Varför är Vetenskapsradion så tyst om de ovetenskapliga PCR-testerna?

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 2 april 2021
- Margareta Skantze
Ansvarig utgivare på SR Alisa Bosnic (pressfoto: Tony Persson) och Margareta Skantze (pressfoto: Staffan Lindbom)
Ansvarig utgivare på SR Vetenskapsradion, Alisa Bosnic (pressfoto: Tony Persson) och Margareta Skantze (pressfoto: Staffan Lindbom)

För en tid sedan kontaktade jag redaktionen för Vetenskapsradion med en vädjan om att kanalen ”opartiskt och mångsidigt” ska belysa frågan om PCR-testernas tillförlitlighet. Eftersom jag inte fått något svar från er hoppas jag att denna artikel kan leda till en debatt om det uppdrag som ni har och som jag menar förfuskas genom att ni undanhåller era lyssnare viktig och relevant information.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

I ett brev till SR hänvisade jag till den artikel som jag skrivit i detta ämne och som publicerats av NewsVoice den 17 mars 2021: “Vi behöver en vetenskaplig dialog om coronakrisen”.

I denna artikel utgår jag från det samvetsgranna arbete som utförs av Corona Ausschuss i Berlin under ledning av den tysk-amerikanske stjärnadvokaten Reiner Fuellmich. Utskottet grundades i juni 2020 och har sedan dess insamlat information från ett hundratal experter inom olika områden.

Detta faktamaterial utgör underlag för ett antal rättsprocesser som drivs och kommer att drivas runt om i världen med syfte att utkräva ansvar av politiker och myndighetspersoner för den ofattbara skada som tillfogats genom godtyckliga restriktioner utan stöd i grundlagen eller vetenskapen.

Läs mer: Tysk advokatbyrå utreder coronakrisen som ett brott mot mänskligheten

I de många redogörelser som finns tillgängliga på nätet återkommer Reiner Fuellmich till PCR-testerna bristande tillförlitlighet. WHO:s definition av Covid-19 som en pandemi bygger på att det rör sig om en extremt smittsam sjukdom.

Det tredje kriteriet, sjukdomens stora dödlighet, togs bort år 2009 och denna smitta konstateras med hjälp av PCR-tester. Utan smitta ingen pandemi.

Det vetenskapliga underlaget för bruket av PCR-tester finns i den så kallade Corman-Drosten-rapporten. Den publicerades av Europeiska smittskyddsmyndigheten den 22 januari 2020 på den veckovis utkommande nättidskriften Eurosurveillance.

Det skedde alltså nästan två månader innan WHO förklarade att covid-19 var en pandemi. I redaktionskommittén för Eurosurveillance sitter tre svenska forskare: Johan Giesecke från Karolinska Institutet, Magnus Boman från KTH och Karl Ekdahl från ECDC.

En intressant fråga som Vetenskapsradion borde belysa är hur dessa tre svenska forskare ser på den svidande kritik som riktas av Corona Ausschuss mot Corman-Drosten-rapporten.

Här hävdas bland annat:

  • att rapporten är undermålig och fylld med faktafel.
  • att rapporten inte var peer-reviewed vid publiceringen.
  • att fyra av rapportens författare har starka egna ekonomiska intressen i PCR-testerna, något som inte redovisades vid tidpunkten för publiceringen.
  • att PCR-testets uppfinnare, den Nobelprisbelönade Kary Mullis, uttryckligen deklarerat att testet inte kan användas för att konstatera en infektion.

Under året med pandemin har två helt olika verklighetsbilder vuxit fram. De som har en annan uppfattning än ”det officiella narrativet” beskrivs som högerextremister och konspirationsteoretiker. Detta sätt att avfärda seriösa forskare och skribenter genom att förse dem med nedvärderande etiketter är inte värdigt ett samhälle som påstår sig värna om demokratiska rättigheter och som skryter med sin långa tradition av yttrandefrihet.

Vetenskapsradion har en särskilt viktig uppgift genom att leva upp till det uppdrag som finns formulerat i sändningstillståndet: ”Tanken med public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom olika områden”.

Text: Margareta Skantze, anställd vid Sveriges Radio år 1971-1992 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq