Grafenoxid i covidvacciner? Det är enkelt att kontrollera – Kräv oberoende analysresultat innan du tar vaccinet

publicerad 17 juli 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson, 13 juli 2021. Foto: Selfie
Torbjörn Sassersson, 13 juli 2021. Foto: Selfie
Torbjörn Sassersson, 13 juli 2021. Foto: Selfie

OPINION. Det sprids uppgifter om att coronavacciner innehåller grafenoxid. Alla seriösa hälsomyndigheter i världen borde därför ta reda på fakta, men det verkar inte så, vilket är underligt eftersom det sannolikt är enkelt att bekräfta eller dementera påståendet att grafenoxid finns i coronavacciner.

Enligt World of Data har 3,58 miljarder människor på planeten hittills har vaccinerats med minst en dos av coronavaccin. Ute i välden cirkulerar flera miljarder vaccinampuller. Det är enkelt för vårdpersonal att ta några ampuller för undersökning i ett lämpligt laboratorium. Förmodligen har 100-tals av dessa ampuller redan undersökts i laboratorier. Data verkar inte publiceras offentligt, men det finns undantag.

Några forskare vid universitetet i Almeria i Spanien är ett exempel. Preliminära studier utförda av flera laboratorier gör gällande att ampuller med covidvaccin från Pfeizer kan innehålla halter på 99,9% potentiellt giftigt grafenoxid (graphene) och i övrigt mRNA. Sedan dess står ord mot ord. Den ekonomiskt styrde teknikvärlden gör gällande att det saknas bevis för att det nanotekniska ämnet grafenoxid är giftigt i människokroppen vilket i realiteten betyder att det ändå kan vara giftigt.

Läs mer: Extrem halt av grafenoxid i covidvaccin från Pfizer – Preliminär studie får våldsam kritik

Oavsett om grafenoxid är giftigt eller inte måste självklart läkemedelsbolagen som tillverkar coronavacciner redogöra varför ämnet finns i vaccinerna, om det stämmer. Innan dess bör vaccinampuller undersökas av oberoende laboratorier som utför övervakade tester för att detektera grafenoxid. Om inte ämnet hittas behöver ingen ställas inför svars.

Även om inte grafenoxid inte hittas måste rimligen hälsovårdsmyndigheterna ändå kvalitetskontrollera att vaccinerna innehåller exakt vad läkemedelsbolagen uppger i innehållsförteckningarna. Myndigheterna måste även kontrollera vaccinernas renhet dvs frihet från föroreningar. Om inte hälsomyndigheterna kan säkerställa kvalitet, renhet eller giftfrihet bör ingen människa acceptera att låta sig vaccineras med de experimentella mRNA-vaccinerna.

Det är den part som driver på att någon annan ska medicineras som har hela bevisbördan dvs i första hand läkemedelsbolagen i sin relation till människorna. Någon sådan relation eller en överenskommelse existerar dock inte. Det finns bara mellanhänder i form av regeringar och myndigheter där regeringar har givit full ansvarsfrihet till läkemedelsbolagen. Det betyder att regeringar och hälsomyndigheter får på sig hela ansvaret att kvalitetssäkra vaccinerna, men det sker inte.

Alla myndigheter, myndighetspersoner, politiker, redaktörer och journalister som inte redovisar riskerna, dödsfallen och sanningsenlig medicinsk statistik bär idag ansvaret för alla dödsfall och skador på grund av coronavaccinerna.

Istället kan man läsa krigsrubriker som portärtterar vaccinkritiker som “mördare” som denna artikel där Fredrik Thambert på DN hänvisar till Joe Biden: Biden kritisk mot vaccindesinformation på Facebook: ”Dödar människor”. Man blandar medvetet ihop med vaccinkritik med vaccindesinformation. Låt mig ställa frågan, är ett krav på vaccintransparens samma sak som vaccindesinformation?

Om inte hälsomyndigheterna kan kvalitetssäkra vaccinernas innehåll, säkerställa renhet och giftfrihet bör ingen människa acceptera att låta sig vaccineras med experimentella mRNA-vacciner.

Text: Torbjörn Sassersson, debattör, undersökande journalist, grundutbildad inom biologi, fysiologi och toxikologi vid Stockholms universitet

Relaterat