Tempus går i konkurs efter fusk med mediestödet

publicerad 9 mars 2021
- Anders Gustafsson
Tempus

Bolaget Tempus Press AB som ger ut tidningen Tempus har nu gått i konkurs. Detta enligt en ansökan inlämnad till Malmö tingsrätt den 5 mars, 2021. NewsVoice har rapporterat om tidningens fusk med redovisning vid ett flertal tillfällen. Vi har bland annat kunnat visa att de uppenbarligen saknar de prenumeranter som krävs för att överhuvudtaget få presstöd.

Våra artiklar har tydligt illustrerat att företagets omsättning till största delen består av luftfakturor som går fram och tillbaka till moderbolaget. Fram till i februari 2021 har Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) dock vägrat utreda ärendet, men i samband att Revisorsinspektionen (RI) informerade myndigheten om samma sak ändrade de sig.

NewsVoice: Tempus likvideras efter avslöjanden i Samhällsnytt och NewsVoice

Under tiden som Samhällsnytt och NewsVoice bevisat upplägget i olika artiklar har MPRT istället försökt genomföra en räddningsaktion ledd av vänsterns Simon Rose och hans chef Georg Lagerberg. De har dessutom godkänt revisorns arbete och slutgiltigt godkänt allt presstöd för 2020, ett beslut som de nu alltså har hävt.

MPRT-personal riskerade polisanmälan

Efter att MPRT:s personal vägrade förstå vad som stod i våra artiklar fick de i slutet av januari information om att de riskerade polisanmälning för medhjälp till grovt bedrägeri.

Även Kantar-Sifo vägrade utreda ärendet eller förstå artiklarna och skickade så sent som den 18 januari, 2021 ett intyg där de påstod att Tempus upplaga var 2064 för helåret 2020.

NewsVoice: Tempus-revisor bakom mediestödsbedrägeri

Den 2:a februari skickade dock RI ett brev till MPRT där de förklarade situationen gällande alla luftfakturor. Den 12 februari inkom Kantar-Sifo efter påtryckningar med ett nytt presstödsintyg där de påstod att upplagan för 2020 var 1063.

Den 24 februari fattade därför MPRT:s nämnd ett beslut om återbetalning och samtidigt avskrev de Tempus begäran om fortsatt presstöd.

Senast den 15 mars 2021 skulle Tempus ha betalt tillbaka lite drygt 2 miljoner kronor till MPRT, men sätts nu istället i konkurs.

Då MPRT har vägrat utreda ärendet i tid kommer de troligtvis inte få en enda krona från konkursboet. Det återstår nu att se om MPRT kommer att polisanmäla bedrägeriet eller om de hoppar över denna bit också.

Text: Anders Gustafsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq