MEDICIN OCH DEBATT. En ledande global virolog och mikrobiolog dr Geert Vanden Bossche ifrågasätter massvaccinering under pågående pandemi. Han varnar för att en global massvaccinering under pågående pandemi är ett recept för ett världsomfattande hälsokatastrof. Vanden Bossche är en pro-vaccinexpert.

Text: Kerstin Unger-Salén | Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com

Geert Vanden Bossche, privat foto
Geert Vanden Bossche, privat foto

Vanden Bossche är en oberoende vaccinforskare som har arbetat åt flera större läkemedelsbolag med att utveckla vaccin under 23 år. Hann har även arbetat för Bill and Melinda Gates Foundation och Gavi. Han vädjar nu till Världshälsoorganisationen WHO, och världens politiska ledare, att omedelbart stoppa alla pågående Covid-19 massvaccineringskampanjer eftersom det finns övertygande bevis att de snart kommer förvärra konsekvenserna av pågående pandemi på ett dramatiskt sätt.

Vaccinerna kan sprida viruset och orsaka mer sjukdom

Han menar att den vaccineringspolicy som de flesta länder antagit, med stor sannolikhet medverkat till att viruset muterar (vilket det redan gjort) till nya varianter som förorsakar mer allvarlig sjukdom. De som redan vaccinerats kommer att sprida viruset snarare är skydda de som inte har vaccinerats, och immunsystemet hos de som redan vaccinerats kommer inte att kunna att kunna försvara sig lika effektivt mot framtida varianter av viruset.


Bossche anser att vi är mycket nära att skapa en global katastrof, och uppmanar andra forskare att engagera sig i en vetenskaplig översyn och våga debattera de risker han menar är oundvikliga i nuläget.


 

Här vädjar en synnerligen prominent vaccinexpert att myndigheterna måste ta sitt förnuft tillfånga, lyssna på forskningen och sluta med massvaccinering eftersom det kommer skapa en värre situation för mänskligheten än den vi redan har. Observera, han är pro vaccin och forskningsexpert och så långt ifrån en konspirationsteoretiker man kan tänka sig.

Läs mer: Geert Vanden Bossche: “We must halt all ongoing Covid-19 mass vaccination campaigns”

Varför ska man inte massvaccinera under pågående pandemi?

  • Det skapar fler asymptomatiska fall som sprider viruset eftersom vaccinerna inte förhindrar infektion och smittspridning.
  • Vaccinet trycker ner Covid-19 symptom och kan förhindra sjukhusvård och dödsfall. Men, till vilket pris?
  • Vaccinerna stimulerar enbart artificiellt framkallade antikroppar i stället för naturliga mördarcellar som behövs för att neutralisera coronaviruset på ett effektivt sätt och som är verkligt och inte konstgjort
  • Vaccinet medverkar till att skapa nya virusvarianter och “lär” Covidviruset att bli motståndskraftigt. Precis som överanvändning av antibiotika gör dåliga bakterier resistenta kommer massvaccinering under pågående pandemi göra viruset mer resistent.

Läs mer: Bill Gates vaccin-designer varnar skarpt för Covid-19-vaccinerna

Vi förstår nu mot bakgrund av vad experten Vanden Bossche uttalat, att massvaccinering just nu kommer leda till en “lose-lose”-situation där alla förlorar. En situation som är farlig på alla möjliga plan, och som ytterligare understryker att politiska beslut om pandemin borde vara förbjudna och enbart fattas på vetenskapliga grunder och inget annat.

I juni 2020 vädjade Ken Frazier, CEO hos läkemedels företaget Merck, att man måste förstå  Coronaviruset, innan man förhastar sig att införa snabba lösningar med vaccinering. Detta sade man trots att Merck är världsledande producenter av vaccin. Merck var hederliga nog  att inte vilja delta i en utveckling av Covid-19 vaccin. De vill snarare fokusera på hur man ska behandla och bota detta snabbmuterande virus.

Direktören för US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) sade i en CNN rapport den andra mars, att det man “vunnit” med mRNA vaccinerna kan snabbt omintetgöras av nya virusvarianter, uttalanden som ytterligare understryker Bossches varningsord.

I Sverige och i andra länder lyfts Israel fram som föregångsland vad gäller snabbvaccinering.  Israels befolkning har ”vaccinerats” med rasande fart. Deras effektiva vaccinationskampanj lyfts fram som en ”solskenshistoria” och som en av de första länderna att kunna öppna upp igen.

Vi ska inte glömma att snabbvaccineringen kunnat genomföras så snabbt för att befolkningen utsatts för tvång och hot om förlust av sina demokratiska rättigheter till arbete, rörelsefrihet, möjlighet att delta i kulturella sammanhang, fotboll, etc., om de inte låter vaccinera sig. Med andra ord har de inte kunnat fatta ett informerat beslut fritt från otillbörligt tryck. Av den anledningen har det lämnats in ett klagomål till den internationella domstolen i Haag. Deras klagomål går ut på att Israels regering har brutit mot Nürnbergkoden och deras klagomål har accepterats av domstolen. Den organisation som står bakom klagomålet är “the People of Truth”. De anser att Israels regering utövar illegala experiment på den israeliska befolkningen genom Pfizer vaccineringar.

Det forskaren Bossche varnar för, nämligen att massvaccinering under pågående pandemi kan leda till att covid sprider sig till yngre åldrar, tycks redan ha hänt i Israel.

Enligt officiella siffror har antalet covidfall under pågående massvaccinering ökat hos barn upp till 2 år med 1300%. Från 400 fall den 20nde november hade 5800 fall registrerats i februari 2021 i samma ålderskategori. Det skedde under samma 5 veckors period där alla innevånare befunnit sig i lockdown (alltså borde siffrorna gått ner) och när vaccineringar pågick som allra mest.

De äldre dog 40 ggr mer än vad de skulle ha gjort av själva sjukdomen, och hos den yngre befolkningen dog 260 ggr fler. Under de två senaste månaderna visar officiella data att 76% av de nya covidfallen drabbar de som är under 39 år gamla. Endast 5,5% är över 60 år.

Man har också upptäckt en signifikant ökning av Covid-19 hos gravida kvinnor med flera som befinner sig i en kritisk kondition. Dessa siffror bekräftas i en artikel i France Soir och har sammanställts från rapporter på Nakim Webbsida, (se referenser). Artikeln baserar sig på en intervju med Dr. Hervé Seligmann (Aix-Marseille University Faculty of Medicine Emerging Infectious and Tropical Diseases Unit’s) och Haim Yativ (ingenjör) och en forsknings dataanalys de gjort.

Vilka är problemen med nuvarande vaccineringsplan?

Massvaccinering under pågående pandemi, med ett vaccin som inte dödar viruset, kan få det att mutera snabbare. Vi kommer inte hinna utveckla nya vaccin i takt med ökade mutationer av covidviruset. Det finns också ett överlevnadsfenomen i naturen som gör att virus, mikroorganismer och bakterier blir resistenta. Ju mer antibiotika eller pesticider vi använder desto större risk för resistens och att vi eller plantorna inte längre kan skyddas från angrepp. Bossche menar att detsamma gäller vaccin om de ges vid ett felaktigt tillfälle. Till sist vinner naturen och ingenting biter på oss längre. Människornas immunförsvar är oerhört komplext och om vi inte förstår exakt hur det fungerar och försöker att styra det artificiellt, kan vi måhända göra mer skada än nytta.

Varför har Bossche dröjt med att slå på alarmet?

Han började inse att det fanns illa varslande  tecken i och med att flera nya smittspridande virusvarianter rapporterades in under slutet av 2020. Han (liksom även Anders Tegnell kan jag tänka mig) har hela tiden känt en oro att införda lock-down-regler kan bidra till att provocera fram mutationer av covidviruset. Han insåg vad det skulle innebära att en massvaccinera både hälsosamma och ohälsosamma människor och beslutade därmed slå på alarmet. Frågan är om vi är villiga att lyssna på den obehagliga sanningen och dra i nödbromsen, eller står för mycket pengar på spel?

Vad borde man ha gjort istället?

  • Skydda de som är mest utsatta med eventuell vaccinering och isolering.
  • Tillåtit viruset att sprida för att bygga en naturlig motståndskraft i den hälsosamma delen av befolkningen.
  • Förebygga genom att stärka immunförsvaret. Förändring av livsstil, vettiga kosttillägg och hälsosam kost
  • Ta fram botemedel och tillåta mediciner man redan vet fungerar bra; Ivermectin och Hydroklorokin, exempelvis i samband med höga doser D och C, zink och quercetin.

Massvaccinering mot Covid-19 framstår nu som ett gigantiskt experiment där panik, rädsla, överfulla sjukhus och ekonomisk katastrof för många, samt otillbörligt inflytande från läkemedelsbolag, har fått myndigheter och politiker att ensidigt och närsynt stirra sig blinda på ett vaccin som den enda möjliga lösningen under pågående pandemi.


Övertro på medicinsk teknik

Kortsiktighet och brist på helhetssyn har präglat deras beslut och man har envetet vägrat att inrikta sig på vilka behandlingar som kan fungera och bota, och att detta också skulle kunna ge en lösning. WHO har till och med skrivit om en paragraf där man hävdar att den enda vägen att få slut på en pandemi är via global massvaccinering. Ett icke-vetenskapligt påstående som inte stämmer eller är sant.

Bill Gates som inte är forskare inom epidemiologi uttalar sig som expert inom området. Han har skaffat sig ett otillbörligt inflytande över hur vaccineringspolicy ska utformas. Både han och Anthony Faucci har enorma vinstintressen förbundna till covidvacciner och gör allt de kan för att sälja in lockdowns och massvaccinering. Faucci får lön betald av skattebetalarna, men tjänar  stora privata pengar på att patentera vaccin.

Dessutom är läkemedelstillverkarna helt frikända från ansvar om vaccinerna åstadkommer skada eller dödsfall. Hela systemet kring dessa frågor är en härva av oegentligheter som ingen tycks våga ifrågasätta inom etablissemanget. Den enda som verkligen blottlägger hur det går till är Robert Kennedy på the Defender och några få andra forskare, advokater och läkare, men de blir systematiskt förnekade utrymme i pressen och blir nertagna på sociala media.

Censuren av oliktänkande har växt i jämn takt med pandemin, vilket hindrat en seriös vetenskaplig debatt om Covid vaccin och lockdowns. Allmänheten har fråntagits demokratiska rättigheter utan att någon tycks blinka. Det är dags att bjuda motstånd och anmäla övergrepp. Ingen ska tvingas ta ett experimentellt vaccin.

Astra Zeneca har flertalet anmälningar om dödsfall vilket lett till att de stoppats i flera länder. De fick villkorat godkännande för emergency use, precis som Pfizer, Moderna. Vem tar ansvaret nu? Lyssna på experten Vanden Bossche, det är ett ytterst allvarligt läge.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

22 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Jesper
Jesper
Gäst
19 mars 2021 kl 21:45

Vanden Bossche är en avledande manöver. Han menar att vi inte ska massvaccinera med mRNA/DNA-vaccin men gärna med andra vaccin som han själv forskat på under 10 år?

Grundproblemet med vaccineringen: Man kan inte över huvud taget skapa ett vaccin mot ett virus som inte är vetenskapligt bevisat att existera.

Såvida man inte har ett helt annat syfte med denna gen-terapi. Vilket är precis vad preparattillverkarna själva kallar dessa injektioner.

Vad är det som Vanden Bossche säger som är så förbannat unikt? Många runtom världen har varnat för dessa vacciner som endast är nöd-godkända och utgör historiens största vaccineringsexperiment.

Knutas
Knutas
Gäst
19 mars 2021 kl 19:42

Det är ett problem att man fortsätter sprida bedrägeriet om att det finns “externa” virus som hoppar på oss och “smittar”.

Jan Norberg
19 mars 2021 kl 15:28

Kerstin, det är en veritabel skandal att Astra Zenecas vaccin nu återigen blir godkänt för användning när man läser om alla de fall som fått olika former av trombos.

Den som tar vaccin måste rimligen ha en skruv lös, titta som sagt på Björn Hammarskjöld när han intervjuas av Jesper Johansson.

Den som efter denna video kavlar upp måste ha en skruv lös.

https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
19 mars 2021 kl 18:21

Jag vill uppmana alla att ta del av denna länk, där läkaren och professorn Björn Hammarskjöld skarpt varnar för de snabbframtagna Covid-vaccinerna.

Läkemedelsbolagen har i ett stort antal länder givits juridisk immunitet, det vill säga att de friskrivits från ansvar för de människor som dör eller blir kroniskt sjuka av vaccinerna.

Professor Hammarskjöld säger att han inte kan se någon annan anledning till det än att politikerna är korrumperade.

Det är intressant med juridisk immunitet. Korrupta politiker och deras myndighetsfolk samt läkemedelsbolagen har alla gett sig själva juridisk flockimmunitet – The Untouchable!

Jan Norberg
Reply to  Hans Dahl
19 mars 2021 kl 19:19

Hans Dahl och Mayne Sundewall ni tycks båda ha tagit er tiden att titta på videon där Björn Hammarskjöld redogör för vansinnet som pågår i den sk Pandemins fotspår. Tack!!

Jag kan bara hålla med er båda, ni andra bör kolla in denna video som togs ned snabbt av YT när den släpptes i original för en tid sedan.

Det Björn inte kan om detta är inte värt att veta.

Jag känner mig trygg när min vän Björn som vanligt lägger ut texten med vetenskapligt stöd och sin sunda skepsis till vad som pågår.

Till dem vilka alltid vill censurera allt och alla skulle jag vilja säga, faktakolla vad han säger och ni kommer att behöva ompröva er inställning.

Mitt stora tack också till den individ vilken var klok nog att spara ned intervjun så att den fortfarande finns tillgänglig. Tack!!

https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

martin
martin
Gäst
18 mars 2021 kl 23:10

Kanske intressant?

Robert Verkerk skriver for och emot Bossche:

https://childrenshealthdefense.org/defender/vanden-bossche-mass-vaccination/

Robert Verkerk, Ph.D., of Alliance for Natural Health International, weighs in on the recent debate sparked by Geert Vanden Bossche, Ph.D., concerning immune escape and mass vaccination during a pandemic.

Jan Norberg
18 mars 2021 kl 12:26

Kerstin, jag är ingen veritabel antivaxxare men jag skulle aldrig ta ett vaccin som normalt tar många år att utveckla, men som nu är framtaget på några månader.

När man dessutom börjar laborera med genetiken i några av dess vacciner så blir man ju direkt mörkrädd.

Min kompis Björn Hammarskjöld har uttryckt detta mycket bra i denna video, som faktiskt finns kvar på tuben.

Skynda dig att titta på den innan den blir nedtagen.

https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

Jan Norberg
Reply to  Kerstin Unger Salen
18 mars 2021 kl 10:32

Du har återigen så rätt Kerstin, vi som inte vill ta ett snabbt framtaget och helt oprövat vaccin skall ha alla våra grundlagsenliga rättigheter intakta.

Att dessutom Big Pharma lyckats friskriva helt från konsekvenserna av sina resp vacciner gör att det strikta produktansvaret övertas av staten.

Det har vi ju sett hur det gick med Narkolepsi offren, dvs ännu ingen ersättning.

Att vi som skattebetalare skall betala för ev skador är ju sinnessjukt!!

martin
martin
Gäst
17 mars 2021 kl 22:35

https://youtu.be/2HQGJ4C1HtY (Fran UK Column News 17MAR2021)

Mareks sjukdom jamforbar med Covid-19?
Uppkom de 3 starka Varianterna/Mutationerna i de 3 lander som AZ gjorde sina experiment?

Marie Andersson
Marie Andersson
Gäst
17 mars 2021 kl 21:51

Hej Kerstin, tack för svar.
Jo, att en vaccinutvecklare gör detta utspel känns ju som en utveckling åt rätt håll för att stoppa mass-“vaccineringen”/genterapin. Men efter att ha läst artikeln i OffGuardian och lyssnat på Folkets radio om “kontrollerad opposition” så började jag bara fundera på om det möjligen är “för bra” att han går ut med detta och att alla internationella vaccinkritiker enhälligt är positiva och tar upp det… Det verkar väl ändå som att Bossche tycker att lösningen är vacciner..bara inte just de här vaccinerna.

Kerstin Unger Salen
Kerstin Unger Salen
Gäst
17 mars 2021 kl 13:18

Hej Marie Andersson, jag förstår hur du tänker och har läst artiklar som är kritiska mot Bossche. Men, det handlar om två olika saker tror jag. Även om han är positiv till vacciner och har varit med om att utveckla dem, betyder det ju inte att han inte kan vara trovärdig om när och hur man ska agera under pågående pandemi. Man kan ju vara för vaccin men skeptisk mot exempelvis, RNA vaccin. Man kan också som expert i virologi och epidemiolgi ha lov att säga att massvaccinering under pågående pandemi är ett stort misstag även om han själv varit med om att utveckla vaccin. För mig var det viktigt att en sådan expert och som själv utvecklat vaccin ( och som därför inte kan avfärdas som konspirationsteoretiker och antivaxxare) uttalar sig. Jag menar att han bidrar genom att dra i nödbromsen och påvisar att många experter som borde vetat, har spelat med i detta roulettespel genom att understödja något man aldrig haft erfarenhet av förut, nämligen ta fram ett vaccin med rekordfart som är experimentellt (villkorat) för att sedan, återigen under pågående pandemi, vaccinera hela jordens befolkning. Bara det är ett obeprövat massexperiment. Jag tycker det är djupt störande hur lite intresserade myndigheter har varit att verkligen skydda allmänheten. De har, utan att veta hur vaccinet kommer att fungera med syntetiskt RNA, och utan att lyssna på experter om det verkligen är tillrådligt att massvaccinera under en pandemi, skyndat på att alla ska vaccineras och om de inte vill, kan de mista sina demokratiska rättigheter. Rättsvidrigt och oansvarigt enligt mitt förmenande. Att barn och ungdomar ska vaccineras med detta experimentella vaccin gör mig fruktansvärt upprörd. Vi kan verkligen inte lita på myndigheter längre om vi nu gjort det någonsin. Inga fler experiment på mänskligheten, vi måste säga ifrån och advokater kan hjälpa oss att anmäla myndigheter och regering. Det är vad som kommer och klagomålen strömmar in. Det känns betryggande. Observera hur politiker och myndigheter kommer försöker skylla ifrån sig och två sig från ansvar.

martin
martin
Gäst
17 mars 2021 kl 03:51

En tacksam lyssnare/lasare pa andra sidan klotet.

Fantastisk sammanfattning – ursnabbt.

Vill garna uppmana alla: las, forsta och dela!

Heder at News Voice som publicerer!

Har tidigt idag forsokt forsta Vanden Bossches PDF (fran Ohio talet i borjan pa Mars tror jag) Han sager pa slutet att Question-Answer skall komma inom kort. Hoppas att detta blir lattare att forsta an PDF-et!

Sag just pa Global Research att Moderna skall borja experiment med vaccinering av babies och barn…

Marie Andersson
Marie Andersson
Gäst
17 mars 2021 kl 00:34

enligt Rosemary Frei medicinskt journalist hos off-guardian.com bör man vara lite försiktig med
Vanden Bossches utspel… han har kanske andra anledningar att gå ut med detta än man först tror. Läs hennes artikel

https://off-guardian.org/2021/03/16/the-curious-case-of-geert-vanden-bossche/

Hon varnar också för att Del Bigtree mfl helt svalt detta budskap utan att granska Bossche närmare

Catherine Andersson
Catherine Andersson
Gäst
Reply to  Kerstin Unger Salen
17 mars 2021 kl 17:15

Bra att du skriver och orkar !!!!

Theodor
Theodor
Gäst
16 mars 2021 kl 20:34

Ett oerhört viktigt budskap, men vem lyssnar?
Kerstin kolla över texten en gång till.

Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
16 mars 2021 kl 19:47
Jan Norberg
16 mars 2021 kl 11:56

Tack Kerstin, jävligt bra sammanfattat.

Needless to say anything more!!