Vaccinutvecklare: Massvaccinering mot Covid-19 leder till en katastrof

publicerad 16 mars 2021
- Kerstin Unger-Salén
Covid-19 vaccin. Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com

MEDICIN OCH DEBATT. En ledande global virolog och mikrobiolog dr Geert Vanden Bossche ifrågasätter massvaccinering under pågående pandemi. Han varnar för att en global massvaccinering under pågående pandemi är ett recept för ett världsomfattande hälsokatastrof. Vanden Bossche är en pro-vaccinexpert.

Text: Kerstin Unger-Salén | Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com

Geert Vanden Bossche, privat foto
Geert Vanden Bossche, privat foto

Vanden Bossche är en oberoende vaccinforskare som har arbetat åt flera större läkemedelsbolag med att utveckla vaccin under 23 år. Hann har även arbetat för Bill and Melinda Gates Foundation och Gavi. Han vädjar nu till Världshälsoorganisationen WHO, och världens politiska ledare, att omedelbart stoppa alla pågående Covid-19 massvaccineringskampanjer eftersom det finns övertygande bevis att de snart kommer förvärra konsekvenserna av pågående pandemi på ett dramatiskt sätt.

Vaccinerna kan sprida viruset och orsaka mer sjukdom

Han menar att den vaccineringspolicy som de flesta länder antagit, med stor sannolikhet medverkat till att viruset muterar (vilket det redan gjort) till nya varianter som förorsakar mer allvarlig sjukdom. De som redan vaccinerats kommer att sprida viruset snarare är skydda de som inte har vaccinerats, och immunsystemet hos de som redan vaccinerats kommer inte att kunna att kunna försvara sig lika effektivt mot framtida varianter av viruset.


Bossche anser att vi är mycket nära att skapa en global katastrof, och uppmanar andra forskare att engagera sig i en vetenskaplig översyn och våga debattera de risker han menar är oundvikliga i nuläget.


 

Här vädjar en synnerligen prominent vaccinexpert att myndigheterna måste ta sitt förnuft tillfånga, lyssna på forskningen och sluta med massvaccinering eftersom det kommer skapa en värre situation för mänskligheten än den vi redan har. Observera, han är pro vaccin och forskningsexpert och så långt ifrån en konspirationsteoretiker man kan tänka sig.

Läs mer: Geert Vanden Bossche: “We must halt all ongoing Covid-19 mass vaccination campaigns”

Varför ska man inte massvaccinera under pågående pandemi?

 • Det skapar fler asymptomatiska fall som sprider viruset eftersom vaccinerna inte förhindrar infektion och smittspridning.
 • Vaccinet trycker ner Covid-19 symptom och kan förhindra sjukhusvård och dödsfall. Men, till vilket pris?
 • Vaccinerna stimulerar enbart artificiellt framkallade antikroppar i stället för naturliga mördarcellar som behövs för att neutralisera coronaviruset på ett effektivt sätt och som är verkligt och inte konstgjort
 • Vaccinet medverkar till att skapa nya virusvarianter och “lär” Covidviruset att bli motståndskraftigt. Precis som överanvändning av antibiotika gör dåliga bakterier resistenta kommer massvaccinering under pågående pandemi göra viruset mer resistent.

Läs mer: Bill Gates vaccin-designer varnar skarpt för Covid-19-vaccinerna

Vi förstår nu mot bakgrund av vad experten Vanden Bossche uttalat, att massvaccinering just nu kommer leda till en “lose-lose”-situation där alla förlorar. En situation som är farlig på alla möjliga plan, och som ytterligare understryker att politiska beslut om pandemin borde vara förbjudna och enbart fattas på vetenskapliga grunder och inget annat.

I juni 2020 vädjade Ken Frazier, CEO hos läkemedels företaget Merck, att man måste förstå  Coronaviruset, innan man förhastar sig att införa snabba lösningar med vaccinering. Detta sade man trots att Merck är världsledande producenter av vaccin. Merck var hederliga nog  att inte vilja delta i en utveckling av Covid-19 vaccin. De vill snarare fokusera på hur man ska behandla och bota detta snabbmuterande virus.

Direktören för US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) sade i en CNN rapport den andra mars, att det man “vunnit” med mRNA vaccinerna kan snabbt omintetgöras av nya virusvarianter, uttalanden som ytterligare understryker Bossches varningsord.

I Sverige och i andra länder lyfts Israel fram som föregångsland vad gäller snabbvaccinering.  Israels befolkning har ”vaccinerats” med rasande fart. Deras effektiva vaccinationskampanj lyfts fram som en ”solskenshistoria” och som en av de första länderna att kunna öppna upp igen.

Vi ska inte glömma att snabbvaccineringen kunnat genomföras så snabbt för att befolkningen utsatts för tvång och hot om förlust av sina demokratiska rättigheter till arbete, rörelsefrihet, möjlighet att delta i kulturella sammanhang, fotboll, etc., om de inte låter vaccinera sig. Med andra ord har de inte kunnat fatta ett informerat beslut fritt från otillbörligt tryck. Av den anledningen har det lämnats in ett klagomål till den internationella domstolen i Haag. Deras klagomål går ut på att Israels regering har brutit mot Nürnbergkoden och deras klagomål har accepterats av domstolen. Den organisation som står bakom klagomålet är “the People of Truth”. De anser att Israels regering utövar illegala experiment på den israeliska befolkningen genom Pfizer vaccineringar.

Det forskaren Bossche varnar för, nämligen att massvaccinering under pågående pandemi kan leda till att covid sprider sig till yngre åldrar, tycks redan ha hänt i Israel.

Enligt officiella siffror har antalet covidfall under pågående massvaccinering ökat hos barn upp till 2 år med 1300%. Från 400 fall den 20nde november hade 5800 fall registrerats i februari 2021 i samma ålderskategori. Det skedde under samma 5 veckors period där alla innevånare befunnit sig i lockdown (alltså borde siffrorna gått ner) och när vaccineringar pågick som allra mest.

De äldre dog 40 ggr mer än vad de skulle ha gjort av själva sjukdomen, och hos den yngre befolkningen dog 260 ggr fler. Under de två senaste månaderna visar officiella data att 76% av de nya covidfallen drabbar de som är under 39 år gamla. Endast 5,5% är över 60 år.

Man har också upptäckt en signifikant ökning av Covid-19 hos gravida kvinnor med flera som befinner sig i en kritisk kondition. Dessa siffror bekräftas i en artikel i France Soir och har sammanställts från rapporter på Nakim Webbsida, (se referenser). Artikeln baserar sig på en intervju med Dr. Hervé Seligmann (Aix-Marseille University Faculty of Medicine Emerging Infectious and Tropical Diseases Unit’s) och Haim Yativ (ingenjör) och en forsknings dataanalys de gjort.

Vilka är problemen med nuvarande vaccineringsplan?

Massvaccinering under pågående pandemi, med ett vaccin som inte dödar viruset, kan få det att mutera snabbare. Vi kommer inte hinna utveckla nya vaccin i takt med ökade mutationer av covidviruset. Det finns också ett överlevnadsfenomen i naturen som gör att virus, mikroorganismer och bakterier blir resistenta. Ju mer antibiotika eller pesticider vi använder desto större risk för resistens och att vi eller plantorna inte längre kan skyddas från angrepp. Bossche menar att detsamma gäller vaccin om de ges vid ett felaktigt tillfälle. Till sist vinner naturen och ingenting biter på oss längre. Människornas immunförsvar är oerhört komplext och om vi inte förstår exakt hur det fungerar och försöker att styra det artificiellt, kan vi måhända göra mer skada än nytta.

Varför har Bossche dröjt med att slå på alarmet?

Han började inse att det fanns illa varslande  tecken i och med att flera nya smittspridande virusvarianter rapporterades in under slutet av 2020. Han (liksom även Anders Tegnell kan jag tänka mig) har hela tiden känt en oro att införda lock-down-regler kan bidra till att provocera fram mutationer av covidviruset. Han insåg vad det skulle innebära att en massvaccinera både hälsosamma och ohälsosamma människor och beslutade därmed slå på alarmet. Frågan är om vi är villiga att lyssna på den obehagliga sanningen och dra i nödbromsen, eller står för mycket pengar på spel?

Vad borde man ha gjort istället?

 • Skydda de som är mest utsatta med eventuell vaccinering och isolering.
 • Tillåtit viruset att sprida för att bygga en naturlig motståndskraft i den hälsosamma delen av befolkningen.
 • Förebygga genom att stärka immunförsvaret. Förändring av livsstil, vettiga kosttillägg och hälsosam kost
 • Ta fram botemedel och tillåta mediciner man redan vet fungerar bra; Ivermectin och Hydroklorokin, exempelvis i samband med höga doser D och C, zink och quercetin.

Massvaccinering mot Covid-19 framstår nu som ett gigantiskt experiment där panik, rädsla, överfulla sjukhus och ekonomisk katastrof för många, samt otillbörligt inflytande från läkemedelsbolag, har fått myndigheter och politiker att ensidigt och närsynt stirra sig blinda på ett vaccin som den enda möjliga lösningen under pågående pandemi.


Övertro på medicinsk teknik

Kortsiktighet och brist på helhetssyn har präglat deras beslut och man har envetet vägrat att inrikta sig på vilka behandlingar som kan fungera och bota, och att detta också skulle kunna ge en lösning. WHO har till och med skrivit om en paragraf där man hävdar att den enda vägen att få slut på en pandemi är via global massvaccinering. Ett icke-vetenskapligt påstående som inte stämmer eller är sant.

Bill Gates som inte är forskare inom epidemiologi uttalar sig som expert inom området. Han har skaffat sig ett otillbörligt inflytande över hur vaccineringspolicy ska utformas. Både han och Anthony Faucci har enorma vinstintressen förbundna till covidvacciner och gör allt de kan för att sälja in lockdowns och massvaccinering. Faucci får lön betald av skattebetalarna, men tjänar  stora privata pengar på att patentera vaccin.

Dessutom är läkemedelstillverkarna helt frikända från ansvar om vaccinerna åstadkommer skada eller dödsfall. Hela systemet kring dessa frågor är en härva av oegentligheter som ingen tycks våga ifrågasätta inom etablissemanget. Den enda som verkligen blottlägger hur det går till är Robert Kennedy på the Defender och några få andra forskare, advokater och läkare, men de blir systematiskt förnekade utrymme i pressen och blir nertagna på sociala media.

Censuren av oliktänkande har växt i jämn takt med pandemin, vilket hindrat en seriös vetenskaplig debatt om Covid vaccin och lockdowns. Allmänheten har fråntagits demokratiska rättigheter utan att någon tycks blinka. Det är dags att bjuda motstånd och anmäla övergrepp. Ingen ska tvingas ta ett experimentellt vaccin.

Astra Zeneca har flertalet anmälningar om dödsfall vilket lett till att de stoppats i flera länder. De fick villkorat godkännande för emergency use, precis som Pfizer, Moderna. Vem tar ansvaret nu? Lyssna på experten Vanden Bossche, det är ett ytterst allvarligt läge.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: covid-19
 • Hej, Vanden Bossche är inte unik, flera andra experter säger samma sak om immune escape och resistens men ingen har så emfatiskt vågat uttala sig mot massvaccinering under pågående pandemi(officiellt förklarat som sådan inte av mig) . Om man utvecklar vaccin mot virus antar jag att man blir lite expert på “fienden” dvs virus och deras beteenden, och vet när det är som mest effektivt att slå tillbaka. Sanningen är ju att kroppen har ett mikrobiom som består av virus , bakterier och svamp samt andra mikroorganismer. I ett balanserat och harmoniskt “läge” är detta inte ett problem, tvärtom kan virus och bakterier vara “goda” och hjälpa immunförsvaret. Bakterier i tarmarna utgör en stor del av värt immunförsvar.
  Vanden Bossche anses av somliga göra en avledande manöver i sina uttalanden men jag koncentrerar mig på att han har anledning att veta vad han talar om .Bara för att han är för vacciner behöver han inte avfärdas som icke-trovärdig just i frågan om vad som händer om vi sätter ett virus under tryck under en pågående pandemi. Jag är ingen expert men har nu försökt verkligen sätta mig in i om RNA vaccinet är säkert och har kommit fram till att det absolut inte är riskfritt. Sen har vi frågan huruvida den policy som WHO och EU och Sverige anammat för att bli av med pandemin, verkligen kommer att fungera. Min uppfattning är att vi det ser ut som att håller på att ledas in i ett ännu större hälsoproblem, kanske katastrof. Censur har gjort att vi inte kunnat lyssna på vad kritiska experter tycker.Hade det inte varit för “alternativa” media, skulle vi inte veta något.Jag menar att det blir alltmer tydligt att nya varianter är på väg in med språngmarsch och allmänheten måste bli varse att vaccineringen just nu verkar medverkar till att driva fram ny och farligare Covid19 varianter.

 • Hej, Vanden Bossche är inte unik, flera andra experter säger samma sak om immune escape och resistens men ingen har så emfatiskt vågat uttala sig mot massvaccinering under pågående pandemi(officiellt förklarat som sådan inte av mig) . Om man utvecklar vaccin mot virus antar jag att man blir lite expert på “fienden” dvs virus och deras beteenden, och vet när det är som mest effektivt att slå tillbaka. Sanningen är ju att kroppen har ett mikrobiom som består av virus , bakterier och svamp samt andra mikroorganismer. I ett balanserat och harmoniskt “läge” är detta inte ett problem, tvärtom kan virus och bakterier vara “goda” och hjälpa immunförsvaret. Bakterier i tarmarna utgör en stor del av värt immunförsvar.
  Vanden Bossche anses av somliga göra en avledande manöver i sina uttalanden men jag koncentrerar mig på att han har anledning att veta vad han talar om .Bara för att han är för vacciner behöver han inte avfärdas som icke-trovärdig just i frågan om vad som händer om vi sätter ett virus under tryck under en pågående pandemi. Jag är ingen expert men har nu försökt verkligen sätta mig in i om RNA vaccinet är säkert och har kommit fram till att det absolut inte är riskfritt. Sen har vi frågan huruvida den policy som WHO och EU och Sverige anammat för att bli av med pandemin, verkligen kommer att fungera. Min uppfattning är att vi det ser ut som att håller på att ledas in i ett ännu större hälsoproblem, kanske katastrof. Censur har gjort att vi inte kunnat lyssna på vad kritiska experter tycker.Hade det inte varit för “alternativa” media, skulle vi inte veta något.Jag menar att det blir alltmer tydligt att nya varianter är på väg in med språngmarsch och allmänheten måste bli varse att vaccineringen just nu verkar medverkar till att driva fram ny och farligare Covid19 varianter.

 • Vanden Bossche är en avledande manöver. Han menar att vi inte ska massvaccinera med mRNA/DNA-vaccin men gärna med andra vaccin som han själv forskat på under 10 år?

  Grundproblemet med vaccineringen: Man kan inte över huvud taget skapa ett vaccin mot ett virus som inte är vetenskapligt bevisat att existera.

  Såvida man inte har ett helt annat syfte med denna gen-terapi. Vilket är precis vad preparattillverkarna själva kallar dessa injektioner.

  Vad är det som Vanden Bossche säger som är så förbannat unikt? Många runtom världen har varnat för dessa vacciner som endast är nöd-godkända och utgör historiens största vaccineringsexperiment.

 • Det är ett problem att man fortsätter sprida bedrägeriet om att det finns “externa” virus som hoppar på oss och “smittar”.

 • Vanden Bossche är en avledande manöver. Han menar att vi inte ska massvaccinera med mRNA/DNA-vaccin men gärna med andra vaccin som han själv forskat på under 10 år?

  Grundproblemet med vaccineringen: Man kan inte över huvud taget skapa ett vaccin mot ett virus som inte är vetenskapligt bevisat att existera.

  Såvida man inte har ett helt annat syfte med denna gen-terapi. Vilket är precis vad preparattillverkarna själva kallar dessa injektioner.

  Vad är det som Vanden Bossche säger som är så förbannat unikt? Många runtom världen har varnat för dessa vacciner som endast är nöd-godkända och utgör historiens största vaccineringsexperiment.

 • Det är ett problem att man fortsätter sprida bedrägeriet om att det finns “externa” virus som hoppar på oss och “smittar”.

 • Kerstin, det är en veritabel skandal att Astra Zenecas vaccin nu återigen blir godkänt för användning när man läser om alla de fall som fått olika former av trombos.

  Den som tar vaccin måste rimligen ha en skruv lös, titta som sagt på Björn Hammarskjöld när han intervjuas av Jesper Johansson.

  Den som efter denna video kavlar upp måste ha en skruv lös.

  https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

  • Jag vill uppmana alla att ta del av denna länk, där läkaren och professorn Björn Hammarskjöld skarpt varnar för de snabbframtagna Covid-vaccinerna.

   Läkemedelsbolagen har i ett stort antal länder givits juridisk immunitet, det vill säga att de friskrivits från ansvar för de människor som dör eller blir kroniskt sjuka av vaccinerna.

   Professor Hammarskjöld säger att han inte kan se någon annan anledning till det än att politikerna är korrumperade.

   Det är intressant med juridisk immunitet. Korrupta politiker och deras myndighetsfolk samt läkemedelsbolagen har alla gett sig själva juridisk flockimmunitet – The Untouchable!

   • Hans Dahl och Mayne Sundewall ni tycks båda ha tagit er tiden att titta på videon där Björn Hammarskjöld redogör för vansinnet som pågår i den sk Pandemins fotspår. Tack!!

    Jag kan bara hålla med er båda, ni andra bör kolla in denna video som togs ned snabbt av YT när den släpptes i original för en tid sedan.

    Det Björn inte kan om detta är inte värt att veta.

    Jag känner mig trygg när min vän Björn som vanligt lägger ut texten med vetenskapligt stöd och sin sunda skepsis till vad som pågår.

    Till dem vilka alltid vill censurera allt och alla skulle jag vilja säga, faktakolla vad han säger och ni kommer att behöva ompröva er inställning.

    Mitt stora tack också till den individ vilken var klok nog att spara ned intervjun så att den fortfarande finns tillgänglig. Tack!!

    https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

 • Har vi någonsin förr under pågående pandemi tagit fram ett nytt vaccin på några månader och sedan massvaccinerat en global befolkning utan att vaccinet ens godkänts på riktigt utan bara villkorat. Jag förstår att sprutan anses viktig för “emergency use” men, jag accepterar inte att man kan påtvinga människor att låta sig injiceras med något som inte är godkänt på ett riktigt sätt. Vi ska väl inte försöka bli av med ett hälsoproblem genom att ev. skapa ett mycket större problem. Om det dessutom är sant att massvaccinering under pågående pandemi leder till resistens och “Immune escape” och mutationer samt framtida autoi-immunförsvars sjukdomar, bör väl detta först utredas först och inte låta allmänheten bli försökskaniner?

 • Kerstin, det är en veritabel skandal att Astra Zenecas vaccin nu återigen blir godkänt för användning när man läser om alla de fall som fått olika former av trombos.

  Den som tar vaccin måste rimligen ha en skruv lös, titta som sagt på Björn Hammarskjöld när han intervjuas av Jesper Johansson.

  Den som efter denna video kavlar upp måste ha en skruv lös.

  https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

  • Jag vill uppmana alla att ta del av denna länk, där läkaren och professorn Björn Hammarskjöld skarpt varnar för de snabbframtagna Covid-vaccinerna.

   Läkemedelsbolagen har i ett stort antal länder givits juridisk immunitet, det vill säga att de friskrivits från ansvar för de människor som dör eller blir kroniskt sjuka av vaccinerna.

   Professor Hammarskjöld säger att han inte kan se någon annan anledning till det än att politikerna är korrumperade.

   Det är intressant med juridisk immunitet. Korrupta politiker och deras myndighetsfolk samt läkemedelsbolagen har alla gett sig själva juridisk flockimmunitet – The Untouchable!

   • Hans Dahl och Mayne Sundewall ni tycks båda ha tagit er tiden att titta på videon där Björn Hammarskjöld redogör för vansinnet som pågår i den sk Pandemins fotspår. Tack!!

    Jag kan bara hålla med er båda, ni andra bör kolla in denna video som togs ned snabbt av YT när den släpptes i original för en tid sedan.

    Det Björn inte kan om detta är inte värt att veta.

    Jag känner mig trygg när min vän Björn som vanligt lägger ut texten med vetenskapligt stöd och sin sunda skepsis till vad som pågår.

    Till dem vilka alltid vill censurera allt och alla skulle jag vilja säga, faktakolla vad han säger och ni kommer att behöva ompröva er inställning.

    Mitt stora tack också till den individ vilken var klok nog att spara ned intervjun så att den fortfarande finns tillgänglig. Tack!!

    https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

 • Har vi någonsin förr under pågående pandemi tagit fram ett nytt vaccin på några månader och sedan massvaccinerat en global befolkning utan att vaccinet ens godkänts på riktigt utan bara villkorat. Jag förstår att sprutan anses viktig för “emergency use” men, jag accepterar inte att man kan påtvinga människor att låta sig injiceras med något som inte är godkänt på ett riktigt sätt. Vi ska väl inte försöka bli av med ett hälsoproblem genom att ev. skapa ett mycket större problem. Om det dessutom är sant att massvaccinering under pågående pandemi leder till resistens och “Immune escape” och mutationer samt framtida autoi-immunförsvars sjukdomar, bör väl detta först utredas först och inte låta allmänheten bli försökskaniner?

 • Kerstin, jag är ingen veritabel antivaxxare men jag skulle aldrig ta ett vaccin som normalt tar många år att utveckla, men som nu är framtaget på några månader.

  När man dessutom börjar laborera med genetiken i några av dess vacciner så blir man ju direkt mörkrädd.

  Min kompis Björn Hammarskjöld har uttryckt detta mycket bra i denna video, som faktiskt finns kvar på tuben.

  Skynda dig att titta på den innan den blir nedtagen.

  https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

 • Hej Jan, läkemedelsförsäkringen träder in för att läkemedelsindustrin ska slippa ansvar, mer specifikt, ekonomiskt ansvar. Sen verkar det som Läkemedelsförsäkringen som part är jävig redan från början eftersom den tydligen ägs av de läkemedelsproducenter vars läkemedel blivit godkända av Läkemedelsverket. Om jag inte fattat fel ska alltså den som drabbas av läkemedelsskada begära upprättelse och skadeersättning av den part som representerar läkemedelsindustrin utan att det finns en neutral juridisk domstol som för de skadades talan.? Dessutom om jag förstått rätt när det gäller Covid sprutan, går staten(skattebetalarna in) för att täcka skadeersättning. Hur vi än vrider och vänder oss är det vi, folket som ska ta risken och vi ska också betala kalaset när det blir skador.Inte de som tjatar om sitt mantra att man bedömt att fördelarna överväger riskerna med Covidsprutan. Och vad händer om patienten dör? Hur ska det bevisas att vederbörande dött av Covidsprutan när du dör av en blodpropp eller akut leverinflammation? Är inte alla vaccinskador indirekta? En riktig Catch 22 situation.

 • För mig är huvudfokus på vad och hur man fattat beslut i den pågående pandemin vad gäller behandling på sjukhus, lockdown, “vacciner” och inte minst censur, tvång och fråntagna demokratiska rättigheter som exempelvis rätten att säga nej till att ta “sprutan” och få bestämma över sin egen kropp.

  När Bossche uppmanar myndigheter att inte massvaccinera under pågående pandemi, är det något jag vill lyssna på för det verkar rimligt vad han säger. Jag har absolut inte svalt hela hans positiva inställning till vaccin. Lyssnade också på Folkets radio men jag tror inte att vi som förmedlat Vanden Bossches upprop har blivit förda bakom ljuset. Jag är väl medveten om att han utvecklar vacciner, men just därför kan han kanske en hel del om när och hur de ska användas. Var vi står nu, är att en hel värld ska vaccineras under pågående pandemi, och det han varnar för håller redan på att ske, Nya muterande varianter som är mer resistenta har redan spridit sig, “vaccinet ” skyddar inte mot smittspridning, yngre tycks nu drabbas mer, och immunförsvaret hos de som låter vaccinera sig blir försvagat. Skrämmande många anmälningar har kommit in om dödsfall efter att ha fått sprutan.

  EU vill ha ngt slags grönt kort men Sverige vill införa tvångsvaccinering och vaccinpass. Kan vi påvisa att vaccinering just nu kommer att förvärra situationen och ta mer liv, kan vi kanske öka trycket på myndigheter och politiker att sluta denna massvaccineringskampanj eller få människor att åtminstone vara medvetna om vilka risker de tar. Det är vad som verkar allra viktigast just nu. Önskar att man först och främst värnar om folks hälsa och inte tillåter läkemedelsindustrin att bestämma över våra liv.

  Jag vill stoppa massvaccineringen, vad som hänt på residens för gamla har också varit synnerligen gement och man har uppfört sig totalitärt och respektlöst mot den äldre och värnlösa befolkningen. Jag tror absolut inte att RNA vaccin är välbeprövade och säkra och vill förbehålla mig rätten att avstå utan att trakasseras eller bli fråntagen min rätt till rörelsefrihet.Önskar att något politiskt parti stod på vår sida och begärde sans och balans och försiktighet med människors hälsa och att någon politiker vill värna om våra demokratiska friheter.Än så länge lyser de med sin frånvaro.

  Ygerman den digitala samordningsministern borde spärras in för brott mot Nurnbergskoden och grunlagen och att EU faktiskt fattat ett beslut att man inte får hota de som inte vill ta sprutan. De som bryter mot lagen bör inte få representera folket, så varför inte kräva hans avgång?

  • Du har återigen så rätt Kerstin, vi som inte vill ta ett snabbt framtaget och helt oprövat vaccin skall ha alla våra grundlagsenliga rättigheter intakta.

   Att dessutom Big Pharma lyckats friskriva helt från konsekvenserna av sina resp vacciner gör att det strikta produktansvaret övertas av staten.

   Det har vi ju sett hur det gick med Narkolepsi offren, dvs ännu ingen ersättning.

   Att vi som skattebetalare skall betala för ev skador är ju sinnessjukt!!

 • Kerstin, jag är ingen veritabel antivaxxare men jag skulle aldrig ta ett vaccin som normalt tar många år att utveckla, men som nu är framtaget på några månader.

  När man dessutom börjar laborera med genetiken i några av dess vacciner så blir man ju direkt mörkrädd.

  Min kompis Björn Hammarskjöld har uttryckt detta mycket bra i denna video, som faktiskt finns kvar på tuben.

  Skynda dig att titta på den innan den blir nedtagen.

  https://www.youtube.com/watch?v=NZBjIyQwLgU

 • Hej Jan, läkemedelsförsäkringen träder in för att läkemedelsindustrin ska slippa ansvar, mer specifikt, ekonomiskt ansvar. Sen verkar det som Läkemedelsförsäkringen som part är jävig redan från början eftersom den tydligen ägs av de läkemedelsproducenter vars läkemedel blivit godkända av Läkemedelsverket. Om jag inte fattat fel ska alltså den som drabbas av läkemedelsskada begära upprättelse och skadeersättning av den part som representerar läkemedelsindustrin utan att det finns en neutral juridisk domstol som för de skadades talan.? Dessutom om jag förstått rätt när det gäller Covid sprutan, går staten(skattebetalarna in) för att täcka skadeersättning. Hur vi än vrider och vänder oss är det vi, folket som ska ta risken och vi ska också betala kalaset när det blir skador.Inte de som tjatar om sitt mantra att man bedömt att fördelarna överväger riskerna med Covidsprutan. Och vad händer om patienten dör? Hur ska det bevisas att vederbörande dött av Covidsprutan när du dör av en blodpropp eller akut leverinflammation? Är inte alla vaccinskador indirekta? En riktig Catch 22 situation.

 • För mig är huvudfokus på vad och hur man fattat beslut i den pågående pandemin vad gäller behandling på sjukhus, lockdown, “vacciner” och inte minst censur, tvång och fråntagna demokratiska rättigheter som exempelvis rätten att säga nej till att ta “sprutan” och få bestämma över sin egen kropp.

  När Bossche uppmanar myndigheter att inte massvaccinera under pågående pandemi, är det något jag vill lyssna på för det verkar rimligt vad han säger. Jag har absolut inte svalt hela hans positiva inställning till vaccin. Lyssnade också på Folkets radio men jag tror inte att vi som förmedlat Vanden Bossches upprop har blivit förda bakom ljuset. Jag är väl medveten om att han utvecklar vacciner, men just därför kan han kanske en hel del om när och hur de ska användas. Var vi står nu, är att en hel värld ska vaccineras under pågående pandemi, och det han varnar för håller redan på att ske, Nya muterande varianter som är mer resistenta har redan spridit sig, “vaccinet ” skyddar inte mot smittspridning, yngre tycks nu drabbas mer, och immunförsvaret hos de som låter vaccinera sig blir försvagat. Skrämmande många anmälningar har kommit in om dödsfall efter att ha fått sprutan.

  EU vill ha ngt slags grönt kort men Sverige vill införa tvångsvaccinering och vaccinpass. Kan vi påvisa att vaccinering just nu kommer att förvärra situationen och ta mer liv, kan vi kanske öka trycket på myndigheter och politiker att sluta denna massvaccineringskampanj eller få människor att åtminstone vara medvetna om vilka risker de tar. Det är vad som verkar allra viktigast just nu. Önskar att man först och främst värnar om folks hälsa och inte tillåter läkemedelsindustrin att bestämma över våra liv.

  Jag vill stoppa massvaccineringen, vad som hänt på residens för gamla har också varit synnerligen gement och man har uppfört sig totalitärt och respektlöst mot den äldre och värnlösa befolkningen. Jag tror absolut inte att RNA vaccin är välbeprövade och säkra och vill förbehålla mig rätten att avstå utan att trakasseras eller bli fråntagen min rätt till rörelsefrihet.Önskar att något politiskt parti stod på vår sida och begärde sans och balans och försiktighet med människors hälsa och att någon politiker vill värna om våra demokratiska friheter.Än så länge lyser de med sin frånvaro.

  Ygerman den digitala samordningsministern borde spärras in för brott mot Nurnbergskoden och grunlagen och att EU faktiskt fattat ett beslut att man inte får hota de som inte vill ta sprutan. De som bryter mot lagen bör inte få representera folket, så varför inte kräva hans avgång?

  • Du har återigen så rätt Kerstin, vi som inte vill ta ett snabbt framtaget och helt oprövat vaccin skall ha alla våra grundlagsenliga rättigheter intakta.

   Att dessutom Big Pharma lyckats friskriva helt från konsekvenserna av sina resp vacciner gör att det strikta produktansvaret övertas av staten.

   Det har vi ju sett hur det gick med Narkolepsi offren, dvs ännu ingen ersättning.

   Att vi som skattebetalare skall betala för ev skador är ju sinnessjukt!!

 • Hej Kerstin, tack för svar.
  Jo, att en vaccinutvecklare gör detta utspel känns ju som en utveckling åt rätt håll för att stoppa mass-“vaccineringen”/genterapin. Men efter att ha läst artikeln i OffGuardian och lyssnat på Folkets radio om “kontrollerad opposition” så började jag bara fundera på om det möjligen är “för bra” att han går ut med detta och att alla internationella vaccinkritiker enhälligt är positiva och tar upp det… Det verkar väl ändå som att Bossche tycker att lösningen är vacciner..bara inte just de här vaccinerna.

 • Hej Kerstin, tack för svar.
  Jo, att en vaccinutvecklare gör detta utspel känns ju som en utveckling åt rätt håll för att stoppa mass-“vaccineringen”/genterapin. Men efter att ha läst artikeln i OffGuardian och lyssnat på Folkets radio om “kontrollerad opposition” så började jag bara fundera på om det möjligen är “för bra” att han går ut med detta och att alla internationella vaccinkritiker enhälligt är positiva och tar upp det… Det verkar väl ändå som att Bossche tycker att lösningen är vacciner..bara inte just de här vaccinerna.

 • Hej Marie Andersson, jag förstår hur du tänker och har läst artiklar som är kritiska mot Bossche. Men, det handlar om två olika saker tror jag. Även om han är positiv till vacciner och har varit med om att utveckla dem, betyder det ju inte att han inte kan vara trovärdig om när och hur man ska agera under pågående pandemi. Man kan ju vara för vaccin men skeptisk mot exempelvis, RNA vaccin. Man kan också som expert i virologi och epidemiolgi ha lov att säga att massvaccinering under pågående pandemi är ett stort misstag även om han själv varit med om att utveckla vaccin. För mig var det viktigt att en sådan expert och som själv utvecklat vaccin ( och som därför inte kan avfärdas som konspirationsteoretiker och antivaxxare) uttalar sig. Jag menar att han bidrar genom att dra i nödbromsen och påvisar att många experter som borde vetat, har spelat med i detta roulettespel genom att understödja något man aldrig haft erfarenhet av förut, nämligen ta fram ett vaccin med rekordfart som är experimentellt (villkorat) för att sedan, återigen under pågående pandemi, vaccinera hela jordens befolkning. Bara det är ett obeprövat massexperiment. Jag tycker det är djupt störande hur lite intresserade myndigheter har varit att verkligen skydda allmänheten. De har, utan att veta hur vaccinet kommer att fungera med syntetiskt RNA, och utan att lyssna på experter om det verkligen är tillrådligt att massvaccinera under en pandemi, skyndat på att alla ska vaccineras och om de inte vill, kan de mista sina demokratiska rättigheter. Rättsvidrigt och oansvarigt enligt mitt förmenande. Att barn och ungdomar ska vaccineras med detta experimentella vaccin gör mig fruktansvärt upprörd. Vi kan verkligen inte lita på myndigheter längre om vi nu gjort det någonsin. Inga fler experiment på mänskligheten, vi måste säga ifrån och advokater kan hjälpa oss att anmäla myndigheter och regering. Det är vad som kommer och klagomålen strömmar in. Det känns betryggande. Observera hur politiker och myndigheter kommer försöker skylla ifrån sig och två sig från ansvar.

 • Hej Marie Andersson, jag förstår hur du tänker och har läst artiklar som är kritiska mot Bossche. Men, det handlar om två olika saker tror jag. Även om han är positiv till vacciner och har varit med om att utveckla dem, betyder det ju inte att han inte kan vara trovärdig om när och hur man ska agera under pågående pandemi. Man kan ju vara för vaccin men skeptisk mot exempelvis, RNA vaccin. Man kan också som expert i virologi och epidemiolgi ha lov att säga att massvaccinering under pågående pandemi är ett stort misstag även om han själv varit med om att utveckla vaccin. För mig var det viktigt att en sådan expert och som själv utvecklat vaccin ( och som därför inte kan avfärdas som konspirationsteoretiker och antivaxxare) uttalar sig. Jag menar att han bidrar genom att dra i nödbromsen och påvisar att många experter som borde vetat, har spelat med i detta roulettespel genom att understödja något man aldrig haft erfarenhet av förut, nämligen ta fram ett vaccin med rekordfart som är experimentellt (villkorat) för att sedan, återigen under pågående pandemi, vaccinera hela jordens befolkning. Bara det är ett obeprövat massexperiment. Jag tycker det är djupt störande hur lite intresserade myndigheter har varit att verkligen skydda allmänheten. De har, utan att veta hur vaccinet kommer att fungera med syntetiskt RNA, och utan att lyssna på experter om det verkligen är tillrådligt att massvaccinera under en pandemi, skyndat på att alla ska vaccineras och om de inte vill, kan de mista sina demokratiska rättigheter. Rättsvidrigt och oansvarigt enligt mitt förmenande. Att barn och ungdomar ska vaccineras med detta experimentella vaccin gör mig fruktansvärt upprörd. Vi kan verkligen inte lita på myndigheter längre om vi nu gjort det någonsin. Inga fler experiment på mänskligheten, vi måste säga ifrån och advokater kan hjälpa oss att anmäla myndigheter och regering. Det är vad som kommer och klagomålen strömmar in. Det känns betryggande. Observera hur politiker och myndigheter kommer försöker skylla ifrån sig och två sig från ansvar.

 • En tacksam lyssnare/lasare pa andra sidan klotet.

  Fantastisk sammanfattning – ursnabbt.

  Vill garna uppmana alla: las, forsta och dela!

  Heder at News Voice som publicerer!

  Har tidigt idag forsokt forsta Vanden Bossches PDF (fran Ohio talet i borjan pa Mars tror jag) Han sager pa slutet att Question-Answer skall komma inom kort. Hoppas att detta blir lattare att forsta an PDF-et!

  Sag just pa Global Research att Moderna skall borja experiment med vaccinering av babies och barn…

 • En tacksam lyssnare/lasare pa andra sidan klotet.

  Fantastisk sammanfattning – ursnabbt.

  Vill garna uppmana alla: las, forsta och dela!

  Heder at News Voice som publicerer!

  Har tidigt idag forsokt forsta Vanden Bossches PDF (fran Ohio talet i borjan pa Mars tror jag) Han sager pa slutet att Question-Answer skall komma inom kort. Hoppas att detta blir lattare att forsta an PDF-et!

  Sag just pa Global Research att Moderna skall borja experiment med vaccinering av babies och barn…

 • Hej Theodor,beklagar felskrivning, det var lite bråttom att få iväg artikeln. Bra om budskapet går fram.Du frågar vem lyssnar? Ibland kan man bli missmodig men jag vet att mina artiklar kan dyk upp på olika webbsidor, att de cirkulerar bland familj och vänner som sedan skickar dem vidare och sedan skickar de vidare och på så sätt sker en spridning. De läggs även ut på sociala media( så länge det varar innan de tas ner..) Ibland har det till och med hänt att jag googlat om någon fråga och jag fått upp mig själv som svar. Så det är ju också ett sätt att bli läst.
  Vi vet inte om myndigheter läser artiklar på Newsvoice eller inte, men jag kan tänka mig att de gör så ibland.Jag skickar mina och andras artiklar till dem men de svarar sällan vilket jag tycker de borde göra-
  Ett problem varför många är så lite informerade är att de tittar kanske på tillrättalagda nyheter på TV, läser sällan tidningen och vet inte var de ska hitta alternativa nyheter. De ser hellre på Netflix och lyssnar på poddar och är inte särskilt intresserade av politik eller obehagliga sanningar som kan tvinga dem att överge sina trossatser eller våga ta in nya sanningar eller att vilja (våga) vara kritiska . Det kan bli obekvämt i vänkretsen och stökar till familjesamtal.De flesta vill helst sitta bekvämt och köpa “läget” och slippa tänka för mycket i sin stressiga vardag. Jag som ofta kritiserar den allopatiska medicinen, sjukvården och lögner som levereras av Cancerfonden och Vårdguiden blir obekväm och de flesta vill tro att myndigheter och är samvetsgranna, oberoende och jobbar för oss skattebetalare som är deras arbetsgivare. Men det är häpnadsväckande hur mycket de vilseför allmänheten.Ja detta var några funderingar.

 • Hej Theodor,beklagar felskrivning, det var lite bråttom att få iväg artikeln. Bra om budskapet går fram.Du frågar vem lyssnar? Ibland kan man bli missmodig men jag vet att mina artiklar kan dyk upp på olika webbsidor, att de cirkulerar bland familj och vänner som sedan skickar dem vidare och sedan skickar de vidare och på så sätt sker en spridning. De läggs även ut på sociala media( så länge det varar innan de tas ner..) Ibland har det till och med hänt att jag googlat om någon fråga och jag fått upp mig själv som svar. Så det är ju också ett sätt att bli läst.
  Vi vet inte om myndigheter läser artiklar på Newsvoice eller inte, men jag kan tänka mig att de gör så ibland.Jag skickar mina och andras artiklar till dem men de svarar sällan vilket jag tycker de borde göra-
  Ett problem varför många är så lite informerade är att de tittar kanske på tillrättalagda nyheter på TV, läser sällan tidningen och vet inte var de ska hitta alternativa nyheter. De ser hellre på Netflix och lyssnar på poddar och är inte särskilt intresserade av politik eller obehagliga sanningar som kan tvinga dem att överge sina trossatser eller våga ta in nya sanningar eller att vilja (våga) vara kritiska . Det kan bli obekvämt i vänkretsen och stökar till familjesamtal.De flesta vill helst sitta bekvämt och köpa “läget” och slippa tänka för mycket i sin stressiga vardag. Jag som ofta kritiserar den allopatiska medicinen, sjukvården och lögner som levereras av Cancerfonden och Vårdguiden blir obekväm och de flesta vill tro att myndigheter och är samvetsgranna, oberoende och jobbar för oss skattebetalare som är deras arbetsgivare. Men det är häpnadsväckande hur mycket de vilseför allmänheten.Ja detta var några funderingar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *