Grafenoxid i covidvacciner? Det är enkelt att kontrollera – Kräv oberoende analysresultat innan du tar vaccinet

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 juli 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson, 13 juli 2021. Foto: Selfie
Torbjörn Sassersson, 13 juli 2021. Foto: Selfie
Torbjörn Sassersson, 13 juli 2021. Foto: Selfie

OPINION. Det sprids uppgifter om att coronavacciner innehåller grafenoxid. Alla seriösa hälsomyndigheter i världen borde därför ta reda på fakta, men det verkar inte så, vilket är underligt eftersom det sannolikt är enkelt att bekräfta eller dementera påståendet att grafenoxid finns i coronavacciner.

Enligt World of Data har 3,58 miljarder människor på planeten hittills har vaccinerats med minst en dos av coronavaccin. Ute i välden cirkulerar flera miljarder vaccinampuller. Det är enkelt för vårdpersonal att ta några ampuller för undersökning i ett lämpligt laboratorium. Förmodligen har 100-tals av dessa ampuller redan undersökts i laboratorier. Data verkar inte publiceras offentligt, men det finns undantag.

Några forskare vid universitetet i Almeria i Spanien är ett exempel. Preliminära studier utförda av flera laboratorier gör gällande att ampuller med covidvaccin från Pfeizer kan innehålla halter på 99,9% potentiellt giftigt grafenoxid (graphene) och i övrigt mRNA. Sedan dess står ord mot ord. Den ekonomiskt styrde teknikvärlden gör gällande att det saknas bevis för att det nanotekniska ämnet grafenoxid är giftigt i människokroppen vilket i realiteten betyder att det ändå kan vara giftigt.

Läs mer: Extrem halt av grafenoxid i covidvaccin från Pfizer – Preliminär studie får våldsam kritik

Oavsett om grafenoxid är giftigt eller inte måste självklart läkemedelsbolagen som tillverkar coronavacciner redogöra varför ämnet finns i vaccinerna, om det stämmer. Innan dess bör vaccinampuller undersökas av oberoende laboratorier som utför övervakade tester för att detektera grafenoxid. Om inte ämnet hittas behöver ingen ställas inför svars.

Även om inte grafenoxid inte hittas måste rimligen hälsovårdsmyndigheterna ändå kvalitetskontrollera att vaccinerna innehåller exakt vad läkemedelsbolagen uppger i innehållsförteckningarna. Myndigheterna måste även kontrollera vaccinernas renhet dvs frihet från föroreningar. Om inte hälsomyndigheterna kan säkerställa kvalitet, renhet eller giftfrihet bör ingen människa acceptera att låta sig vaccineras med de experimentella mRNA-vaccinerna.

Det är den part som driver på att någon annan ska medicineras som har hela bevisbördan dvs i första hand läkemedelsbolagen i sin relation till människorna. Någon sådan relation eller en överenskommelse existerar dock inte. Det finns bara mellanhänder i form av regeringar och myndigheter där regeringar har givit full ansvarsfrihet till läkemedelsbolagen. Det betyder att regeringar och hälsomyndigheter får på sig hela ansvaret att kvalitetssäkra vaccinerna, men det sker inte.

Alla myndigheter, myndighetspersoner, politiker, redaktörer och journalister som inte redovisar riskerna, dödsfallen och sanningsenlig medicinsk statistik bär idag ansvaret för alla dödsfall och skador på grund av coronavaccinerna.

Istället kan man läsa krigsrubriker som portärtterar vaccinkritiker som “mördare” som denna artikel där Fredrik Thambert på DN hänvisar till Joe Biden: Biden kritisk mot vaccindesinformation på Facebook: ”Dödar människor”. Man blandar medvetet ihop med vaccinkritik med vaccindesinformation. Låt mig ställa frågan, är ett krav på vaccintransparens samma sak som vaccindesinformation?

Om inte hälsomyndigheterna kan kvalitetssäkra vaccinernas innehåll, säkerställa renhet och giftfrihet bör ingen människa acceptera att låta sig vaccineras med experimentella mRNA-vacciner.

Text: Torbjörn Sassersson, debattör, undersökande journalist, grundutbildad inom biologi, fysiologi och toxikologi vid Stockholms universitet

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Bara det faktum att våra läkare, politiker och journalister vill att hela befolkningen mer eller mindre samtidigt ska spruta in något i blodstömmen som vi inte ens får veta innehållet på är groteskt.

  Och nu ska det snart in i barnen. Covid-journalisterna, ofta kvinnor, riktigt njuter av att så snabbt som möjligt ge sina friska barn dessa nanopartiklar av Graphene Oxide. Och så snart som möjligt två tre booster på det.

  Stockholmsyndrom i all ära, detta att självskada sina barn borde måste få ett namn.

 • Bara det faktum att våra läkare, politiker och journalister vill att hela befolkningen mer eller mindre samtidigt ska spruta in något i blodstömmen som vi inte ens får veta innehållet på är groteskt.

  Och nu ska det snart in i barnen. Covid-journalisterna, ofta kvinnor, riktigt njuter av att så snabbt som möjligt ge sina friska barn dessa nanopartiklar av Graphene Oxide. Och så snart som möjligt två tre booster på det.

  Stockholmsyndrom i all ära, detta att självskada sina barn borde måste få ett namn.

 • Naturalnews har en artikel om företaget “Inbrain neuroelectronics” som utvecklar grafenbaserade neurointerface.

  https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-neuroelectronics.html

  “INBRAIN NEUROELECTRONICS BRINGS A DISRUPTIVE CONTRIBUTION TO BRAIN MODULATION

  We are developing the next generation of neuroelectronic therapies powered by machine learning. Our graphene-brain interfaces have the capability of reading at a resolution never seen before, as well as detecting therapy-specific biomarkers and triggering highly focal adaptive neuromodula-
  tion for increased outcomes in personalised neurological therapies.”

  https://www.inbrain-neuroelectronics.com/

  Om det s.k. “vaccinet” verkligen innehåller oredovisad grafenoxid så skulle ju någonting sånt här kunna vara den verkliga anledningen. Speciellt då med tanke på “You will own nothing and be happy”. För det verkar annars vara en lite onödig oredovisad tillsatts i ett “vaccin” mot en sjukdom med bara en 99.95 % överlevnadsgrad som ovaccinerad.

 • Naturalnews har en artikel om företaget “Inbrain neuroelectronics” som utvecklar grafenbaserade neurointerface.

  https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-neuroelectronics.html

  “INBRAIN NEUROELECTRONICS BRINGS A DISRUPTIVE CONTRIBUTION TO BRAIN MODULATION

  We are developing the next generation of neuroelectronic therapies powered by machine learning. Our graphene-brain interfaces have the capability of reading at a resolution never seen before, as well as detecting therapy-specific biomarkers and triggering highly focal adaptive neuromodula-
  tion for increased outcomes in personalised neurological therapies.”

  https://www.inbrain-neuroelectronics.com/

  Om det s.k. “vaccinet” verkligen innehåller oredovisad grafenoxid så skulle ju någonting sånt här kunna vara den verkliga anledningen. Speciellt då med tanke på “You will own nothing and be happy”. För det verkar annars vara en lite onödig oredovisad tillsatts i ett “vaccin” mot en sjukdom med bara en 99.95 % överlevnadsgrad som ovaccinerad.

 • I går läste jag en artikel i NV och jag tror den var undertecknad Torbjörn Sassersson, i artikeln framgick att människor som blivit vaccinerade skulle leva i tio år? Att ett stort antal människor skulle dö och att resten som överlevde skulle få svårt att klara sig???? Vad har du för källa till att det skulle vara så?

 • Ursäkta men jag har raderat några kommentarer som är off topic. Eftersom jag skrev artikeln och satte riktningen på texten vill jag enbart ha kommentarer som avhandlar ämnet i artikeln. Det framgår tydligt vad artikeln handlar om.

 • I går läste jag en artikel i NV och jag tror den var undertecknad Torbjörn Sassersson, i artikeln framgick att människor som blivit vaccinerade skulle leva i tio år? Att ett stort antal människor skulle dö och att resten som överlevde skulle få svårt att klara sig???? Vad har du för källa till att det skulle vara så?

 • Kära barrikadkamrater! Tacksam för största möjliga spridning!
  Dvh.
  Gunnar
  Ps. Blev inspirerad till detta av en rundsnacksintervju med Tegnell i SvD.
  Skickat från min iPhone

  Vidarebefordrat brev:

  Från: Gunnar SÖDERBERG

  Datum: 17 juli 2021 14:05:09 CEST

  Till: anders.tegnell@folkhalsomyndigheten.se

  Kopia: johan.carlson@folkhalsomyndigheten.se, Socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

  Ämne: Begäran om analys över biverkningar av “vacciner” mot Covid 19

  Se bifogat brev med bilagor.

  Vänligen

  Gunnar Söderberg

  Öppet brev 2021-07-17

  Till
  Statsepidemiolog Anders Tegnell
  Kopia till cheferna
  Johan Carlson
  Lena Hallengren
  Stefan Löfvén

  Begäran om analys över biverkningar av ”vacciner” mot Covid 19
  Utvecklingen i USA vad gäller biverkningar av ”vaccineringarna” mot Covid 19 är
  skrämmande, se bifogad pm. Jag skriver med citattecken, eftersom det inte handlar om vacciner, utan om förbjudna medicinska experiment. Vår injiceringsgrad är ju också mycket hög och man kan misstänka något liknande här. En motsvarande analys behöver därför snarast göras även för Sverige av Dig och andra ansvariga. När kan en sådan delges allmänheten?

  Siffrorna över biverkningar är rent förfärliga. Injiceringarna måste stoppas
  omedelbart och motmedel sättas in!

  Eller hur, Anders?

  Gunnar Söderberg
  Fd statstjänsteman med tjänst som aktuarie, chef, expert mm
  Landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, revision mm
  Bilaga. Pm 2017-07-17. Analys över biverkningar i USA av injiceringarna

 • Ursäkta men jag har raderat några kommentarer som är off topic. Eftersom jag skrev artikeln och satte riktningen på texten vill jag enbart ha kommentarer som avhandlar ämnet i artikeln. Det framgår tydligt vad artikeln handlar om.

 • Kära barrikadkamrater! Tacksam för största möjliga spridning!
  Dvh.
  Gunnar
  Ps. Blev inspirerad till detta av en rundsnacksintervju med Tegnell i SvD.
  Skickat från min iPhone

  Vidarebefordrat brev:

  Från: Gunnar SÖDERBERG

  Datum: 17 juli 2021 14:05:09 CEST

  Till: anders.tegnell@folkhalsomyndigheten.se

  Kopia: johan.carlson@folkhalsomyndigheten.se, Socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

  Ämne: Begäran om analys över biverkningar av “vacciner” mot Covid 19

  Se bifogat brev med bilagor.

  Vänligen

  Gunnar Söderberg

  Öppet brev 2021-07-17

  Till
  Statsepidemiolog Anders Tegnell
  Kopia till cheferna
  Johan Carlson
  Lena Hallengren
  Stefan Löfvén

  Begäran om analys över biverkningar av “vacciner” mot Covid 19
  Utvecklingen i USA vad gäller biverkningar av “vaccineringarna” mot Covid 19 är
  skrämmande, se bifogad pm. Jag skriver med citattecken, eftersom det inte handlar om vacciner, utan om förbjudna medicinska experiment. Vår injiceringsgrad är ju också mycket hög och man kan misstänka något liknande här. En motsvarande analys behöver därför snarast göras även för Sverige av Dig och andra ansvariga. När kan en sådan delges allmänheten?

  Siffrorna över biverkningar är rent förfärliga. Injiceringarna måste stoppas
  omedelbart och motmedel sättas in!

  Eller hur, Anders?

  Gunnar Söderberg
  Fd statstjänsteman med tjänst som aktuarie, chef, expert mm
  Landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, revision mm
  Bilaga. Pm 2017-07-17. Analys över biverkningar i USA av injiceringarna

 • Min kommentar är att detta inte är ett vaccin. Ett vaccin är något helt annat än denna cocktail av ämnen som man inte vill redovisa. Varför vill man inte tala om vad det innehåller ? Att man gör motstånd är misstänksamt och görs av anledningar. Vad är det man håller på med ?
  Mitt råd är…ta inte sprutan !

 • Det lutar mer och mer åt att spikproteinerna och det eventulla grafenoxidet i sprutan kommer ta livet av majoriteten av de som tagit det. Total katastrof men fåren utrotar sig själva.

  • Vaccinen förser det förvärvade immunförsvaret med försvar mot C19, till viken omfattning det gäller mutationer låter jag vara osagt. Det medfödda immunförsvaret påverkas däremot negativt och som jag förstått föreligger det en stor risk att vaccinerade därmed har dålig motståndskraft mot vissa muterade virusvarianter och även vanlig influensa och kanske andra sjukdomar.

   • Viruset började ju “mutera” till t.ex. den engelska varianten några veckor efter att England satt igång med sin “vaccination”. Sen har länder med högst vaccinationsgrad nu också högst antal nya smittade, så här finns det nog ett samband.

   • Även i Indien gick antalet smittade upp i samband med deras “vaccination” och det är väl kanske så här den indiska mutationen uppstod.

 • Min kommentar är att detta inte är ett vaccin. Ett vaccin är något helt annat än denna cocktail av ämnen som man inte vill redovisa. Varför vill man inte tala om vad det innehåller ? Att man gör motstånd är misstänksamt och görs av anledningar. Vad är det man håller på med ?
  Mitt råd är…ta inte sprutan !

 • Det lutar mer och mer åt att spikproteinerna och det eventulla grafenoxidet i sprutan kommer ta livet av majoriteten av de som tagit det. Total katastrof men fåren utrotar sig själva.

  • Vaccinen förser det förvärvade immunförsvaret med försvar mot C19, till viken omfattning det gäller mutationer låter jag vara osagt. Det medfödda immunförsvaret påverkas däremot negativt och som jag förstått föreligger det en stor risk att vaccinerade därmed har dålig motståndskraft mot vissa muterade virusvarianter och även vanlig influensa och kanske andra sjukdomar.

   • Viruset började ju “mutera” till t.ex. den engelska varianten några veckor efter att England satt igång med sin “vaccination”. Sen har länder med högst vaccinationsgrad nu också högst antal nya smittade, så här finns det nog ett samband.

   • Även i Indien gick antalet smittade upp i samband med deras “vaccination” och det är väl kanske så här den indiska mutationen uppstod.

 • Jag skriver under på vartenda ord du skriver om krav på kvalitetssäkring från våra myndigheter och vår sjukvård som du ställer, Torbjörn!
  Tack för, som vanligt, dina kloka ord, Torbjörn!

 • Jag skriver under på vartenda ord du skriver om krav på kvalitetssäkring från våra myndigheter och vår sjukvård som du ställer, Torbjörn!
  Tack för, som vanligt, dina kloka ord, Torbjörn!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *