Massvaccinering förmodligen meningslös – Denna covidstrategi är mer lovande

publicerad 26 mars 2021
- Kerstin Unger-Salén
Munskydd. Foto: Drazen Zigic. Licens. Shutterstock.com

VACCINSTRATEGI & ANALYS. När man vaccinerar jordens befolkning under pågående pandemi är risken stor att det skapar vad som kallas ”immune escape”, vilket innebär att viruset tillåts få överhanden snarare än att besegras, säger vaccin och virologexperten Vanden Bossche som jag skrev om i föregående artikel.

Text: Kerstin Unger-Salén (blogg) | Den här artikeln handlar inte om mRNA-vaccinernas säkerhetsbrister. Den granskar massvaccinationer och vilka andra möjligheter som finns.

Vanden Bossche varnar för att det kan vara en livsfarlig strategi att massvaccinera folk under pågående pandemi, speciellt med mRNA-vaccin som inte förhindrar smittspridning och som ska ges i två omgångar. Man vet inte heller hur länge covidsprutan kommer att vara effektiv. Ett halvår eller 3 månader? Ska hela jordens befolknings vaccineras igen efter ett halvår? Ska vi dessutom få ny vaccinpåfyllning under tiden för att försöka skydda oss från nya varianter? Hur väl genomtänkt är det här, kan man undra?

Bossche säger vidare:

”Vaccin kommer med all sannolikhet skapa nya evolutionära tryck som framkallar nya varianter pga ”immune escape.” De andra varianterna håller redan på att sprida sig vilket inte gör saken bättre. Vi kommer aldrig att kunna ta fram nya vaccin i takt med att muterade varianter dyker upp.”

Läs mer: Vaccinutvecklare: Massvaccinering mot Covid-19 leder till en katastrof

Massvaccinationer inte optimalt

WHO vilseleder genom att påstå att vaccin är den enda lösningen att ta sig ur en pandemi. Ett uttalande som inte är vetenskapligt bevisat och är mer än anmärkningsvärt.

De aktuella mRNA-vaccinerna bygger på att spikproteiner ska produceras vilka ska mobilisera antikroppar specifikt för Covid-19-virus. På så sätt ska det skydda oss. Det är tanken, men så länge vaccinets antikroppar är verksamma förhindras tydligen kroppens naturliga antikroppssystem från att aktiveras, vilket är negativt.

Vaccinet framkallar alltså specifika antikroppar för Covid-19, men förhindrar samtidigt det adaptiva immunförsvaret att skapa ickespecifika antikroppar, vilka är de som behövs för att bekämpa alla varianter av coronavirus. Därav namnet icke-specifik.

När vi nu inser att nya varianter håller på att ta över, vore det nog så viktigt att vårt eget immunförsvar kan ta hand om dem, speciellt om covidvaccinet inte kan skydda oss. Detta är den teori som Vanden Bossche framför och som jag förmedlar här.

Vi har alla ett adaptivt immunsystem och ett medfött immunförsvar. Det senare försvagas tyvärr under årens lopp och är mer effektivt ju yngre man är. Antikroppar bildas av det adaptiva immunförsvaret och det medfödda immunförsvaret består bland annat av så kallade mördarceller som gör stor nytta för att döda infekterade virusceller och försvara oss från andra angrepp. Mördarcellen känner igen det främmande ämnet som viruset bär med sig och dödar genom att injicera ett gift i cellen. Mördarceller är mycket effektiva, men enligt Vanden Bossche aktiveras de inte heller om mRNA-vaccinens antikroppar också är aktiva.

De specifika antikroppar som bildas genom vaccinet kommer enligt Bossche att förhindra kroppens egna adaptiva eller medfödda immunförsvaret att kunna bekämpa nya varianter av covidviruset och förmodligen andra virus också. Det hela låter som ett skräckscenario. Än värre att man dessutom försöker tvinga hela jordens befolkning att ta detta vaccin.

Reuters (feb 2021): Pandemic will not end until world is vaccinated, Merkel says

Immunitet mot coronavirus. Licens: Shutterstock.com
Immunitet mot coronavirus är det bästa vaccinet. Licens: Shutterstock.com

Det mest effektiva vaccinet är kroppens immunförsvar

En gång för alla bör vi ha klart för oss att vi är biologiska varelser som är beroende av vårt immunförsvar för att skydda oss mot alla möjliga sjukdomar inklusive cancer och virus som Sars Covid-19.

I stället för att stirra oss blinda på ett vaccin som den enda universella lösningen, bör vi intressera oss för hur vi kan stödja kroppens egna sinnrika försvar och snabbforska på befintliga mediciner som använts med framgång under pågående pandemi i olika delar av världen. De flesta tycks ha glömt bort att ett starkt och välmående immunförsvar är den bästa garantin för att skydda sig.

Vi ska inte glömma att virus, cancerceller, bakterier och andra mikrober har ett inbyggt överlevnadsprogram som gör att ju mer de utmanas, desto mer kommer de hitta på nya strategier och varianter, som dessutom är svårare att behandla och kan därför bli mer dödliga än tidigare. Det är tex välkänt att cancerceller som utsätts för cellgifter blir mer “smarta” och de cancerceller som överlever är svårare att ta förstöra eftersom de har blivit resistenta och lärt sig hur de kan undgå immunförsvarets attacker, eller hur de försvarar sig mot en ny omgång cellgifter. Detta är exempel på resistens och ”immune escape” (att undgå kroppens immunförsvar) är, och att de är vanliga biologiska fenomen.

Ny varianter i omlopp

I en artikel publicerad i BMJ (British Medical Journal) bekräftar man att nya varianter redan har utvecklats med skrämmande fart under de senaste veckorna efter den 20:e februari. De vaccin som tagits fram för det ursprungliga Covid-19-varianten antas vara mindre effektiva mot vissa nya varianter. Deras analyser visade att en variant, B.1526, redan spritt sig i nordöstra USA och att viruset uppvisade en unik uppsättning av spikmutationer som kan innebära en antigenutmaning för de ingripanden (vaccineringar) man utför idag. Med andra ord oroar man sig för att Covid-19-vaccinet inte biter på somliga nya varianter och att de nya varianterna muterar snabbare.

Tyvärr tycks Vanden Bossches varning redan besannas

Fler oroande signaler indikerar att nya covidvarianter redan håller på att ta över. Istället för att Covid-19-fallen minskar under pågående massvaccinering, rapporterar tidningen Forbes, i en artikel skriven av Nicholas Reimann, att analyser under den senaste veckan (artikeln skrevs den 16 mars) visar en trend att coronafallen ökar, inklusive i stater som haft högst vaccineringstal. Hälsoexperter varnar för att mer smittsamma varianter av Covid-19 snart kommer att dominera i USA. Dr Anthony Faucci och CDC:s högsta chef dr Rochelle Walensky säger att en variant från Storbritannien kan bli den dominerande virusvarianten inom kort. Det nya muterade viruset anses vara 56% mer smittsamt och dubbelt så dödligt än det normala covid-19-viruset.

Om denna utveckling beror på att massvaccineringen haft motsatt effekt än vad man hoppats på, och att viruset redan blivit motståndskraftigt, är detta synnerligen oroande nyheter som borde få myndigheter över hela världen att göra en ny översyn av deras vaccineringspolicy.

En teori bakom massvaccinering är att skapa flockimmunitet och därmed kunna bekämpa Covid-19 en gång för alla. Lyssnar man på vetenskaplig expertis, framgår det dock att Covid-19-vaccinet inte förväntas hindra smittspridning och därför kan vaccinet inte heller åstadkomma en ”flockimmunitet” och det var ju egentligen den enda garantin för att få slut på Covid-19. Det är ett beskt piller att svälja, men troligtvis är det var vi står idag. Pandemin är komplex och utmanande.

Stefan Flasche, en epidemiolog vid The London School of Hygiene & Tropical Medicine, säger; ”Mot bakgrund av vad vi vet hittills om Covid-19, kommer det bli omöjligt att uppnå flockimmunitet medelst vaccinering. Det är dags att ha mera realistiska förväntningar.” En annan expert epidemiologist Lauren Ancel Meyers, executive director of the University of Texas at Austin COVID-19 Modeling Consortium, säger också att de gett upp iden på att kunna få pandemin att upphöra med uppnådd flockimmunitet.

Temabild. Foto: Crestock.com

Ny strategi: Vi kan leva med coronavirus som med alla andra virus och vi kan samtidigt bekämpa infektioner

Om vi nu måste acceptera att vi inte kan besegra Covid-19-viruset, än mindre de nya varianterna och flockimmunitet dessutom inte längre är en möjlighet, vore det inte klokt att titta på vilka andra strategier vi kan använda?

Jag tror det är dags att inse att vi nog måste lära oss att leva med detta virus, vilket inte betyder att vi ska ge upp. ”If you can´t beat them, join them” är ett klokt uttalande. Kan du inte besegra dem, anslut dig till dem.

 • Hur kan vi leva med detta virus?
 • Hur fungerar detta virus med vårt immunförsvar, vad säger oberoende experter?
 • Varför får många av dem inte komma till tals om de avviker från den etablerade uppfattningen utan utsätts för censur?
 • Vilka befintliga läkemedel, som redan har visat sig vara effektiva behandlingar på somliga sjukhus, kan man godkänna omedelbart och börja använda?
 • Om nu pågående massvaccinering visar sig vara ett fatalt misstag vad återstår att göra?

Stanna upp: observera, forska, förebygg, behandla, samarbeta

 • Beslutsfattare måste följa utvecklingen noggrant dag för dag och lyssna på fristående experter och ta reda på om massvaccinering är kontra-produktivt. Det brådskar.
 • Förebygg med förbättrad livsstil, hygien, kost och intag av ett antal kosttillägg för att minska allvarliga symtom som kräver sjukhusvistelse, när man väl blir smittad.
 • Folkhälsomyndigheten kan dela ut C-vitamin, D vitamin och zink gratis för dagligt intag eller åtminstone rekommendera dem.
 • Snabbforska utan förbehåll, på olika läkemedel som man vet har fungerat och botat covidpatienter som tex: Ivermectin, Hydroklorokin, D-vitamin i höga doser samt intravenöst C-vitamin och ozonterapi.
 • Samarbeta med kroppens egna immunförsvar.
 • Utöka sjukvårdsplatser nu och ge extra stöd till dem som arbetar inom den belastadesjukvården.
 • Ta extra hänsyn, skydda och respektera de äldre.
 • Tvinga ingen att vaccinera sig genom att inskränka deras demokratiska rättigheter. Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp.

Text: Kerstin Unger-Salén (blogg)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq