Är kryptovalutor en bra investering?

publicerad 5 februari 2021
- Extern skribent
Foto: Austin Distel. Licens. Unsplash.com

EKONOMI. Kryptovalutor finns på övervakningslistan för många investerare. Det finns olika anledningar till detta, eftersom kryptovalutor inte bara är en intressant tillgångsklass utan framför allt en tillgångsklass med verklig ekonomisk potential. Sektorn upplevde stor hype 2017, vilket snabbt lugnade sig under 2018.

Mycket har förändrats sedan dess, alternativen för att köpa Bitcoin och andra kryptovalutor har förbättrats. Kvaliteten för nystartade projekt fortsätter att öka med mognaden av sektorn. I den här artikeln diskuterar vi vad som talar för kryptovalutor som en investering.

Bitcoin banbrytare för kryptovalutor

Den som tänker på kryptovalutor kan inte ignorera Bitcoin. Idag är inte Bitcoin bara den mest kända och största kryptovalutan, utan också den kryptovaluta som lockar mest intresserade institutionella investerare.

Under det kraftiga rallyt under 2017 frågade många potentiella investerare “var kan man köpa Bitcoin?”, en fråga som nu är tydligare. Det finns många kryptobörser och CFD-mäklare. Den mest kända krypto handelsplattformen är förmodligen Binance. Hos CFD-mäklare dominerar dock den etablerade leverantören eToro, investerare som köper CFD äger dock inte den underliggande kryptovalutan. De investerar istället i finansiella derivat som endast följer prisutvecklingen och blir lite dyrare jämfört med att köpa en underliggande tillgången.

Det sagt, CFD-mäklare är inte dåliga. De möjliggör enkel handel för investerare då de stödjer betalningsmetoder som inte stöds av alla kryptobörser. Till exempel kan du registrera och verifiera dig med BankID hos Skilling, vilka även har insättningar med Swish.

Ökat intresse för kryptovalutor 2021

Marknaden fortsätter växa och det gäller inte bara handelsmöjligheter, företag inom sektorn har ökat kraftigt en trend som varit mer synlig sedan 2020.

Det medför att kryptomarknaden kan växa i volym de närmaste åren. Med vad talar egentligen för kryptovalutor och varför är investerare intresserade av dem?

I grund och botten kartlägger varje blockchain ett specifikt användningsfall. Bitcoin är till exempel ett helt decentraliserat nätverk som fungerar utan centrala valideringspunkter. Dessutom är Bitcoin helt transparent och förhindrar därmed manipulation av enskilda enheter. Användarna stödjer nätverket vid validering av transaktioner – denna process kallas mining. Bitcoin betraktas av investerare som digitalt guild och därmed som ett sätt att upprätthålla värde. På grund av det begränsade utbudet på 21 miljoner BTC är det maximala antalet BTC som kan handlas väldigt begränsat och när efterfrågan ökar, ökar priset. Denna utveckling kan avläsas när man kollar närmare på Bitcoins kurs.

Däremot är den näst största blockkedjan Ethereum mer känd för sin programmerbarhet. Med hjälp av det inbyggda programmeringsspråket Solidity kan användare utforma smart contracts och automatisera processer. Speciellt under 2020 har man sett ett ökat antal utvecklare börja bygga decentraliserade applikationer (dApps) på nätverket, vilket dock har tydliggjort nuvarande problem med skalbarhet.

Ethereum 2.0 uppgraderingen påbörjades under 2020, vilket ska byta konsensusalgoritmen från Proof-of-Work till Proof-of-Stake och då även lösa skalbarhet problemet. Andra projekt som Chainlink möjliggör att viktig prisdata kan importeras till Ethereums blockkedja och användas för att utveckla funktioner med smart contracts.

De två största kryptovalutorna visar utmärkt hur blockchain kan användas inom olika områden, även om båda projekten är baserade på blockchain-teknik.

Varför är det värt att investera i kryptovalutor?

Ett blockchain-projekt som Bitcoin har värde för många investerare, eftersom kryptovalutan gör det möjligt för investerare att lagra sina tillgångar och själv ha full kontroll över hanteringen. Venezuela är ett bra exempel som visar hur stor efterfrågan på en sådan tillgång kan vara om hela finansmarknaden kollapsar.

På grund av hyperinflationen i det sydamerikanska landet sjunker medborgarnas köpkraft kontinuerligt. Om du förvarar dina tillgångar i Bitcoin kan du enkelt skydda dig från denna effekt, men detta är bara ett exempel, eftersom kryptovalutor också är mycket relevanta för andra marknader med stabila finansiella system. Svenska investerare kan till exempel på lång sikt dra nytta av den ständigt ökande efterfrågan på Bitcoin. Naturligtvis fungerar inte alla projekt enbart som ett värdeförråd, andra projekt som IOTA hanterar en riktigt applikation. IOTA presenteras som valutan för Internet of Things.

Således skulle maskiner som kommunicerar med varandra använda IOTA för att komma åt nätverket. Sammanfattningsvis kan det sägas att varje kryptovaluta och varje blockchain representerar en specifik digital affärsmodell. Följaktligen kan sådana projekt också jämföras med många företags affärsmodeller.

Kryptovalutor är riskfyllda tillgångar

I många projekt är investerarna utsatta för extrem volatilitet och det finns en hel del risker med att investera i helt nya projekt som lanseras dagligen. Prisförändringar på mer än 10% per dag är inte ovanliga – vilket kan passa många daytraders, men det skapar även möjligheter för bra långsiktiga investeringspositioner.

Det finns experter som kritiserar kryptovalutor och hävdar att Bitcoin och andra kryptovalutor har inget värde. Krypto-sektorn är fortfarande ung och det sker utveckling dagligen.

Såklart finns möjligheten att allt kommer gå till 0, men sannolikheten minskar varje år och speciellt nu när de institutionella investerarna börjar blir intresserade. Dock finns risken att enskilda projekt försvinner helt om de inte lyckas lösa problemen de stöter på, t.ex. Ethereum och hur skalbarheten av nätverket är ett problem.

Riskbelöning förhållandet talar för kryptovalutor som en investering

Ett av de viktigaste beslutskriterierna för en investering bör vara risk-belöning förhållandet. Bitcoin, Ethereum med flera kan övertyga här. Den som bestämmer sig för att investera i en av kryptovalutorna efter en omfattande analys kan bygga upp en förmögenhet på lång sikt. Värdet på Bitcoin kan sjunka till 0 och hela investeringen kan vara helt värdelös, men samtidigt vet ingen nästa prisrekord för BTC. Till exempel kan kryptovalutan vara värd en miljon dollar per BTC om tio år – vilket skulle ur dagens perspektiv ses som en enorm tillväxt.

Investerare bör dock se till att deras portfölj är väl diversifierad, även om de är äldre. En överviktning av kryptovalutor bör inte ske om det inte finns några ytterligare sparande. Yngre investerare har dock möjligheten att anta en större risk för sin portfölj och därmed optimera avkastningen i sin portfölj.

Extern skribent

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq