Charlotte Ingvar-Nilsson verkar inte gilla pressfrihet – MPRT fiskar i grumligt vatten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 mars 2021
- Torbjörn Sassersson
Charlotte Ingvar-Nilsson (foto: SVT Play) och Thomas Mattsson (Boberger, Wikimedia, CC BY-SA 4.0)
Charlotte Ingvar-Nilsson (foto: SVT Play) och Thomas Mattsson (Boberger, Wikimedia, CC BY-SA 4.0)

MEDIADEBATT & ANALYS. MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson och Tidningsutgivarnas VD Thomas Mattsson diskuterade pressfrihet på SvD-podden den 16:e mars. Fallet NewsVoice tas upp och Mattsson ifrågasätter indirekt Ingvar-Nilssons inställning till pressfrihet.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Charlotte Ingvar-Nilsson på Myndigheten för Press Radio och TV  (MPRT) är en ganska typisk makthavare. Med skenet av ett myndigt ansvarstagande försöker Ingvar-Nilsson forcerat argumentera för hur pressfriheten ska bevaras utan att den också inskränks. Hon får inte ihop det. Det blir genomskinligt. Hon uttrycker sig med svepande ordalag när hon förklarar hur vilseledande journalistik kan identifieras.

Konspirationsteoretiker Charlotte Ingvar-Nilsson

Charlotte Ingvar-Nilsson verkar vara inne på ryktet som sprids av MSB, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att de nya oberoende medierna på något sätt avsiktligt vill publicera desinformation för att destabilisera Sverige (i samarbete med Ryssland), vilket återigen framkommer i Säpos senaste årsrapport. För oss på ett oberoende medie är tanken bisarr.

Nu ska ett nytt förslag från MPRT på regeländringar ge samma MPRT mandat att kunna sanningsbedöma medier.

SvD-poddens programledare Andreas Ericson och Thomas Mattsson, som tidigare var chefredaktör på Expressen, ifrågasätter dock att en myndighet ska försöka avgöra vad som är sant eller inte.

Thomas Mattsson frågar retoriskt hur någon kan veta vad som är felaktig information, hur kunskap och forskning kan värderas om man ställer 100 forskare på den ena sidan och 10 på den andra. Han frågar om staten i en liberal demokrati bör lägga sig i för att avgöra vad som är sann eller falsk information.

Extrakt från SvD-podden den 16 mars 2021

Podden ovan tar som exempel upp NewsVoice, men nämner inte NewsVoice vid namn.

Andreas Ericson ser också risker att MPRT kan ta politisk ställning om den skulle försöka avgöra vad som är bra eller dålig journalistik. Han frågar därför hur Charlotte Ingvar-Nilsson ser på det. Hon svarar med att det inte är en sådan debatt de har i studion.

Hon säger att bedömningsgrunden ska handla om huruvida ett medie är genomsyrat av manipulerad information eller inte. Här visar Ingvar-Nilsson tydligt att hon faktiskt vill att MPRT, trots att myndigheten saknar tex särskild vetenskaplig kompetens, i praktiken ändå vill fungera som en central sanningskommission.

Andreas Ericson säger här något oväntat:

”Jag då som liberal kan ju tänka mig att mycket av socialistisk argumentation inte stämmer över ens om vad vi vet om samhället till exempel, och en socialist skulle naturligtvis säga att den där liberalen han är fel ute för att han har uppfattat verkligheten på helt fel sätt.”

Charlotte Ingvar-Nilsson kontrar:

”Nej, men vad jag talar om, det vi talar om är de här extrema fallen. Det här är ju liksom vad som ingår i den allmänna debatten, diskussionen för och emot, som [ohörbart] till exempel. Det är ju inte någonting som kommer för att läggas till grund i ett beslut om mediestöd. Utan de ska ju vara verkligen extrema.

Vi har ju haft ett fall nu där vi nekade, avslog just med anledning av vilsenledenhet [av] etablerad forskning och vetenskap.” [hon syftar på NewsVoice]

Andreas Ericson går in på hur ett lagförslag från MPRT fortsättningsvis ska hanteras av MPRT. Lagförslaget handlar om att MPRT vill kunna bedöma vilka medier som ska få mediestöd eller inte utifrån uppfattningen om hur sann informationen är i de medier som söker stöd. MPRT vill kunna neka stöd till medier som de anser manipulerar sanningen på ett extremt sätt.

Thomas Mattsson säger att han har indikationer på att lagförslaget inte blev så bra. Han tror inte att det kommer att träda i kraft.

”Jag tycker man får politiska signaler om att det här kanske inte blev så bra. Jag tycker att det vore olyckligt om man inför en sådan här skönhetsmässig bedömning av ett journalistiskt innehåll när de så att säga samlade svaret från hela den svenska mediebranschen, från public service till kommersiella tidningar, [och] till tidskrifter i branschorganisationer, enhälligt avfärdar de här formuleringarna och själva den här prövningen.” …

”Det här blir ju en bedömning av en statlig prövning av innehåll i grundlagsskyddade medier som inte görs i en domstol, utan en möjlighet möjlighet att lägga fram argument och överklaga beslut, och som inte heller har stöd i våra grundlagar.

Det är klart att göra en sådan förändring är i total konflikt med den samlade mediebranschen. Det tror jag inte låter sig göras faktiskt.”

Charlotte Ingvar-Nilsson kastar här in samma argument som hon redan var inne på tidigare i sin argumentation och det gäller fallet NewsVoice. Hon säger att en enhällig mediestödsnämnd gav avslag med hänvisning till att det redaktionella innehållet påstås sakna tillräcklig vetenskaplig nivå.

Hon säger korrekt att NewsVoice även märkt upp innehåll som kontroversiellt och att tidningen har ett innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.

MPRT:s generaldirektör använder återigen NewsVoice egna formuleringar från vår webbplats och ansökan för att neka mediestöd och för att ”bevisa” att NewsVoice har ett ”dåligt” innehåll. Hon tar som typexempel artiklar om att gurkmeja kan bota cancer, artiklar med antivaccinbudskap och som handlar om risker med elektrosmog.

Ingvar-Nilsson hämtar alltså orden direkt från MPRT:s eget avslag till NewsVoice.

Ref. MPRT:s avslag gällande NewsVoice (PDF)

Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)
Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark, Almanova) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)

Charlotte Ingvar-Nilsson verkar ha personliga problem med NewsVoice

Charlotte Ingvar-Nilsson verkat ha extremt svårt med att acceptera just NewsVoice och hon använder alltså NewsVoice som exempel på ett medie som hon anser manipulerar information på ett extremt sätt.

Ändå har hon bara tre exempel: artiklar om gurkmeja mot cancer samt artiklar om risker med vaccin och elektrosmog, men Expressen har precis som SvD också skrivit positivt om gurkmeja mot cancer flera gånger genom åren.

Man kan fråga sig varför Ingvar-Nilsson uppfattar NewsVoice artiklar som exempel på extrem manipulation trots att vi ofta är mer vetenskapligt noggranna än både SvD och Expressen.

Mediaetablissemanget försvarar förskingring av mediestöd

Faktum är att NewsVoice normalt använder bra och internationella vetenskapliga källor när vaccin och elektrosmog avhandlas. SvD har också själva publicerat flera artiklar om gurkmeja mot cancer, men deras artiklar var ganska ytliga medan NewsVoice var mer noggranna med källor på bla PubMed.

Thomas Mattsson svarar Ingvar-Nilsson med att mediebranschen kanske måste acceptera att det publiceras artiklar som många inom branschen inte håller med om och till och med uppfattar som stötande. ”Det är liksom priset som vi betalar för en vidsträckt press och yttrandefrihet”, säger Mattsson.

Det är tydligt att det tre som deltar i podden lider av ett utpräglat vi-och-de-tänkande, alltså etablerade medier mot nya och oberoende medier. MPRT:s generaldirektör vill helst inte alls släppa in något medie som inte faller i smaken medan Expressens fd chefredaktör verkar kunna erkänna de nya medierna, men samtidigt inte vet vilka som ska tas in i värmen i den ”samlade branschen”.

Det är genom att vara noga med att länka till bra vetenskapliga källor som NewsVoice blir intressant. Det är genom att inte falla in i en vilseledande samsyn där en falsk sanning uppstår bara för att den upprepas av ett antal större medier, som NewsVoice tillför nytta. Vi blir samtidigt även irriterande för myndigheter och systemmedier med extrema kontrollbehov.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq