NewsVoice diskriminerat av Georg Lagerbergs handläggare på MPRT

publicerad 18 december 2020
- Anders Gustafsson
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Anders Gustafsson, handläggaren Rohdin och MPRT-chefen Georg Lagerberg.

MEDIESTÖDET. NewsVoice och andra “alternativmedier” har utsatts för en systematisk diskriminering i samband med att tidningar från hela Sverige sökt redaktionsstöd från myndigheten MPRT. Diskrimineringen har varit så grov att en handläggare på MPRT därför har JO-anmälts.

Text och granskning: Anders Gustafsson

NewsVoice har nu gått igenom flera ansökningar om det nya mediestödet som kallas “redaktionsstöd”. Det söks till största del av gratistidningar, men även av annan digital press som låser valda delar av sitt material. Under 2020 kan stödet även sökas av papperstidningar som får driftstöd under presstödsförordningen.

Vår studie kan nu dock bevisa att “alternativmedia” har utsatts för en extremt grym och diskriminerande behandling av den SD-fientlige Georg Lagerberg som är enhetschef för ansökningar på Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT).

För att illustrera vad en “vanlig tidning” utsätts för i jämförelse med “alternativmedia” visar vi här upp skillnaden mellan ansökningsprocessen för BjäreNU och NewsVoice. Detta förstärks nu av Nya Dagbladets avslöjande att Tidningen Yippie inte analyserades överhuvudtaget av Rohdin på MPRT.

Läs mer: SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

NewsVoice uppfyller alla krav, men får inte stöd medan BjäreNU som knappt uppfyller några krav alls får det. BjäreNU innehåller dessutom inte några nyheter utan är en lokal skvallertidning.

Nedan följer en lista som visar vad NewsVoice utsatts för. Samma process har gällt för Exakt24, Samhällsnytt, SwebbTV och Nya Dagbladet.

Jämförelse i handläggningen av BjäreNU och NewsVoice

När det gäller de initiala administrativa delarna har NewsVoice följt föreskrifterna till punkt och pricka. BjäreNU har misslyckats på nästan alla punkter och slipper utredning av annonsandel.

BjäreNU NewsVoice
Lämnar in ett utgivningsbevis från Patent och Registreringsverket som är nästan två år gammalt. Enligt reglerna gäller tre månader. Redovisar ett utgivningsbevis som uppfyller villkoren.
Tillåts lämna in ett utgånget registreringsbevis. NewsVoice redovisar ett registreringsbevis som uppfyller villkoren.
Tillåts lämna in ett skuldfrihetsintyg från Kronofogden daterat 8 juni 2020, alltså som gick ut innan man kunde ansöka om redaktionsstöd. NewsVoice redovisar ett färskt skuldfrihetsintyg.
BjäreNU som tidigare har sökt om mediestöd lämnade in en ogiltig revisorsrapport om användarförankring, regelbundenhet och redaktionellt innehåll. Rapporten är signerad av en godkänd revisor trots att en auktoriserad revisor måste signera den. Detta har MPRT godtagit utan åtgärd. NewsVoice och alla andra “alternativmedier” har lämnat in revisorsrapporter signerade av auktoriserade revisorer. Myndigheten har vägrat godkänna något annat.
Lämnade in en “räckviddsrapport” för tre utgåvor under 2020. Trots att detta är fel år har myndigheten godkänt dokumentet. Alla alternativmedier har tvingats lämna in detaljerade trafikrapporter för 2019.
Alla tidningar måste skicka in exemplar av tidningen för att myndigheten skall kunna utvärdera innehållet. BjäreNU skickade av misstag samma räckviddsrapport igen. Trots detta lyckades Annika Almström godkänna innehållet. Flera hundra artiklar reviderades mycket ingående av Rohdin.

 

Ansökningsprocessen omfattar normalt även ett antal uppföljande frågor där myndigheten noggrant går igenom ansökan för att verifiera att kraven är uppfyllda. I följande tabell framgår skillnaden mellan BjäreNU och NewsVoice. De andra “alternativmedierna” har fått gå igenom samma diskriminerande process.

BjäreNU NewsVoice
Fick hjälp av juristen Annika Almström på MPRT som på egen hand deklarerade att tidningen är ett “allmänt nyhetsmedium”. Tvingades bevisa i separata frågeställningar från handläggare att tidningen är ett “allmänt nyhetsmedium“. Bevisen omfattade 1 650 tecken.
BjäreNU är inte ansluten till det medieetiska systemet men slapp ändå förklara hur de följer de “vedertagna publicistreglerna”.

BjäreNU svarade i sin ansökan med 100 tecken men ingen uppföljning gjordes.

NewsVoice som sällan namnger personer inkluderade en välutvecklad förklaring som omfattade 1 100 tecken i ansökan.

Handläggaren Dinara Berg tyckte NewsVoice första motivering var “för kort” och krävde mer detaljer. Ett andra utförligt svar med över 5 000 tecken lämnades därför in.

Eftersom handläggaren pressade på brutalt med många frågor valde Newsvoice att tvångsansluta sig till Medieombudsmannen (även om detta system inte har med medieetiska regler att göra alls, vilket NewsVoice har bevisat).

BjäreNU behövde inte redogöra för sina redaktionella resurser. NewsVoice fick uppföljande fråga om “självständiga redaktionella resurser”.
BjäreNU behövde inte presentera sin “ledning”. NewsVoice fick en uppföljande fråga om hur “ledningen” arbetar.
BjäreNU slapp alla frågor om “allsidig nyhetsförmedling”.

 

NewsVoice tvingades redogöra utförligt för att mediet innehåller “allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv”. Svaret i detta fall omfattade nästan 20 000 tecken om godtogs av handläggaren.
BjäreNU hade samma handläggare genom hela processen som var mycket hjälpsam. NewsVoice handläggare byts i sista minuten från Berg till Rohdin. Berg ställer enormt mycket frågor och Rohdin läser hundratals artiklar och häver Bergs beslut om godkännande.
Inget material verkar ha analyserats hos BjäreNU. NewsVoice utsattes för en djupanalys av allt material på hemsidan. Rohdin skall ha gått igenom material hela vägen till 2013 för att kunna motivera ett avslag.

 

Läs mer: Myndighet delar ut miljoner till skvallertidningar med hitte-på-nyheter

Olagligt ämnesförbud för NewsVoice

Utöver alla skillnader i handläggningen av ärendena innehåller myndighetens slutgiltiga beslut för BjäreNU inte några krav på censur. Det avslag som Newsvoice fick innehåller dock mängder av censurkrav som gäller för alla framtid då MPRT:s beslut inte går att överklaga. Dessa censurkrav är troligtvis olagliga och bryter mot svensk grundlag. Nedan listar vi dessa nya krav som har sammanställts av Rohdin:

NewsVoice:

 • Förbjuds som första tidning i Sveriges historia att skriva artiklar om “gurkmeja” så till vida inte gurkmeja målas upp på ett sätt som myndigheten anser är “vetenskapligt”.
 • Förbjuds att skriva om “elektrosmog” eller effekter om elektromagnetiska strålning.
 • Förbjuds att skriva om ämnen som innehåller ett budskap som kan uppfattas som att “anti-vaccin”.
 • Förbjuds publicera material som består av artiklar som präglas av ett “ickevetenskapligt synsätt”.
 • Förbjuds att ha skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.
 • Förbjuds att ha material som redaktionen själv har märkt som kontroversiellt.

NewsVoice och BjäreNU har dock fått samma behandling i en aspekt. Ingen av tidningarna har legal rätt av överklaga myndighetens beslut.

MPRT är den myndighet som utfärdas utgivningsbevis. Detta innebär att “Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering” – det råder alltså ett censurförbud som omfattar alla myndigheter i Sverige.

Rohdin som har “förbjudit” NewsVoice att skriva om vissa ämnen har alltså begått ett brott mot den egna myndighetens direktiv. Hon har därför anmälts till Justitieombudsmannen.

Text och granskning: Anders Gustafsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Publicera avslaget från JO också, det kommer jag lovar.
  På så sett får alla se även hur (L)Jug Ombudsmannen jobbar.
  Det här kan j bli en hel följetång av utmärkt folkbildning.

  Liksom Gud är allsmäktig, så kan en myndighet aldrig göra fel.
  Om de trots allt tillslut konstaterats ha gjort fel, får de på sin höjd en liten “Prick”.
  Och den med mest prickar vinner, då väntar en fet fallskärm och fullt betald förtidspension.

  Men fortsätt för all del, det är alltid roande att se parodin till beslut. Det är ju inte roligt när det drabbar en själv. Men ju fler som får upp ögonen för hur myndighetssverige jobbar, ju bättre.

 • Diskutera hellre varför har socialisterna kunnat tillskansat sig en position där den svenske medborgarens tankefrihet är som bortblåst.
  Därför, socialisten har fått en fullmakt av min granne att plundra dig, mig och alla oss andra på rätten till våra LIV och vår EGENDOM!
  När skall medborgarna inse sammanhanget? När vi inte har mat på bordet längre. Kines-viruset bl.a. ordnar det.

 • Jag postade nyss en kommentar och som vanligt får jag meddelandet om att “det verkar som jag redan har skickat in den”. Nej, det har jag inte gjort. Börjar bli tröttsamt!

 • Häh! Vad förväntar ni er av diktaturens kreatur, egentligen? Alla svenskar har ju beordrats leva med EN gemensam verklighet av självaste radio-bossen Cilla Benkö. Det var i a f hennes fromma förhoppning härförleden i en av kvällsblaskorna.

  Newsvoice pådyvlas censur av olika slag; man “Förbjuds …… att skriva artiklar om ”gurkmeja” …. .” Det, gurkmeja alltså, skall naturligtvis uttolkas mycket brett.
  Vidare tillåts inte “elektrosmog” eller “effekter om elektromagnetiska strålning”, 5G alltså och en negativ inställning till vacciner med mycket mera, ses inte med blida ögon.
  Likaså förbjuds Newsvoice “att ha skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”, viket väl måste innebära att allt tankegods till höger om mitten är Verboten, vilket även gäller sådant material som redaktionen själv har märkt som kontroversiellt. Vad kan det vara?
  Just där kan jag själv vittna att Newsvoice ofta har agerat föredömligt och resolut och följt MPRT:s riktlinjer, faktiskt mer än vad svensk lag kräver. Jag tänker på allt sådant som andas “förintelseförnekelse”, även om det endast utgör randanmärkningar eller försök att definiera vad det är frågan om, eftersom inte ens en definition av ämnet brukar kunna passera. Censursaxen används flitigt, fast betecknas då O T och portad på livstid, har jag blivit från ett flertal bloggar. Så inte endast Newsvoice kan känna förtrytelse över alla unga kulturmarxisters beredvillighet att ställa sig in ledet som exekutorer och tjäna diktaturen, den som nu förnimms så tydligt, i nådens år 2020.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *