Faktacheck: Innehåller covidvaccin chimpansvirus, foster- och DNA-material?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 december 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Vaccination.

De fem huvudspåren för ett vaccin mot SARS-CoV-2 är: virusvektorvaccin, DNA-vaccin, mRNA-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade vacciner varav flera aldrig tidigare testats i stor skala, skriver NY Teknik. NewsVoice tittar närmare på AstraZenecas vaccin som ska användas i Sverige. Först tidigast år 2022 vet forskarna om det överhuvudtaget är säkert och fungerar.

AstraZeneca redovisar i sin dokumentation de tekniker de använder för att framställa sitt mRNA-vaccin. Metoderna inkluderar virus från chimpanser och odlingar av ingredienser på material från mänskliga binjurar och aborterade foster, vilka är standardförfaranden. Idén är att vaccinet ska få våra egna kroppsceller att producera antikroppar. Genvaccinet ska förse de mänskliga kroppscellerna med DNA-information om vad cellerna ska producera.

Genvaccin med förväntad skadeverkan på människor

Tanken med det nya mRNA-vaccinet från AstraZeneka är att ett adenovirus ska användas för att föra in DNA-information i levande människoceller.

Ny Teknik:

“Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca ska nu inleda den tredje och sista delen av kliniska studier av sin vaccinkandidat mot covid-19 i USA. Uppåt 30 000 vuxna ska ingå i försöket, som syftar till att undersöka om vaccinet är tillräckligt effektivt och säkert. Samtliga som testas kommer att övervakas i två år efter försöken.”

AstraZeneca:

“ChAdOx1 nCoV-19 is a recombinant adenovirus vaccine candidate against SARS-CoV-2.” …

“We used direct RNA sequencing to analyse transcript expression from the ChAdOx1 nCoV-19 genome in human MRC-5 and A549 cell lines that are non-permissive for vector replication alongside the replication permissive cell line, HEK293.” …

“Overall the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine’s transcriptomic and proteomic repertoire is as expected.”

Det framgår inte om det finns risker (tex på grund av föroreningar eller aktivt DNA-material) med dessa nya metoder, men AstraZeneca arbetar med att ta fram artificiell programvara som ska spåra en hög förväntan av bieffekter eftersom 100-tals miljoner människor ska vaccineras enligt bolagets planer i samarbete med regeringar.

“The UK drugs regulator has awarded a £1.5 million tender to a software company for an artificial intelligence tool that will be used to process “the expected high volume of COVID-19 vaccine adverse drug reactions (ADRs)”.”PharmaPhorum

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) räknar med 1 miljon skadefall per varje miljard vaccinerade människor, skriver Financial Times. Dessa siffror baseras dock inte på det nya experimentella virusvaccinet som AstraZeneca vill sälja, utan på konventionella vacciner. Det egentliga nivån av skador på världspopulationen kan vara betydligt större, men ingen vet ännu.

Läs mer: Virginians Must Ask: Is It Ethical to Mandate a Vaccine That Promises Only to Suppress Symptoms?

Läs mer: Vaccinerna mot C19 skyddar inte mot infektioner och liknar smärtstillande hostmedicin

Tidningen Ny Teknik skriver att AstraZeneca ska inleda kliniska studier av sin vaccinkandidat. 30,000 försökspersoner ska få vaccinet och målet är att bedöma om vaccinet är effektivt och säkert. “Samtliga som testas kommer att övervakas i två år efter försöken”. Det betyder att forskarna på AstraZeneca inte vet förrän 2022 om genvaccinet är säkert.

Många frågetecken kring det rekombinanta genvaccinet

Det finns alltså ett antal faktorer som är okända för forskarna, politikerna och allmänheten. Kerstin Unger-Salén kräver i en skrivelse till den svenska Regeringen svar på en rad svåra frågor, bla om gällande försäkringar för enskilda personer och möjlighet till skadestånd vid allvarliga biverkningar. Hon frågar även om AstraZeneca har tillräcklig erfarenhet av den nya DNA/mRNA-tekniken för att Regeringen ska kunna rekommendera ett sådant vaccin till miljontals svenskar (upp till 7,5 miljoner medborgare)?

NewsVoice har inga svar på dessa frågor. De måste besvaras av oberoende experter eftersom många politiker i Regeringen endast har gymnasiekompetens. Frågorna bör inte heller besvaras av jävsbelastade personer kopplade till vaccinindustrin.

AstraZeneca skriver i ett abstract att bolagets vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 benämns ChAdOx1 nCoV-19, som alltså är ett rekombinant adenovirusvaccin. En vetenskaplig artikel publicerad på forskningsdatabasen PubMed förklarar vad ett rekombinant adenovirus är och hur det används:

“Recombinant adenoviruses are currently used for a variety of purposes, including in vitro gene transfer, in vivo vaccination, and gene therapy. Ability to infect many cell types, high efficiency in gene transfer, entering both dividing and non dividing cells, and growing to high titers make this virus a good choice for using in various experiments.”Production of Recombinant Adenovirus Containing Human Interlukin-4 Gene, PubMed

Rekombinant DNA:

“Recombinant DNA (rDNA) molecules are DNA molecules formed by laboratory methods of genetic recombination (such as molecular cloning) that bring together genetic material from multiple sources, creating sequences that would not otherwise be found in the genome.”Wikipedia

Folkhälsomyndigheten:

“Adenovirus är en vanlig orsak till infektion hos människa. Oftast är det luftvägarna som drabbas men infektion med adenovirus kan ge mycket varierande sjukdomssymtom och från många olika organsystem.” – Sjukdomsinformation om adenovirus

Rekombinanta adenovirus används alltså för att transportera gener (gene transfer) in i levande celler med avsikten att använda genetiskt material som ska skapa DNA-sekvenser som inte tidigare finns i den mänskliga värdcellen. Virustypen beskrivs som högeffektiv för gentransporter och att det har en hög förmåga att infektera celler.

Ytterligare frågor

 • Finns risker för människans gener och cellfunktioner av ett vaccin som använder sig av ett rekombinant adenovirus som redan är känt för sin förmåga att infektera och penetrera levande celler?
 • Kan ett rekombinant adenovirus i sig utgöra en hälsorisk eftersom det är ett virus som via ett vaccin ska användas för att infektera mänskliga celler med genmatrial?
 • Vilka bieffekter kan uppstå för hälsan när nya kroppsfrämmande DNA-sekvenser skapas i de mänskliga cellerna? Kan det uppstå permanenta genförändringar i människokroppen och vilka är i så fall dessa?
 • Addera gärna dina egna frågor i kommentarsfältet nedan.

Viral video som sägs sprida falsk information

Videon ovan har blivit viral i sociala medier, en video som hävdar att det kommande covidvaccinet från AstraZeneca innehåller material från mänskliga binjurar, foster och chimpansvirus. Stämmer detta?

Nyhetsbyrån Reuters som varit i mail-kontakt med AstraZeneca skriver följande om den virala videon:

“Speaking to her audience about the composition of the vaccine, the user says: “one thing it definitely has is the lung tissue of a 14-week-old aborted Caucasian male foetus.” This is not true. AstraZeneca has confirmed to Reuters via email that AZD1222 was not developed using MRC-5 cell lines.”

“AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) is a weakened and non-replicating version of the common cold virus (adenovirus) taken from chimpanzees, which has been engineered to contain instructions for creating the spike protein of SARS-CoV-2 – the virus that causes COVID-19 (here, here) . An article published in the journal Nature (here) says the vaccine ChAdOx1 nCoV-19 used T-Rex 293 HEK cells in the virus propagation stage. This refers to ‘human embryonic kidney’ cells, which are from a different human cell line.

Dr David Matthews, a reader of virology at Bristol University and co-author on the vaccine study, told Reuters. “Many virus vaccines are made in embryonic/foetal derived cell lines and then the vaccine is purified away from these cells to exceptionally high standards. Most of these cell lines (including MRC-5 cells and 293 cells) were derived from tissue samples taken from foetuses aborted in the 1960s and 1970s and the cells have been grown in laboratories all over the world since then.”

Gary McLean, a professor of molecular immunology at London Metropolitan University, also told Reuters that this vaccine would also be “purified” of any contaminants before being used in humans. He said: “The AstraZeneca vaccine requires the adenoviral vector to be produced in these cells and it is then purified before administering to people.” – Fact check: Lung tissue of an ‘aborted male foetus’ is not in the vaccine for coronavirus, Reuters

Nyhetsbyrån Reuters uppger alltså att vaccinet är säkert och rent, trots att ingen i världen ännu har facit i hand.

Det är viktigt att påpeka att Reuters inte gjort en utredning kring riskerna utan endast upprepar vad AstraZeneca skriver och vad en professor som redan är inbäddad i vårdindustrin uppger. Ingen av dessa parter kan garantera att slutprodukterna, miljontals doser av vaccinet från AstraZeneca är fria från föroreningar från produktionsprocessen och att genmaterialet inte kan börja producera skadliga ämnen i kroppscellerna.

Sammantaget är det rimligt att anta att alldeles för många frågor om säkerheten ännu inte är besvarade för att miljontals människor i världen ska vaccineras med hastigt framtagna och experimentella genvacciner.

Först år 2022 vet forskarna om AstraZenecas vaccin är säkert, men samma bolag meddelar att man kan börja leverera vaccin i miljontals doser redan i januari 2021. EU har tecknat avtal med AstraZeneca om 400 miljoner vaccindoser, varav 7,5 miljoner är avsedda för Sverige, om vaccinet godkänns.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Chimpansvirus ? hur påverkar det oss som är Rh-negativa, vi saknar ju genen från reufys-apan, så kommer kroppen slå bakut då när vi får i oss chimpansvirus ?

 • Nya Dagbladet (5 februari 2021): Virus från schimpanser i Astra Zenecas coronavaccin

  “Sverige har godkänt användningen av Astra Zenecas kontroversiella coronavaccin och beställt hundratusentals doser som ska injiceras i befolkningen. Vaccinet konstateras bland annat innehålla adenovirus från chimpanser och genetiskt modifierade organismer.”

  https://nyadagbladet.se/vetenskap/virus-fran-schimpanser-i-astra-zenecas-coronavaccin/

 • Det vore passligt om en lagkunnig kunde sätta upp ett kontrakt, som sedan gör läkaren som injicerar personligt skadeståndsskyldig för skada med belopp som ruinerar läkaren.
  På något sätt måste denna nonchalans mot småfolket neutraliseras. Enär motsatt förhållande nu råder med att en läkare kan ruinera ett helt liv med en axelryckning.

 • Tiotusentals ärliga läkare världen över vittnar om att det finns ett flertal effektiva behandlingar mot Covid 19 och att oprövade, DNA-förändrande vacciner som innehåller celler från aborterade foster är potentiellt mycket farliga, oetiska, dyra och fullständigt onödiga.

  Här vittnar en av alla dessa högkvalificerade läkare inför senaten i USA om att läkemedlet IVERMECTIN, som är ett antibiotikum, mycket effektivt botar Covid 19:

  https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w&t=318s

  (Pierre Kory, M.D., Associate Professor of Medicine at St. Luke’s Aurora Medical Center, delivers passionate testimony during the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee hearing on “Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution, Part II.)

  • Det enda svaret vaccinkrängarna har är censur.
   Hela tiden avlägsnas vittnesmål från forskare om läkemedel och metoder som hjälper!

   Länken ovan är borta! Och summan är enorm av borttagna länkar av auktoriteter som innehåller NÅGOT som kan äventyra vaccin-agendan!

   – En ögonöppnare för alla strutsar med huvet i sanden?

  • Hej Ingemar – ditt klipp är borta – kan du se om du kan förmedla en länk så man kan hitta den om inte plattformen är borttagen förstås?

 • Svaret är ja på de ställda frågorna.

  Alla tre i tiden näraliggande vaccin för storskaliga injektioner är experimentella, outvärderade och baserade på manipulation av kroppens naturliga gensekvensering. De ska därför inte accepteras.

  Det finns ingen tidspress för att få fram lämplig vaccination. Tidspressen kommer från de destruktiva krafterna, eftersom den påstådda aktuella smittspridningen och ‘virusfarligheten’ generellt inte existerar, ännu oupptäckt av den stora massan människor.

  Smittspridningen är en chimär, eftersom de den baseras på PCR test, som i Sverige och övriga Europa betyder att 80-97% av positiva resultat är falskt positiva.

  Virusfarligheten för befolkningen i allmänhet existerar inte heller och har inte större negativ verkan än en vanlig influensaepidemi.

  Överdödlighet finns f.n. inte som är statistisk säkerställd i Sverige. Som alltid är dock de svagaste individerna sett ur immunsystemhänseende de, som värst påverkas. Dessa kan likt övriga strata av befolkningen lätt få bättre immunkapacitet genom tillförsel av lämpliga näringsmedel.

  Ortomolekylärmedicinska fysiologer rekommenderade redan i början av detta år följande profylax (vuxen):

  • C-vitamin: > 3000 mg per dag fördelat över dagen i flera individuella doser
  • D3-vitamin: 2000 IU dagligen (för dem som inte tidigare tagit D-vitamintillskott, 5000 IU per dag under två veckor, därefter dosen 2000 IU/dag)
  • Magnesium: 400 mg/dag, växtutvunnet mineral
  • Zink: 25 mg/dag dito
  • Selen: 100 mikrogram varje dag, exvis selenmethionin

  Genmodifierande vacciner, Modernas, Pfizer-Biotechs och Astra-Zenecas AZD 1222, har som logik att cellens DNA/RNA ska acceptera en allmän inkorporerad genmodifiering, som naturligt ska producera virusproteiner, för immunsystemet att reagera på.

  Genmodifieringens sekundärverkan på näraliggande gener direkt eller av vaccinets innehåll modifierat epigenetiska verkan är inte utredda.

  Dessutom kan på nuvarande kunskapsnivå inte heller uteslutas att vaccinen hemligt förses med nanochips för större omstrukturering av människans fysiologiska, emotionella och mentala uttryck, naturligtvis i genomtänkt robotiserande, transhumanistisk riktning.

 • En tanke bara!

  Är det egentligen tillåtet enligt lagen att genmodifiera människor?

  Inte för att de bryr sig vidare värst om lagen, men jag trodde försök med genmodifiering av människor var förbjudna?

  • Ähh… Dom gör vad fan dom vill med oss… Om vacciner blir obligatoriska så klargör det om något att vi alla bara är slavar och tillhör staten. Om vi inte själva kan bestämma över våra kroppar och vad som skall injiceras är det slutbeviset.

 • Tack för din artikelTorbjörn och jag instämmer helt att det är alldeles för många obesvarade frågor kring dessa nya Covid vaccin som dessutom använder sig av en genteknik som är helt ny.

  Allt fler högt uppsatta forskare, överläkare och specialister inom virologi träder fram och varnar att det ännu inte finns tillnärmelsevis tillräcklig erfarenhet av denna nya teknik för att man ska kunna tala om säkerhet.

  Varför jag ställde frågorna till Folhälso/Socialministern är inte för att de har högsta utbildning men för att de ansvarar för beslutet att låta massvaccinera befolkningen.De omger sig (förhoppningsvis) av expertis men de har inte det yttersta ansvaret och det har inte heller Läkemedelsbolagen.

  Som jag förstår det måste de som beslutar om medborgarnas öden också vara de som tar ansvar, även för skadeverkningar. Regeringens uppgift är att omge sig med de bästa sakkunniga för att fatta välinformerade beslut. Om de misslyckas är det regeringen som har brustit i ansvar och som bör påta sig skulden.Därför har vi folkvalda. Vi, allmänheten, kan inte avsätta fackspecialister och inte heller VD för Läkemedelsbolag.

  I det här fallet har Läkemedelsbolagen också fritagits osedvanligt mycket ansvar vad gäller skadeverkningar och säkerhet av de nya COVID vaccinen Därför ställde jag frågan till regeringen.

  Om de inte är villiga att ta ansvaret ska de inte heller anmoda allmänheten att mer eller mindre alla bör vaccineras (Även barn?) och inte heller kasta bort skattebetalarnas pengar på vacciner som inte kommer lösa problemen och som inte tycks vara predestinerade till att förhindra infektion av COVID. Speciellt mot bakgrund av säkerhetsaspekterna av ett helt nytt vaccin.

  Kommer ihåg när jag djupdök i vad vaccinet Gardasil innehåller(ges till alla unga flickor kanske även pojkar numera) och det var så chockerande hur mycket gifter det innehöll att jag därefter verkligen blev en förespråkare för säkra vacciner.Jag skrev också en artikel i Newsvoice om detta.Det var inte länge sen det fanns kvicksilver i vacciner och numera använder man aluminium som adjuvant vilket inte alls anses säkrare utan kan mycket väl vara anledningen till att vi har et epidemi av Alzheimers som bara växer.Det finns all anledning att allmänheten ställer frågor, och är kritiska.Vi har blivit förda bakom ljuset alltför många gånger

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *