Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

UNT lät konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors såga läkare för covidkunskap

publicerad 25 augusti 2021
- Gästskribent
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se
Bild: Ingemar Ljungqvist. Foto: NewsVoice.se

OPINION. Ett och ett halvt års liv  för de allra flesta i skuggan av coronan kulminerade för hundra av oss på Stora Torget i Uppsala den 15 augusti. Då avslutades en månadslång turné genomförd av två svenska läkare Hanna Åsberg och Glenn Dormer.

Text: Ingemar Ljungqvist | UNT (Upsala Nya Tidning) refuserade denna opinionsartikel

På plats var också tre journalister: Jesper Johansson som bara fyra dagar senare skulle kallas i Tingsrätten i Stockholm för han blivit utsatt för brutalt övervåld av polis, inte som vittne till polisövervåld utan alltså som misstänkt brottsling för “våldsamt motstånd”.

Undertecknad, Ingemar Ljungqvist representerande AlmaNova och så UNT:s Johan Heimer som i alla fall objektivt fångade med kameran i hand Hanna Åsberg på bild.

Men kan UNT som en del i ett offentligt narrativ kunna göra som sin tyska motsvarighet Bild Zeitung, att be sina läsare om ursäkt för att de fört sina läsare in i en livsfarlig vaccinationsfälla därför att de helt okritiskt lyssnat på tongångarna från Folkhälsomyndigheten och från Ackis (Akademiska sjukhuset i Uppsala) centrala ledning.

Kan UNT som inte sitter i samma beroendeställning till läkemedelsindustrin, som exempelvis Schibstedt eller Bonniers dominans, våga uppträda annorlunda?

Kan UNT till och med kunna axla den roll som Göteborgs Handels och Sjöfartstidning spelade underledning av Torgny Segerstedt under 1930 och 1940-tal?

Som en liten parentes kan faktiskt nämnas att såväl UNT som AlmaNova var de de enda papperstidningar som överhuvudtaget upplät sina spalter för att förhindra justitemordet på den svenska terapeuten Susanne Johansson, men det var då det och det lyckades bara till hälften. Susanne Johansson är nu förvisso fri, men det efter ett och ett halvt års vistelse på Ringsjöns fängelse.

Konspirationsprofessorn Andreas Önnefors. Pressfoto: Tea Jahrehorn för Uppsala Universitet
Konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors. Pressfoto: Tea Jahrehorn för Uppsala Universitet

UNT använde konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors för att mala ner läkarna

Så kom reportaget från UNT i tidningsform den 15 augusti. Denna gång var man inte lika följsam som man varit gentemot Johan Carlsson, Anders Tegnell och den lokala förmågan Fredrik Sund på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hanna Åsbergs tal i Uppsala skulle inte refereras rakt av – det slaktades med hjälp av den välkände professorn Andreas Önnerfors. Han var inte på plats, men hans utsagor fick en tredjedel av utrymmet i UNT.

Det journalistiskt undermåliga reportaget var genomskinligt. Det förde fram en konstig agenda där man istället för att objektivt fånga verkligheten klistrade etiketter som 5G-förvirrade eller konspirationsteoretiker på de inblandade. Att försöka undvika både dialog och debatt genom att måla ut de som egentligen har en annan åsikt är att nedvärdera dem som människor. Det är ett känt knep av makten. Historiskt har vi sett en diskriminering av judar i Europa för nittio år sedan eller av svarta i Sydafrika och USA under hundra år. Nu vill makten separera oss igen för att vi över en natt ska låta oss acceptera vaccinationspass.

Men här nedan kan UNT verkligen göra rätt för sig genom att föra ut debatten utanför nättidningar som exempelvis Almanova.eu, Vaken.se och Newsvoice.se.

Glenn Dormer and Hanna Asberg. Photo: NewsVoice.se, Sweden
Glenn Dormer and Hanna Asberg. Photo: NewsVoice.se, Sweden

Fakta som borde diskuteras som berör covid och corona

Här kommer den springande och väldigt viktiga punkten in. Medicinsk försöksverksamhet är omgärdade med en rad försiktighetsåtgärder vilka slogs fast först i Nürnbergdoktrinen. Senare har dessa ersatts av Helsingforsdeklarationen. En av försiktighetsåtgärderna är att dessa medicinska försök ska ha ett godkännande av en etisk nämnd som ska granska att försöket lever upp till ovanstående internationella överenskommelser.

För den som är obevandrad i historien så tillkom Nürnbergdoktrinen som ett rungande svar på de medicinska försök som utfördes på krigsfångar och “underlägsna” raser i de nazistiska koncentrationslägren.

Den etiska prövningen var också bristfällig när Paulo Macchiarini tilläts operera in plaststrupar på människor i Solna. Det var också en av de mest graverande punkterna när han fälldes.

Vid efterforskning hos Socialdepartementet och Etikprövningsmyndigheten kan deras registratorer, trots stort tillmötesgående, inte finna belägg för att en sådan prövning gjorts. Därmed bryter mängder med aktörer inom landsting och på sjukhusen å det grövsta mot Helsingforsdeklarationen. Detta kan medföra stort straffansvar. Det är då inte tillfyllest att påstå att man inte visste. Legitimerad personal ska veta detta och i sin tur efterfråga en etisk prövning. Att lyssna på radio eller titta på TV är inte tillfyllest. Det borde redan rests frågan om dessa ska dömas eller frikännas vid en granskning av de biverkningar som redan inträffat och som kommer att inträffa.

Redan har man hos Läkemedelsverket, Uppsala enbart utifrån inrapporterade fall konstaterat att det inträffat 273 dödsfall. 4800 allvarliga biverkningar, (= leder till döden, påtvingar sjukhusvård, ger missbildning eller invaliditet). När det gäller icke dödliga biverkningar förekommer också en stor eftersläpning på Läkemedelsverket. Av inkomna 63.000 rapporter har bara något mer än en tiondel hamnat i statistiken. Motsvarande siffror fås också från Europa. Skadorna från experimentinjektionerna närmar sig nu med snabb takt den numerär som avled av det ursprungliga Covid-19.

Det är ur denna synvinkel helt oförsvarligt att man tillåter att barn och ungdomar att erbjudas ett vaccin. Det verkar som att etik och moral är helt utsuddade begrepp. Skulle det dessutom dyka upp sena biverkningar , vilket många framstående forskare varnat för, så kan utgången bli fatal. Det som oberoende forskare varnar för är att en så kallad cytokinstorm uppstår när ett annars harmlöst normalt influensavirus dyker upp.

Då man så allvarligt brustit i försiktighetsprinciper, däribland den etiska prövningen, så kan detta jämställas med ett försök att helt enkelt utsätta svenska medborgare för planerat mord, då många kommer att duka under helt.

Vi var alla med på Stora Torget och står helt bakom det Hanna Åsberg yttrade.

Gabor Tiroler, pensionerad folkhälsoarbetare, Ulleråker, Uppsala vars far överlevnad under Auschwitz-vistelsen faktiskt var en konspirationstanke fram till januari 1945 då ryska styrkor faktiskt bevisade att Auschwitz var regelrätta avrättningsläger. Fram till dess hade personer av Andreas Önnerfors kaiber kallat detta för hjärnspöken

Glenn Dormer, som är leg läkare som delat sitt liv mellan Kanada och Gottsunda , Uppsala och som ser hur vaccinindustrin och World Economic Forum med Klaus Scwab i spetsen konspirerat för i bästa fall lura skattebetalarna på miljarder för nästintill värdelösa vacciner, i värre fall med vaccinernas innehåll av grafenoxid kunna kontrollera de vaccinerade med AI och 5G och i värsta fall uppfylla första budet på Georgia Guidestones.

Ingemar Ljungqvist, pensionerad pedagog och skribent från Sala Backe, vara Doktorsarbete om aids faktiskt rönte uppmärksamhet i UNT när man på Uppsala Filmfestival var först med att visa Roy Anderssons förbjudna “Någonting har Hänt” och precis idag, den 18 augusti uppmärksammas på Newsvoice för det polisingripande han och Jesper Johansson utsattes för den 1:a maj.

Text: Ingemar Ljungqvist


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq