Max Lundqvist: Från flockimmunitet till testpandemi och vaccinationshysteri – Och vad hände med Anders Tegnell?

Publicerad

Författare

Ämne

OPINION. Som för alla andra, så har livet stannat upp ett år även för mig. En paus som gav möjlighet att tänka bortom vardagens sysslor. En svensk, så till synes vanlig att han tidigare var lika lätt att se som en strömming i stimmet, hamnade i fokus när pandemin kom till oss. Den försynte Anders Tegnell knuffades plötsligt ut ur stimmet och fick utstå hårda anklagelser. Han fångade mitt intresse, och hans hållning i stormen imponerade.

Text: Max Lundqvist, regissör, skådespelare, konstnärlig ledare på Teater Kaos och kulturskribent | Text uppdaterad 4 maj, kl 19:37

Folkhälsomyndighetens (FHM) linje framstod som logisk för mig. Jag kunde förstå resonemanget, som jag tyckte inkluderade ett helhetstänk. Att få fram ett nytt vaccin, för ett nytt virus, tar ju flera år, så det handlar om att lägga fokus på att skydda de äldre, och riskgrupper. Och samtidigt hålla nere smittspridningen så att sjukvården hinner med. Att flockimmunitet är enda sättet att bemöta en pandemi förstod jag tidigt, och att ett sådant uppnås via smitta, vaccination eller genom en kombination av dem. Dessutom har många redan uppnått naturlig, immunitet tack vare tidigare virusinfektioner.

Lockdowns och andra drastiska restriktioner skjuter enbart problemen på framtiden, och förvärrar situationen. Munskydd, av modellen droppskydd, gör obetydlig skillnad.


I samband med svininfluensan 2009 förklarade ju både Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet att de tom kan öka risken för smittspridning.


Lockdown-förespråkarna i fokus

Enorma fältsjukhus byggdes upp i Stockholm och i Göteborg. De nordiska grannländerna erbjöd Sverige sjukvårdspersonal. Tegnell sattes på hårt prov. Han stod pall.

Läs mer: Det militära “Älvsjö sjukhus” på Stockholmsmässan har ännu inte tagits i bruk

Men glädjande nog så kom pandemin av sig under sommaren. Fältsjukhusen kom aldrig till användning, och plockades ner igen. Vart den tänkta sjukvårdspersonalen försvann vet jag inte. Det infann sig en slags pandemilunk, med en underdödlighet i Sverige som vi märkligt nog aldrig fick läsa om i tidningarna. Den största dramatiken låg nu istället hos lockdownförespråkarna. De var arga och förtvivlade, och är väl fortfarande. Men Tegnell stod emot allt spott och spe, även från utrikesland. Den bleka strömmingen visade sig ha vassa tänder, när den sattes på prov utanför stimmets trygga sfär. Jag höll fortsatt på Tegnell och var stolt över att vara svensk.

Testpandemi och coronahysteri

Men så hände något på hösten; Tegnell var inte att känna igen. Smittspridningen kom i fokus till den grad att den blev själva pandemin, det allra viktigaste. Hur det gick med den totala dödligheten och de allvarligt insjuknade, hamnade liksom i bakgrunden. Smittspridningen målades nästan upp som en skogsbrand som bara blev värre och värre.

Ungefär samtidigt kom vaccinen in i bilden. Redan nio månader efter pandemiutbrottet fanns det plötsligt vaccin, byggd på en teknik som man tidigare misslyckats med. Alla förstår att ju fler som genomgått en naturlig infektion i C-19, desto starkare blir flockimmuniteten. Men denna sanning begravdes snabbt när allt började handla uteslutande om denna ökande smittspridning – d.v.s. antalet positiva test, och vaccin.

Att vaccinen bara hade fått nödgodkännande sa man inget om. Inte heller att de som vaccinerar sig ingår i de kliniska studierna för vaccinen. Vaccinen är bra och godkända, sa Tegnell kort och gott. “T.o.m. fantastiska – om man jämför med andra”, lade han till vid ett tillfälle. Att han då menade t.ex. det ryska Sputnik, fick vi räkna ut själva. Än idag upprepar Tegnell nästan dagligen detta mantra i media: ”Vi har godkända och fantastiskt bra vaccin”.

Nu ska alla vaccineras – och det är bara så vi kommer ur denna pandemi. Jag fattade plötsligt ingenting av honom, Tegnell, men så skickade någon en screenshot från WHO:s hemsida, och allt föll på plats.


WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus hade plötsligt ändrat på definitionen av begreppet flockimmunitet. Flockimmunitet kan sedan den 15 oktober 2020 enbart uppnås via vaccinering och den naturliga immuniteten nedvärderades därmed till noll. Det här skedde ungefär samtidigt som vaccinen från Moderna och Pfizer hade fått sina villkorade nödtillstånd, i väntan på de slutgiltiga godkännandet i mars 2023.


Betydelsen av vårt fantastiska immunförsvar trollades bort

Tegnell, som varit en så stark krigare under större delen av 2020, framstod plötsligt bara som en soldat. En som utför sitt jobb, utan att ifrågasätta. Antikroppstestandet började läggas ner, de fyllde ju inte längre någon funktion i den nya agendan.

Läkemedelsindustrin är tydligt hierarkisk, och högst upp sitter Tedros Adhanom Ghebreyesus och bestämmer över världens folkhälsa. WHO presenterande redan 2015 sin ”European Vaccine Action Plan”, och man förstår att det är den som nu skall sjösättas, till vilket pris som helst. Resultatet blir ren folkhälsofascism.

Parallellen till förfarandet kring svininfluensan är uppenbar. Den gången var det begreppet pandemi som fick en ny innebörd – för att massvaccination skulle kunna genomföras. Den gången var det mot en influensa som i själva verket hade väldigt låg dödlighet. Enligt WHO:s nya definition räcker det med att ett virus har global spridning för att betecknas som en pandemi, oavsett dödlighet.


Så, i oktober 2020 trollade Tedros Adhanom Ghebreyesus bort vår skyddsängel, vårt anpassningsbara immunförsvar, som gjort att människan överlevt som ras. Från och med oktober 2020 kan en pandemi enbart besegras genom massvaccinering, enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tegnell nickar försynt, gör några stjärtslag, och försvinner tillbaka in i anonymitetens stora stim.


Mer om testpandemin

PCR-testerna är kraftfullt ifrågasatta, felmarginal sägs vara 97% så som de används. Utan att gå in på tekniska detaljer, så måste man fråga sig varför det 2020 blev så hysteriskt viktigt att lägga enorma belopp på dessa tester – som i sig faktiskt inte räddar en enda person.

 • I vårbudgeten så föreslås ytterligare 1,65 miljarder på en storskalig test- och smittspårning. Hela hanteringen av pandemin sker på ett sätt som aldrig ens har diskuterats tidigare, av de lärde. Så varför denna gång? Varför på detta sätt?
 • Varför spelar det ingen roll längre om man immunförsvar i B- och T-cellsminnet?
 • Varför är massvaccineringar ett par gånger om året den enda möjliga vägen framåt, då vi istället skulle kunna glädjas åt en ihållande underdödlighet?
 • Vilka är argumenten bortom de enorma ekonomiska vinsterna för läkemedelsindustrin?

Tredje vågen

I februari och mars har Tegnell & Company kommit med kraftfulla varningar om att en så kallad tredje våg skulle kunna vara i antågande. Den ökade smittspridningen tyder på det, har Tegnell sagt vid upprepade tillfällen. Men från vecka 5 till vecka 12 ökade testandet från 200,000 tester per vecka till 350,000 tester per vecka. Alltså en ökning med 75%. Så den tredje vågen är kanske inget annat än FHM:s fabricerade testvågspandemi.

Att vi 2021 samtidigt har haft underdödlighet sedan v.5 framstår mer som en gåta än som ren glädje – när man lyssnar på FHM. Tegnell låter nästan besvärad när han pratar om den. När underdödligheten ska förklaras, så är det enbart vaccineringens förtjänst. Det är så Tegnell ser på saken.

Vaccination av barnen

FHM:s testvågspandemi sköljer snart in på skolorna och man planerar en screening, alltså en bred testning av friska skolelever, utan att det ens finns misstanke om smitta. Man måste återigen fråga sig vad dessa gigantiska ekonomiska utgifter syftar till.


Vad vill man uppnå? Att virus och bakterier sprids bland barn är ju en förutsättning för att deras immunförsvar skall utvecklas. C-19 är inte farligare för barnen än influensa, som de också klarar väldigt bra. På hela gruppen 0-20 år är dödligheten i Covid-19 0,0002%.


 

Så varför skall man alls injicering barnen med dessa experimentella nödvacciner? Låt oss säga att det kommer en ännu värre viruspandemi i framtiden, då kommer de som har utvecklat sitt naturliga immunförsvar stå bättre rustade än de som gör sig beroende av injektioner. Detsamma gäller mutationerna.


Ann-Cathrine Engwall, doktor i molekylär cellbiologi, berättar detta för oss bl.a. i ett inspelat samtal med läkaren Nils Littorin. Engwall har även vid upprepade tillfällen förklarat att viruset omöjligt kan utrotas genom massvaccinering.


 

Vera Sharav, överlevare från förintelsen, menar att man ska vara extra uppmärksam när myndigheter och regeringar börjar göra medicinska experiment på barn. Nurembergkoden upprättades för att det aldrig skulle hända igen.

Ändå planerar FHM att börja injicera våra barn inför höststarten; för att de skall vara förberedda inför terminen, som man säger. Förberedda på vadå, undrar jag. På att varje termin injiceras med något som kallas vaccin men inte är det? Mitt barn kommer aldrig att komma i närheten av detta medicinska experiment; med en helt ny produkt, baserad på en mRNA-teknik som inte ens stoppar smitta.

Flockimmunitet

 • Hur mycket av pandemin skulle vi egentligen märka av 2021 utan FHM:s dagliga presskonferenser, med hysteriskt fokus på de där testerna?
 • Varför agerar media så tydlig megafon åt allting, utan kritisk granskning och nyansering? Jag förstår att det är känsliga frågor, men blir det bättre utan nyanser och diskussioner?

Det kan till och med vara så att C-19 börjar ebba ut, säger ju Tomas Johansson på SCB den 9:e april i Bulletinen.

Redan i augusti 2020 förklarade Åke Lundkvist, professor i virologi, i SvD att ungefär en tredjedel av befolkningen redan kunde vara immuna mot coronaviruset Sars-Cov-2. Det skulle i så fall förklara varför vissa blir svårt sjuka av viruset, medan andra inte ens blir smittade. Detta enligt en studie i Tyskland. Eftersom många av våra förkylningar orsakas av corona/förkylningsvirus är det inte överraskande att vi i studien ser att ungefär trettio procent har T-celler som reagerar på Sars-Cov-2, berättar Lundkvist.

Att ett genetiskt arv från korsningar med neandertalmänniskan ger ett skydd mot C-19 visar en internationell studie, där forskare vid Umeå universitet deltar. I studien framgår det att en form av proteinet OAS1 ger en skyddande effekt mot att insjukna i C-19. Genom evolutionen har proteinet ökat och finns nu hos ungefär var tredje person med europeisk härkomst.

Dr Sebastian Rushworth. Foto: Fotograferna-mariaanna.com
Dr Sebastian Rushworth. Foto: Fotograferna-mariaanna.com

Sebastian Rushworth

I januari 2021 visade en studie att 40% av deltagarna hade antikroppar mot C-19, en dramatisk ökning från endast 10% sedan sommaren 2020. Sebastian Rushworth, läkare på Danderyd sjukhus, har tittat på studien – som ger en fingervisning om hur långt vi kommit med den naturliga immuniteten i Sverige.

Intervju: Folkets Radio intervjuar läkaren Sebastian Rushworth om coronakrisen

Rushworth har även gått igenom en studie publicerad i The Lancet den 17:e april 2021. Studien handlar om kvaliteten på immuniteten efter genomgången infektion av C-19. Rushworth sammanfattar studien så här: Immuniteten efter genomgången infektion av C-19 är likvärdig med Pfizer och Modernas vacciner (efter flera doser), och är mycket bättre än Astras och Johnson & Johnsons vacciner. Det är därför helt onödigt att vaccinera människor som har haft C-19. Att vaccinera folk som redan är immuna fördröjer bara flockimmuniteten. Om målet är att uppnå flockimmunitet så fort som möjligt, så är det bättre att tala om för de som haft C-19 att de inte behöver vaccinera sig, menar Rushworth.

Vi är nu nära flockimmunitet genom en kombination av dessa fyra bärande delar:

 1. Många har korsimmunitet (i T- och B-cells minnet) tack vare genomgången sjukdom av tidigare Coronavirus.
 2. En tredjedel av de med europeisk härkomst kan ha ett genetiskt skydd mot C-19
 3. Väldigt många har redan genomgått C-19 infektionen och tack vare det stärkt sitt breda och naturliga immunförsvar. De som blev smittade våren 2020 har idag fortfarande antikroppar.
 4. Vaccinationen av äldre och riskgrupper.

Dödlighet och underdödlighet

Vi har underdödlighet så här långt in i 2021, det vill säga det dör färre personer i Sverige än normalt de första 13,14 veckorna på året, enligt statistik hämtad från SCB.

Sjukvården har kontroll på situationen, att den är hårt belastad beror på att den är underdimensionerad och varit dåligt organiserad under 25 år av politikerna. Antalet vårdtillfällen på IVA-avdelningarna för perioden 24/4 2020 – 24/4 2021 är några tusen färre, än för samma period de föregående fem åren.

DN publicerade den 23 mars en kartläggning över de döda i C-19. På befolkningsmängd så ser det ut så här:

Dödlighet av Covid-19 i Sverige.
Dödlighet av Covid-19 i Sverige.

Dödligheten med C-19 för de under 65 år är 0,01-0,02% IFR, vilket är likvärdigt med influensa, eller något över. Den årliga influensan för hela befolkningen har en dödlighet på 0.05-0,1%, och en svår influensa 0,15-0,2%.

Professor John Ioannidis vid Stanford University, världsledande epidemiolog, menar att dödligheten i C-19 för friska människor under 65 år är otroligt låg, jämförbart med att köra ett motorfordon. Studien är publicerad 5:e april 2021 i ”The preprint server for health service”.

Vanligtvis är det först och främst de som är över 65 år som erbjuds vaccin mot influensa i Sverige. Så varför ska nu plötsligt friska personer under 65 år, och till och med barn, vaccinera sig med dessa snabbt framtagna experimentella vaccin? En stor andel av befolkningen under 65 år har som sagt dessutom redan immunitet mot C-19.

Läkemedelsverket

Det är redan flera hundra som dött efter vaccinering mot C-19 i Sverige, däribland en person under 20 år (Pfizer spruta).

Det svenska Läkemedelsverket (Lm) redovisar de inkomna rapporterna om misstänkta biverkningar med snigelfart på sin hemsida. Av totalt inkomna 29.465 rapporter, så har vi bara fått veta vad som finns i 3.423 av dem. Vad som står i övriga 26.042 rapporter vet vi alltså inte, och varje dag läggs det till flera hundra nya rapporter. Lm har redovisat 190 döda och 1.788 allvarliga rapporter efter vaccinering, men hur många döda det är totalt vet vi inte. Inte heller vad det är för typ allvarliga biverkningar som rapproterats in i tusentals. Med tanke på att svenskarna nästan är indragna i ett medicinskt experiment, så är denna brist på transparens alarmerande . Det är som om Nürnbergkoden och Helsingforsavtalet bara är gamla avdankade konspirationsteorier från 1940-talet.

Det norska Läkemedelsverket handlade den senaste veckan 818 rapporter – att jämföra med svenska Läkemedelsverkets 241 (så många har man aldrig klarat av tidigare på en vecka). I Norge har man offentliggjort 62% av alla rapporter, jämfört med 12% i Sverige.

Norska Folkhälsoinstitutet (FHI) menar att vaccinering med Astras vaccin innebär en större risk att dö, än av C-19. Man vill därför inte längre erbjuda Astras vaccin, eftersom patienten kanske inte förstår vilka risker den utsätter sig för. 99% av norrmännen misstror Astras vaccin, berättar FHI i VG.

Norges ratade Astravaccin fraktas istället till Sverige. Och här står Tegnell och tar Astrasprutan inför kamerorna, för att återupprätta förtroendet för det nödgodkända vaccinet. Stockholmarna över 65 år fick den 27:e april tydligt besked från FHM: Den som tackar nej till Astras vaccin kommer inte att erbjudas vaccin från annan tillverkare.

Ett par veckor tidigare berättade mikrobiologen Farshid Jalalvand i SvD att Astravaccinet troligen hade stoppats i Sverige också, om det inte vore vaccinbrist.

2021 tillträdde Björn Eriksson som generaldirektör på Läkemedelsverket. Eriksson har ett förflutet på Astra. Riksrevisionen granskade 2016 Läkemedelsverket och skriver i sin mycket kritiska rapport bl.a. att Läkemedelsverket till 79% finansieras av avgifter från läkemedelsföretagen.

Så var ligger lojaliteten – hos finansiärerna eller hos folket?

Avslutningsvis

Så vad är det som pågår egentligen? Handlar allting verkligen om folkhälsa? När man hävdar att vaccineringen är frivillig samtidigt som man planerar att införa diskriminerande s.k. vaccinpass, upplevs allting snarare som en briljant affärsidé och global tyranni. Mer om det i nästa artikel.

Den där stoltheten över att vara svensk förbyttes snabbt till en känsla av att stå i ett mörkt moln av kollektiv skam. Jag skäms inför mitt barn.

Text: Max Lundqvist (max[snabel-a]teaterkaos.se), regissör, skådespelare, konstnärlig ledare på Teater Kaos och kulturskribent

Källor och relateratMer läsning

Douglas A. MacGregor

Douglas MacGregor: Ryssland är redo för ett mycket större krig som Europa kommer att...

3
UKRAINAKRIGET. Clayton Morris intervjuar Douglas MacGregor om var NATO står i nästa skede i kriget mot Ryssland i Ukraina. Douglas Macgregor som är en...
Temabild: Nantes, Frankrike. Licens: Elements.envato.com

Ny debattbok om ett hållbart välfärdssamhälle bortom höger, vänster och mitten – Hedi Bel...

0
OPINION. Riksdagspartierna till höger, vänster och mitten har idag drabbats av idékonkurs. Politisk idéfattigdom råder i dagens Sverige och det är därför angeläget att...
Mike Adams, 2019. Photo: Mike Adams, Natural News

Natural News diskuterar mikroskopbilder på cricketsnacks

11
KULTUR. Olika former av syrsor och mjölmaskar säljs nu för mänsklig konsumtion som en del av "klimatkulten" som påstår att om tillräckligt många människor...
Dr Stefan Lanka. Foto: WIR - Wissen ist relevant

Dr Stefan Lanka: Virus är kanske inte vad vi tror – En omvälvande virusteori

101
VETENSKAP. Vetenskapen har mycket tydliga regler: den som gör påståenden måste bevisa dem tydligt, begripligt och verifierbart. Endast påståenden som är verifierbara får kallas...
Martinez Zogo. Photo: Embouteillage

Martinez Zogo – Another Investigative Journalist Killed in Cameroon

1
On Sunday 22nd January 2023, at Obogo near Soa, situated 21,4km from Yaounde, the capital of Cameroon, a lifeless body of an unknown person...
Generalsekreterare Ban Ki-moon (till höger) träffar prinsessan Bajrakitiyabha Mahidol av Thailand. Pressfoto: Eskinder Debebe, FN

Thailand kan riva avtal med Pfizer efter att kungadömets kronprinsessa hamnat i koma

15
För 51 dagar sedan, den 14 december 2022 föll Thailands kronprinsessa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati (44) plötsligt i koma och hålls sedan dess vid liv i...
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se

Dan Ahlmark: Synen på individer, partier och institutioner – Del 1

2
ANALYS. Världens människor och länder står idag inför stora politiska utmaningar. Kollektivistiska ideologier som kulturmarxism - dvs den samhälleliga tillämpningen av postmodernism – och...
World Economic Forum Annual meeting 2023

När ska utsläpparna i Davos börja prata om de verkliga miljöproblemen?

4
OPINION. Ännu en gång samlades utsläpparna i Davos för att prata om jordens framtid och skrämma medborgarna på jorden om ett framtida klimathot på...
Extern skribent
Extern skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

18 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

18 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Anna Grönroos
Anna Grönroos
Gäst
1 augusti 2021 kl 05:21

Bra sammanställning av livet i Sverige/världen sedan vårvintern 2020. Tacksam för att du använder ditt sunda ifrågasättande på ett så här pedagogiskt sätt. Vi är många som inte fått ihop (bristen på) logiken de senaste 1,5 åren. Observera dock att människan är en art, inte ras. Ras är (delvis konstruerade) undergrupper till art. Tack för mig!

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
1 juli 2021 kl 03:26

Av någon anledning missade jag denna belysande atikel när den först publicerades. Nu har jag läst den (2 ggr!) och tycker som andra här att Max Lundqvist fått med praktiskt allt man skulle önska att massorna får veta beträffande denna otäcka charad. En otroligt bra artikel. Jag lärde mej tidigt i livet att tänka själv – och bestämde mej redan från ‘day one'(!) att inte delta i detta förfärliga experiment. Tyvärr känner jag många, bland släkt, vänner o’ t.o.m. familjemedlemmar som inte velat ta till sej det som händer. De har gått i fällan och jag känner stor oro och sorg över detta. Man vågar inte tänka på hur livet kan kommer att gestalta sej för de barn som växer upp nu – bl.a. mina 5 barnbarn ..suck. 🙁

Last edited 1 år sedan by Mayne Sundewall Hopkins
björn wiklund
Gäst
9 maj 2021 kl 18:38

I Indien där man delade ut Plaquenil lyckade man hålla ner smittspridningen i väntan på ett vax osså kom det efter nyår så då slutade man med denna medicin (HCQ/Plaquenil) oc som en oturlig händelse har nu smittspridningen skenat igen… dock ser det ut som dom varsnade faran och började med homeopati…. menar ett läkemedel som kostar 10öre/piller och som funnit i 50år kan väl aldrig generera varken pengar eller hälsa eller iaf inte både och…Återigen uppskattar din totala sågning av etablissemangets logik…. för då vi vet att hälften av de testade visar antikroppar borde folkimmuniteten vara framme…. och har tittat på testade vs utfall och under hela pandemin har stalltipset 11% varit mer i prick än någon mätning 25k/v eller 350k/v svårt sjuka eller bara nyfiken testar 11% positivt oaktat…

Helena Palén Olofsson
Gäst
9 maj 2021 kl 18:32

Mycket bra! Allt på ett bräde! Det handlar om depopulation! Om folk låg döda i var och varannan stuga skulle jag tro på denna pandemi. Men det gör dom inte. Folk dör i vanlig takt! Än så länge kan vi lita på statistiken. Men att det är dom vaccinerade som smittar blir svårare att ta in! Men vaccinet är ett vapen! Vi ska förstöras.
https://parnassen.wordpress.com/2021/05/09/depopulation-ar-vaccinet-vapnet/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Helena Palén Olofsson
9 maj 2021 kl 22:30

Mer om depopulationen!

2001, strax före 9/11, skrev NASA ett dokument om vad som komma skulle fram till ca 2025. Det är en krigsplan kallad ”The future is now” och handlar bl a om hur man ska minska Jordens befolkning drastiskt och vilka metoder man ska använda (t ex strålningsteknik, förgiftad mat och förgiftad luft, vaccin… ). Planerna fanns redan i Bilderbergarnas första möte 1954, som framgår i videon.
Vi ser redan ett resultat av detta i covid-19, men värre ska det bli!
 
Se denna video som kommer efter Öysteins introduktion, mycket skrämmande!
https://youtu.be/sm4y3l46Asg
Du kan ladda ner NASA-dokumentet här
http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureof-war.pdf
 
Damen som berättar i videon är Deborah Tavares, du kan läsa om henne och massor av andra hemligheter på denna hemsida
http://stopthecrime.net/wp/ (sidan kan översättas till svenska vid behov)

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
10 maj 2021 kl 08:53

Det finns även en annan mycket informativ granskning av denna planering som NASA har gjort på svenska:

https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/06/21/en-smygtitt-in-i-ondskans-skafferi-del-1-individen/

Vi märker hur planen genomförs steg för steg.

 • Vad kan vi göra?

Vi behöver engagera oss.

 • Hur?

Det politiska systemet är en del av den världsvida hierarki som står bakom dessa planer, så det går inte att rösta fram en förändring.

 • Därför behöver var och en av oss sluta upp med att stödja det onda.
 • Därtill måste vi nå många fler som även de slutar med att vara kuggar i ondskans fördärvande maskineri.

De som verkligen står bakom detta är få och helt beroende av människomassornas medverkan.

Fredrik Eriksson
Reply to  Helena Palén Olofsson
5 juli 2021 kl 18:30

https://www.expressen.se/tv/nyheter/ovaccinerade-kan-bidra-till-fler-mutationer-/

För där har du fel!

Som jag har skrivit.
De kommer alltid skylla på de på de ovaccinerade.
Det har varit planen hela tiden!!!

Detta kallas omvänt narrativ, problem/reaktion/lösning samt Hegelian Dialect.

björn wiklund
Gäst
9 maj 2021 kl 18:21

Otroligt bra sammanställning… som ingenjör et. al. har jag under hela denna pandemi gått från riktigt orolig till en attityd typ “Ta inga onödiga risker” “Bete dig inte dumt” osv… för ju mer den i början, med magra data, agendan kändes iaf lite sund har det vartefter blivit rena tivolit… Vax (N.B. vax är de preparat som agendan kallar vaccin) mRNA och DNA (adenoviruset där) 4 i väst och 1 i Kina… finns 3 godkända vaccin i Kina och ett på nåder godkänt i Indien.. I Sverige har våra experter förlitat sig på EU osså får vi vår del av kakan…. osså provar man då AZ’s vax och klumpigt nog så har man för få i 65+ gruppen. MEN glada i hågen med ett OK vax, inga konstigheter har kommit fram, börjar man plötsligen vaxa yngre före äldre tvärt emot vad som sagts….
OSSÅ händer det trista att 65- får komplikationer…. så då sitter man med en massa vax som anses farligt enligt prov rörande 65-och 65+ provades inte… MEN GSG-principen fungerar jättebra iaf i början så då eldar man på med vaxande av 65+ (vi har gott om vax fortfarande) argumentet är att de gamla löper större risk ifall de blir smittade än av vaxet… osså börjar de gamla säcka ihop … och vi har fortfarande gott om vax för fler och fler länder minskar användningen just av AZ… och nu tror jag att man då man har fortfarande jättemycket vax som man troligtvis fått och väldigt få armar som kan jabbas bland 65+ så då bara rusar det iväg…
forts

Last edited 1 år sedan by björn wiklund
Helen
Helen
Gäst
8 maj 2021 kl 04:11

Allt ingår i The Great Reset/AGENDA2030.
“Du skall inte äga något men vara glad ändå” Klaus Schwab World Economic Forum.

Alla företag skall gå i KK, Globlalisteliten skall se till att vi hyr allt från dem. Vi skall tränas i att hålla avstånd så att AI kan implementeras. Vi skall äta deras GMO-mat som de skall producera. Så passande att just FB, Twitter, Google & Amazon just hamnade i Sverige.

Bara att titta på vilka som styr FN, WHO, CDC osv. Samma gubbar överallt.
Allt är genomkorrupt.

Fredrik Eriksson
Reply to  Helen
8 maj 2021 kl 11:57

Exakt så!

Fast mycket mycket värre.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
1 maj 2021 kl 20:48

33 LÄKARE VARNAR FÖR COVIDINJEKTION
http://blueshift.nu/33-lakare-varnar-for-covidinjektion/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
1 maj 2021 kl 20:27

Tack för avslöjande artikel Max!

“Problemet” med underdödligheten under “pandemin” kanske beror på minskad “vård”.

Coronapandemin har fått färre att söka vård på akutmottagningarna. https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/coronapandemin-har-fatt-farre-att-soka-vard-pa-akutmottagningarna/

Dödligheten sjunker när läkare strejkar.https://www.twice.se/vetenskap-dodligheten-sjunker-nar-lakare-strejkar.html

Många dör i onödan av vårdskador
https://www.vardfokus.se/patientsakerhet/manga-dor-i-onodan-av-vardskador/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
1 maj 2021 kl 15:52

Ett stort tack till dig, Max Lundqvist, för denna så klargörande artikel!

Du, Max Lundqvist, och andra som Börje Peratt, Margareta Skantze, Stefan Sauk är nu pionjärer som visar vägen för Sveriges kulturelit. Alla ärliga kulturpersonligheter behövs enormt nu! Ni har retoriken, klarheten och folkets förtroende, så er insats är oerhört viktig för att få det svenska folket att förstå hur lurade de blivit av Tv och hela patrasket.

Här är ett kort uppträdande av Stefan Sauk som är mitt i prick på packet som vanstyr:
https://www.youtube.com/watch?v=edpBQw99Zpo

Karin Steinvall
Karin Steinvall
Gäst
Reply to  Hans Dahl
30 juni 2021 kl 20:57

Hans! Jag håller med dig i allt du skriver!

Mattias RahmD
1 maj 2021 kl 12:14

Hur kan man skriva så mycket utan att ta upp det viktigaste: virus har aldrig bevisats vara smittsamma eller orsaka sjukdom (såvida de inte injicerats).

PeterXXL
PeterXXL
Gäst
Reply to  Mattias Rahm
5 juli 2021 kl 14:20

Förkylningar, HIV, Influensa, Hepatit, Herpes, Körtelfeber, Munsår, Mässling, Polio, Påssjuka, Röda hund, Sorkfeber, Vattkoppor, Vinterkräksjuka och Vårtor är bl.a. några virussjukdomar som sprids utan att de har injicerats.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
1 maj 2021 kl 11:26

Tegnell fick kanske både skäll och någon karamell och blev tvungen att vända om som en gasell…?