Tempus likvideras efter avslöjanden i Samhällsnytt och NewsVoice

publicerad 23 februari 2021
- av NewsVoice
Tempus

Nyhetsmagasinet Tempus likvideras nu efter avslöjanden i Samhällsnytt och NewsVoice. Tidningarna har sedan i augusti 2020 i en serie artiklar avslöjat hur Tempus lyckats komma över press- och mediestöd från mediemyndigheten MPRT utan att ha uppfyllt villkoren.

Nyhetsmagasinet Tempus tvingas nu upphöra med tidningsutgivning och läggs ner efter 41 års verksamhet. Tidningen beskrivs som en publikation med ett internationellt fokus med krönikor och analyser från namnkunniga svenska skribenter.

Tempus misstag har varit att man direkt översatt material från större internationella tidningar och sedan uppgivit att det handlar om eget unikt redaktionellt material med följden att tidningen felaktigt fått omfattande presstöd.

Tempus förklarar i sitt pressmeddelande varför de går i konkurs:

"Sedan avtalen om svensk utgivning av utländska artiklar slöts med utländsk press för 41 år sedan har de olika konstellationerna av Tempus levt med övertygelsen, och bekräftelsen, om att avtalen varit reglerade, så att det översatta materialet har kunnat tillgodoräknas som berättigat till presstöd." - Tempus

MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson var väl medveten om att fortsatt finansiering av Tempus innebär medhjälp till grovt bedrägeri. Tricordia och Kantar Sifo var två av aktörerna i härvan som inkluderar luftfakturor och påhittade prenumerantantal.

Tempus skriver sedan att man förstått att det inte längre är möjligt att tillgodoräkna det översatta materialet som presstödsberättigat, men det handlar egentligen om att Tempus ledning gått på rutin år efter år när de sökt stöd och då inte korrekt redovisat innehållets natur. Det var bland annat detta som avslöjades i en serie av artiklar i Samhällsnytt och NewsVoice. Det hela har sedan blivit infekterat av att externa resurser försökt dölja att mediestöd felaktigt delats ut av MPRT under 23 år till Tempus.

"Då sådana här omställningar kräver stora resurser inser vi att verksamheten i nuvarande form inte har de ekonomiska muskler som krävs. Tempus nr 5 - 2021 blev således det sista numret i nuvarande organisationsform." - Tempus ledning

Skandalerna har duggat tätt hos Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) där mediestödet under chefen Georg Lagerbergs ledning främst delats ut till systemmedia medan specialregler tillämpas för att hålla alternativmedia utanför stödsystemet.

Text: NewsVoice

Artikelserien