Militärens biologiska mRNA-vapen liknar “covidvacciner”

publicerad 24 februari 2021
- av Gästskribent
Ett så kallat säkerhetslaboratorium. Foto: Shutterstock.com

DEBATT. De så kallade covidvaccinerna är egentligen inte vacciner. Det handlar om experimentellt och genetiskt mRNA-material som förs in i kroppen via injektion. Genmaterialet som sprutas in går förbi immunförsvaret och kan skapa kaos i cellerna. Metoden liknar hur militären utvecklat biologiska stridsmedel som innehåller messenger RNA (mRNA).

Så kallade läkemedel med mRNA som injicerats orsakar en genetisk påverkan i kroppen eftersom mRNA:t utgör en genetisk instruktion. Denna genetiska påverkan gör att cellerna i det organ som adresseras av ett “covidvaccin” skapar ett så kallat spikprotein på cellens yta som liknar det som en naturlig infektion ger. Enligt tillverkarna ska metoden generera antikroppar mot coronavirus. Förfarandet liknar det som utarbetats sedan 1999-2001 inom den militära forskningen på biologiska vapen i tex USA och Kina.

Den militära utvecklingen i USA, som finansierades via skattemedel vid Fort Detrick i Maryland i USA, går ut på att tex studera hur naturen fungerar i kombination med syntetiska preparat som påverkar kroppens celler genom instruktionerna från mRNA. Militären utvecklade kombinationer av virus från olika djur i ett utvecklingskoncept som benämndes Gain-of-Function (GOF). Resultatet är dock riskabelt och det var ju också tanken med framtagandet av ett biologiskt stridsmedel, men det finns stora risker även inom det civila när samma eller liknande teknik utvecklas.

Läs mer:

Det militära GOF-konceptet innebar att man fick virus från olika djur att smitta människor. Forskarna fann hur det mRNA kan adressera specifika organsystem inne i kroppen och få de organens celler att skapa ett protein som även de naturliga infektionerna skapar.

Vårt immunförsvar fungerar som ett intelligent skydd. Det kommer ihåg tidigare infektioner så att när vi blir infekterade igen eliminerar immunsystemet snabbt de celler som immunförsvaret larmat om vid den naturliga infektionen. Problemet är att de celler som uppvisar proteinet som injektionens mRNA skapat inte kan särskiljas av vårt immunförsvar från naturliga smittoämnen. Resultatet är att det kan uppstå en autoimmun respons eller en cytokinstorm.

Läs mer om Fort Detrick i NPR: Fort Detrick: From Biowarfare To Biodefense

Läs mer om cytokinstorm i NewsVoice: Professor Dolores Cahill: mRNA-vaccinerna kan orsaka organsvikt och sepsis

Utifrån ett militärt perspektiv utnyttjas vårt ”lättlurade” immunförsvars effektivitet för att skada människor. Ett mRNA-material som fungerar som ett biologiskt stridsmedel kommer att döda mer än  50% av alla människor under 65 år och mer än 80% av de som är 75 år och äldre. Indikationer visar att effekten uppstår inom 2-3 månader efter första injektionen.

Det som sker efter en cytokinstorm är att kroppen skapar en sepsis (blodförgiftning), ofta genom en lunginflammation som leder till en organsvikt alternativt en multipel organsvikt med påföljande död för individen. Rapporter visar att det händer framför allt äldre människor som fått så kallade covidvacciner.

Text: Lennart Fröderberg

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Sten Roth återger västs syn beträffande Wuhan men det är känt att viruset fanns tidigare i väst följaktligen är det mer sannolikt att det på någon väg förts från väst till Kina. Dessutom är ju helheten att Kina drabbats av ett flertal farsoter däribland SARS som kan ingå i en sabotageagenda.
  Steve Bannon’s karriär tycks ha tagit fart (och i vems intresse – Har inte Usa i själva verket förlorat på antagonismen?) med händelser i Hongkong som startpunkt.
  Han och Guo Wengui en Hongkong-miljardär låg bakom en falsk whistleblower som tom NYT avslöjat som bluff.
  (Men som väntat nämner dom inte Usas biokrigslab och den omfattande vetenskapliga evidensen om hur deras forskning hade ett besläktat virus som en av målsättningarna)
  https://www.nytimes.com/2020/11/20/business/media/steve-bannon-china.html
  Det finns också en mer konstruktiv sida av denna avancerade typ av forskning nämligen att eliminera skadliga delar av arvsmassan och en sak som hägrar för oligarkin är att reversera åldrandet. Det skulle kunna vara ett av motiven bakom Bill Gates engagemang i biovetenskap. Både hans IT-bakgrund och de biovetenskapliga ting som nämns i artikeln har beröring med möjligheter att förlänga livet.

 • Sten Roth återger västs syn beträffande Wuhan men det är känt att viruset fanns tidigare i väst följaktligen är det mer sannolikt att det på någon väg förts från väst till Kina. Dessutom är ju helheten att Kina drabbats av ett flertal farsoter däribland SARS som kan ingå i en sabotageagenda.
  Steve Bannon’s karriär tycks ha tagit fart (och i vems intresse – Har inte Usa i själva verket förlorat på antagonismen?) med händelser i Hongkong som startpunkt.
  Han och Guo Wengui en Hongkong-miljardär låg bakom en falsk whistleblower som tom NYT avslöjat som bluff.
  (Men som väntat nämner dom inte Usas biokrigslab och den omfattande vetenskapliga evidensen om hur deras forskning hade ett besläktat virus som en av målsättningarna)
  https://www.nytimes.com/2020/11/20/business/media/steve-bannon-china.html
  Det finns också en mer konstruktiv sida av denna avancerade typ av forskning nämligen att eliminera skadliga delar av arvsmassan och en sak som hägrar för oligarkin är att reversera åldrandet. Det skulle kunna vara ett av motiven bakom Bill Gates engagemang i biovetenskap. Både hans IT-bakgrund och de biovetenskapliga ting som nämns i artikeln har beröring med möjligheter att förlänga livet.

 • Skrämmande, jag har två kurer, som dessutom fungerar. Oregano-olja och kollidalt silver m citron. Det har hävt begynnande infektioner fortare än jag anat. Kanske vore något för newsvoice, att kolla upp 10 droppar oregano-olja i fil,6 timmar senare inte ett spår av halsont, lite ömt, när jag svalde fast föda bara. Skulle bara kolla, om det lindrade, så att jag kunde sova tills vårdcentralen öppnade, trodde det enbart skulle hålla det i schack. Gick över förväntan.

 • Skrämmande, jag har två kurer, som dessutom fungerar. Oregano-olja och kollidalt silver m citron. Det har hävt begynnande infektioner fortare än jag anat. Kanske vore något för newsvoice, att kolla upp 10 droppar oregano-olja i fil,6 timmar senare inte ett spår av halsont, lite ömt, när jag svalde fast föda bara. Skulle bara kolla, om det lindrade, så att jag kunde sova tills vårdcentralen öppnade, trodde det enbart skulle hålla det i schack. Gick över förväntan.

 • Ja det började i Fort Detrick där självaste Dr A. Fauci jobbade då de insåg att det stred mot lagar och regler i USA och outsourcade projektet till Wuhan tillsammans med en summa av 3,7 miljoner dollar.
  Säkerheten där var inte den bästa och virus har sipprat ut ltidigare som SARS 2003 tex till SARS Covid 2 nu.
  Detta borde vara allmänt känt om inte de ansvariga hade en sådan makt över media och världsledare.

 • Riktigt djävulskt fegt att först isolera och döda människor genom palliativ vård som intäkt för att “skydda” värnlösa “risgrupper” med “vaccin” sen skylla vållad skada på naturlig död eller “covid/smitta”.

  De så kallade covidvaccinerna innehåller utöver mRNA bevisligen toxiska ämnen som enskilt eller genom cocktaileffekt rimligen bör relateras till kemisk lunginflamation hos “vaccinerade”.

  Om kemisk lunginflamation
  http://www.sjukdom.online/f%C3%B6rh%C3%A5llanden-Behandlingar/sjukdom/Vad-%C3%A4r-kemisk-lunginflammation—.html

  Vi borde lära oss av spanska sjukan 1918 istället för nytt giftigt “vaccin” med mRNA-material.
  https://parnassen.wordpress.com/2020/05/27/spanska-sjukan-de-sjuka-blev-forgiftade-av-ett-extremt-giftigt-vaccin/

  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skyddar lagstadgad yttrandefrihet.

  Artikel 11.
  1. Alla som anklagas för något brott
  har rätt att betraktas som oskyldiga
  tills en domstol har bevisat att de har
  begått brottet. Det ska bevisas vid en
  rättegång som inte är hemlig och där
  den misstänkte har alla möjligheter att
  försvara sig.
  2. Ingen får dömas för något som inte
  var förbjudet när man gjorde det. Man
  får inte heller dömas till hårdare straff
  än vad som gällde när man begick ett
  visst brott.

 • Man kan förstå att parasiterna är desperata. De ska snart krypa ner i underjorden i skydd från kärnvapen och kataklysm/istid, så det börjar bli bråttom att reducera en revolterande och mycket aggresiv mänsklighet.

 • Ja det började i Fort Detrick där självaste Dr A. Fauci jobbade då de insåg att det stred mot lagar och regler i USA och outsourcade projektet till Wuhan tillsammans med en summa av 3,7 miljoner dollar.
  Säkerheten där var inte den bästa och virus har sipprat ut ltidigare som SARS 2003 tex till SARS Covid 2 nu.
  Detta borde vara allmänt känt om inte de ansvariga hade en sådan makt över media och världsledare.

 • Riktigt djävulskt fegt att först isolera och döda människor genom palliativ vård som intäkt för att “skydda” värnlösa “risgrupper” med “vaccin” sen skylla vållad skada på naturlig död eller “covid/smitta”.

  De så kallade covidvaccinerna innehåller utöver mRNA bevisligen toxiska ämnen som enskilt eller genom cocktaileffekt rimligen bör relateras till kemisk lunginflamation hos “vaccinerade”.

  Om kemisk lunginflamation
  http://www.sjukdom.online/f%C3%B6rh%C3%A5llanden-Behandlingar/sjukdom/Vad-%C3%A4r-kemisk-lunginflammation—.html

  Vi borde lära oss av spanska sjukan 1918 istället för nytt giftigt “vaccin” med mRNA-material.
  https://parnassen.wordpress.com/2020/05/27/spanska-sjukan-de-sjuka-blev-forgiftade-av-ett-extremt-giftigt-vaccin/

  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skyddar lagstadgad yttrandefrihet.

  Artikel 11.
  1. Alla som anklagas för något brott
  har rätt att betraktas som oskyldiga
  tills en domstol har bevisat att de har
  begått brottet. Det ska bevisas vid en
  rättegång som inte är hemlig och där
  den misstänkte har alla möjligheter att
  försvara sig.
  2. Ingen får dömas för något som inte
  var förbjudet när man gjorde det. Man
  får inte heller dömas till hårdare straff
  än vad som gällde när man begick ett
  visst brott.

 • Man kan förstå att parasiterna är desperata. De ska snart krypa ner i underjorden i skydd från kärnvapen och kataklysm/istid, så det börjar bli bråttom att reducera en revolterande och mycket aggresiv mänsklighet.

 • Att dessa cytokinstormar är resultatet av mRNA finns det ju bevis för och bara det talar ju för att man inte skall ta denna typ av genmodifierat material som man nu från tex Moderna kallar vaccin.

  Jag fattar inte varför man nu helt desperat bortser från gamla hederliga försiktighetsprincipen vid all forskning.

  Om man nu ändå skall labba fram den här typen av genmodifierat material så är det väl på sin plats att det görs långa och omfattande djurförsök innan det ens kommer till utvärdering hos tex Läkemedelsverket.

  Kanske något för dess nya GD??

  Möjligen kan han få juridiska råd av den jurist som till slut fick stiga av från Regeringens tillfälliga utnämning som tjf Generaldirektör.

  Båda två borde ju i den svenska befolkningens namn kräva att vaccintillverkare inte får bli friskrivna från sitt ansvar för dessa om och när de eventuellt blir godkända. Dvs först om flera år!!

 • Att dessa cytokinstormar är resultatet av mRNA finns det ju bevis för och bara det talar ju för att man inte skall ta denna typ av genmodifierat material som man nu från tex Moderna kallar vaccin.

  Jag fattar inte varför man nu helt desperat bortser från gamla hederliga försiktighetsprincipen vid all forskning.

  Om man nu ändå skall labba fram den här typen av genmodifierat material så är det väl på sin plats att det görs långa och omfattande djurförsök innan det ens kommer till utvärdering hos tex Läkemedelsverket.

  Kanske något för dess nya GD??

  Möjligen kan han få juridiska råd av den jurist som till slut fick stiga av från Regeringens tillfälliga utnämning som tjf Generaldirektör.

  Båda två borde ju i den svenska befolkningens namn kräva att vaccintillverkare inte får bli friskrivna från sitt ansvar för dessa om och när de eventuellt blir godkända. Dvs först om flera år!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *