UNT lät konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors såga läkare för covidkunskap

publicerad 25 augusti 2021
- av Gästskribent
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se
Bild: Ingemar Ljungqvist. Foto: NewsVoice.se

OPINION. Ett och ett halvt års liv  för de allra flesta i skuggan av coronan kulminerade för hundra av oss på Stora Torget i Uppsala den 15 augusti. Då avslutades en månadslång turné genomförd av två svenska läkare Hanna Åsberg och Glenn Dormer.

Text: Ingemar Ljungqvist | UNT (Upsala Nya Tidning) refuserade denna opinionsartikel

På plats var också tre journalister: Jesper Johansson som bara fyra dagar senare skulle kallas i Tingsrätten i Stockholm för han blivit utsatt för brutalt övervåld av polis, inte som vittne till polisövervåld utan alltså som misstänkt brottsling för “våldsamt motstånd”.

Undertecknad, Ingemar Ljungqvist representerande AlmaNova och så UNT:s Johan Heimer som i alla fall objektivt fångade med kameran i hand Hanna Åsberg på bild.

Men kan UNT som en del i ett offentligt narrativ kunna göra som sin tyska motsvarighet Bild Zeitung, att be sina läsare om ursäkt för att de fört sina läsare in i en livsfarlig vaccinationsfälla därför att de helt okritiskt lyssnat på tongångarna från Folkhälsomyndigheten och från Ackis (Akademiska sjukhuset i Uppsala) centrala ledning.

Kan UNT som inte sitter i samma beroendeställning till läkemedelsindustrin, som exempelvis Schibstedt eller Bonniers dominans, våga uppträda annorlunda?

Kan UNT till och med kunna axla den roll som Göteborgs Handels och Sjöfartstidning spelade underledning av Torgny Segerstedt under 1930 och 1940-tal?

Som en liten parentes kan faktiskt nämnas att såväl UNT som AlmaNova var de de enda papperstidningar som överhuvudtaget upplät sina spalter för att förhindra justitemordet på den svenska terapeuten Susanne Johansson, men det var då det och det lyckades bara till hälften. Susanne Johansson är nu förvisso fri, men det efter ett och ett halvt års vistelse på Ringsjöns fängelse.

Konspirationsprofessorn Andreas Önnefors. Pressfoto: Tea Jahrehorn för Uppsala Universitet
Konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors. Pressfoto: Tea Jahrehorn för Uppsala Universitet

UNT använde konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors för att mala ner läkarna

Så kom reportaget från UNT i tidningsform den 15 augusti. Denna gång var man inte lika följsam som man varit gentemot Johan Carlsson, Anders Tegnell och den lokala förmågan Fredrik Sund på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hanna Åsbergs tal i Uppsala skulle inte refereras rakt av – det slaktades med hjälp av den välkände professorn Andreas Önnerfors. Han var inte på plats, men hans utsagor fick en tredjedel av utrymmet i UNT.

Det journalistiskt undermåliga reportaget var genomskinligt. Det förde fram en konstig agenda där man istället för att objektivt fånga verkligheten klistrade etiketter som 5G-förvirrade eller konspirationsteoretiker på de inblandade. Att försöka undvika både dialog och debatt genom att måla ut de som egentligen har en annan åsikt är att nedvärdera dem som människor. Det är ett känt knep av makten. Historiskt har vi sett en diskriminering av judar i Europa för nittio år sedan eller av svarta i Sydafrika och USA under hundra år. Nu vill makten separera oss igen för att vi över en natt ska låta oss acceptera vaccinationspass.

Men här nedan kan UNT verkligen göra rätt för sig genom att föra ut debatten utanför nättidningar som exempelvis Almanova.eu, Vaken.se och Newsvoice.se.

Glenn Dormer and Hanna Asberg. Photo: NewsVoice.se, Sweden
Glenn Dormer and Hanna Asberg. Photo: NewsVoice.se, Sweden

Fakta som borde diskuteras som berör covid och corona

Här kommer den springande och väldigt viktiga punkten in. Medicinsk försöksverksamhet är omgärdade med en rad försiktighetsåtgärder vilka slogs fast först i Nürnbergdoktrinen. Senare har dessa ersatts av Helsingforsdeklarationen. En av försiktighetsåtgärderna är att dessa medicinska försök ska ha ett godkännande av en etisk nämnd som ska granska att försöket lever upp till ovanstående internationella överenskommelser.

För den som är obevandrad i historien så tillkom Nürnbergdoktrinen som ett rungande svar på de medicinska försök som utfördes på krigsfångar och “underlägsna” raser i de nazistiska koncentrationslägren.

Den etiska prövningen var också bristfällig när Paulo Macchiarini tilläts operera in plaststrupar på människor i Solna. Det var också en av de mest graverande punkterna när han fälldes.

Vid efterforskning hos Socialdepartementet och Etikprövningsmyndigheten kan deras registratorer, trots stort tillmötesgående, inte finna belägg för att en sådan prövning gjorts. Därmed bryter mängder med aktörer inom landsting och på sjukhusen å det grövsta mot Helsingforsdeklarationen. Detta kan medföra stort straffansvar. Det är då inte tillfyllest att påstå att man inte visste. Legitimerad personal ska veta detta och i sin tur efterfråga en etisk prövning. Att lyssna på radio eller titta på TV är inte tillfyllest. Det borde redan rests frågan om dessa ska dömas eller frikännas vid en granskning av de biverkningar som redan inträffat och som kommer att inträffa.

Redan har man hos Läkemedelsverket, Uppsala enbart utifrån inrapporterade fall konstaterat att det inträffat 273 dödsfall. 4800 allvarliga biverkningar, (= leder till döden, påtvingar sjukhusvård, ger missbildning eller invaliditet). När det gäller icke dödliga biverkningar förekommer också en stor eftersläpning på Läkemedelsverket. Av inkomna 63.000 rapporter har bara något mer än en tiondel hamnat i statistiken. Motsvarande siffror fås också från Europa. Skadorna från experimentinjektionerna närmar sig nu med snabb takt den numerär som avled av det ursprungliga Covid-19.

Det är ur denna synvinkel helt oförsvarligt att man tillåter att barn och ungdomar att erbjudas ett vaccin. Det verkar som att etik och moral är helt utsuddade begrepp. Skulle det dessutom dyka upp sena biverkningar , vilket många framstående forskare varnat för, så kan utgången bli fatal. Det som oberoende forskare varnar för är att en så kallad cytokinstorm uppstår när ett annars harmlöst normalt influensavirus dyker upp.

Då man så allvarligt brustit i försiktighetsprinciper, däribland den etiska prövningen, så kan detta jämställas med ett försök att helt enkelt utsätta svenska medborgare för planerat mord, då många kommer att duka under helt.

Vi var alla med på Stora Torget och står helt bakom det Hanna Åsberg yttrade.

Gabor Tiroler, pensionerad folkhälsoarbetare, Ulleråker, Uppsala vars far överlevnad under Auschwitz-vistelsen faktiskt var en konspirationstanke fram till januari 1945 då ryska styrkor faktiskt bevisade att Auschwitz var regelrätta avrättningsläger. Fram till dess hade personer av Andreas Önnerfors kaiber kallat detta för hjärnspöken

Glenn Dormer, som är leg läkare som delat sitt liv mellan Kanada och Gottsunda , Uppsala och som ser hur vaccinindustrin och World Economic Forum med Klaus Scwab i spetsen konspirerat för i bästa fall lura skattebetalarna på miljarder för nästintill värdelösa vacciner, i värre fall med vaccinernas innehåll av grafenoxid kunna kontrollera de vaccinerade med AI och 5G och i värsta fall uppfylla första budet på Georgia Guidestones.

Ingemar Ljungqvist, pensionerad pedagog och skribent från Sala Backe, vara Doktorsarbete om aids faktiskt rönte uppmärksamhet i UNT när man på Uppsala Filmfestival var först med att visa Roy Anderssons förbjudna “Någonting har Hänt” och precis idag, den 18 augusti uppmärksammas på Newsvoice för det polisingripande han och Jesper Johansson utsattes för den 1:a maj.

Text: Ingemar Ljungqvist


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tillåt mig göra en enkelt reflektion utanför artikelns egentliga sakinnehåll – Om bilden ovan föreställande Önnefors, hade presenterats för mig utan bakgrundsfakta om denne person hade jag direkt fastslagit att han företräder osunda värderingar och att det förekommer udda inslag i hans personlighet. En ovetenskaplig iakttagelse som enbart grundar sig på mångårig yrkeserfarenhet innefattande otaliga (vägledande) samtal med allt från normala svenssons till individer på ytterkanten i samhället ur flera aspekter. Normalt anser jag att döma folk är likvärdigt med att begränsa möjligheterna att skapa relationer och göra korrekta analyser. Men ibland skiter man i sociala förhållningsregler och etik när ett riktigt motbjudande arsle framträder i all sin vidrighet.

  • Ja, i många fall räcker det att se personen på bild eller film för att göra en ungefärlig bedömning av densamma. Ju äldre man blir desto lättare är detta att göra. På något sätt är det en otäck erfarenhet.

 • Frimurare är underställda sitt ordenssällskap.
  De har placerats på viktiga poster i samhället i utbyte mot edsvuren lydnad och tystnad.

  De borde bort från varje ledande position!

  Friställ fjättrade, fjärrstyrda frimurare!

 • Jag tycker att man borde räkna antal dödsfall av injektionen på samma sätt som för Covid. Alltså döda MED injektionen inom 28 dagar efter sprutan. Då hade siffrorna sett annorlunda ut. Till det kommer långtidsverkan som ingen vet något om ännu.

 • Tillåt mig göra en enkelt reflektion utanför artikelns egentliga sakinnehåll – Om bilden ovan föreställande Önnefors, hade presenterats för mig utan bakgrundsfakta om denne person hade jag direkt fastslagit att han företräder osunda värderingar och att det förekommer udda inslag i hans personlighet. En ovetenskaplig iakttagelse som enbart grundar sig på mångårig yrkeserfarenhet innefattande otaliga (vägledande) samtal med allt från normala svenssons till individer på ytterkanten i samhället ur flera aspekter. Normalt anser jag att döma folk är likvärdigt med att begränsa möjligheterna att skapa relationer och göra korrekta analyser. Men ibland skiter man i sociala förhållningsregler och etik när ett riktigt motbjudande arsle framträder i all sin vidrighet.

  • Ja, i många fall räcker det att se personen på bild eller film för att göra en ungefärlig bedömning av densamma. Ju äldre man blir desto lättare är detta att göra. På något sätt är det en otäck erfarenhet.

 • Frimurare är underställda sitt ordenssällskap.
  De har placerats på viktiga poster i samhället i utbyte mot edsvuren lydnad och tystnad.

  De borde bort från varje ledande position!

  Friställ fjättrade, fjärrstyrda frimurare!

 • Jag tycker att man borde räkna antal dödsfall av injektionen på samma sätt som för Covid. Alltså döda MED injektionen inom 28 dagar efter sprutan. Då hade siffrorna sett annorlunda ut. Till det kommer långtidsverkan som ingen vet något om ännu.

 • Det kan vara lite svårt att veta var frimuraren och konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors har hans lojalitet. Att forska i s.k. “konspirationer” samtidigt som han själv tillhör en orden med hemliga eder och homoerotiska ritualer känns smått konspiratoriskt bara det. Här har ju Önnerfors ett guldläge för lite djupare insiderforskning.

  https://nyadagbladet.se/inrikes/msb-bestallde-forskning-om-konspirationsteorier-av-frimuraren-andreas-onnerfors/

 • Med på torget i Uppsala var också sjuksköterskan Marianne Liljeholt: Så här skriver hon: Hej!
  Jag har läst igenom och ställer mig bakom texten med ett JA!
  Min text kanske blev för lång? Men ni får klippa och klistra bara inte andemeningen försvinner.
  /Marianne

  Marianne Liljeholt, sjuksköterska sen 1981. Arbetat i Sverige och Norge från akutvård till åldringsvård inom de olika specialistområdena. Sedan 2013 varit verksam som skolsköterska. Patientens bästa har alltid varit i fokus.
  Att försvara och hjälpa patienter och elever till god hälsa och välmående, även i det förebyggande arbetet.
  Förfasade mig över hur man i flera år har steg för steg avhumaniserat våra äldre och som nu vid Cocid-19 hysterins utbrott medvetet genom myndigheternas direktiv, har undanhållit de äldre behandling och istället avlivat dem genom “palliativ vård”!

  Nu har våra myndigheter börjat ge sig på våra barn och ungdomar genom diverse påtryckningar direkt och indirekt tvingar dem till att ta dessa experimentella injektioner, som vi vet innehåller diverse gifter såsom grafénoxid och levande parasiter, som kommer att orsaka stor skada barn och ungdomars friska kroppar. 
  Barn och ungdomar vars omdöme inte är färdigutvecklat förrän vid 25-års ålder, anser myndigheterna nu plötsligt vara mogna nog att ta ställning till dessa giftinjektioner!  
  Jag får ej fortsätta mitt arbete som skolsköterska på grund av att jag vägrar vaccinera/injicera barn, ungdomar.
  Den moraliska kompassen har slagit till och förstärkts av att ha fått bevittna kraftiga biverkningar hos vaccinerade/injicerade ungdomar.

 • “[…] fram till januari 1945 då ryska styrkor faktiskt bevisade att Auschwitz var regelrätta avrättningsläger.”

  Menar Ingemar Ljungqvist att Josef Stalin och Röda armén var berömda sanningsvittnen? Artikelförfattaren behöver snarast möjligt, för att få en bättre bild av historiska händelser och förlopp, sätta sig in i den forskning man kan komma åt via t.ex. codoh.com.

  • Auschwitz var framför allt ett slavarbetarläger i likhet med Gulag-lägren i Sovjetunionen och koncentrationslägren i Tyskland.

   I Kroatien fanns det gott om rena avrättningsläger.

   I anslutning till Auschwitz fanns enorma industrianläggningar som huvudsakligen ägdes av det jättelika multinationella företaget IG Farben.

   Slavarbetarna levde i regel i högst ett halvår. De dog av undernäring, utmattning och avsaknad av vård.

   De som bodde i kringliggande områden till slavarbetarlägren tog skydd i dess närhet under de allierades bombningar, eftersom de upptäckte att de aldrig bombades.

   • Det avlivades aldrig någon i koncentrationslägren med gas. Orsakerna till dem som miste livet där, var främst på grund av kombinationen undernäring och usla sanitära förhållanden. När fångarna gavs mat, innehållandes för lite energi och näringsämnen, det vill säga livsmedel med för lågt kalori, vitamin -och mineralinnehåll, förorsakades svält och undernäring, med ett sänkt immunförsvar som följd, vilket konsekvensen blev till livsfarliga -och smittande sjukdomar, vilka till slut tog livet av många människor i koncentrationslägren.

    Förintelsen – hur länge ska vi låta oss luras?
    http://friasidor.is/forintelsen-hur-lange-ska-vi-lata-oss-luras/

    • De “befriande” amerikanarna som i den konventionella historien framställer sig själva som hjältar, var de det?

     På nittiotalet reste jag ofta med tåg till Tyskland. Jag hade ibland enormt intressanta möten då. En gång delade jag sovvagnskupe´med Frankrikes dåvarande ambassadör
     Carl Lidbom, som var djupt involverad i Palme-mordet, vilket jag då inte hade en aning om. Han var en intressant interlokutör och han gav mig riktigt bra rekommendationer gällande franska viner.
     En annan gång delade jag kupe´ med en före detta fånge i ett koncentrationsläger under nazi-tiden.

     Han berättade om de fruktansvärda förhållanden som rådde i dessa läger, men han sade att ALDRIG dog så många som vid “befrielsen” av amerikanarna. De kokade ärtsoppa till de fulständigt utsvultna fångarna. De dog som flugor, sade han. Han själv var klok nog att inte äta av den lockande ärtsoppan, utan han gnagde på förkolade vedträn i veckor tills hans mage hade vant vid vid att få fast föda.

 • Det kan vara lite svårt att veta var frimuraren och konspirationsprofessorn Andreas Önnerfors har hans lojalitet. Att forska i s.k. “konspirationer” samtidigt som han själv tillhör en orden med hemliga eder och homoerotiska ritualer känns smått konspiratoriskt bara det. Här har ju Önnerfors ett guldläge för lite djupare insiderforskning.

  https://nyadagbladet.se/inrikes/msb-bestallde-forskning-om-konspirationsteorier-av-frimuraren-andreas-onnerfors/

 • Med på torget i Uppsala var också sjuksköterskan Marianne Liljeholt: Så här skriver hon: Hej!
  Jag har läst igenom och ställer mig bakom texten med ett JA!
  Min text kanske blev för lång? Men ni får klippa och klistra bara inte andemeningen försvinner.
  /Marianne

  Marianne Liljeholt, sjuksköterska sen 1981. Arbetat i Sverige och Norge från akutvård till åldringsvård inom de olika specialistområdena. Sedan 2013 varit verksam som skolsköterska. Patientens bästa har alltid varit i fokus.
  Att försvara och hjälpa patienter och elever till god hälsa och välmående, även i det förebyggande arbetet.
  Förfasade mig över hur man i flera år har steg för steg avhumaniserat våra äldre och som nu vid Cocid-19 hysterins utbrott medvetet genom myndigheternas direktiv, har undanhållit de äldre behandling och istället avlivat dem genom “palliativ vård”!

  Nu har våra myndigheter börjat ge sig på våra barn och ungdomar genom diverse påtryckningar direkt och indirekt tvingar dem till att ta dessa experimentella injektioner, som vi vet innehåller diverse gifter såsom grafénoxid och levande parasiter, som kommer att orsaka stor skada barn och ungdomars friska kroppar. 
  Barn och ungdomar vars omdöme inte är färdigutvecklat förrän vid 25-års ålder, anser myndigheterna nu plötsligt vara mogna nog att ta ställning till dessa giftinjektioner!  
  Jag får ej fortsätta mitt arbete som skolsköterska på grund av att jag vägrar vaccinera/injicera barn, ungdomar.
  Den moraliska kompassen har slagit till och förstärkts av att ha fått bevittna kraftiga biverkningar hos vaccinerade/injicerade ungdomar.

 • “[…] fram till januari 1945 då ryska styrkor faktiskt bevisade att Auschwitz var regelrätta avrättningsläger.”

  Menar Ingemar Ljungqvist att Josef Stalin och Röda armén var berömda sanningsvittnen? Artikelförfattaren behöver snarast möjligt, för att få en bättre bild av historiska händelser och förlopp, sätta sig in i den forskning man kan komma åt via t.ex. codoh.com.

  • Auschwitz var framför allt ett slavarbetarläger i likhet med Gulag-lägren i Sovjetunionen och koncentrationslägren i Tyskland.

   I Kroatien fanns det gott om rena avrättningsläger.

   I anslutning till Auschwitz fanns enorma industrianläggningar som huvudsakligen ägdes av det jättelika multinationella företaget IG Farben.

   Slavarbetarna levde i regel i högst ett halvår. De dog av undernäring, utmattning och avsaknad av vård.

   De som bodde i kringliggande områden till slavarbetarlägren tog skydd i dess närhet under de allierades bombningar, eftersom de upptäckte att de aldrig bombades.

   • Det avlivades aldrig någon i koncentrationslägren med gas. Orsakerna till dem som miste livet där, var främst på grund av kombinationen undernäring och usla sanitära förhållanden. När fångarna gavs mat, innehållandes för lite energi och näringsämnen, det vill säga livsmedel med för lågt kalori, vitamin -och mineralinnehåll, förorsakades svält och undernäring, med ett sänkt immunförsvar som följd, vilket konsekvensen blev till livsfarliga -och smittande sjukdomar, vilka till slut tog livet av många människor i koncentrationslägren.

    Förintelsen – hur länge ska vi låta oss luras?
    http://friasidor.is/forintelsen-hur-lange-ska-vi-lata-oss-luras/

    • De “befriande” amerikanarna som i den konventionella historien framställer sig själva som hjältar, var de det?

     På nittiotalet reste jag ofta med tåg till Tyskland. Jag hade ibland enormt intressanta möten då. En gång delade jag sovvagnskupe´med Frankrikes dåvarande ambassadör
     Carl Lidbom, som var djupt involverad i Palme-mordet, vilket jag då inte hade en aning om. Han var en intressant interlokutör och han gav mig riktigt bra rekommendationer gällande franska viner.
     En annan gång delade jag kupe´ med en före detta fånge i ett koncentrationsläger under nazi-tiden.

     Han berättade om de fruktansvärda förhållanden som rådde i dessa läger, men han sade att ALDRIG dog så många som vid “befrielsen” av amerikanarna. De kokade ärtsoppa till de fulständigt utsvultna fångarna. De dog som flugor, sade han. Han själv var klok nog att inte äta av den lockande ärtsoppan, utan han gnagde på förkolade vedträn i veckor tills hans mage hade vant vid vid att få fast föda.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *