Monsanto samarbetar med amerikanska tjänstemän – pressar Mexiko att avskaffa förbud av glyfosat

publicerad 1 mars 2021
- Sanja Juric
Förbud mot glyfosat. Foto: Zefe Wu Licens: Pixabay

Avslöjande i interna e-postmeddelanden visar hur Monsantos ägare Bayer AG och lobbyorganisationen CropLife America har samarbetat med amerikanska tjänstemän, i syfte att pressa Mexiko att överge ett förbud mot det cancerframkallande ogräsmedlet glyfosat, den viktigaste ingrediensen i Monsantos ogräsmedel Roundup.

Text: Sanja R. Juric | Bild: Besprutning av fält | Foto: Wu Zefe. Licens: Pixabay.com

Sedan början av 2020 har Bayer gjort sitt yttersta för att skydda exporten av glyfosat till Mexiko. Detta samtidigt som företaget har förhandlat om förlikning på cirka 11 miljarder dollar i rättsförhandlingar. Bayer har dragits till domstol av personer i USA som säger att de utvecklat Non-Hodgkin-lymfom, på grund av exponering för glyfosatbaserade produkter, något som NewsVoice har skrivit om tidigare.

Läs mer: Bayer går med på förlikning på 10 miljarder dollar för Roundup-skador

Trots ihärdiga försök att ändra beslutet, har företaget inte varit nämnvärt framgångsrikt. Den mexikanska presidenten, Andrés Manuel López Obrador, har gett lantbrukarna fram till 2024 att sluta använda kemikalien. Ett slutgiltigt dekret som offentliggjordes den 31 december 2020 innebär också en utfasning av plantering och konsumtion av genetiskt modifierad majs, i och med att majs oftast är besprutad med glyfosat och därför lämnar rester av bekämpningsmedlet i färdiga livsmedel.

USA beräknas gå miste om 20 miljarder dollar i jordbruksexport till Mexiko

Besluten att skydda den mexikanska befolkningen från de skadliga effekterna av produkten, har möts av kraftigt motstånd i USA. Förbudet skulle för USA:s jordbruksexport innebära en kraftig sänkning av både glyfosatbaserade produkter och i förlängningen export av varor med högre halter av bekämpningsmedelsrester än vad som Mexiko skulle tillåta. Industrins representanter varnade amerikanska myndigheter att närmare 20 miljarder dollar av USA:s årliga jordbruksexport till Mexiko skulle äventyras, om landet utvidgar försiktighetsprincipen till bekämpningsmedelsrester i livsmedel.

E-postmeddelandena som kommer från US Trade Representative (USTR) och andra amerikanska byråer beskriver en oro och frustration över Mexikos inställning till ogräsmedlet. Ett meddelande hänvisar till personal inom López Obradors administration som “röstande anti-bioteknikaktivister” och i ytterligare ett står det att läsa att Mexikos hälsovårdsbyrå (Cofepris) “blir ett stort problem”. Den interna kommunikationen inom USTR redovisar hur den agrokemiska industrin pressar USA att lägga till frågan i handelsavtalet mellan USA, Mexiko och Kanada (USMCA), något som USTR även lyckades med när avtalet trädde i kraft den 1 juli förra året.

Till tidningen The Guardian som fick tillgång till dokumenten säger biologen Nathan Donley att det är tydligt hur bekämpningsmedelsindustrin använder sig av den amerikanska regeringen för att söka påverka den internationella scenen till sin fördel.


We’re seeing more and more how the pesticide industry uses the US government to aggressively push its agenda on the international stage and quash any attempt by people in other countries to take control of their food supply,”Nathan Donley


Glyfosat i EU

Glyfosat är för närvarande godkänt i EU fram till den 15 december 2022. Beslutet grundade sig på Monsantos egna studier och mer eller mindre avfärdade den oberoende IARC-studie som genomfördes av sjutton läkare från 11 länder där resultaten pekade på att glyfosat mest sannolikt är cancerframkallande.

Läs mer: Bayer döms att betala närmare 81 miljoner dollar till cancerpatient, trots massiva kampanjer mot IARC

Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige utsågs av EU:s kommissionen den 10 maj 2019 att gemensamt se över nästa bedömning om förnyelsen av godkännandet av glyfosat.

Den 12 december 2019 skickade Glyphosate Renewal Group (en grupp företag som lobbar för godkännandet av glyfosat i EU) en ansökan om förnyelse av godkännandet av glyfosat efter 2022 till AGG, de övriga medlemsstaterna, Europeiska Food Safety Authority (EFSA) och Europeiska kommissionen.

Text: Sanja R. Juric

Källor och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *