Sverige bör aktivt stoppa exploateringen av andra länder och samtidigt stimulera barnafödandet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 februari 2021
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson 15 juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Torbjörn Sassersson 15 juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Torbjörn Sassersson. Foto: Anna Böhlmark

DEBATT. Regeringen har beslutat att ge RFSU 3 miljoner kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos människor med migrantbakgrund, men varför inte även satsa på alla andra i Sverige? Samtidigt bör Sverige aktivt stoppa exploateringen av Afrika och Mellanöstern. Dessa frågor hänger samman.

Regeringen meddelar idag via ett pressmeddelande att det är angeläget att fortsätta stärka den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige för migranter genom att ge fortsatt stöd till RFSU som sedan 2016 driver ett sådant projekt.

Resultatet ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2022 och beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Genom att stimulera ursprungsbefolkningens reproduktiva hälsa och förmåga kan fler barn födas och svenska politiker behöver inte längre locka migranter från utlandet för att föryngra populationen.


Ursprungsbefolkningen kan förnya sig själv med hjälp av stöd för reproduktion genom kraftigt höjda barnbidrag och möjligheten för föräldrar att stanna hemma under flera år med bra ersättning. Ett barnbidrag på 5000 kr per barn och månad skulle göra det attraktivt för svenska familjer att skaffa sig 4-5 barn.

Stoppa samtidigt exploateringen och de industriella krigen i Mellanöstern och Afrika

Samtidigt bör Sverige genom oberoende granskningar kasta ljus över hur svenska industriföretag och militär deltar i exploateringen av Mellanöstern och Afrika.

Sverige borde arbeta aktivt för att stoppa denna exploatering och dessa industriella krig. Äkta demokratier måste återinrättas. Utländska ”puppets” som selekterats till presidenter av regeringar i framför allt Europa måste kliva av. Listan är lång på utländsk intervention i de flesta afrikanska länder och det har pågått i 300 år.

Eftersom Sverige deltog i förstörelsen av länder som tex: Libyen, Afghanistan och Irak har vi som land skyldighet att restaurera dessa länders infrastrukturer och kanske även styrelseskick under överinseende och kontroll av varje lands respektive ursprungsfolk.

På det viset behöver inte människor i dessa länder längre resa till Europa för att söka jobb, arbete och bidrag. NewsVoice har intervjuat många migranter och inte en enda vill egentligen stanna i Sverige. I princip alla vill allra helst återvända, men då måste utländska intressen lämna hemländerna, de utländska (ffa amerikanska) militärbaserna måste stängas, exploateringen måste stoppas och migranterna från Europa som deltar i exploateringen bör resa hem, säger de. Upprätta normala handelsförbindelser med afrikanska länder på lika villkor. Höj lönerna till europeisk nivå för afrikaner anställda på europeiska företag i Afrika etc.

Alla politiker som hävdar att migrationen från särskilt Afrika till Sverige och Europa beror på matbrist och klimatförändringar deltar i ett extremt vilseledande narrativ som handlar om att afrikaner behöver evig hjälp från det vita Europa. Ingen kan vara mer falskt. De största naturrikedomarna och de mest bördiga jordarna finns i Mellanöstern och Afrika.

Läs mer: Lars Bern: Därför svamlar Löfven och Lövin om “klimathotet”

Video: Afrikanska: Vi behöver inte I-ländernas bistånd – Ni behöver Afrika

Innan den tidigare franska presidenten Jacques Chirac gick bort 2019 sa han att utan Afrikas rikedomar skulle Frankrike vara ingenting. Systemmedierna i Frankrike, som naturligtvis är en viktig deltagande industri i exploateringen av Afrika, försökte få det till att han blivit senil, men han talade sanning.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq