellan bankmaffian och kineserna.
   Även idag pågår detta gemensamma projekt. Eric Schmidt, Google grundare, har rest i skytteltrafik till Kina för att överföra amerikansk datateknologi (Tik Tok, censur, ansikts- och röstigenkänning) och framförallt artificiell intelligens till kineserna. Naturligtvis för att demontera USA – som gött och fött honom – och göra om USA till en före-detta nation. Eric Schmidt är en kugge i kabbalen. Tror du att de skulle släppt iväg honom utan deras godkännande och medgivande?
   Det som pågår i dag är en andlig kamp om vilka världen som skall få råda i världen idag, mera specifikt en kamp för eller emot Jesus Kristus principer för mänskligt umgänge. Udden är alltså riktad mot kristendomen. Och denna kamp om mänskliga umgängesprinciper och människans värdighet har egentligen pågått i flera tusen år. Här står globalisterna och det kinesiska kommunistpartiet på samma sida, vilket snart kommer att bli uppenbart för många människor. Ditt framtidsscenario tror jag inte alls på. Man måste försöka förstå det som sker bakom det som synes ske. Du har ju bara extrapolerat tidigare århundradens händelser och tror att det kommer att bli en upprepning – men med andra aktörer. Men vi befinner oss nu i en helt ny mänskligheten epok: Globalisterna kallar detta för “The Great Reset” medan Bibeln i flera tusen år kallat detta för “The End of Times”. Således: man kan inte bara extrapolera utan tänka nytt. Och det kommer antagligen inte att gå såsom globalisterna eller de kinesiska kommunisterna tror och hoppas.

  • De kommunistiska partiet i Kina bärs upp av deras elit vita draken som består av få familjer , precis som eliten i de andra länder. Kinesisk befolkning lider nog lika som alla andra som är medveten vad som sker.
   Kina har för övrigt en rik tusenårig kultur och inte den av media beskrivna kommunist kultur som var en uppfinning av väst. Kina har varit sedan ost indiska kompaniet mer eller mindre ockuperad av väst, dem förtjäna att med sin flit och uthållighet få en uppsving. Sverige har dessutom inte spelat en så liten roll som många skulle vilja påskina.

 • Jodå, jag håller med Torbjörn om önskvärdheten av ickeinflytande från oligarker. Men jag har svårt för kålsuparargumentet att alla oligarker är lika stora skurkar.
  Må så gott.
  / Åke

 • Om jag väljer mellan inflytande från svenska oligarker och kinesiska väljer jag svenska. I valet mellan amerikanska och ryska oligarker väljer jag amerikanska.
  Må så gott.
  / Åke

  • Jag väljer ickeinflytande från alla oligarker. Jag hävdar personlig frihet under eget ansvar. Var och en måste få bestämma sitt eget öde. Ingen Stat eller oligark har rätten att köra över någon. Statens uppgift är att tjäna Medborgarna.

   • Sanna ord Torbjörn. Det spelar inte roll om oligarkerna kommer från väst eller öst, de har samma karaktärsdrag och vill bara har makt på bekostnad av befolkningen. Också Kerstin Unger Salen har rätt att får leva i en demokrati betyder hård arbete och uppmärksamhet på falska profeter, tyvärr har många inte förstod detta.

 • Har vuxit upp i ett kommunistland och sett Spanien under Francos facism. Att inte kunna vara fri är lika allvarligt vare sig det händer i Väst eller i Öst eller i Ryssland.Demokrati är något vi måste kämpa för och att makten fördelas och inte centreras vare sig av västerländska oligarker eller facister eller odemokratiska kommunister från Kina och Ryssland.
  Förstår inte heller Lars Berns vurmande för odemokratiska maktstater som Kina och Ryssland.Kanske ska du flytta dit ett tag Lars och se hur fri du blir att få uttala dig fritt eller använda sociala medier som du vill.Tror inte du skulle trivas jättebra.
  Vi kan aldrig ta demokrati för givet det är något att kämpa för, varje dag.

  • Jag tror inte Lars vurmar för kommunismen utan vad han säger är att den västerländska oligarkin har samma mål. Däremot är jag benägen att hålla med några andra inlägg ovan som påpekar att de västerländska oligarkerna har starka band med Ryssland och Kina. En av oligarkernas handgångne män Zbigniew Brzezinski, som redan på 1970-talet skrev att nationalstaternas makt måste minskas, skrev senare om att även de överstatliga organisationerna som FN och EU måste förändras. Och det som kommer att ta över är det utökade G-samarbetet som nu är uppe i G20, där ju Kina, Ryssland och de övriga BRICS-länderna ingår.
   Precis som andra inlägg ovan talar om måste vi öka medvetenheten om dessa Hot mot människans existens, eftersom merparten av vår svenska maktelit fungerar som nyttiga idioter i systemet.
   Nätverksalliansen Kreaprenör arbetar för att bygga ett metanätverk av likasinnade för att bättre kunna sprida dessa insikter.
   LO Landin, ordförande http://www.creapreneur.se

 • Jaaaaa, men HUR samla alla goda krafter? Ni som är duktiga med nätets möjligheter, kom med förslag! Det finns ju såå många små organisationer som slåss mot sin lilla nischade bit av världens elände. Hur få alla att gå samman?

 • Lars Bern! Stort Tack för att denna bild av verkligheten får chans att spridas när MSM inte tar sitt ansvar och det fria ordet motarbetas i vårt så kallat fria väst.

 • Detta tror jag är en helt felaktig analys av världsläget och globalisternas ambitioner. Huvudmålsättningen för globalisterna är att krossa USAs självständighet, som är det främsta hindret för NWO.

  Globalisterna har arbetat frenetiskt sedan Henry Kissingers avtal med kineserna 1971 för att av-industrialisera USA, dvs. flytta industrier från USA till Kina, ge kineserna förmånliga handelsavtal, stötta dem när det gäller stölden av det amerikanska intellektuella kapitalet. Globalisternas sabotage av USAs självständighet och de amerikanska medborgarnas frihet var nästan ett avslutat kapitel när Trump plötsligt ingrep och började flytta tillbaka industrierna. Och vilka är det som motsätter sig detta? Globalisterna och deras hjälpredor inom MSM.

  Jag kan inte förstå Lars Berns vurm för Kina. Detta är ett TOTALITÄRT samhälle som har ett totalitärt grepp över sin befolkning med ansikts-, röst- och rörelseigenkänning. Detta är något som globalisterna också önskar för västerlandet och det är därför de har satt igång allt detta med COVID-19, klimathysterin etc.

  Globalisterna (=monopolkapitalister) är ideologiskt kommunister och har alltid varit detta, därför att monopol och kommunism betyder samma sak – totalkontroll. Och denna har udden riktad mot medelklassen för att bilda ett samhälle med bara två klasser – herrar och slavar. Jag tror inte ett ögonblick att Rotschild, Rockefeller etc. räds Kina. Då skulle de inte handla som de gör. Jag skulle tro att de har ett ganska gott grepp över Kina.

  Nu tror jag inte heller att det går som Lars Bern tror – att Kina tar över ledarskapet från USA. Trump kommer att vinna kampen om presidentskapet och få en andra period och åter göra USA till både ett ekonomiskt och andligt exempel för världen.

  • Ja, den i övrigt så insatte och kloke Lars Bern kanske har skådat lite selektivt på Kina. Jag anser också att Kina är ett totalitärt samhälle.
   Men Kina har med stor sannolikhet just nu en effektiv metodik för att minimera dödsfall och skadeverkningar av den influensa som kallas
   Covid 19.

   Det betyder emellertid inte att jag anser att vare sig Kina eller Ryssland är något föredöme för världen i politiskt avseende.

   Jag tror istället att det handlar om ett programenligt globalt maktskifte i avvaktan på den planerade slutliga världsomfattande diktaturen.

   De HUNDRA ÅREN är med råge till ända för USA:s del.

   En historisk återblick på dominerande välden i världen under de senare århundradena:

   – Under 1400-talet dominerades världen från Italien.

   – Under 1500-talet dominerades världen från Iberiska halvön: Spanien och Portugal.

   – Under 1600-talet dominerades världen från Holland.

   – Under 1700-talet dominerades världen från Frankrike.

   – Under 1800-talet dominerades världen från England.

   – Under 1900-talet dominerades världen från USA.

   Och nu är Kina på väg att ta över.

   De cirka hundra åren…

   Men hela tiden har Romerska katolska kyrkan varit högst aktivt med sin oerhörda makt i bakgrunden – över alla dessa riken.

  • Din analys, Sture Blomberg, är inte så tokig, den att det främsta målet är att krossa USA, med sidomålsättningarna “White Genocide” och den kristna kyrkans krossande. Låt oss titta bakåt. Sovjetimperiet krackelerade med Murens rivning som initiator. Läget i omvärlden, då?
   En viktig plan var Oded Yinon-planen från 1982, som syftade till att fullständigt balkanisera Mellan Östern och föra Israel närmare det hägrande Eretz Israel, Stor-Israel. Så vi fick Irakkriget.1, akt 1, i augusti 1990 redan, men Bush d ä floppade och Saddam Hussein levde ett varv till. Bush höll ändå ett berömt tal, exakt tio år före 9/11, där han framhöll att tiden var mogen för The New World Order. The neocons planerade PNAC och A Clean Break och ordet för dagen var Full Spectrum Dominance, ty nu var USA störst, bäst och vackrast, medan Ryssland föll samman och inhemska oligarker levde rövare, påhejade av västs “experter”. Gällde att passa på nu och en ny fas tog form: The War on Terror, som kick-startades med 9/11. Afghanistan blev intaget och opiumodlingarna grönskade och i mars 2003 anfölls ånyo Irak och Saddam fick äntligen vad han tiggt om när han påstods ha gömt undan WMD i öknen.
   Sommaren 2005 bildades under visst hysch-hysch den Nordamerikanska Unionen, mellan USA, Mexiko och Kanada och gränserna avsågs att öppnas och en form av nord-sydgående trafikled planerades. Bush d y var glad, men öppna gränser insåg många i USA skulle leda till sönderfall, vilket ju var vissa intressens mål. Tuppkammen växte nu på Israel och på sommaren 2006 slog man till mot Libanon, men tji, det gick inte så bra. Så nu satte Israel och amerikanska neocons igång kampanjer, den ena efter den andra, för att få USA att bomba sönder och samman Irans påstådda nukleära tillverkningsfaciliteter. Stort väsen, men till slut floppade som bekant alltsammans. Libyen, Ukraina, Syrien tog vid. Flyktingar och migranter i stora skaror överallt, som skeppades norrut i syfte att skapa instabilitet för allt vad tygeln höll. Trump blev POTUS. I a f en gång. Hur det går nu är osäkert.
   Att det är Israel som tillsammans med sin diaspora, sin bankmakt och nära media-monopol, som är huvudfaktorn, behöver kanske inte särskilt poängteras. Vem som verkligen tände gnistan, alltså den falskflaggade terrorattacken mot tvillingtornen, är mer än väl utrett, så det är ju faktiskt inte svårt att utse de värsta skurkarna, bland en massa andra skurkar.

 • Oerhört bra analys av Lars Bern. Den räcker mycket långt för att gå vidare och bjuda motstånd mot det nya globala samhället. Men frågan är hur många som backar upp denna analysen – och nu är det bråttom. Parallellt med detta upplysningsarbete måste olika handlingsalternativ erbjudas. Globalisterna tutar varje dag vis sina media ut sitt nästa handlingsalternativ. Ett vaccin som ska “frälsa” världen. Tyvärr kommer nog en majoritet att stå i kö för att ta detta vaccin.
  Det bästa motståndet från vår sida – vi som delar analysen – vore ju ett kraftfullare samarbete.

 • Tack för en mycket stringent och upplysande artikel om grundorsaken, dvs. sammanslutningen av västvärldens oligarkier, som har utplåning av nationalstater som högsta mål. Flertalet skribenter nöjer sig med att beskriva symptomen, men duckar för grundorsaken, troligen i rädsla för att anklagas för att sprida konspirationsteorier.
  Migrationen, klimathysterin och Covid-19 rädsla är medel för att kuva folket med rädslor.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *