Charlotte Ingvar-Nilsson verkar inte gilla pressfrihet – MPRT fiskar i grumligt vatten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 mars 2021
- Torbjörn Sassersson
Charlotte Ingvar-Nilsson (foto: SVT Play) och Thomas Mattsson (Boberger, Wikimedia, CC BY-SA 4.0)
Charlotte Ingvar-Nilsson (foto: SVT Play) och Thomas Mattsson (Boberger, Wikimedia, CC BY-SA 4.0)

MEDIADEBATT & ANALYS. MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson och Tidningsutgivarnas VD Thomas Mattsson diskuterade pressfrihet på SvD-podden den 16:e mars. Fallet NewsVoice tas upp och Mattsson ifrågasätter indirekt Ingvar-Nilssons inställning till pressfrihet.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Charlotte Ingvar-Nilsson på Myndigheten för Press Radio och TV  (MPRT) är en ganska typisk makthavare. Med skenet av ett myndigt ansvarstagande försöker Ingvar-Nilsson forcerat argumentera för hur pressfriheten ska bevaras utan att den också inskränks. Hon får inte ihop det. Det blir genomskinligt. Hon uttrycker sig med svepande ordalag när hon förklarar hur vilseledande journalistik kan identifieras.

Konspirationsteoretiker Charlotte Ingvar-Nilsson

Charlotte Ingvar-Nilsson verkar vara inne på ryktet som sprids av MSB, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att de nya oberoende medierna på något sätt avsiktligt vill publicera desinformation för att destabilisera Sverige (i samarbete med Ryssland), vilket återigen framkommer i Säpos senaste årsrapport. För oss på ett oberoende medie är tanken bisarr.

Nu ska ett nytt förslag från MPRT på regeländringar ge samma MPRT mandat att kunna sanningsbedöma medier.

ArcanumSkolan 2024

SvD-poddens programledare Andreas Ericson och Thomas Mattsson, som tidigare var chefredaktör på Expressen, ifrågasätter dock att en myndighet ska försöka avgöra vad som är sant eller inte.

Thomas Mattsson frågar retoriskt hur någon kan veta vad som är felaktig information, hur kunskap och forskning kan värderas om man ställer 100 forskare på den ena sidan och 10 på den andra. Han frågar om staten i en liberal demokrati bör lägga sig i för att avgöra vad som är sann eller falsk information.

Extrakt från SvD-podden den 16 mars 2021

Podden ovan tar som exempel upp NewsVoice, men nämner inte NewsVoice vid namn.

Andreas Ericson ser också risker att MPRT kan ta politisk ställning om den skulle försöka avgöra vad som är bra eller dålig journalistik. Han frågar därför hur Charlotte Ingvar-Nilsson ser på det. Hon svarar med att det inte är en sådan debatt de har i studion.

Hon säger att bedömningsgrunden ska handla om huruvida ett medie är genomsyrat av manipulerad information eller inte. Här visar Ingvar-Nilsson tydligt att hon faktiskt vill att MPRT, trots att myndigheten saknar tex särskild vetenskaplig kompetens, i praktiken ändå vill fungera som en central sanningskommission.

Andreas Ericson säger här något oväntat:

“Jag då som liberal kan ju tänka mig att mycket av socialistisk argumentation inte stämmer över ens om vad vi vet om samhället till exempel, och en socialist skulle naturligtvis säga att den där liberalen han är fel ute för att han har uppfattat verkligheten på helt fel sätt.”

Charlotte Ingvar-Nilsson kontrar:

“Nej, men vad jag talar om, det vi talar om är de här extrema fallen. Det här är ju liksom vad som ingår i den allmänna debatten, diskussionen för och emot, som [ohörbart] till exempel. Det är ju inte någonting som kommer för att läggas till grund i ett beslut om mediestöd. Utan de ska ju vara verkligen extrema.

Vi har ju haft ett fall nu där vi nekade, avslog just med anledning av vilsenledenhet [av] etablerad forskning och vetenskap.” [hon syftar på NewsVoice]

Andreas Ericson går in på hur ett lagförslag från MPRT fortsättningsvis ska hanteras av MPRT. Lagförslaget handlar om att MPRT vill kunna bedöma vilka medier som ska få mediestöd eller inte utifrån uppfattningen om hur sann informationen är i de medier som söker stöd. MPRT vill kunna neka stöd till medier som de anser manipulerar sanningen på ett extremt sätt.

Thomas Mattsson säger att han har indikationer på att lagförslaget inte blev så bra. Han tror inte att det kommer att träda i kraft.

“Jag tycker man får politiska signaler om att det här kanske inte blev så bra. Jag tycker att det vore olyckligt om man inför en sådan här skönhetsmässig bedömning av ett journalistiskt innehåll när de så att säga samlade svaret från hela den svenska mediebranschen, från public service till kommersiella tidningar, [och] till tidskrifter i branschorganisationer, enhälligt avfärdar de här formuleringarna och själva den här prövningen.” …

“Det här blir ju en bedömning av en statlig prövning av innehåll i grundlagsskyddade medier som inte görs i en domstol, utan en möjlighet möjlighet att lägga fram argument och överklaga beslut, och som inte heller har stöd i våra grundlagar.

Det är klart att göra en sådan förändring är i total konflikt med den samlade mediebranschen. Det tror jag inte låter sig göras faktiskt.”

Charlotte Ingvar-Nilsson kastar här in samma argument som hon redan var inne på tidigare i sin argumentation och det gäller fallet NewsVoice. Hon säger att en enhällig mediestödsnämnd gav avslag med hänvisning till att det redaktionella innehållet påstås sakna tillräcklig vetenskaplig nivå.

Hon säger korrekt att NewsVoice även märkt upp innehåll som kontroversiellt och att tidningen har ett innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.

MPRT:s generaldirektör använder återigen NewsVoice egna formuleringar från vår webbplats och ansökan för att neka mediestöd och för att “bevisa” att NewsVoice har ett “dåligt” innehåll. Hon tar som typexempel artiklar om att gurkmeja kan bota cancer, artiklar med antivaccinbudskap och som handlar om risker med elektrosmog.

Ingvar-Nilsson hämtar alltså orden direkt från MPRT:s eget avslag till NewsVoice.

Ref. MPRT:s avslag gällande NewsVoice (PDF)

Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)
Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark, Almanova) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)

Charlotte Ingvar-Nilsson verkar ha personliga problem med NewsVoice

Charlotte Ingvar-Nilsson verkat ha extremt svårt med att acceptera just NewsVoice och hon använder alltså NewsVoice som exempel på ett medie som hon anser manipulerar information på ett extremt sätt.

Ändå har hon bara tre exempel: artiklar om gurkmeja mot cancer samt artiklar om risker med vaccin och elektrosmog, men Expressen har precis som SvD också skrivit positivt om gurkmeja mot cancer flera gånger genom åren.

Man kan fråga sig varför Ingvar-Nilsson uppfattar NewsVoice artiklar som exempel på extrem manipulation trots att vi ofta är mer vetenskapligt noggranna än både SvD och Expressen.

Mediaetablissemanget försvarar förskingring av mediestöd

Faktum är att NewsVoice normalt använder bra och internationella vetenskapliga källor när vaccin och elektrosmog avhandlas. SvD har också själva publicerat flera artiklar om gurkmeja mot cancer, men deras artiklar var ganska ytliga medan NewsVoice var mer noggranna med källor på bla PubMed.

Thomas Mattsson svarar Ingvar-Nilsson med att mediebranschen kanske måste acceptera att det publiceras artiklar som många inom branschen inte håller med om och till och med uppfattar som stötande. “Det är liksom priset som vi betalar för en vidsträckt press och yttrandefrihet”, säger Mattsson.

Det är tydligt att det tre som deltar i podden lider av ett utpräglat vi-och-de-tänkande, alltså etablerade medier mot nya och oberoende medier. MPRT:s generaldirektör vill helst inte alls släppa in något medie som inte faller i smaken medan Expressens fd chefredaktör verkar kunna erkänna de nya medierna, men samtidigt inte vet vilka som ska tas in i värmen i den “samlade branschen”.

Det är genom att vara noga med att länka till bra vetenskapliga källor som NewsVoice blir intressant. Det är genom att inte falla in i en vilseledande samsyn där en falsk sanning uppstår bara för att den upprepas av ett antal större medier, som NewsVoice tillför nytta. Vi blir samtidigt även irriterande för myndigheter och systemmedier med extrema kontrollbehov.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hur skall man tolka detta?
  Är det budbäraren av varnande vetenskap som skall skjutas, eller är det media som decinformerat och okritiskt marknadsfört 5g och riskabla vacciner som nekas stöd?

  Kritiserat förslag blir verklighet – medier som sprider desinformation kan nekas stöd https://www.svt.se/kultur/kritiserat-forslag-blir-verklighet-medier-som-sprider-desinformation-kan-nekas-stod

  relaterad information

  De Ovaccinerade► Vetenskapen kristallklar: helt ovaccinerad är 4-7 gånger friskare än de som någon gång under sitt liv utsatts för någon form av injektion. Studien, utförd 2019 och 2020, omfattar 48 amerikanska delstater och fem andra länder där totalt 1544 personer ingår. 
  http://friasidor.is/vaccinerade-vs-ovaccinerade/

  CIA skapade begreppet “konspirationsteoretiker” för att stoppa farliga samhällsanalyser► En “konspirationsteoretiker” är i själva verket en “konspirationsrealist”. Ofta välutbildad med en bakgrund inom utredande och/eller kritisk tänkande. De arbetar förutsättningslöst och presenterar sedan ofta oroväckande slutledningar om världen och vart den är på väg….
  https://stateofthenation2012.com/?p=14945

 • Hur skall man tolka detta?
  Är det budbäraren av varnande vetenskap som skall skjutas, eller är det media som decinformerat och okritiskt marknadsfört 5g och riskabla vacciner som nekas stöd?

  Kritiserat förslag blir verklighet – medier som sprider desinformation kan nekas stöd https://www.svt.se/kultur/kritiserat-forslag-blir-verklighet-medier-som-sprider-desinformation-kan-nekas-stod

  relaterad information

  De Ovaccinerade► Vetenskapen kristallklar: helt ovaccinerad är 4-7 gånger friskare än de som någon gång under sitt liv utsatts för någon form av injektion. Studien, utförd 2019 och 2020, omfattar 48 amerikanska delstater och fem andra länder där totalt 1544 personer ingår. 
  http://friasidor.is/vaccinerade-vs-ovaccinerade/

  CIA skapade begreppet “konspirationsteoretiker” för att stoppa farliga samhällsanalyser► En “konspirationsteoretiker” är i själva verket en “konspirationsrealist”. Ofta välutbildad med en bakgrund inom utredande och/eller kritisk tänkande. De arbetar förutsättningslöst och presenterar sedan ofta oroväckande slutledningar om världen och vart den är på väg….
  https://stateofthenation2012.com/?p=14945

 • Är det Expos rasistiska värdegrund att diskriminera vita svenskar som styr denna myndihet?
  https://www.friatider.se/expo-toppen-jag-har-borjat-kanna-forakt-vita

  En dokumenterat välmeriterad nyanställd ledamot som systematiskt hatar vita svenska män.
  Ny ledamot (MP) på mediestödsnämnden anmäls för HMF
  https://newsvoice.se/2021/01/mprt-ledamot-utreds-hmf/

  På tal om det ljusskygga och helt odemokratiska “systemtänkandet” ala DDR, artikel 2017.
  Alltför stora problem för expert att bemöta vaccinationsskeptiker, kan skeptiker tystas helt?
  https://www.dagensmedia.se/nyheter/medievarldens-arkiv/darfor-tog-p1-med-vaccinationsskeptikern/

 • Är det Expos rasistiska värdegrund att diskriminera vita svenskar som styr denna myndihet?
  https://www.friatider.se/expo-toppen-jag-har-borjat-kanna-forakt-vita

  En dokumenterat välmeriterad nyanställd ledamot som systematiskt hatar vita svenska män.
  Ny ledamot (MP) på mediestödsnämnden anmäls för HMF
  https://newsvoice.se/2021/01/mprt-ledamot-utreds-hmf/

  På tal om det ljusskygga och helt odemokratiska “systemtänkandet” ala DDR, artikel 2017.
  Alltför stora problem för expert att bemöta vaccinationsskeptiker, kan skeptiker tystas helt?
  https://www.dagensmedia.se/nyheter/medievarldens-arkiv/darfor-tog-p1-med-vaccinationsskeptikern/

 • MPRT har lagt fram ett nytt förslag på regeländringar som skall ge samma myndighet rätt att kunna bedöma sanningshalten i vad medier publicerar. Hur kan Ingvar-Nilsson tro att MPRT, en myndighet utan “särskild vetenskaplig kompetens”, skall kunna fungera som ett sanningsministerium? Att pressfriheten genom MPRT´s kriterier för mediestöd skall begränsas till “konventionellt systemtänkande”, är ingenting annat än ett försök till politiska styrningar av yttrandefriheten. Utveckling är beroende av att “gamla sanningar” ständigt ifrågasätts. Den som först ifrågasatte att jorden var “platt”, befann sig säkerligen inte inom “ett konventionellt systemtänkande”? Tänk om man inom MPRT fortfarande tror att det är en “sanning” att jorden är platt?

 • MPRT har lagt fram ett nytt förslag på regeländringar som skall ge samma myndighet rätt att kunna bedöma sanningshalten i vad medier publicerar. Hur kan Ingvar-Nilsson tro att MPRT, en myndighet utan “särskild vetenskaplig kompetens”, skall kunna fungera som ett sanningsministerium? Att pressfriheten genom MPRT´s kriterier för mediestöd skall begränsas till “konventionellt systemtänkande”, är ingenting annat än ett försök till politiska styrningar av yttrandefriheten. Utveckling är beroende av att “gamla sanningar” ständigt ifrågasätts. Den som först ifrågasatte att jorden var “platt”, befann sig säkerligen inte inom “ett konventionellt systemtänkande”? Tänk om man inom MPRT fortfarande tror att det är en “sanning” att jorden är platt?

 • Är det NewsVoice princip som regeringens grindvakt Charlotte Ingvar-Nilsson, nu vill tysta?

  Artikel 2018: NewsVoice följer principerna för psykologiskt försvar enligt soldathandboken

  “Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom ÖPPEN och FRI DISKUSSION grundad på tillgång till information från FRIA och OBEROENDE medier. Tag därför initiativet till DISKUSSIONER om den fientliga propagandans syfte och innehåll. MEDVERKA till att avslöja felaktig och ofullständig information som sprids i propagandasyfte”.

  https://newsvoice.se/2018/02/newsvoice-foljer-principerna-for-psykologiskt-forsvar-enligt-soldathandboken/

 • Är det NewsVoice princip som regeringens grindvakt Charlotte Ingvar-Nilsson, nu vill tysta?

  Artikel 2018: NewsVoice följer principerna för psykologiskt försvar enligt soldathandboken

  “Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom ÖPPEN och FRI DISKUSSION grundad på tillgång till information från FRIA och OBEROENDE medier. Tag därför initiativet till DISKUSSIONER om den fientliga propagandans syfte och innehåll. MEDVERKA till att avslöja felaktig och ofullständig information som sprids i propagandasyfte”.

  https://newsvoice.se/2018/02/newsvoice-foljer-principerna-for-psykologiskt-forsvar-enligt-soldathandboken/

 • Eftersom jag känner mig lite utpekad ang, mina artiklar om cancer och hälsa och där jag nämner gurkmeja och cancer, vill jag bara citera vad Karolinska Institutet säger ang. mat och hälsa: “Vad vet vi om gurkmeja?”

  “Det skrivs mycket om hälsoeffekter av gurkmeja. Finns det något stöd forskningen? / Sanna”

  Svar: “Gurkmeja (Curcuma longa) är en vanlig ingrediens i det indiska köket med en svagt bitter smak som påminner om ingefära. Växten har sedan länge också använts i både Kina och Indien som traditionell medicin vid olika hälsobesvär såsom matsmältningsbesvär, leverbesvär, hudproblem, inflammationer, menstruationssmärtor, dålig sårläkning och ledvärk. I modern forskning har det gula pigmentet kurkumin, som utgör cirka 3 procent av gurkmeja, rönt stort intresse och legat till grund för fler än 12 000 forskningsartiklar.

  En del studier, ofta gjorda i celler eller i djurförsök, antyder att kurkumin har en potentiell förmåga att ge skydd mot cancer, diabetes och hjärtkärl-sjukdom. Många, men inte alla, av de kliniska studier som gjorts har visat att gurkmeja (500 mg/dag) har gynnsamma effekter på markörer för inflammation och oxidativ stress och blodfetter. Då det saknas större randomiserade studier vet vi dock ännu inte säkert om dessa förändringar verkligen kan minska risken för sjukdom. Jag hoppas att i min egen forskning få möjlighet att undersöka om regelbundet intag av kurkumin kan ha gynnsamma effekter på inflammation och tarmflora hos kroniskt njursjuka patienter. Tills de mer än 100 kliniska studier med gurkmeja som just nu pågår har gett oss svar bör vi dock kunna fortsätta att inta detta högintressanta gula födoämne då USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, har listat det som ett säkert födoämnestillskott.” Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin.

  Kanske inte helt obefogat att tala om gurkmeja och cancer eftersom cancer ofta provoceras av kroniska inflammationer (se forskningsstudie;”Inflammation and CancerII. Role of chronic inflammation and cytokine gene polymorphisms in thepathogenesis of gastrointestinal malignancyMairi Macarthur, Georgina L. Hold, and Emad M. El-OmarDepartment of Medicine and Therapeutics, Institute of Medical Sciences,University of Aberdeen, Foresterhill, Aberdeen AB25 2ZD, United Kingdom)
  Kanske borde Charlotte Ingvar-Nilsson informera sig bättre?

  Hon menar att Newsvoice lider av vilsenledenhet [av] etablerad forskning och vetenskap. Jag tror snarare det är hon som är vilsen om vad den etablerade forskningen säger om exempelvis gurkmeja, kronisk inflammation och cancer.

  / Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin”

  • Kerstin, du ska inte känna nåt särskilt personligt ansvar.

   Det gör ju inte heller den kriminella sjukvårdens företrädare.

   Det är var och ens eget personliga ansvar att ta till sig av all möjlig information och därefter fatta sina egna och högst personliga beslut.

   Idag när all information finns på nätet så är det upp till var och en att själv läsa på och kontrollera vad skolmedicinens företrädare kommer med för behandlingsförslag.

   Vår respekt för de vita rockarnas makt är tyvärr alltför stor.

   Själv tar jag dagligen ca 2 matskedar curcumin uppblandat med lite bikarbonat i vatten (det blir lite mindre bittert att dricka då).

  • MPRT har uppenbart acceptans för gurkmeja mot cancer när det gäller Expressen och MPRT ingen laglig rätt att vara partisk.

   Förvaltningslag (2017:900)
   “Grunderna för god förvaltning
   Legalitet, objektivitet och proportionalitet
   5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

   I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.”

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

   Jag citerar artikeln “Gurkmeja skyddar mot cancer och alzheimer” Expressen 2006
   (utan bild här men med fungerande länk längst ner).

   “Den gula kryddan, som ger curryn sin karaktäristiska färg, har i studier visat sig ha egenskaper som skyddar mot flera olika sorters cancertumörer och mot alzheimer. Foto: AXÅS ELISABET
   Gurkmeja skyddar mot cancer och alzheimer
   PUBLICERAD: 01 FEB 2006, KL 10:37
   UPPDATERAD: 01 FEB 2006, KL 11:11
   En rågad matsked gurkmeja om dagen kan stoppa ett stort antal sjukdomar.

   Kryddväxten har i laboratorieförsök stoppat sjukdomsförloppet hos möss med alzheimer och hejdat tillväxten av cancertumörer. Men hittills har få studier gjorts på människor. I senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Parenteral and Enteral Nutrition skriver professor emeritus Stig Bengmark om en lång rad studier som gjorts om gurkmeja. Kryddan, som ger curryn dess gula färg, är dels en mycket kraftig antioxidant, som ger skydd mot fria radikaler som kan skada celler och molekyler i kroppen. Dessutom innehåller den curcumin, som på flera olika sätt hämmar inflammationer. – För hög inflammation i kroppen är mamma till många kroniska sjukdomar, säger Stig Bengmark.

   Skydd mot olika cancertumörer
   Djurförsök har visat att gurkmejan ger skydd mot sjukdomar i såväl bukspottskörtel som lever och lungor. Den har också visat sig hejda tillväxten av olika sorters cancertumörer som bröstcancer, lungcancer, hudcancer och prostatacancer. Några studier på människor som bekräftar de här resultaten finns dock inte. – Forskningen tragglar sig fram för det finns inga pengar, säger Stig Bengmark. – Läkemedelsbolagen har inga ekonomiska intressen av att gå vidare. Enligt Stig Bengmark rekommenderar därför forskningslitteraturen en rågad matsked gurkmeja per dag till den som inte vill vänta på resultat från kliniska studier.”

   https://www.expressen.se/halsoliv/gurkmeja-skyddar-mot-cancer-och-alzheimer/

 • Har aldrig riktigt förstått vad de menar med den intetsägande hypotesen “främmande makt som kan destabilisera Sverige”. Tittar man på vilka som verkligen har destabiliserat Sverige, så är ju det ett antal våra egna regeringar som har gjort detta. Med en sån verkligt inre fiende så behövs det ingen inbillad yttre.

  Sen vad gäller GD:s haltande resonemang så är det bara ett tafatt försök att rättfärdiga givet avslag. Att hon inte riktigt får ihop resonemanget beror troligtvis på att avslaget var ett resultat av informellt politiskt beslut uppifrån. Att de nu också vill ändra regelverket tyder på det.

 • Jag vet inte riktigt var jag rita korset i taket, Thomas Mattsson uttrycker sig för en gångs skull hyggligt vettigt.

  Möjligen för att han själv fick lämna sitt jobb på Expressen under förnedrande former just pga ett drev.

  Ibland kan det vara vederkvickande att själv få stå i skamvrån när drevet går, eller hur Thomas Mattsson?

  Kärnfrågan i denna artikel blir ändå om MPRT vågar göra avsteg från en ren kvantitativ bedömning då man utvärderar om NewsVoice uppfyller de formella kraven för att få ek stöd.

  Ingvar-Nilsson har nu kommit under rejäl press då en enig kår av remissinstanser och andra helt dömer ut den nya förordning som MPRT skall försöka tillämpa vid årets bedömningar.

  Hennes andra dilemma, för oss som vet hur det går till i kulisserna, är att hon samtidigt utsätts för intensiva påtryckningar från Kulturdepartementet med Skatboet Amanda Lind i spetsen.

  Dvs hur än Ingvar-Nilsson gör så kommer det blåsa mycket hårt omkring henne.

  Att trycket mot henne och MPRT fortsätter hållas högt sker bara genom att kraftigt polarisera debatten, det är så mediedebatten idag sker och där går MSM i spetsen och NewsVoice tillämpar bara samma arbetsmetoder tillbaka mot MSM och det genomkorrupta MPRT.

  Myndighetsaktivismen måste stoppas och då är alla medel tillåtna.

  Så länge Torbjörn Sassersson känner att han sina läsares uppbackning så tror jag att han orkar föra kampen vidare.

  Jag och andra skall åtminstone göra vad vi kan för att gräva fram mer skit om de inblandade så att NewsVoice får sin upprättelse.

  Mina tankar går till Churchill när 1940 kablade ut sitt berömda tal om att de skulle kämpa på stränderna, i bergen, osv, osv ett tal som avslutades med “We shall never surrender”!!!

  Lätta på lädret gott folk och skänk en slant, Torbjörn behöver allt stöd han kan få för att orka kämpa vidare mot denna myndighetsaktivism.

 • Eftersom jag känner mig lite utpekad ang, mina artiklar om cancer och hälsa och där jag nämner gurkmeja och cancer, vill jag bara citera vad Karolinska Institutet säger ang. mat och hälsa: “Vad vet vi om gurkmeja?”

  “Det skrivs mycket om hälsoeffekter av gurkmeja. Finns det något stöd forskningen? / Sanna”

  Svar: “Gurkmeja (Curcuma longa) är en vanlig ingrediens i det indiska köket med en svagt bitter smak som påminner om ingefära. Växten har sedan länge också använts i både Kina och Indien som traditionell medicin vid olika hälsobesvär såsom matsmältningsbesvär, leverbesvär, hudproblem, inflammationer, menstruationssmärtor, dålig sårläkning och ledvärk. I modern forskning har det gula pigmentet kurkumin, som utgör cirka 3 procent av gurkmeja, rönt stort intresse och legat till grund för fler än 12 000 forskningsartiklar.

  En del studier, ofta gjorda i celler eller i djurförsök, antyder att kurkumin har en potentiell förmåga att ge skydd mot cancer, diabetes och hjärtkärl-sjukdom. Många, men inte alla, av de kliniska studier som gjorts har visat att gurkmeja (500 mg/dag) har gynnsamma effekter på markörer för inflammation och oxidativ stress och blodfetter. Då det saknas större randomiserade studier vet vi dock ännu inte säkert om dessa förändringar verkligen kan minska risken för sjukdom. Jag hoppas att i min egen forskning få möjlighet att undersöka om regelbundet intag av kurkumin kan ha gynnsamma effekter på inflammation och tarmflora hos kroniskt njursjuka patienter. Tills de mer än 100 kliniska studier med gurkmeja som just nu pågår har gett oss svar bör vi dock kunna fortsätta att inta detta högintressanta gula födoämne då USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, har listat det som ett säkert födoämnestillskott.” Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin.

  Kanske inte helt obefogat att tala om gurkmeja och cancer eftersom cancer ofta provoceras av kroniska inflammationer (se forskningsstudie;”Inflammation and CancerII. Role of chronic inflammation and cytokine gene polymorphisms in thepathogenesis of gastrointestinal malignancyMairi Macarthur, Georgina L. Hold, and Emad M. El-OmarDepartment of Medicine and Therapeutics, Institute of Medical Sciences,University of Aberdeen, Foresterhill, Aberdeen AB25 2ZD, United Kingdom)
  Kanske borde Charlotte Ingvar-Nilsson informera sig bättre?

  Hon menar att Newsvoice lider av vilsenledenhet [av] etablerad forskning och vetenskap. Jag tror snarare det är hon som är vilsen om vad den etablerade forskningen säger om exempelvis gurkmeja, kronisk inflammation och cancer.

  / Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin”

  • Kerstin, du ska inte känna nåt särskilt personligt ansvar.

   Det gör ju inte heller den kriminella sjukvårdens företrädare.

   Det är var och ens eget personliga ansvar att ta till sig av all möjlig information och därefter fatta sina egna och högst personliga beslut.

   Idag när all information finns på nätet så är det upp till var och en att själv läsa på och kontrollera vad skolmedicinens företrädare kommer med för behandlingsförslag.

   Vår respekt för de vita rockarnas makt är tyvärr alltför stor.

   Själv tar jag dagligen ca 2 matskedar curcumin uppblandat med lite bikarbonat i vatten (det blir lite mindre bittert att dricka då).

  • MPRT har uppenbart acceptans för gurkmeja mot cancer när det gäller Expressen och MPRT ingen laglig rätt att vara partisk.

   Förvaltningslag (2017:900)
   “Grunderna för god förvaltning
   Legalitet, objektivitet och proportionalitet
   5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

   I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.”

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

   Jag citerar artikeln “Gurkmeja skyddar mot cancer och alzheimer” Expressen 2006
   (utan bild här men med fungerande länk längst ner).

   “Den gula kryddan, som ger curryn sin karaktäristiska färg, har i studier visat sig ha egenskaper som skyddar mot flera olika sorters cancertumörer och mot alzheimer. Foto: AXÅS ELISABET
   Gurkmeja skyddar mot cancer och alzheimer
   PUBLICERAD: 01 FEB 2006, KL 10:37
   UPPDATERAD: 01 FEB 2006, KL 11:11
   En rågad matsked gurkmeja om dagen kan stoppa ett stort antal sjukdomar.

   Kryddväxten har i laboratorieförsök stoppat sjukdomsförloppet hos möss med alzheimer och hejdat tillväxten av cancertumörer. Men hittills har få studier gjorts på människor. I senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Parenteral and Enteral Nutrition skriver professor emeritus Stig Bengmark om en lång rad studier som gjorts om gurkmeja. Kryddan, som ger curryn dess gula färg, är dels en mycket kraftig antioxidant, som ger skydd mot fria radikaler som kan skada celler och molekyler i kroppen. Dessutom innehåller den curcumin, som på flera olika sätt hämmar inflammationer. – För hög inflammation i kroppen är mamma till många kroniska sjukdomar, säger Stig Bengmark.

   Skydd mot olika cancertumörer
   Djurförsök har visat att gurkmejan ger skydd mot sjukdomar i såväl bukspottskörtel som lever och lungor. Den har också visat sig hejda tillväxten av olika sorters cancertumörer som bröstcancer, lungcancer, hudcancer och prostatacancer. Några studier på människor som bekräftar de här resultaten finns dock inte. – Forskningen tragglar sig fram för det finns inga pengar, säger Stig Bengmark. – Läkemedelsbolagen har inga ekonomiska intressen av att gå vidare. Enligt Stig Bengmark rekommenderar därför forskningslitteraturen en rågad matsked gurkmeja per dag till den som inte vill vänta på resultat från kliniska studier.”

   https://www.expressen.se/halsoliv/gurkmeja-skyddar-mot-cancer-och-alzheimer/

 • Har aldrig riktigt förstått vad de menar med den intetsägande hypotesen “främmande makt som kan destabilisera Sverige”. Tittar man på vilka som verkligen har destabiliserat Sverige, så är ju det ett antal våra egna regeringar som har gjort detta. Med en sån verkligt inre fiende så behövs det ingen inbillad yttre.

  Sen vad gäller GD:s haltande resonemang så är det bara ett tafatt försök att rättfärdiga givet avslag. Att hon inte riktigt får ihop resonemanget beror troligtvis på att avslaget var ett resultat av informellt politiskt beslut uppifrån. Att de nu också vill ändra regelverket tyder på det.

 • Jag vet inte riktigt var jag rita korset i taket, Thomas Mattsson uttrycker sig för en gångs skull hyggligt vettigt.

  Möjligen för att han själv fick lämna sitt jobb på Expressen under förnedrande former just pga ett drev.

  Ibland kan det vara vederkvickande att själv få stå i skamvrån när drevet går, eller hur Thomas Mattsson?

  Kärnfrågan i denna artikel blir ändå om MPRT vågar göra avsteg från en ren kvantitativ bedömning då man utvärderar om NewsVoice uppfyller de formella kraven för att få ek stöd.

  Ingvar-Nilsson har nu kommit under rejäl press då en enig kår av remissinstanser och andra helt dömer ut den nya förordning som MPRT skall försöka tillämpa vid årets bedömningar.

  Hennes andra dilemma, för oss som vet hur det går till i kulisserna, är att hon samtidigt utsätts för intensiva påtryckningar från Kulturdepartementet med Skatboet Amanda Lind i spetsen.

  Dvs hur än Ingvar-Nilsson gör så kommer det blåsa mycket hårt omkring henne.

  Att trycket mot henne och MPRT fortsätter hållas högt sker bara genom att kraftigt polarisera debatten, det är så mediedebatten idag sker och där går MSM i spetsen och NewsVoice tillämpar bara samma arbetsmetoder tillbaka mot MSM och det genomkorrupta MPRT.

  Myndighetsaktivismen måste stoppas och då är alla medel tillåtna.

  Så länge Torbjörn Sassersson känner att han sina läsares uppbackning så tror jag att han orkar föra kampen vidare.

  Jag och andra skall åtminstone göra vad vi kan för att gräva fram mer skit om de inblandade så att NewsVoice får sin upprättelse.

  Mina tankar går till Churchill när 1940 kablade ut sitt berömda tal om att de skulle kämpa på stränderna, i bergen, osv, osv ett tal som avslutades med “We shall never surrender”!!!

  Lätta på lädret gott folk och skänk en slant, Torbjörn behöver allt stöd han kan få för att orka kämpa vidare mot denna myndighetsaktivism.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *