“Tvångsvaccinering” för vårdanställda införs i Sverige – Personal berättar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 januari 2021
- NewsVoice redaktion
Läkare och sjuksköterska. Foto: Michael Erhardsson. Licens: Mostphotos.se
Tvångsvaccinering för vårdanställda. Foto: Michael Erhardsson. Licens: Mostphotos.se
Vårdpersonal. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Michael Erhardsson. Licens: Mostphotos.se

ÄLDREOMSORGEN. NewsVoice kan avslöja att vårdanställda i Stockholm idag fått förhandsinformation om att det införs tvångsvaccinering för vårdanställda eftersom den som vägrar avskedas. Kravet på vaccinering mot Covid-19 gäller för all vårdpersonal inom all äldreomsorg. Kravet ställs även på läkare.

Se uppföljande artikel: Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

Vissa är glada, men andra inte. Vaccinationskravet kan införas redan denna månad, enligt ej bekräftade uppgifter. Den 9:e januari gick Sveriges kommuner och regioner (SKR) ut med budskapet att “vårdpersonal ska prioriteras i vaccinkön”, enligt Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen. Denna prioritering är dock villkorad.

Tvångsvaccinering för vårdanställda eller villkorad rätt att säga nej med bestraffning?

Inget yppades den 9:e januari om att det skulle röra sig om tvångsvaccinering, men personal inom vården säger till NewsVoice att deras chefer uppger att det handlar om ett tvång eftersom den som vägrar får sparken.

Andra argumenterar att det fortfarande handlar om frivillig vaccinering eftersom den som tvivlar fortfarande kan vägra utan det leder till en påtvingad vaccinering, men i praktiken innebär detta att “frivilligheten” är villkorad eftersom vägran påföljs av en omedelbar bestraffning. Den som vägrar kan ju inte ha kvar sin anställning.

ArcanumSkolan 2024

Få undantag – Angiveri uppmanas av chefer

De enda undantag som finns för vårdpersonal gäller för kvinnor som är gravida, planerar att bli gravida eller om den som arbetar inom äldrevården har en svår allergi. En mild allergi som pollenallergi räknas inte som orsak, säger en sköterska till NewsVoice.

Flera personer inom vården har hört av sig till NewsVoice och uttryckt oro inför vaccinationerna på flera sätt. En sjuksköterska säger att denne inte kan vägra att ge någon vaccin. Det leder också till avsked. Om en anställd har kompetens att ge sprutor måste denne göra det om chefen säger det. Det enda undantaget gäller om den anställde inte utbildats att använda sprutor. En annan fråga handlar om en anställd kan vägra att låta sig utbildas i att genomföra injektioner.

En anställd säger att chefer inom äldrevården uppmanar sina anställda att ange om någon i personalen visar tecken på att ha negativa föreställningar om vacciner. Det kan föranleda att den personen sedan inte kan hävda att denne planerar att bli gravid som anledning att avstå från vaccinering.

“Säg aldrig att du inte gillar vacciner till någon kollega på din arbetsplats. Du kan bli angiven. Vänta istället till att din chef säger att du måste vaccineras. Nämn först då att du planerar att bli gravid. Säg alltid till din chef och dina kollegor att du är FÖR vaccin, men att du planerar att bli gravid.”

Sammanfattningsvis införs nu i Sverige tvångsvaccinering, alternativt villkorad “frivillig” vaccination, samt att vårdpersonal kan tvingas att tvångsinjicera vaccin, alternativt villkorad “frivillig” tvångsinjicering, om de har utbildning att ge sprutor. Tvångsvaccinering kan likställas med tvångsmedicinering, enligt kritiska röster.

Text: NewsVoice

Se uppföljande artikel: Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är tråkigt nog de sjukvårdsanställda som i och med att de “följer order” och gör som de är tillsagda – för att få behålla jobbet som faktiskt är dem som gör detta mot sina egna medmänniskor.

  Så länge vi inte har råd att förlora jobbet kommer detta att fortsätta.

  Vi som är medvetna om det som pågår nu och sedan länge behöver alternativ och drömmen vore om vi kunde starta upp egna holistiska verksamheter.

 • Det är tråkigt nog de sjukvårdsanställda som i och med att de “följer order” och gör som de är tillsagda – för att få behålla jobbet som faktiskt är dem som gör detta mot sina egna människor.

  Så länge vi inte har råd att förlora jobbet kommer detta att fortsätta.

  Vi som är medvetna om det som pågår nu och sedan länge behöver alternativ och drömmen vore om vi kunde starta upp egna holistiska verksamheter.

 • En del av de ingredienser som finns i Covid 19-vaccinet, t.ex aluminium och antibiotikan, känner jag igen från andra vaccin. Hur är det med övriga ingredienser, vilka kan finnas med i andra vaccin? Celler från aborterade foster till exempel, förekommer detta i andra vaccin?

 • Det är tråkigt nog de sjukvårdsanställda som i och med att de “följer order” och gör som de är tillsagda – för att få behålla jobbet som faktiskt är dem som gör detta mot sina egna medmänniskor.

  Så länge vi inte har råd att förlora jobbet kommer detta att fortsätta.

  Vi som är medvetna om det som pågår nu och sedan länge behöver alternativ och drömmen vore om vi kunde starta upp egna holistiska verksamheter.

 • Det är tråkigt nog de sjukvårdsanställda som i och med att de “följer order” och gör som de är tillsagda – för att få behålla jobbet som faktiskt är dem som gör detta mot sina egna människor.

  Så länge vi inte har råd att förlora jobbet kommer detta att fortsätta.

  Vi som är medvetna om det som pågår nu och sedan länge behöver alternativ och drömmen vore om vi kunde starta upp egna holistiska verksamheter.

 • En del av de ingredienser som finns i Covid 19-vaccinet, t.ex aluminium och antibiotikan, känner jag igen från andra vaccin. Hur är det med övriga ingredienser, vilka kan finnas med i andra vaccin? Celler från aborterade foster till exempel, förekommer detta i andra vaccin?

 • Ett nej är ett nej. Om det är så att Landstingen inte vill ha någon vårdpersonal så får de väl lösa problematiken tillsammans med riksdag och regering. Kanske finns det kompetens i världen som kan importeras.
  De som blir beordrade att använda både visir och munskydd skulle även kräva ett skriftligt avtal som reglerar ersättning vid skada som kan uppstå pgav syrebrist eller inandning av plastpartiklar och dyligt.
  Har man gjort någon riskanalys gällande eventuella biverkningar och hur vård i Sverige skall kunna erbjudas om allvarliga biverkningar skulle visa sig med tiden?
  Valet är ganska enkelt egentligen det står mellan A-kassa och befintlig hälsa eller otestat vaccin utan tillverkarnas eller statens garantier.

 • Ett nej är ett nej. Om det är så att Landstingen inte vill ha någon vårdpersonal så får de väl lösa problematiken tillsammans med riksdag och regering. Kanske finns det kompetens i världen som kan importeras.
  De som blir beordrade att använda både visir och munskydd skulle även kräva ett skriftligt avtal som reglerar ersättning vid skada som kan uppstå pgav syrebrist eller inandning av plastpartiklar och dyligt.
  Har man gjort någon riskanalys gällande eventuella biverkningar och hur vård i Sverige skall kunna erbjudas om allvarliga biverkningar skulle visa sig med tiden?
  Valet är ganska enkelt egentligen det står mellan A-kassa och befintlig hälsa eller otestat vaccin utan tillverkarnas eller statens garantier.

 • Jag gör här en kort uppföljning på mina kommentarer ovan.
  Det som jag framför där är vetenskapligt korrekt och sant. M.h.t. PCR-testets (dys)funktionalitet och (in)signifikans samt det ‘genetiskt administrativt framkonstruerade’ Sars-Cov2 ‘viruset’ och därtill frånvaron av statistiskt verifierbar överdödlighet hos gruppen >80 år (särskilt utsatt riskgrupp) för 2020, kan vi dra ett par tillkommande, vetenskapligt korrekta och sanna slutsatser:
  1. Det finns ingen snabb smittspridning av Covid-19 i samhället. Den korrekta benämningen är en snabb ‘testpandemi’, eftersom antalet felaktiga Covid-19 diagnoser är proportionellt mot antalet utförda test.
  2. Alla uppgifter om antalet ‘smittade alt döda med C-19’ är felaktiga, eftersom det inte finns något orsakssamband mellan positivt PCR-test och infektion i C-19, betingad av Sars-Cov2. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur många personer som dött p.g.a. det förmodade ‘viruset’, eftersom systematiska obduktioner inte genomförts i Sverige, som skulle kunna ge ett statistiskt sannolikt svar på frågan om antalet dödsfall.
  3. Till dess myndigheter aktivt tar ansvar för att verifiera utprånglade sådana uppgifter enligt 2. ovan, får vi själva beräkna eventuellt sannolika utfall. Om vi tar ansats från det som amerikanska CDC angett, att endast 6% av antalet ‘döda med C-19 faktiskt dött p.g.a (det förmodade) C-19’ får vi omsatt i Sverige, ca 500 döda under 2020.

  Alla samhälls- och personrestriktioner, tillika krav på obligatorisk vaccination mot något vetenskapligt odefinierat sjukdomsorsaksbetingande ‘virus’ måste ses mot denna bakgrund.
  OBS att jag inte förnekar existensen av någon infektion som i likhet med tidigare år orsakat viss överdödlighet under kortare perioder.
  Den som påstår något annat än det jag framfört har bevisbördan på sin sida. Det inkluderar bevisbördan för att den samhällsekonomiska kollaps vi nu skådar har vetenskapligt verifierbar substans, bortom ångestmasserade proklamationer och känslomässigt uppspelade påståenden.

 • Men snälla. Vad är detta för skitsnack?

  Jag jobbar i vården. jag har INTE blivit tvingad att vaccinera mig. det är helt frivilligt.

  Skrämmande att det finns vuxna som tror på detta……

  • Det låter som att du arbetar på en bra arbetsplats. Efter att artikeln publicerats har ytterligare exempel kommit fram där chefer utsätter sina anställda för ultimatum.

   Om du vill ha hög trovärdighet här i debatten och om du vill ge ett levande exempel på hur chefer ska bete sig korrekt är det bra om du kan berätta vilken arbetsplats det rör sig om.

   Vad har du för roll där? Är du sjuksköterska, vårdbiträde eller kanske läkare?

 • Men vad gjorde vårdpersonalen själva när de t.ex. avlivade de åldringar som de var satta för att ge en dräglig ålderdom? Vad jag har läst så var de flera åldringar som helt borta på morfin och lugnande ensamma fick möta kvävningsdöden utan ens tillgång på syrgas. Om man ger en sjuk människa preparat som försämrar sjukdomstillståndet att det i princip orsakar döden, så år det inte palliativ vård utan det är mord. Enligt svensk lag får man inte mörda människor. Kan ett samhälle mörda sina improduktiva medborgare utan att någon ställs till svars, så kan nog det samhället också tvinga människor att delta i vaccinexperiment.

  Först ska de gamla vaccineras och sen kommer då vårdpersonalen och så vidare. Meningen är ju att precis alla ska vaccineras och när dessa s.k. ”prioriterade grupper” fått sin spruta kommer det tillkomma nya grupper som ska prioriteras fram till dess att alla fått ett stick i köttet. Istället för en massiv tvångsvaccination av hela befolkningen som kan möta motstånd kommer de försöka köra det gruppvis, där den ena gruppen inte bryr sig om vad som händer med andra grupper. Precis som samhället fungerar för övrigt så vår fiende känner oss väl.

  Det är ju bl.a. detta som den ekonomiska krigföringen mot folket går ut på för när majoriteten är arbetslösa och företagen har konkat så kommer bidragstagarna troligtvis vara lite mer villiga att delta i medicinska experiment. Speciellt om de då villkorar bidraget med att den som inte vaccinerar sig ska inte heller äta.

  Vi befinner oss i krig och det är inte mot något osynligt virus. Om inte alla får tummen ur som en samlad befolkning kommer det vara helt kört. Sen har jag lite svårt för att se denna milt lobotomerade köttmassa av henifierade egoister gör gemensam sak av något. Men under har ju skett förut så lite spännande är det allt.

 • Jag gör här en kort uppföljning på mina kommentarer ovan.
  Det som jag framför där är vetenskapligt korrekt och sant. M.h.t. PCR-testets (dys)funktionalitet och (in)signifikans samt det ‘genetiskt administrativt framkonstruerade’ Sars-Cov2 ‘viruset’ och därtill frånvaron av statistiskt verifierbar överdödlighet hos gruppen >80 år (särskilt utsatt riskgrupp) för 2020, kan vi dra ett par tillkommande, vetenskapligt korrekta och sanna slutsatser:
  1. Det finns ingen snabb smittspridning av Covid-19 i samhället. Den korrekta benämningen är en snabb ‘testpandemi’, eftersom antalet felaktiga Covid-19 diagnoser är proportionellt mot antalet utförda test.
  2. Alla uppgifter om antalet ‘smittade alt döda med C-19’ är felaktiga, eftersom det inte finns något orsakssamband mellan positivt PCR-test och infektion i C-19, betingad av Sars-Cov2. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur många personer som dött p.g.a. det förmodade ‘viruset’, eftersom systematiska obduktioner inte genomförts i Sverige, som skulle kunna ge ett statistiskt sannolikt svar på frågan om antalet dödsfall.
  3. Till dess myndigheter aktivt tar ansvar för att verifiera utprånglade sådana uppgifter enligt 2. ovan, får vi själva beräkna eventuellt sannolika utfall. Om vi tar ansats från det som amerikanska CDC angett, att endast 6% av antalet ‘döda med C-19 faktiskt dött p.g.a (det förmodade) C-19’ får vi omsatt i Sverige, ca 500 döda under 2020.

  Alla samhälls- och personrestriktioner, tillika krav på obligatorisk vaccination mot något vetenskapligt odefinierat sjukdomsorsaksbetingande ‘virus’ måste ses mot denna bakgrund.
  OBS att jag inte förnekar existensen av någon infektion som i likhet med tidigare år orsakat viss överdödlighet under kortare perioder.
  Den som påstår något annat än det jag framfört har bevisbördan på sin sida. Det inkluderar bevisbördan för att den samhällsekonomiska kollaps vi nu skådar har vetenskapligt verifierbar substans, bortom ångestmasserade proklamationer och känslomässigt uppspelade påståenden.

 • Men snälla. Vad är detta för skitsnack?

  Jag jobbar i vården. jag har INTE blivit tvingad att vaccinera mig. det är helt frivilligt.

  Skrämmande att det finns vuxna som tror på detta……

  • Det låter som att du arbetar på en bra arbetsplats. Efter att artikeln publicerats har ytterligare exempel kommit fram där chefer utsätter sina anställda för ultimatum.

   Om du vill ha hög trovärdighet här i debatten och om du vill ge ett levande exempel på hur chefer ska bete sig korrekt är det bra om du kan berätta vilken arbetsplats det rör sig om.

   Vad har du för roll där? Är du sjuksköterska, vårdbiträde eller kanske läkare?

 • Men vad gjorde vårdpersonalen själva när de t.ex. avlivade de åldringar som de var satta för att ge en dräglig ålderdom? Vad jag har läst så var de flera åldringar som helt borta på morfin och lugnande ensamma fick möta kvävningsdöden utan ens tillgång på syrgas. Om man ger en sjuk människa preparat som försämrar sjukdomstillståndet att det i princip orsakar döden, så år det inte palliativ vård utan det är mord. Enligt svensk lag får man inte mörda människor. Kan ett samhälle mörda sina improduktiva medborgare utan att någon ställs till svars, så kan nog det samhället också tvinga människor att delta i vaccinexperiment.

  Först ska de gamla vaccineras och sen kommer då vårdpersonalen och så vidare. Meningen är ju att precis alla ska vaccineras och när dessa s.k. “prioriterade grupper” fått sin spruta kommer det tillkomma nya grupper som ska prioriteras fram till dess att alla fått ett stick i köttet. Istället för en massiv tvångsvaccination av hela befolkningen som kan möta motstånd kommer de försöka köra det gruppvis, där den ena gruppen inte bryr sig om vad som händer med andra grupper. Precis som samhället fungerar för övrigt så vår fiende känner oss väl.

  Det är ju bl.a. detta som den ekonomiska krigföringen mot folket går ut på för när majoriteten är arbetslösa och företagen har konkat så kommer bidragstagarna troligtvis vara lite mer villiga att delta i medicinska experiment. Speciellt om de då villkorar bidraget med att den som inte vaccinerar sig ska inte heller äta.

  Vi befinner oss i krig och det är inte mot något osynligt virus. Om inte alla får tummen ur som en samlad befolkning kommer det vara helt kört. Sen har jag lite svårt för att se denna milt lobotomerade köttmassa av henifierade egoister gör gemensam sak av något. Men under har ju skett förut så lite spännande är det allt.

 • Överföringen tog bort en del under det ovan fjärde instrecket från slutet. Den studie som Jaafar ….genomfört visar att mindre än 3% av dem som fått positivt PCR test är faktiskt infekterade av något. Detta ska tilläggas efter Ct35 i aktuell mening.
  Därefter ska stå att när vi beräknar antalet döda i åldersgruppen äldre än 80 år det som står efter ’80 års ålder’ är gällande.
  Hoppas det därigenom blev förståeligt?

 • Är rätt enig med Fredrik Eriksson om situationsbilden. Dessutom bör vi komma ihåg att det inte finns något kausalt samband mellan förekomsten av vissa RNA-och proteinsekvenser i PCR testet och något Covid-19/Sars-Cov2 virus. Skälen till detta:
  – Sars-Cov2 ‘viruset’ har aldrig isolerats för fullständig gensekvensering, ej heller ‘fotograferats’. ‘Viruset’ har en genom-id, men viruset har ‘konstruerats’ genom s.k. sampling av RNA- och proteinsekvenser från prov via insjuknade personer. Samplingen har skett genom att mest frekventa dylika ansetts utgöra delar av ett tänkt virus, och som efter sannolikhetsprövning fogats in som delar av detta virus-genom.
  – PCR-testet som används har i sin tur konstruerats för att just upptäcka och mångfaldiga (Ct 35 i Sverige, vanligast i USA och Europa) fyra sekvenser i detta konstruerade virus, som anges vara specifika för detta virus. De är
  A. Ett RNA-polymeras, som möjliggör för Sars-Cov2 att mångfaldigas inuti cytoplasman
  B. S-gen, ett glykoprotein i spetsen av Sars-Cov2s virionsyta för att underlätta bindning till ACE 2 receptorer på celler
  C. E-gen, ett membranprotein för att ge viral ‘sammanslutning’
  D. N-gen, en nukleokapsidgen som binder RNA.
  – När träff finns i PCR för något av dessa, angett specifika sekvenser, anses samband föreligga med infektion av Covid-19/Sars-Cov2.
  – Är detta samband, ett uppgett korrelativt sådant, sant kausalt, dvs orsaksrelaterat. Svaret är nej. Kausalt relativt korrelativt samband brukar i vetenskapliga sammanhang testas mot en ‘nollhypotes’. Om nollhypotesen förkastas, föreligger orsakssamband. Om nollhypotesen bejakas föreligger inget orsakssamband.
  En bra nollhypotes i detta sammanhang är, eftersom A.-D. ovan anges specifika för Sars-Cov2, ‘kan dessa sekvenser A.-D. påvisas i annat sammanhang än C-19/Sars-Cov2?’.
  – Svaret är att forskare kunnat påvisa alla A.-D. i många humangener, kromosomer och fragment därav, bakterier mm. Nollhypotesen är bejakad och det finns därför inget vetenskapligt orsakssamband mellan C-19/Sars-Cov2 och fynd i PCR-testet.
  Om vi därtill lägger resultatet av en studie av Jaafar, Raoult et al från 28 sept 2020 att, vid Ct 35, 80 års ålder, om vi jämför procenttalet, döda per nov jmf antal i denna ålderskategori per 1 jan, för åren 2016-2020. Under alla år utom 2019, som har ett lägre procenttal, ligger alla inom 9,65-9,75%, (för år 2020 är talet 9,68%)
  – Inga samhälls- och personrestriktioner för att ‘förhindra smittspridning’ har således vetenskapligt stöd, utan är endast påhitt för att kontrollera befolkningen inför vaccination.
  – Det finns därför inte något trängande behov av vaccinationer mot Sars-Cov2, som endast är en konstruktion utan egensubstans. Däremot finns ett behov av att förstärka svenska folkets allmänna immunstatus genom viktiga näringsämnen, i syfte att förbättra motståndskraften mot infektioner.
  – Svenska folket kan därför möjligen göra som ledande ministrar och diverse generaldirektörer gör, nämligen att strunta i restriktioner. Troligen vet dessa de rätta sammanhangen. Vi bör därför se dessa som ‘förebilder’ i just detta avseende.

  • Ledande ministrar och diverse generaldirektörer har ju politisk immunitet, vilket skyddar dem mot restriktioner och rättsutövning.

   De är tydligen även immuna på alla andra sätt och vis.

 • Läste att det var dålig uppslutning kring egen vaccinering hos personalen på såväl sjukhus som vårdhem i USA och där det mest var vårdtagarna som blev vaccinerade. Har lite svårt att känna sympati för människor som kan administrera skit til andra som de själva inte vill ta. Men kan de få med vårdpersonalen i biverkningsbåten så blir det ju lättare att köra sprutan i alla andra.

  Min egen eventuella tvångsvaccination kommer bli en mikroevolutionär händelse enligt tesen “survival of the fittest” där “the fittest” får möjlighet att än en dag sprida sina egna, som alternativt modifierade, gener och “the not so fit” föräras en stenskrift.

 • Dagens citat –
  När folket fruktar regeringen finns det tyranni,
  men när regeringen fruktar folket finns frihet.

  Thomas Jefferson

 • Överföringen tog bort en del under det ovan fjärde instrecket från slutet. Den studie som Jaafar ….genomfört visar att mindre än 3% av dem som fått positivt PCR test är faktiskt infekterade av något. Detta ska tilläggas efter Ct35 i aktuell mening.
  Därefter ska stå att när vi beräknar antalet döda i åldersgruppen äldre än 80 år det som står efter ’80 års ålder’ är gällande.
  Hoppas det därigenom blev förståeligt?

 • Är rätt enig med Fredrik Eriksson om situationsbilden. Dessutom bör vi komma ihåg att det inte finns något kausalt samband mellan förekomsten av vissa RNA-och proteinsekvenser i PCR testet och något Covid-19/Sars-Cov2 virus. Skälen till detta:
  – Sars-Cov2 ‘viruset’ har aldrig isolerats för fullständig gensekvensering, ej heller ‘fotograferats’. ‘Viruset’ har en genom-id, men viruset har ‘konstruerats’ genom s.k. sampling av RNA- och proteinsekvenser från prov via insjuknade personer. Samplingen har skett genom att mest frekventa dylika ansetts utgöra delar av ett tänkt virus, och som efter sannolikhetsprövning fogats in som delar av detta virus-genom.
  – PCR-testet som används har i sin tur konstruerats för att just upptäcka och mångfaldiga (Ct 35 i Sverige, vanligast i USA och Europa) fyra sekvenser i detta konstruerade virus, som anges vara specifika för detta virus. De är
  A. Ett RNA-polymeras, som möjliggör för Sars-Cov2 att mångfaldigas inuti cytoplasman
  B. S-gen, ett glykoprotein i spetsen av Sars-Cov2s virionsyta för att underlätta bindning till ACE 2 receptorer på celler
  C. E-gen, ett membranprotein för att ge viral ‘sammanslutning’
  D. N-gen, en nukleokapsidgen som binder RNA.
  – När träff finns i PCR för något av dessa, angett specifika sekvenser, anses samband föreligga med infektion av Covid-19/Sars-Cov2.
  – Är detta samband, ett uppgett korrelativt sådant, sant kausalt, dvs orsaksrelaterat. Svaret är nej. Kausalt relativt korrelativt samband brukar i vetenskapliga sammanhang testas mot en ‘nollhypotes’. Om nollhypotesen förkastas, föreligger orsakssamband. Om nollhypotesen bejakas föreligger inget orsakssamband.
  En bra nollhypotes i detta sammanhang är, eftersom A.-D. ovan anges specifika för Sars-Cov2, ‘kan dessa sekvenser A.-D. påvisas i annat sammanhang än C-19/Sars-Cov2?’.
  – Svaret är att forskare kunnat påvisa alla A.-D. i många humangener, kromosomer och fragment därav, bakterier mm. Nollhypotesen är bejakad och det finns därför inget vetenskapligt orsakssamband mellan C-19/Sars-Cov2 och fynd i PCR-testet.
  Om vi därtill lägger resultatet av en studie av Jaafar, Raoult et al från 28 sept 2020 att, vid Ct 35, 80 års ålder, om vi jämför procenttalet, döda per nov jmf antal i denna ålderskategori per 1 jan, för åren 2016-2020. Under alla år utom 2019, som har ett lägre procenttal, ligger alla inom 9,65-9,75%, (för år 2020 är talet 9,68%)
  – Inga samhälls- och personrestriktioner för att ‘förhindra smittspridning’ har således vetenskapligt stöd, utan är endast påhitt för att kontrollera befolkningen inför vaccination.
  – Det finns därför inte något trängande behov av vaccinationer mot Sars-Cov2, som endast är en konstruktion utan egensubstans. Däremot finns ett behov av att förstärka svenska folkets allmänna immunstatus genom viktiga näringsämnen, i syfte att förbättra motståndskraften mot infektioner.
  – Svenska folket kan därför möjligen göra som ledande ministrar och diverse generaldirektörer gör, nämligen att strunta i restriktioner. Troligen vet dessa de rätta sammanhangen. Vi bör därför se dessa som ‘förebilder’ i just detta avseende.

  • Ledande ministrar och diverse generaldirektörer har ju politisk immunitet, vilket skyddar dem mot restriktioner och rättsutövning.

   De är tydligen även immuna på alla andra sätt och vis.

 • Om äldrevården och barnomsorgen förlorar uppemot hälften av sin personal måste de äldsta och de yngsta tas om hand i hemmet av anhöriga. Det är nog inte vad trångbodda heltidsarbetande storstadsbor hade tänkt sysselsätta sig med de närmaste åren. Det borde därmed finnas utrymme för förhandling kan man tycka.

  • Kan tvinga? Kan, kan dom väl men får inte; vilket inte hindrar dom att göra det i vart fall.

   Man får inte misshandla eller döda andra människor heller, för det är förbjudet i lag, men det gör människor i ändå.

 • Inte ens polisen bryr sig längre om de ens grundläggande lagarna, myndigheter hittar på egna lagar efter eget godtycke och kriminella får härja fritt utan påföljd. Här är vi nu, vare sig vi vill det eller ej, ribban är satt så det är väl bara för alla medborgarna att hänga på trenden.

  • Hmm.. den som följt djurskyddslagens funktion de senaste tjugo åren inser att detta är en “blåkopia” av den lagens funktion och dess föreskrifter.. Eftersom vi nu är i ett totalitärt läge vill jag inte, av självbevarelsedrift, gå in i en förklaring om hur den lagen och dess föreskrifter fungerar i praktiken. Det får allmänheten själva inse…

   • Precis, man skulle kunna omförhandla till lika omdefiniera begreppet människa, så människa och människa inte riktigt blir samma sak; t ex införa begrepp som A-människa och en B-människa. På samma sätt som det finns A-aktier som ger en röst, finns B-aktier som tillsammans med tusentals andra också ger en röst.

    Det är egentligen absurt att tänka sig att en människa som inte anmanar slogen: “allas lika värde” skulle ha samma värde som dom som ställer dig bakom allas lika värde. Det säger ju sig självt och behöver därför inte vidare utredas.

    Sedan fortsätta med C- och D-människa osv tills vi slår i botten där alla socialkonservativa, kristna protestanter och Trump-anhängare flockas, som då skulle stå närmare djur än människor.

    (OBS ironiskt text)

 • Tvånget att bära QR kod eller Streckkod påminner om hur det gick till i Tyskland under WW2.
  Löfven måste ha återupplivat sin morfars historia?
  Vi är nog redan där utan hans hjälp.

 • Läste att det var dålig uppslutning kring egen vaccinering hos personalen på såväl sjukhus som vårdhem i USA och där det mest var vårdtagarna som blev vaccinerade. Har lite svårt att känna sympati för människor som kan administrera skit til andra som de själva inte vill ta. Men kan de få med vårdpersonalen i biverkningsbåten så blir det ju lättare att köra sprutan i alla andra.

  Min egen eventuella tvångsvaccination kommer bli en mikroevolutionär händelse enligt tesen “survival of the fittest” där “the fittest” får möjlighet att än en dag sprida sina egna, som alternativt modifierade, gener och “the not so fit” föräras en stenskrift.

 • Dagens citat –
  När folket fruktar regeringen finns det tyranni,
  men när regeringen fruktar folket finns frihet.

  Thomas Jefferson

 • Om äldrevården och barnomsorgen förlorar uppemot hälften av sin personal måste de äldsta och de yngsta tas om hand i hemmet av anhöriga. Det är nog inte vad trångbodda heltidsarbetande storstadsbor hade tänkt sysselsätta sig med de närmaste åren. Det borde därmed finnas utrymme för förhandling kan man tycka.

 • Vi har en lång tradition att experimentera på människor här ki landet. Vipeholmsexperimenten är bara ett exempel av många och för er som inte är bekanta med detta gällde att experimentera på: “svårskötta obildbara sinnesslöa män” (alltså inte manliga ministrar i vår nuvarande socialdemokratiska regering, om nu nån trodde det?) gällande utveckling av Karries. Man gav dessa män en speciellt utvecklad from av kladdig kola, som fasande på tänderna och lätt dom sedan äta hur mycket dom ville. På så sätt kunde sockrets aktiva roll kring Karries fastslås. Experiment ledde till att kariesangreppen blev mycket svåra och bokstavligen åt sig ner till nerverna med svår tandvärk som följd – i varje tand i hela munhålan. Smärtan måste varit outhärdlig under en ansenligt lång tid.

  Nürnbergkonventionen kom fram till följande 10 punkter som måste följas med exkrement på människor:

  1.) Individens samtycke krävs.

  2.) Experimentet skall ge resultat av nytta till samhället och vara noga planerat.

  3.) Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

  4.) Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

  5.) Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

  6.) Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten.

  7.) Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att även osannolika risker undviks.

  8.) Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

  9.) Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

  10.) Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger.

  Jag ser inte att detta nya massvaccinexperimentet på människor följer någon av de 10 punkterna. Inte ett enda faktiskt.

  Vidare följer inte heller det nya vaccinexperimentet på människor Helsingforsdeklarationen, vars grundprincip säger att: “omsorgen om individen ska vara i centrum, det vill säga gå före både vetenskapens och samhällets intressen”.

  Om samhället eller de ansvariga (formellt riksdagen, ytterst regeringen) struntar i detta ligger Japans metoder som användes på Enhet 731 oss mycket närmare oss än vad vi nog förstår. Det säger oss också att ingen, absolut ingen kommer att hjälpa oss, utan här har vi bara oss själva att tillgå. Det är bara vi själv som kan göra något åt saken.

 • Strejka? Man får inte samlas mer än 8 personer.
  Brott mot yttrande frihet, rörelsefrihet

  Vaccin ingredienser
  Fenoxietanol = frostskyddsmedel

  Aluminium = neurotoxin som förorsakar MS, ALS och Alzheimers (mycket giftigt!)

  Fetaltbovint serum = aborterat koblod

  Formaldahyd = balsameringsmedel

  Gelatine = hämtat från djurkroppar

  Humant albumin = protein från mänskligt blod

  Mononatrium glutamat = förorsakar fetma och diabetes

  MRC-5 celler = död vävnad från aborterade foster

  Neomycin = antibiotiskt ämne

  Polymyxin = antibiotiskt ämne

  Polysorbat 80 = cancerframkallande ämne

  Kaliumklorid = används i dödliga injektioner för dödsstraffsdömda

  Kaliumfosfat = flytande gödningsmedel

  Natriumborat = pestesid för bekämpning av kackerlackor

  Natriumcitrat = konserveringsmedel

  Natriumfosfat = antioxidationsmedel

  Streptomycin = antibiotika

  Jästprotein = svampar

  Urea = urinsyra

  Coronavaccinet innehåller dessutom RNA, ämne som innehåller nano-teknik och fungerar som en genetisk sax (CHRISP technic) och som modifierar personens DNA.

  • Funderar lite på de här ingredienserna.

   Frostskyddsmedel är kanske viktigt för alla med klimatskräck, men då förvånar det mig att vaccinet inte innehåller något flamskyddsmedel. Men det kanske kommer i nästa sändning…

   [odd topic raderat]

  • ALICE ! Kan du få fram var detta innehåll finns specifierat ? Flera som vill ha bevis för vilka vacciner som har dessa ämnen. Ofta får man bara en en lista med de olika ingredienserna men ingen källa var man hittar detta .

   • Detta innehåll finns specificerat i boken “What The Pharmaceutical Companies Don’t Want You To Know About VACCINES”
    (Vad läkemedelsbolagen inte vill att du ska veta om vacciner) som är skriven av läkaren Dr. Todd M. Elsner.

    Boken finns på Amazon, men är rätt dyr…
    https://www.amazon.com/What-Pharmaceutical-Companies-About-VACCINES/dp/0981855407

    Här talar Håkan Bergmark om denna bok och ingredienserna i vaccinerna som “våra” svenska ledare köpt in för miljardbelopp:
    https://www.youtube.com/watch?v=48m-cRx4OwU

    Var och en med kristen moral bör nog tänka sig för, eftersom vaccinet innehåller ämnen gjorda av aborterade bebisar och människoblod.

    Och här återger Stefan Sauk vad professor Stefan Einhorn vid Karolinska Institutet har att delge oss om “pandemin”:
    https://www.youtube.com/watch?v=VUQuGd2xuDo&t=27s
    (Apropå vaccin och vaccinering…)

    Frän satir, eller hur?

   • Och för den som betvivlar att aborterade bebisar används för att tillverka vaccin är det bara att lyssna på vad Vatikanen säger om Covid 19-vaccinerna:
    https://www.youtube.com/watch?v=OR_hT_3DANU

    Sedan är det ju en helt annan sak att Vatikanen anser att det är OK att injicera extrakt av dessa bebisar i människor…

    Så uttalandena i videon ger viktig information om såväl innehåll i dessa vacciner som katolska doktriner.

  • Pfizers vaccin innehåller förutom mRNA-vaccin:
   ((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)
   2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)
   1,2-distearoyl-sn-glycero‑3‑fosfokolin (DSPC),
   Kolesterol
   Kaliumklorid
   Kaliumdivätefosfat
   Natriumklorid
   Dinatriumfosfatdihydrat
   Sackaros
   Vatten för injektionsvätskor

 • Hur blir det med städarna då? Städpersonal går omkring i alla rum, alla utrymmen på varje avdelning på ett sätt som vårdpersonal inte gör. Om dom inte vaccinerar sig, faller ju strategin med obligatorisk massvaccinering?

  Om vaccineringen inte heller skall omfatta alla kvinnor som är eller tänker sig bli gravida? Hur tänker man här då?

  Fast egentligen är det ingen som förstår varför vi inom vården ska vaccinera oss; då man tydligen kan föra smittan vidare även som vaccinerad, och vad är då idén med att vaccinera sig?

  Jag fattar inte.

 • Då detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot både FN och EU konventioner som Sverige ratificerat samt mot både svensk grundlag och lagstiftning.
  Anmäl chefer omgående och begär inhibition.
  Blir någon sparkad begär extrema skadestånd och driv det till internationell domstol.

  • Kan tvinga? Kan, kan dom väl men får inte; vilket inte hindrar dom att göra det i vart fall.

   Man får inte misshandla eller döda andra människor heller, för det är förbjudet i lag, men det gör människor i ändå.

 • Inte ens polisen bryr sig längre om de ens grundläggande lagarna, myndigheter hittar på egna lagar efter eget godtycke och kriminella får härja fritt utan påföljd. Här är vi nu, vare sig vi vill det eller ej, ribban är satt så det är väl bara för alla medborgarna att hänga på trenden.

  • Hmm.. den som följt djurskyddslagens funktion de senaste tjugo åren inser att detta är en “blåkopia” av den lagens funktion och dess föreskrifter.. Eftersom vi nu är i ett totalitärt läge vill jag inte, av självbevarelsedrift, gå in i en förklaring om hur den lagen och dess föreskrifter fungerar i praktiken. Det får allmänheten själva inse…

   • Precis, man skulle kunna omförhandla till lika omdefiniera begreppet människa, så människa och människa inte riktigt blir samma sak; t ex införa begrepp som A-människa och en B-människa. På samma sätt som det finns A-aktier som ger en röst, finns B-aktier som tillsammans med tusentals andra också ger en röst.

    Det är egentligen absurt att tänka sig att en människa som inte anmanar slogen: “allas lika värde” skulle ha samma värde som dom som ställer dig bakom allas lika värde. Det säger ju sig självt och behöver därför inte vidare utredas.

    Sedan fortsätta med C- och D-människa osv tills vi slår i botten där alla socialkonservativa, kristna protestanter och Trump-anhängare flockas, som då skulle stå närmare djur än människor.

    (OBS ironiskt text)

 • Tvånget att bära QR kod eller Streckkod påminner om hur det gick till i Tyskland under WW2.
  Löfven måste ha återupplivat sin morfars historia?
  Vi är nog redan där utan hans hjälp.

 • Vi har en lång tradition att experimentera på människor här ki landet. Vipeholmsexperimenten är bara ett exempel av många och för er som inte är bekanta med detta gällde att experimentera på: “svårskötta obildbara sinnesslöa män” (alltså inte manliga ministrar i vår nuvarande socialdemokratiska regering, om nu nån trodde det?) gällande utveckling av Karries. Man gav dessa män en speciellt utvecklad from av kladdig kola, som fasande på tänderna och lätt dom sedan äta hur mycket dom ville. På så sätt kunde sockrets aktiva roll kring Karries fastslås. Experiment ledde till att kariesangreppen blev mycket svåra och bokstavligen åt sig ner till nerverna med svår tandvärk som följd – i varje tand i hela munhålan. Smärtan måste varit outhärdlig under en ansenligt lång tid.

  Nürnbergkonventionen kom fram till följande 10 punkter som måste följas med exkrement på människor:

  1.) Individens samtycke krävs.

  2.) Experimentet skall ge resultat av nytta till samhället och vara noga planerat.

  3.) Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

  4.) Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

  5.) Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

  6.) Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten.

  7.) Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att även osannolika risker undviks.

  8.) Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

  9.) Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

  10.) Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger.

  Jag ser inte att detta nya massvaccinexperimentet på människor följer någon av de 10 punkterna. Inte ett enda faktiskt.

  Vidare följer inte heller det nya vaccinexperimentet på människor Helsingforsdeklarationen, vars grundprincip säger att: “omsorgen om individen ska vara i centrum, det vill säga gå före både vetenskapens och samhällets intressen”.

  Om samhället eller de ansvariga (formellt riksdagen, ytterst regeringen) struntar i detta ligger Japans metoder som användes på Enhet 731 oss mycket närmare oss än vad vi nog förstår. Det säger oss också att ingen, absolut ingen kommer att hjälpa oss, utan här har vi bara oss själva att tillgå. Det är bara vi själv som kan göra något åt saken.

 • Strejka? Man får inte samlas mer än 8 personer.
  Brott mot yttrande frihet, rörelsefrihet

  Vaccin ingredienser
  Fenoxietanol = frostskyddsmedel

  Aluminium = neurotoxin som förorsakar MS, ALS och Alzheimers (mycket giftigt!)

  Fetaltbovint serum = aborterat koblod

  Formaldahyd = balsameringsmedel

  Gelatine = hämtat från djurkroppar

  Humant albumin = protein från mänskligt blod

  Mononatrium glutamat = förorsakar fetma och diabetes

  MRC-5 celler = död vävnad från aborterade foster

  Neomycin = antibiotiskt ämne

  Polymyxin = antibiotiskt ämne

  Polysorbat 80 = cancerframkallande ämne

  Kaliumklorid = används i dödliga injektioner för dödsstraffsdömda

  Kaliumfosfat = flytande gödningsmedel

  Natriumborat = pestesid för bekämpning av kackerlackor

  Natriumcitrat = konserveringsmedel

  Natriumfosfat = antioxidationsmedel

  Streptomycin = antibiotika

  Jästprotein = svampar

  Urea = urinsyra

  Coronavaccinet innehåller dessutom RNA, ämne som innehåller nano-teknik och fungerar som en genetisk sax (CHRISP technic) och som modifierar personens DNA.

  • Funderar lite på de här ingredienserna.

   Frostskyddsmedel är kanske viktigt för alla med klimatskräck, men då förvånar det mig att vaccinet inte innehåller något flamskyddsmedel. Men det kanske kommer i nästa sändning…

   [odd topic raderat]

  • ALICE ! Kan du få fram var detta innehåll finns specifierat ? Flera som vill ha bevis för vilka vacciner som har dessa ämnen. Ofta får man bara en en lista med de olika ingredienserna men ingen källa var man hittar detta .

   • Detta innehåll finns specificerat i boken “What The Pharmaceutical Companies Don’t Want You To Know About VACCINES”
    (Vad läkemedelsbolagen inte vill att du ska veta om vacciner) som är skriven av läkaren Dr. Todd M. Elsner.

    Boken finns på Amazon, men är rätt dyr…
    https://www.amazon.com/What-Pharmaceutical-Companies-About-VACCINES/dp/0981855407

    Här talar Håkan Bergmark om denna bok och ingredienserna i vaccinerna som “våra” svenska ledare köpt in för miljardbelopp:
    https://www.youtube.com/watch?v=48m-cRx4OwU

    Var och en med kristen moral bör nog tänka sig för, eftersom vaccinet innehåller ämnen gjorda av aborterade bebisar och människoblod.

    Och här återger Stefan Sauk vad professor Stefan Einhorn vid Karolinska Institutet har att delge oss om “pandemin”:
    https://www.youtube.com/watch?v=VUQuGd2xuDo&t=27s
    (Apropå vaccin och vaccinering…)

    Frän satir, eller hur?

   • Och för den som betvivlar att aborterade bebisar används för att tillverka vaccin är det bara att lyssna på vad Vatikanen säger om Covid 19-vaccinerna:
    https://www.youtube.com/watch?v=OR_hT_3DANU

    Sedan är det ju en helt annan sak att Vatikanen anser att det är OK att injicera extrakt av dessa bebisar i människor…

    Så uttalandena i videon ger viktig information om såväl innehåll i dessa vacciner som katolska doktriner.

  • Pfizers vaccin innehåller förutom mRNA-vaccin:
   ((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)
   2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)
   1,2-distearoyl-sn-glycero‑3‑fosfokolin (DSPC),
   Kolesterol
   Kaliumklorid
   Kaliumdivätefosfat
   Natriumklorid
   Dinatriumfosfatdihydrat
   Sackaros
   Vatten för injektionsvätskor

 • Hur blir det med städarna då? Städpersonal går omkring i alla rum, alla utrymmen på varje avdelning på ett sätt som vårdpersonal inte gör. Om dom inte vaccinerar sig, faller ju strategin med obligatorisk massvaccinering?

  Om vaccineringen inte heller skall omfatta alla kvinnor som är eller tänker sig bli gravida? Hur tänker man här då?

  Fast egentligen är det ingen som förstår varför vi inom vården ska vaccinera oss; då man tydligen kan föra smittan vidare även som vaccinerad, och vad är då idén med att vaccinera sig?

  Jag fattar inte.

 • Då detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot både FN och EU konventioner som Sverige ratificerat samt mot både svensk grundlag och lagstiftning.
  Anmäl chefer omgående och begär inhibition.
  Blir någon sparkad begär extrema skadestånd och driv det till internationell domstol.

 • Jaha, därmed uppnår härskarna syftet att under hot få vårdpersonalen att hålla käften om vad de bedömer nyttan och riskerna med vaccineringen vara! Nu vet vi att vi inte kan lita på någonting som någon vårdanställd säger om vaccinet, för de kommer alla att ljuga att “Vaccinet är jättebra!” för att de vet att det är livsfarligt och ljuger för att de själva vill rädda sina liv.

  De ska gå ut i strejk istället! Tills alla som deltagit i att fatta detta beslut har sparkats från sina uppdrag. De har ju en särskilt stark förhandlingsposition gentemot politikernas hysteri just nu. Varför är vårdpersonalen inte fackligt organiserad?

  • Bra idé, speciellt nu när många landsting kräver att de ska offra sin lilla fritid pga att arbetsgivarna nedmonterat allt inom ”vården” förutom dina egna löner.

  • Man får inte strejka om man går under ett avtal, och mig veterligen är alla klara. Hur kan du säga att vårdpersonalen inte är fackligt organiserade? Du verkar inte ha koll på arbetsrätten. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal så går ALLA anställda under detta, oavsett om arbetstagaren är organiserad eller oorganiserad.

 • Det är bråttom att jurister kollar Nürnberg Kodexen som tagits fram att förhindra göra människor till försökskaniner som Mengele och kompani gjorde.

 • Kanske dags för läkare och sjuksköterskor att faktiskt ta bladet från munnen istället och säga nej? Om alla som är skeptiska till att genmodifiera sig med et i princip otestat vaccin bara slutar, så bör det bli lite besvärligt för vården.

  Och då hamnar ju bollen där den ska vara….

  Det är förbjudet att tvångsmedicinera människor, liksom det är förbjudet att utföra vetenskapliga experiment på människor utan deras samtycke.

  Det har ju varit mer eller mindre tvång förut också bla inom kommunen, man tjatar och tjatar och tjatar om hur viktigt det är. Solidaritet osv. Men nu kan alltså inte läkarna som själva brukar låta bli skiten komma undan. Agnarna sållas från vetet….

  Våga vägra Genoccin!!!

 • Jaha, därmed uppnår härskarna syftet att under hot få vårdpersonalen att hålla käften om vad de bedömer nyttan och riskerna med vaccineringen vara! Nu vet vi att vi inte kan lita på någonting som någon vårdanställd säger om vaccinet, för de kommer alla att ljuga att “Vaccinet är jättebra!” för att de vet att det är livsfarligt och ljuger för att de själva vill rädda sina liv.

  De ska gå ut i strejk istället! Tills alla som deltagit i att fatta detta beslut har sparkats från sina uppdrag. De har ju en särskilt stark förhandlingsposition gentemot politikernas hysteri just nu. Varför är vårdpersonalen inte fackligt organiserad?

  • Bra idé, speciellt nu när många landsting kräver att de ska offra sin lilla fritid pga att arbetsgivarna nedmonterat allt inom “vården” förutom dina egna löner.

  • Man får inte strejka om man går under ett avtal, och mig veterligen är alla klara. Hur kan du säga att vårdpersonalen inte är fackligt organiserade? Du verkar inte ha koll på arbetsrätten. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal så går ALLA anställda under detta, oavsett om arbetstagaren är organiserad eller oorganiserad.

 • Det är bråttom att jurister kollar Nürnberg Kodexen som tagits fram att förhindra göra människor till försökskaniner som Mengele och kompani gjorde.

 • Kanske dags för läkare och sjuksköterskor att faktiskt ta bladet från munnen istället och säga nej? Om alla som är skeptiska till att genmodifiera sig med et i princip otestat vaccin bara slutar, så bör det bli lite besvärligt för vården.

  Och då hamnar ju bollen där den ska vara….

  Det är förbjudet att tvångsmedicinera människor, liksom det är förbjudet att utföra vetenskapliga experiment på människor utan deras samtycke.

  Det har ju varit mer eller mindre tvång förut också bla inom kommunen, man tjatar och tjatar och tjatar om hur viktigt det är. Solidaritet osv. Men nu kan alltså inte läkarna som själva brukar låta bli skiten komma undan. Agnarna sållas från vetet….

  Våga vägra Genoccin!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *