Hammarskjöld: En tillfällig pandemilag gör Sverige till en diktatur

publicerad 6 januari 2021
- av NewsVoice
Jesper Johansson och Professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson
Jesper Johansson och Professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson
Jesper Johansson och Professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson

SJUKVÅRD. Assisterande professor Björn Hammarskjöld varnar för att den nya pandemilag som Riksdagen kan rösta igenom den 8 januari 2021 i så fall strider mot svensk grundlag och EU-lag. Journalisten Jesper Johansson har intervjuat Hammarskjöld.

Sammanställning: NewsVoice | Video: Jesper Johansson för Nya Tider | Videon togs ner av Youtube

De dödstal som media presenterat gällande det gångna året 2020 är mindre än genomsnittet för 2015-2019 och Covid-19 kan inte jämföras med Spanska sjukan, anser Hammarskjöld.

Björn Hammarskjöld som har arbetat på laboratorium i USA med att forska kring HIV-viruset är mycket kritisk till att resultat från PCR-test används felaktigt  för att bedöma smittspridning av Covid-19. Han menar att PCR-test inte är tillförlitliga.

"Hammarskjöld hävdar vidare att den beräkningsmodell som hela världen har använt sig av för att uppskatta kommande dödsfallen i pandemin visat sig vara mycket felaktig, och att personen som legat bakom beräkningsmodellen även tidigare har fört fram felaktiga beräkningar i medicinska sammanhang." - Jesper Johansson


Hammarskjöld är starkt kritisk till att det kan bli tvång att uppvisa genomgången vaccination för att åtnjuta grundlagsskyddad rörelsefrihet - till exempel rätten att resa fritt - och kallar det hela för utpressning.


Vaccintillverkarna redovisar inte vaccinernas exakta innehåll oich vaccinationsregister strider mot GDPR

Björn Hammarskjöld säger att tillverkarna av de aktuella mRNA-vaccinerna inte kan garantera att dessa vacciner tvingar kroppscellerna att producera rätt sorts proteiner med avsikten att få kroppen att producera antikroppar. Om det inte är fastställt att vaccinerna producerar rätt proteiner kan i princip vad som helst hända i kroppen.

Jesper Johansson frågar om hur vi kan betrakta kommande krav på att den person som vill resa eller tex besöka en konsert måste uppvisa ett intyg på att denne vaccinerats. Detta strider bla mot GDPR, det relativt nya integritetsskyddet som införts inom EU.

Sammanställning: NewsVoice | Video: Jesper Johansson för Nya Tider

Relaterat