Nya rapporter om allvarliga vaccinskador hos barn och ungdomar

publicerad 17 juni 2021
- Kerstin Unger-Salén
Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Temabild: Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

DEBATT OM COVID-19-VÅRDEN. Astra Zenecas vaccin mot Covid-19 rapporteras i ”mycket ovanliga” fall orsaka blodproppar som sätter sig i hjärnans artärer och som därmed kan strypa hjärnans blodtillförsel, rapporterar TT. ”Tre unga vuxna i Storbritannien har drabbats av denna biverkning, varav en har avlidit. Liknande fall har förekommit i Sverige. Hur många av dessa fall som kan kopplas till vaccinet står inte klart.”

Text: Kerstin Unger-Salén

Fallen med blodproppar är inte ovanliga, vilket är anledningen att många länder valt att helt upphöra användning av AstraZenecas “vaccin”. Först efter att människor drabbats började man reagera, men trots det fortsätter professorer på Karolinska, med att påskynda vaccinationen av ungdomar medan de upprepar att biverkningarna inte är värre än de som Alvedon förväntas ge.

Barn bör inte vaccineras. Blir de sjuka i Covid-19, utvecklar de vanligen en extremt mild version av sjukdomen och dödsfall är ytterst ovanliga. Detta är väl känt och det bekräftas bla av CDC i USA. Den enda argumentet som förs fram för att vaccinera barn är att de annars anses kan bidra till en smittspridning.

Låt oss titta på hur det här argumentet håller. Kan vaccinerna mot Covid-19 stoppa smittan?

”Ett vaccin mot sjukdomen Covid-19 behöver inte skydda oss från att bli smittade av det nya coronaviruset. Faktum är att vi i nuläget inte riktigt vet hur det ligger till med den saken”. Det säger Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.

Vad säger läkemedelsbolagen själva om smittorisken? Frågan ställs i en artikel i Ny Teknik.

”Alla resultat vi hittills har tagit del av kring vaccinkandidaterna är jättebra. Men ingen av dem har visat att de kan stoppa spridningen av viruset från en person till nästa. Det är möjligt att det är så att de skyddar mot smittöverföring, men det är inte bevisat,” säger Ali Mirazimi. Önskar att Mirazimi på Karolinska hade samordnat sin information med en forskarkollega, också på Karolinska, nämligen Petter Brodin. Han säger nämligen att är det jätteviktigt att ungdomar vaccineras, snarast möjligt; ”för att hindra smittspridning.”

Argumentationen saknar dock vetenskaplig grund. Så varför ska då barnen utsättas för stora hälsorisker med ett vaccin som visat sig ge allvarliga biverkningar, specifikt i de yngre åldersgrupperna?

Det kan rädda liv, säger man. Det förutsätter dock att det inte finns något annat sätt att bota Covid-19 (vilket det gör i många fall).

Nyligen lämnades in en citizens petition till FDA med mycket tunga namn. Professorer, forskare och läkare vädjar att man inte ska ge covidvaccinerna för tidigt. De påpekade att det finns många obesvarade frågor kring effektivitet och säkerhet angående covidvaccinerna.

“The group outlined many unanswered questions surrounding the efficacy and safety of Covid vaccines, and detailed how data must be collected before the FDA considers granting any vaccine full approval.”

Se referenser nedan för att verifiera de som skrivit under petitionen. Petitionen är ett tecken på hur allvarligt man ser på säkerheten av dessa vacciner.

Barn och ungdomar ska absolut inte vaccineras på detta stadium med några som helst COVID vaccin – nästan 80% fick biverkningar

Det finns idag rapporter om allvarliga hälsorisker för barn och ungdomar som vaccinerats.

Den 10 juni rapporterar CNBC att CDC insett att fallen av inflammation av hjärtat var fler än man tidigare förväntat sig bland ungdomar 16-24 år gamla efter de fått andra covidsprutan.  Dessa ungdomar blev försökskaniner eftersom denna typ av studier tidigare vare sig utförts på djur eller människor.

Först efter att massvaccinationerna i världen genomförts och efter att data har insamlats om vad som händer under 1-2 år, kan vi vara säkra på hur covidvaccinerna uppträder i kroppen, så vida man inte lyckas tysta ner denna typ av information.

Pfizer/BioNTech har helt nyligen publicerat resultat av en säkerhetsstudie om vaccinerade barn. Närmare 80 procent utvecklade någon slags biverkning efter att ha tagit sprutan! En del var traumatiska. Potentiellt fatala blindtarmsinflammationer är allvarliga sido-effekter man upptäckt.

Relaterat: Tucker Carlsons ifrågasätter varför barn ska vaccineras

 • Trots att vissa säkerhetsstudier avslutats först nyligen, har man redan satt igång med att vaccinera barn och ungdomar i Kanada, USA, Israel samt Storbritannien. Är det vettigt?
 • När annars börjar man vaccinera eller ge läkemedel, innan man avslutat säkerhetsstudier?

Detta verkar inte vara så viktigt i covidtider. Huvudsaken är tydligen att alla, inklusive de unga, vaccineras så fort som möjligt. Många hundar ligger begravna.

Jag vädjar till professorer och forskare på Karolinska att ta sitt förnuft till fånga och inte fortsätter att uppmana Landstingen att skynda på med vaccineringen av barn.

De som fattar beslut om att tillåta unga (som är speciellt värnlösa) vaccineras, kommer ställas till rätta när sanningen kommer fram. Rättegångarna är redan igång.

I delstaten Connecticut i USA, rapporteras att ungdomar har fått hjärtproblem efter att de fått covidvaccinet. Det meddelade dr Deirdre Gifford förra måndagen: “De flesta togs in på sjukhus, men är nu hemma”.

CDC:s säkerhetskommitté släppte en rekommendation som varnar läkare om myocarditis (inflammatoriska tillstånd i hjärtats muskulatur) bland yngre vaccinmottagare.

Den 11 juni skriver Daily Mail att CDC kallat till ett brådskande möte beträffande 226 tonårspojkar som fått inflammation i hjärtat efter att de injicerats med antingen Pfizers och Modernas vacciner.

Alla dessa färska rapporter hindrar dock inte att politiker och hälsovårdsmyndigheter fortsötter att pressa på för att vaccinera barn och ungdomar. Vita Husets pressekreterare, Jen Psaki, menar tex att man ska fortsätta uppmana ungdomar att låta vaccinera sig.

Covidsprutorna uppvisar många allvarliga biverkningar och mer dödsfall än vad vacciner någonsin gjort

Detta är den senaste redovisningen gällande Europa efter vaccinering av befolkningarna, enligt European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots:

 • 13,867 döda
 • 1,354,336 skador

Av de totala skadorna som har rapporterats är 683,688 allvarliga skador, vilket uppgår till 50%.

EudraVigilance är ett system som registrerar rapporter av misstänkta biverkningar, precis som VAERS i USA. Hur många av dessa siffror redovisas av Public Service och den etablerade pressen?

Rapporten fram till 5:e juni, 2021 visar en tragisk siffra av närmare 14,000 döda och 1 354,336 skador från covidvaccinerna.

Någon kanske argumenterar: “men tänk hur många liv vaccinerna räddat”.

En motfråga lyder: hur många liv kunde vi inte ha räddat om vården tillåtit användning av de läkemedel som man vet fungerar tillsammans med D och C-vitamin samt Zink? Dessa metoder såg man emellertid till att förbjuda, samtidigt som alla skulle fösas in i vaccinationsfållan.

Vill man verkligen rädda liv, finns det botemedel, men det finns inget intresse att hjälpa allmänheten att förebygga och bota denna sjukdom. Det har läkare och forskare bekräftat om och om igen, bland annat i USA:s Senat. Se referenser nedan.

Dessutom, varför ska man vaccinera de som redan haft Covid-19? WHO bekräftar tillsammans med immunologer att det bästa ”vaccinet” är att redan ha genomgått Covid-19. Trots detta insisterar man att alla måste vaccineras.

Barn och ungdomar är inte i farozonen gällande Covid-19 så varför ska de utsättas för allvarliga hälsorisker med experimentella vacciner som ännu inte har genomgått långsiktiga säkerhetsstudier?

Ungdomen kommer att betala ett högt pris. Nya rapporter målar alltså upp en oroväckande bild där vaccinerade ungdomar fått allvarliga biverkningar. Vaccinering av barn och ungdom gör mer skada än nytta.

Det finns en risk att vaccinerna medför kroniska hjärtproblem, inflammationer, immunförsvar som överreagerar eller försvagas och att en del flickor/kvinnor och pojkar/män blir infertila. Vad händer när vaccinframkallade spikproteiner eventuellt ackumuleras i blodet, hjärnan och i väsentliga organ? Vem tar ansvar?

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

“Data from VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] show that in the 30-day window following dose 2 mRNA COVID-19 vaccination, there was a higher number of observed than expected myocarditis/pericarditis cases in 16–24-year-olds.”

Redovisning i detalj från EU:s rapportering om skadeverkningar:

Allvarliga skador klassifieras som effekter från vaccinet som. Det motsvarar medicinsk händelse som kan resultera i död, fara för livet, kräver sjukhusvistelse och resulterar förlängd sjukhusvistelse, diskapacitet och födelseskador.”

Summary data through June 5, 2021

Total reactions for the experimental mRNA vaccine Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) from BioNTech/ Pfizer: 6,732 deaths and 502,162 injuries to 05/06/2021:

 • 14,819   Blood and lymphatic system disorders incl. 74 deaths
 • 11,018   Cardiac disorders incl. 843 deaths
 • 90         Congenital, familial and genetic disorders incl. 5 deaths
 • 6,146     Ear and labyrinth disorders incl. 3 deaths
 • 216        Endocrine disorders
 • 7,119     Eye disorders incl. 17 deaths
 • 45,616   Gastrointestinal disorders incl. 332 deaths
 • 140,516 General disorders and administration site conditions incl. 2,079 deaths
 • 387        Hepatobiliary disorders incl. 28  deaths
 • 5,436     Immune system disorders incl. 32 deaths
 • 15,632   Infections and infestations incl. 711 deaths
 • 5,552     Injury, poisoning and procedural complications incl. 94   deaths
 • 11,782   Investigations incl. 260   deaths
 • 3,730     Metabolism and nutrition disorders incl. 129 deaths
 • 71,816   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 84 deaths
 • 295        Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 21 deaths
 • 90,427   Nervous system disorders incl. 692 deaths
 • 330        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 11 deaths
 • 100        Product issues
 • 8,902     Psychiatric disorders incl. 99 deaths
 • 1,547     Renal and urinary disorders incl. 103 deaths
 • 2,052     Reproductive system and breast disorders incl. 3 deaths
 • 21,055   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 777 deaths
 • 23,678   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 60  deaths
 • 750        Social circumstances incl. 9 deaths
 • 222        Surgical and medical procedures incl. 15 deaths
 • 12,929   Vascular disorders incl. 251 deaths

Total reactions for the experimental mRNA vaccine mRNA-1273(CX-024414) from Moderna: 3,821 deaths and 101,767 injuries to 05/06/2021 1,826     Blood and lymphatic system disorders incl. 27 deaths:

 • 2,822     Cardiac disorders incl. 409 deaths
 • 31           Congenital, familial and genetic disorders incl. 2 deaths
 • 1,171     Ear and labyrinth disorders
 • 64           Endocrine disorders incl. 1 death
 • 1,575     Eye disorders incl. 5 deaths
 • 8,770     Gastrointestinal disorders incl. 124 deaths
 • 28,047   General disorders and administration site conditions incl. 1,646 deaths
 • 180        Hepatobiliary disorders incl. 10  deaths
 • 936        Immune system disorders incl. 5 deaths
 • 3,333     Infections and infestations incl. 219 deaths
 • 2,013     Injury, poisoning and procedural complications incl. 71   deaths
 • 2,292     Investigations incl. 85 deaths
 • 1,137     Metabolism and nutrition disorders incl. 77 deaths
 • 12,483   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 69 deaths
 • 113        Neoplasms benign, malignant and unspecified incl. 14 deaths
 • 17,861   Nervous system disorders incl. 382 deaths
 • 171        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 1 death
 • 18           Product issues
 • 2,071     Psychiatric disorders incl. 61 deaths
 • 670        Renal and urinary disorders incl. 46 deaths
 • 352        Reproductive system and breast disorders incl. 1 death
 • 4,831     Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 365 deaths
 • 5,412     Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 25  deaths
 • 427        Social circumstances incl. 12 deaths
 • 311        Surgical and medical procedures incl. 33 deaths
 • 2,850     Vascular disorders incl. 131 deaths

Total reactions for the experimental vaccine AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) from Oxford/ AstraZeneca: 2,848 deaths and 724,457 injuries to 05/06/2021:

 • 8,125     Blood and lymphatic system disorders incl. 117  deaths
 • 10,935   Cardiac disorders incl. 351 deaths
 • 97           Congenital, familial and genetic disorders incl. 2 deaths
 • 7,746     Ear and labyrinth disorders
 • 263        Endocrine disorders incl. 2 deaths
 • 11,998   Eye disorders incl. 10 deaths
 • 75,897   Gastrointestinal disorders incl. 129 deaths
 • 195,671 General disorders and administration site conditions incl. 769 deaths
 • 450        Hepatobiliary disorders incl. 24 deaths
 • 2,765     Immune system disorders incl. 11 deaths
 • 15,657   Infections and infestations incl. 188 deaths
 • 6,783     Injury, poisoning and procedural complications incl. 57 deaths
 • 15,030   Investigations incl. 62 deaths
 • 9,083     Metabolism and nutrition disorders incl. 42 deaths
 • 113,983 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 30 deaths
 • 275        Neoplasms benign, malignant and unspecified incl. 8 deaths
 • 155,571 Nervous system disorders incl. 438 deaths
 • 190        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 3 deaths
 • 88           Product issues
 • 13,563   Psychiatric disorders incl. 25 deaths
 • 2,518     Renal and urinary disorders incl. 23 deaths
 • 4,578     Reproductive system and breast disorders
 • 23,942   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 322 deaths
 • 33,090   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 18 deaths
 • 678        Social circumstances incl. 4 deaths
 • 571        Surgical and medical procedures incl. 16 deaths
 • 14,910   Vascular disorders incl. 197 deaths

Total reactions for the experimental COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson: 466 deaths and 25,950 injuries to 05/06/2021:

 • 240        Blood and lymphatic system disorders incl. 13 deaths
 • 392        Cardiac disorders incl. 48 deaths
 • 12           Congenital, familial and genetic disorders
 • 125        Ear and labyrinth disorders
 • 6             Endocrine disorders incl. 1 death
 • 305        Eye disorders incl. 3 deaths
 • 2,389     Gastrointestinal disorders incl. 18 deaths
 • 6,643     General disorders and administration site conditions incl. 120 deaths
 • 44           Hepatobiliary disorders incl. 3 deaths
 • 66           Immune system disorders
 • 322        Infections and infestations incl. 11 deaths
 • 267        Injury, poisoning and procedural complications incl. 7 deaths
 • 1,683     Investigations incl. 32 deaths
 • 140        Metabolism and nutrition disorders incl. 10 deaths
 • 4,429     Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 14 deaths
 • 14           Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)
 • 5,457     Nervous system disorders incl. 57 deaths
 • 9             Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 1 death
 • 8             Product issues
 • 275        Psychiatric disorders incl. 3 deaths
 • 102        Renal and urinary disorders incl. 7 deaths
 • 85           Reproductive system and breast disorders
 • 907        Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 37 deaths
 • 556        Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 1 death
 • 62           Social circumstances incl. 3 deaths
 • 293        Surgical and medical procedures incl. 23 deaths
 • 1,119     Vascular disorders incl. 54 deaths


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • 1600-talets HÄXJAKT! De oskyldiga mördas och de skyldiga går fria. Längre än så har inte mänskligheten kommit. Trots jakten på att flytta till mars planeten.

 • 1600-talets HÄXJAKT! De oskyldiga mördas och de skyldiga går fria. Längre än så har inte mänskligheten kommit. Trots jakten på att flytta till mars planeten.

 • Tack för din skrämmande redogörelse, Kerstin! Jag kom att tänka på Eric Clapton som ju blev skadad av vaccinet. Hans läkare säger att han inte får ta den andra sprutan som enligt läkaren är en “boost”. Kanske finns en koppling mellan allvarligare biverkningar och den andra sprutan generellt? “Den 10 juni rapporterar CNBC att CDC insett att fallen av inflammation av hjärtat var fler än man tidigare förväntat sig bland ungdomar 16-24 år gamla efter de fått andra covidsprutan.”

 • Tack för din skrämmande redogörelse, Kerstin! Jag kom att tänka på Eric Clapton som ju blev skadad av vaccinet. Hans läkare säger att han inte får ta den andra sprutan som enligt läkaren är en “boost”. Kanske finns en koppling mellan allvarligare biverkningar och den andra sprutan generellt? “Den 10 juni rapporterar CNBC att CDC insett att fallen av inflammation av hjärtat var fler än man tidigare förväntat sig bland ungdomar 16-24 år gamla efter de fått andra covidsprutan.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *