Max Lundqvist: Från flockimmunitet till testpandemi och vaccinationshysteri – Och vad hände med Anders Tegnell?

publicerad 1 maj 2021
- Gästskribent
Max Lundqvist, pressfoto

OPINION. Som för alla andra, så har livet stannat upp ett år även för mig. En paus som gav möjlighet att tänka bortom vardagens sysslor. En svensk, så till synes vanlig att han tidigare var lika lätt att se som en strömming i stimmet, hamnade i fokus när pandemin kom till oss. Den försynte Anders Tegnell knuffades plötsligt ut ur stimmet och fick utstå hårda anklagelser. Han fångade mitt intresse, och hans hållning i stormen imponerade.

Text: Max Lundqvist, regissör, skådespelare, konstnärlig ledare på Teater Kaos och kulturskribent | Text uppdaterad 4 maj, kl 19:37

Folkhälsomyndighetens (FHM) linje framstod som logisk för mig. Jag kunde förstå resonemanget, som jag tyckte inkluderade ett helhetstänk. Att få fram ett nytt vaccin, för ett nytt virus, tar ju flera år, så det handlar om att lägga fokus på att skydda de äldre, och riskgrupper. Och samtidigt hålla nere smittspridningen så att sjukvården hinner med. Att flockimmunitet är enda sättet att bemöta en pandemi förstod jag tidigt, och att ett sådant uppnås via smitta, vaccination eller genom en kombination av dem. Dessutom har många redan uppnått naturlig, immunitet tack vare tidigare virusinfektioner.

Lockdowns och andra drastiska restriktioner skjuter enbart problemen på framtiden, och förvärrar situationen. Munskydd, av modellen droppskydd, gör obetydlig skillnad.


I samband med svininfluensan 2009 förklarade ju både Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet att de tom kan öka risken för smittspridning.


Lockdown-förespråkarna i fokus

Enorma fältsjukhus byggdes upp i Stockholm och i Göteborg. De nordiska grannländerna erbjöd Sverige sjukvårdspersonal. Tegnell sattes på hårt prov. Han stod pall.

Läs mer: Det militära “Älvsjö sjukhus” på Stockholmsmässan har ännu inte tagits i bruk

Men glädjande nog så kom pandemin av sig under sommaren. Fältsjukhusen kom aldrig till användning, och plockades ner igen. Vart den tänkta sjukvårdspersonalen försvann vet jag inte. Det infann sig en slags pandemilunk, med en underdödlighet i Sverige som vi märkligt nog aldrig fick läsa om i tidningarna. Den största dramatiken låg nu istället hos lockdownförespråkarna. De var arga och förtvivlade, och är väl fortfarande. Men Tegnell stod emot allt spott och spe, även från utrikesland. Den bleka strömmingen visade sig ha vassa tänder, när den sattes på prov utanför stimmets trygga sfär. Jag höll fortsatt på Tegnell och var stolt över att vara svensk.

Testpandemi och coronahysteri

Men så hände något på hösten; Tegnell var inte att känna igen. Smittspridningen kom i fokus till den grad att den blev själva pandemin, det allra viktigaste. Hur det gick med den totala dödligheten och de allvarligt insjuknade, hamnade liksom i bakgrunden. Smittspridningen målades nästan upp som en skogsbrand som bara blev värre och värre.

Ungefär samtidigt kom vaccinen in i bilden. Redan nio månader efter pandemiutbrottet fanns det plötsligt vaccin, byggd på en teknik som man tidigare misslyckats med. Alla förstår att ju fler som genomgått en naturlig infektion i C-19, desto starkare blir flockimmuniteten. Men denna sanning begravdes snabbt när allt började handla uteslutande om denna ökande smittspridning – d.v.s. antalet positiva test, och vaccin.

Att vaccinen bara hade fått nödgodkännande sa man inget om. Inte heller att de som vaccinerar sig ingår i de kliniska studierna för vaccinen. Vaccinen är bra och godkända, sa Tegnell kort och gott. “T.o.m. fantastiska – om man jämför med andra”, lade han till vid ett tillfälle. Att han då menade t.ex. det ryska Sputnik, fick vi räkna ut själva. Än idag upprepar Tegnell nästan dagligen detta mantra i media: ”Vi har godkända och fantastiskt bra vaccin”.

Nu ska alla vaccineras – och det är bara så vi kommer ur denna pandemi. Jag fattade plötsligt ingenting av honom, Tegnell, men så skickade någon en screenshot från WHO:s hemsida, och allt föll på plats.


WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus hade plötsligt ändrat på definitionen av begreppet flockimmunitet. Flockimmunitet kan sedan den 15 oktober 2020 enbart uppnås via vaccinering och den naturliga immuniteten nedvärderades därmed till noll. Det här skedde ungefär samtidigt som vaccinen från Moderna och Pfizer hade fått sina villkorade nödtillstånd, i väntan på de slutgiltiga godkännandet i mars 2023.


Betydelsen av vårt fantastiska immunförsvar trollades bort

Tegnell, som varit en så stark krigare under större delen av 2020, framstod plötsligt bara som en soldat. En som utför sitt jobb, utan att ifrågasätta. Antikroppstestandet började läggas ner, de fyllde ju inte längre någon funktion i den nya agendan.

Läkemedelsindustrin är tydligt hierarkisk, och högst upp sitter Tedros Adhanom Ghebreyesus och bestämmer över världens folkhälsa. WHO presenterande redan 2015 sin ”European Vaccine Action Plan”, och man förstår att det är den som nu skall sjösättas, till vilket pris som helst. Resultatet blir ren folkhälsofascism.

Parallellen till förfarandet kring svininfluensan är uppenbar. Den gången var det begreppet pandemi som fick en ny innebörd – för att massvaccination skulle kunna genomföras. Den gången var det mot en influensa som i själva verket hade väldigt låg dödlighet. Enligt WHO:s nya definition räcker det med att ett virus har global spridning för att betecknas som en pandemi, oavsett dödlighet.


Så, i oktober 2020 trollade Tedros Adhanom Ghebreyesus bort vår skyddsängel, vårt anpassningsbara immunförsvar, som gjort att människan överlevt som ras. Från och med oktober 2020 kan en pandemi enbart besegras genom massvaccinering, enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tegnell nickar försynt, gör några stjärtslag, och försvinner tillbaka in i anonymitetens stora stim.


Mer om testpandemin

PCR-testerna är kraftfullt ifrågasatta, felmarginal sägs vara 97% så som de används. Utan att gå in på tekniska detaljer, så måste man fråga sig varför det 2020 blev så hysteriskt viktigt att lägga enorma belopp på dessa tester – som i sig faktiskt inte räddar en enda person.

  • I vårbudgeten så föreslås ytterligare 1,65 miljarder på en storskalig test- och smittspårning. Hela hanteringen av pandemin sker på ett sätt som aldrig ens har diskuterats tidigare, av de lärde. Så varför denna gång? Varför på detta sätt?
  • Varför spelar det ingen roll längre om man immunförsvar i B- och T-cellsminnet?
  • Varför är massvaccineringar ett par gånger om året den enda möjliga vägen framåt, då vi istället skulle kunna glädjas åt en ihållande underdödlighet?
  • Vilka är argumenten bortom de enorma ekonomiska vinsterna för läkemedelsindustrin?

Tredje vågen

I februari och mars har Tegnell & Company kommit med kraftfulla varningar om att en så kallad tredje våg skulle kunna vara i antågande. Den ökade smittspridningen tyder på det, har Tegnell sagt vid upprepade tillfällen. Men från vecka 5 till vecka 12 ökade testandet från 200,000 tester per vecka till 350,000 tester per vecka. Alltså en ökning med 75%. Så den tredje vågen är kanske inget annat än FHM:s fabricerade testvågspandemi.

Att vi 2021 samtidigt har haft underdödlighet sedan v.5 framstår mer som en gåta än som ren glädje – när man lyssnar på FHM. Tegnell låter nästan besvärad när han pratar om den. När underdödligheten ska förklaras, så är det enbart vaccineringens förtjänst. Det är så Tegnell ser på saken.

Vaccination av barnen

FHM:s testvågspandemi sköljer snart in på skolorna och man planerar en screening, alltså en bred testning av friska skolelever, utan att det ens finns misstanke om smitta. Man måste återigen fråga sig vad dessa gigantiska ekonomiska utgifter syftar till.


Vad vill man uppnå? Att virus och bakterier sprids bland barn är ju en förutsättning för att deras immunförsvar skall utvecklas. C-19 är inte farligare för barnen än influensa, som de också klarar väldigt bra. På hela gruppen 0-20 år är dödligheten i Covid-19 0,0002%.


 

Så varför skall man alls injicering barnen med dessa experimentella nödvacciner? Låt oss säga att det kommer en ännu värre viruspandemi i framtiden, då kommer de som har utvecklat sitt naturliga immunförsvar stå bättre rustade än de som gör sig beroende av injektioner. Detsamma gäller mutationerna.


Ann-Cathrine Engwall, doktor i molekylär cellbiologi, berättar detta för oss bl.a. i ett inspelat samtal med läkaren Nils Littorin. Engwall har även vid upprepade tillfällen förklarat att viruset omöjligt kan utrotas genom massvaccinering.


 

Vera Sharav, överlevare från förintelsen, menar att man ska vara extra uppmärksam när myndigheter och regeringar börjar göra medicinska experiment på barn. Nurembergkoden upprättades för att det aldrig skulle hända igen.

Ändå planerar FHM att börja injicera våra barn inför höststarten; för att de skall vara förberedda inför terminen, som man säger. Förberedda på vadå, undrar jag. På att varje termin injiceras med något som kallas vaccin men inte är det? Mitt barn kommer aldrig att komma i närheten av detta medicinska experiment; med en helt ny produkt, baserad på en mRNA-teknik som inte ens stoppar smitta.

Flockimmunitet

  • Hur mycket av pandemin skulle vi egentligen märka av 2021 utan FHM:s dagliga presskonferenser, med hysteriskt fokus på de där testerna?
  • Varför agerar media så tydlig megafon åt allting, utan kritisk granskning och nyansering? Jag förstår att det är känsliga frågor, men blir det bättre utan nyanser och diskussioner?

Det kan till och med vara så att C-19 börjar ebba ut, säger ju Tomas Johansson på SCB den 9:e april i Bulletinen.

Redan i augusti 2020 förklarade Åke Lundkvist, professor i virologi, i SvD att ungefär en tredjedel av befolkningen redan kunde vara immuna mot coronaviruset Sars-Cov-2. Det skulle i så fall förklara varför vissa blir svårt sjuka av viruset, medan andra inte ens blir smittade. Detta enligt en studie i Tyskland. Eftersom många av våra förkylningar orsakas av corona/förkylningsvirus är det inte överraskande att vi i studien ser att ungefär trettio procent har T-celler som reagerar på Sars-Cov-2, berättar Lundkvist.

Att ett genetiskt arv från korsningar med neandertalmänniskan ger ett skydd mot C-19 visar en internationell studie, där forskare vid Umeå universitet deltar. I studien framgår det att en form av proteinet OAS1 ger en skyddande effekt mot att insjukna i C-19. Genom evolutionen har proteinet ökat och finns nu hos ungefär var tredje person med europeisk härkomst.

Dr Sebastian Rushworth. Foto: Fotograferna-mariaanna.com
Dr Sebastian Rushworth. Foto: Fotograferna-mariaanna.com

Sebastian Rushworth

I januari 2021 visade en studie att 40% av deltagarna hade antikroppar mot C-19, en dramatisk ökning från endast 10% sedan sommaren 2020. Sebastian Rushworth, läkare på Danderyd sjukhus, har tittat på studien – som ger en fingervisning om hur långt vi kommit med den naturliga immuniteten i Sverige.

Intervju: Folkets Radio intervjuar läkaren Sebastian Rushworth om coronakrisen

Rushworth har även gått igenom en studie publicerad i The Lancet den 17:e april 2021. Studien handlar om kvaliteten på immuniteten efter genomgången infektion av C-19. Rushworth sammanfattar studien så här: Immuniteten efter genomgången infektion av C-19 är likvärdig med Pfizer och Modernas vacciner (efter flera doser), och är mycket bättre än Astras och Johnson & Johnsons vacciner. Det är därför helt onödigt att vaccinera människor som har haft C-19. Att vaccinera folk som redan är immuna fördröjer bara flockimmuniteten. Om målet är att uppnå flockimmunitet så fort som möjligt, så är det bättre att tala om för de som haft C-19 att de inte behöver vaccinera sig, menar Rushworth.

Vi är nu nära flockimmunitet genom en kombination av dessa fyra bärande delar:

  1. Många har korsimmunitet (i T- och B-cells minnet) tack vare genomgången sjukdom av tidigare Coronavirus.
  2. En tredjedel av de med europeisk härkomst kan ha ett genetiskt skydd mot C-19
  3. Väldigt många har redan genomgått C-19 infektionen och tack vare det stärkt sitt breda och naturliga immunförsvar. De som blev smittade våren 2020 har idag fortfarande antikroppar.
  4. Vaccinationen av äldre och riskgrupper.

Dödlighet och underdödlighet

Vi har underdödlighet så här långt in i 2021, det vill säga det dör färre personer i Sverige än normalt de första 13,14 veckorna på året, enligt statistik hämtad från SCB.

Sjukvården har kontroll på situationen, att den är hårt belastad beror på att den är underdimensionerad och varit dåligt organiserad under 25 år av politikerna. Antalet vårdtillfällen på IVA-avdelningarna för perioden 24/4 2020 – 24/4 2021 är några tusen färre, än för samma period de föregående fem åren.

DN publicerade den 23 mars en kartläggning över de döda i C-19. På befolkningsmängd så ser det ut så här:

Dödlighet av Covid-19 i Sverige.
Dödlighet av Covid-19 i Sverige.

Dödligheten med C-19 för de under 65 år är 0,01-0,02% IFR, vilket är likvärdigt med influensa, eller något över. Den årliga influensan för hela befolkningen har en dödlighet på 0.05-0,1%, och en svår influensa 0,15-0,2%.

Professor John Ioannidis vid Stanford University, världsledande epidemiolog, menar att dödligheten i C-19 för friska människor under 65 år är otroligt låg, jämförbart med att köra ett motorfordon. Studien är publicerad 5:e april 2021 i ”The preprint server for health service”.

Vanligtvis är det först och främst de som är över 65 år som erbjuds vaccin mot influensa i Sverige. Så varför ska nu plötsligt friska personer under 65 år, och till och med barn, vaccinera sig med dessa snabbt framtagna experimentella vaccin? En stor andel av befolkningen under 65 år har som sagt dessutom redan immunitet mot C-19.

Läkemedelsverket

Det är redan flera hundra som dött efter vaccinering mot C-19 i Sverige, däribland en person under 20 år (Pfizer spruta).

Det svenska Läkemedelsverket (Lm) redovisar de inkomna rapporterna om misstänkta biverkningar med snigelfart på sin hemsida. Av totalt inkomna 29.465 rapporter, så har vi bara fått veta vad som finns i 3.423 av dem. Vad som står i övriga 26.042 rapporter vet vi alltså inte, och varje dag läggs det till flera hundra nya rapporter. Lm har redovisat 190 döda och 1.788 allvarliga rapporter efter vaccinering, men hur många döda det är totalt vet vi inte. Inte heller vad det är för typ allvarliga biverkningar som rapproterats in i tusentals. Med tanke på att svenskarna nästan är indragna i ett medicinskt experiment, så är denna brist på transparens alarmerande . Det är som om Nürnbergkoden och Helsingforsavtalet bara är gamla avdankade konspirationsteorier från 1940-talet.

Det norska Läkemedelsverket handlade den senaste veckan 818 rapporter – att jämföra med svenska Läkemedelsverkets 241 (så många har man aldrig klarat av tidigare på en vecka). I Norge har man offentliggjort 62% av alla rapporter, jämfört med 12% i Sverige.

Norska Folkhälsoinstitutet (FHI) menar att vaccinering med Astras vaccin innebär en större risk att dö, än av C-19. Man vill därför inte längre erbjuda Astras vaccin, eftersom patienten kanske inte förstår vilka risker den utsätter sig för. 99% av norrmännen misstror Astras vaccin, berättar FHI i VG.

Norges ratade Astravaccin fraktas istället till Sverige. Och här står Tegnell och tar Astrasprutan inför kamerorna, för att återupprätta förtroendet för det nödgodkända vaccinet. Stockholmarna över 65 år fick den 27:e april tydligt besked från FHM: Den som tackar nej till Astras vaccin kommer inte att erbjudas vaccin från annan tillverkare.

Ett par veckor tidigare berättade mikrobiologen Farshid Jalalvand i SvD att Astravaccinet troligen hade stoppats i Sverige också, om det inte vore vaccinbrist.

2021 tillträdde Björn Eriksson som generaldirektör på Läkemedelsverket. Eriksson har ett förflutet på Astra. Riksrevisionen granskade 2016 Läkemedelsverket och skriver i sin mycket kritiska rapport bl.a. att Läkemedelsverket till 79% finansieras av avgifter från läkemedelsföretagen.

Så var ligger lojaliteten – hos finansiärerna eller hos folket?

Avslutningsvis

Så vad är det som pågår egentligen? Handlar allting verkligen om folkhälsa? När man hävdar att vaccineringen är frivillig samtidigt som man planerar att införa diskriminerande s.k. vaccinpass, upplevs allting snarare som en briljant affärsidé och global tyranni. Mer om det i nästa artikel.

Den där stoltheten över att vara svensk förbyttes snabbt till en känsla av att stå i ett mörkt moln av kollektiv skam. Jag skäms inför mitt barn.

Text: Max Lundqvist (max[snabel-a]teaterkaos.se), regissör, skådespelare, konstnärlig ledare på Teater Kaos och kulturskribent

Källor och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq