Peter Schierbeck stabschef på MPRT ställer minimala krav på revisorerna

publicerad 19 februari 2021
- Anders Gustafsson
Stabschef Peter Schierbeck på MPRT. Montage: NewsVoice
Stabschef Peter Schierbeck på MPRT. Montage: NewsVoice

MEDIA & GRANSKNING. Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) meddelade igår via SVT att de inte vill att deras medarbetare ska granskas. NewsVoice kan nu avslöja att myndighetens högsta stabschef, enhetschef över all administration och tidigare även vikarierande GD på MPRT Peter Schierbeck upphandlade och skrev på ett tjänstekoncessionsavtal för omfattande revisorsarbete. I avtalet ställer dock Schierbeck inte ett enda krav på godkända eller auktoriserade revisorer utan fokuserar istället på att de skall källsortera sitt kontorspapper.

Text: Anders Gustafsson

Schierbeck har nu också på ett oprofessionellt sett avslöjat detaljer om en brottsutredning efter att någon anställd på MPRT har läckt dokument till Fria Tider, men uppger samtidigt felaktigt till SVT att det handlade om ett dataintrång.

“Först tänkte myndigheten att det skulle kunna handla om att någon utnyttjade sin lagstadgade meddelarfrihet för att sprida informationen, men de insåg att det snarare var troligt att det handlade om ett dataintrång.”

“Det var någon som hade manipulerat systemet för att komma åt de här filerna”, säger Peter Schierbeck till SVT.

Svaga utbildningskrav på revisorsarbete

MPRT behöver som myndighet fortlöpande hjälp med revisorsarbete där upplagor och annat skall avstämmas mot bokföring och prenumerationsavgifter. Om en tidning vill göra detta arbete själv kräver myndigheten att man anlitar en auktoriserad revisor, men vid sidan om detta har de upphandlat ett tjänsteavtal med företaget Kantar-Sifo.

NewsVoice har tidigare visat att detta företag inte har en enda anställd som är godkänd revisor. Anledningen till detta är helt enkelt att Peter Schierbeck upphandlat en tjänst utan att ställa detta krav. Istället har han fokuserat på företagets interna administration och miljöarbete.

I avtalet skriver Schierbeck försiktigt och kravlöst att:

Samverkansmöten mellan myndigheten och koncessionsinnehavare kommer att hållas regelmässigt för att diskutera förutsättningarna for arbetet mer generellt och de revisioner som ansvaret innefattar.

De sökande kommer att informeras om att MPRT kan delta vid revisionsbesök eller i
Koncessionsinnehavarens löpande arbete.

Exakt vad MPRT, som också helt saknar auktoriserade revisorer, ska göra med Kantar-Sifos lekmannagrupp under dessa möten är oklart.

I avtalet skriver Schierbeck vidare att Kantar-Sifo måste ha:

tillräckliga underlag for att säkerställa en korrekt upplagekontroll och revision.

I avtalet återfinns samtidigt inte ett enda krav på att de faktiskt skall ha utbildade revisorer för att utföra arbetet. Eftersom detta krav inte ställs från myndighetens sida har det vinstdrivande företaget Kantar-Sifo givetvis valt att spara pengar och anställt outbildad personal.

Källsortering på kontoret

Peter Schierbeck är dock väldigt noggrann med Kantar-Sifos miljöledningsarbete. I första hand kräver han att de har ett certifikat enligt ISO 14001, något om ofta innebär att kontorets avfall skall sorteras i fyra fraktioner. Att kontorsavfall går till återvinning framstår därmed som en väldigt stor del av kontraktet.

Peter Schierbeck MPRT

Schierbeck kräver vidare att de identifierar “miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget”. MPRT får också rätten att inom 10 arbetsdagar ta del av företagets interna dokumentation gällande deras miljöpåverkan. Något liknande utmanande krav har han dock inte ställt på revisionsarbetet.

Förluster på hundratals miljoner

Grunden i att få presstöd är att man kan uppvisa att man har en viss abonnerad upplaga. Ett flertal företag har ertappats med fusk på området, däribland ETC, Offensiv och Tempus. I fallet med ETC visade det sig att Kantar-Sifo hade räknat fel på över 1000% och att upplagorna var runt 200 istället för 2000. Detta ledde till ett helt meningslöst återkrav på runt flera miljoner mot två av ETC:s dotterbolag som sattes i konkurs. Utöver detta saknas korrekta upplageintyg relaterat till över 100 miljoner kronor i bidrag, något som aldrig ens blivit utrett.

När det gäller tidningen Offensiv fuskar de helt uppenbart med lösnummer, något som Kantar-Sifo inte heller lyckats identifiera trots att det är relativt enkelt.

Tempus-Tricordia-härvan

Den största pågående katastrofen för Kantar-Sifo och MPRT är dock Tempus-Tricordia-härvan som NewsVoice skrivit om i tre delar:

  1. Skandal på MPRT – Handläggare genomförde räddningsaktion för Tempus
  2. Tempus revisor bakom mediestödsbedrägeri – Ekobrott inkopplat
  3. Revisorsinspektionen har inga problem med luftfakturor – Byrådirektörer förnekar problem

I nuläget är detta ett fall med grovt bedrägeri i full sving och alla inblandade skyller på varandra och de framstår samtidigt som helt handlingsförlamade. Uppskattningsvis handlar detta om runt 20 miljoner kronor.

Andra tidningar har heller inte uppfyllt redaktionella krav som ibland kan vara Kantar-Sifos ansvar. Detta gäller bland annat tidningen Liberación som gick i konkurs efter ett avslöjande om att de plagierade 90% av tidningen.

Grunden i allt detta är att Peter Schierbeck har skrivit ett helt kravlöst avtal med Kantar-Sifo där “bilmekaniker” så att säga tillåts utföra ett arbete som en auktoriserad revisor borde göra.

Läcker information under polisutredning

I en artikel igår i SVT läcker Schierbeck på ett oansvarigt sätt information om ett påstått dataintrång där någon skall ha läckt förhandsbeslut från MPRT till Fria Tider.

“Vi upptäckte att det fanns en publicering av ett dokument som ännu inte var expedierat, ett beslutsutkast, på en extern sajt, säger Peter Schierbeck, chef för den administrativa enheten på myndigheten för press, radio och tv (MPRT) till Kulturnyheterna.” – SVT

Enligt utredare på polisen som NewsVoice har samtalet med är det mycket omdömeslöst att läcka detaljer om en utredning till medier. Detta då det förstör polisens förundersökningsarbete och ger misstänkta en tydlig avisering om att förstöra eventuella bevis. Det är dock oklart om detta kan röra sig om ett tjänstefel från Schierbecks sida då utredningen sannolikt redan är nerlagd eftersom polisanmälan skickades in redan 4 december 2020, för nästan tre månader sedan.

Vägrar förklara

Peter Schierbeck har fått en frågelista om arbetet med revisionen på myndigheten som till stora delar helt har kollapsat:

I detta avtal ställer du inga krav alls på utbildning eller att de ens har godkända/auktoriserande revisorer (vilket de heller inte har). Istället ställer du omfattade krav på bland annat miljöarbete.

Om Kantar-Sifo hade haft riktiga revisor hade de ganska enkelt kunna inse att till exempel tidningen Tempus (koncernen) omsättning till 72 % består av interna luftfakturor.

Vill du kommentera detta? Ser du något ansvar i hur detta kontrakt är upprättat?

Schierbeck har dock efter en dag fortfarande inte hört av sig med ett svar om varför Kantar-Sifo får utföra viktiga revisionsuppdrag utan kvalificerad personal.

I en intervju som Nya Dagbladet publicerade har det även framkommit att Peter Schierbeck är ytterst ansvarig för ett nyhetsrum på MPRT som tydligt uttryckt politiska uppfattningar trots att en myndighet ska verka politiskt oberoende. Nyhetsrummet har bland annat postat tydligt vänsterorienterade åsikter och nedsättande “nyheter” om USA:s tidigare president.

Text: Anders Gustafsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq