Max Lundqvist utmanar MSM-journalisternas okunskap om Covid-19 vaccin

publicerad 10 september 2021
- Gästskribent
Anna Bratt (Wikimedia) och Max Lundqvist (pressfoto)
Anna Bratt (Wikimedia) och Max Lundqvist (pressfoto)
Anna Bratt (CC BY-SA 4.0, Wikimedia) och Max Lundqvist (pressfoto)

OPINION. “Jag är en av de som du avser i din artikel den 26 augusti i DN, en av de som du kallar “oseriösa vaccinskeptikerna”. Du är ytlig och svepande i din artikel, som här får ett svar.” Så inleder Max Lundqvist sitt mail till medicinjournalisten Anna Bratt på DN. Texten har tillsammans med gårdagens replik till Anna Bratts debattartikel i DN skickats till samtliga större mediahus och 50-60 journalister för att väcka till debatt. Ingen har gett respons. NewsVoice publicerar Lundqvists text.

Text: Max Lundqvist | Grammatisk textredigering av NewsVoice

Jag har tagit en lång rad med traditionella vacciner och är ingen vaccinmotståndare, men jag ifrågasätter hela agendan med vaccinationspass och massvaccinering med de aktuella experimentvaccinerna. Covid-19 är inte särskilt hotfullt för de unga och friska, men drabbar de uppåt 90 år betydligt värre. Så varför skall alla behandlas lika? Så gör man ju inte med influensavaccin, och influensa är farligare för barnen än Covid-19.

2019 dog sju barn i influensa och ytterligare tre barn av luftvägsinfektioner orsakade av andra typer av virus. Det är fem barn upp till nio år som dött med Covid-19 under 2020/2021. Sannolikt var merparten, eller alla, i en riskgrupp.

Under pandemin har influensa, vinterkräksjukan och RS-viruset i stort sett helt försvunnit. Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten (FHM) hävdar i DN den 8 mars att det beror på att vi inte reser utomlands, att vi tvättar händerna och håller avstånd till varandra. Med tanke på att enbart influensan normalt dödar nästan 1000 personer per år, så borde vi kanske se till att restriktionerna blir permanenta. Det vill säga, vi borde förbjuda utlandsflyg, stänga skolorna, införa munskyddstvång och se till att ha personal, ja rent av poliser, på gator och torg som med linjal särar på folk.

ArcanumSkolan 2024

Under sensommaren har det dött nästan lika många med misstänkt koppling till experimentvaccinet, som det dött med Covid-19. Hur det kommer att se ut med de långsiktiga biverkningarna av experimentvaccinerna vet vi inte. De höga dödstalen världen över, efter sprutan, är en tydlig signal om att massvaccineringen omedelbart borde pausas eller stoppas, enligt många läkare och forskare.

När 53 personer hade dött efter sprutan mot svininfluensa, så stoppade man vaccineringen i USA. Nu är det, enligt VAERS, 13.911 rapporterade döda efter covidvaccinerna bara i USA. I Europa är det över 20.000 döda.

Naturlig immunitet efter infektion ger ett bättre skydd mot covid-19 än experimentvaccinet. Den 30 augusti visade studier i Israel att skyddet är 13 ggr bättre. Studien kommenteras och bekräftas av Charlotta Thålin som leder ett forskningsprogram på Karolinska institutet/Danderyd sjukhus, kring naturlig immunitet efter genomgången infektion av Covid-19. Ändå tillåts t ex vaccinsamordnare Richard Bergström att ljuga om motsatsen i direktsänd radio, utan att bli ifrågasatt. Charlotta Thålins forskningsprogram visar att antikropparna finns kvar hos nästan alla idag, av de som insjuknade i covid-19 i mars 2020, men även jag vet att antikropparna är en mycket liten del av det totala immunförsvaret.

Matti Sällberg och Ali Mirazami har sitt levebröd inom vaccinindustrin (Svenska Vaccinfabriken) och har uppenbara egenintressen, ändå är det som om de får säga vad som helst utan att journalister ställer avgörande motfrågor. Det är smärtsamt att ta del av. Den 31 augusti-21 saluförde vaccinforskare Marcus Buggert experimentvaccinet med hårresande argument i DN:

“antikroppsnivåerna går ner med tiden, varför det inte är säkert att en naturlig infektion ger ett fullgott skydd efter ett antal månader.”

Samme Marcus Buggert, biträdande lektor vid Karolinska institutet, kommenterade en studie på Washington University School of Medicine i USA i SvD den 26 maj, 2021. Då sa han så här:

“Resultatet, som presenteras i tidskriften Nature, innebär att kroppen, även efter en mild infektion, kommer att producera antikroppar mot coronaviruset en lång tid framöver. De här cellerna kan leva i 60 eller 70 år och är en del av vårt långsiktiga immunförsvar.”

En stor del av det medicinska etablissemanget tycks ha lekstuga i media, styrda av en annan agenda än vetenskapliga fakta. Vi talar om ett medicinskt experiment på det svenska folket, så varför agerar inte journalisterna grindvakter och sorterar bort de som inte borde få uttala sig utan tydlig redovisning kring egenintresset? Finns det inga krav på faktagranskning och oberoende? Buggert lägger ett löjets skimmer över hela denna viktiga debatt, och DN spelar med.

I början på 2021 tillträdde Björn Ericsson som Generaldirektör på Läkemedelsverket. Ericsson har ett förflutet på Astra. Dessa svängdörrar, mellan läkemedelsbranschen och myndigheten som skall granska deras mediciner, skapar farliga jävsituationer. Det konstaterade bl a Riksrevisionsverkets 2017, som poängterade att dessa jävsituationer är extra vanliga inom just läkemedelsindustrin. Man påtalade i samma granskning att Läkemedelsverket till 79% är finansierat av Läkemedelsindustrin. Vilken journalist håller ett vakande öga på Läkemedelsverket och Björn Ericsson?

Veronica Arthurson berättar för SVT den 1 september att Läkemedelsverket (LmV) fått in 287 rapporter med dödsfall, men i LmVs senaste uppdatering, från den 2:a september, på sin hemsida finns det 283 redovisade dödsfall.

En oklarhet kring vem som är vaccinerad alternativt ovaccinerad har uppstått. Hur är det möjligt? Först två veckor efter 2:a sprutan räknas man som vaccinerad, enligt läkemedelsindustrin. När media rapporterar om inläggningar på IVA, så finns alltså risken att en vaccinerad person räknas som ovaccinerad.

Om det händer – är det då pressetiskt försvarbart att vilseleda sina läsare på det viset och vad händer när de som är inlagda på IVA på grund av skador från sprutan samtidigt klassas som ovaccinerade? Hur ser journalerna ut och hur ser journalisterna på den situationen? Totalt är det knappt 50 personer inlagda på IVA i hela Sverige just nu, med covidrelaterade problem. 81% av dessa har bidragande metabola sjukdomar, det vill säga är i riskgrupper.

I Israel krävs nu en 3:e spruta för att man skall anses vara vaccinerad, eftersom sprutorna inte klarar mutationerna. Israel, världsmästaren i vaccinering, har fler nya smittofall per capita än nästan alla andra länder. Majoriteten av de inlagda på sjukhusen har tagit två sprutor. I UK ser det ut på liknande vis.

I UK har det nyligen genomförts musikfestivaler för enbart folk som varit dubbelvaccinerade. På en festival hade samtliga deltagare testats negativa innan festivalen och efteråt var 1000 testade positiva för Covid-19. I samband med en festival i Cornwell i augusti rapporteras 4700 blivit smittade. Det är inte särskilt förvånande om de vaccinerade i Sverige i höst kommer möta samma svårigheter som de haft i Israel och UK i sommar. Covid-19 kommer snart att kunna ses som en vanlig återkommande vinterinfluensa, kanske redan nu.

Det är flera begrepp som under den senaste tiden har fått en ny innebörd. Dit hör begreppen vaccin, pandemi och flockimmunitet. Parallellt med detta har etablerade, fungerande och väl beprövade mediciner förbjudits. Allt för att bereda väg för ett paradigmskifte, där naturlig immunitet åsidosätts till fördel för en syntetisk.

De aktuella experimentsprutornas mRNA-teknik ger enbart skydd mot ett spikprotein, av många, i viruset. Nu ser vi konsekvenserna av det.

I dagarna har det blivit allt mer klart att flockimmunitet inte kan uppnås med experimentsprutorna, eftersom de bevisligen inte skyddar mot smitta och smittspridning. Detta konstaterar bl a professor Andrew Pollard, Oxford vaccinationsteam och professor Paul Hunter, University of East Anglia. WHO däremot slog hösten 2020 fast att flockimmunitet mot Covid-19 endast kan uppnås via vaccinering och inte genom naturlig immunitet efter genomgången infektion. Det var en obegriplig begreppsförändring då och nu har den totalt havererat.

Dr Ruchi Sinha, barnläkare på Imperial College i London, förstår inte varför man ska vaccinera barn när smittspridning ändå inte kan hejdas. Dr Sinha menar att barnen förmodligen i stor utsträckning redan har exponerats mot Covid-19 och de har inte några större bekymmer med deltavarianten i UK. Jag konstaterar att barn bygger upp sitt immunförsvar genom att möta bakterier och virus, och ifrågasätter att nyttan med sprutan skulle övertrumfa risken för varje enskilt och friskt barn. När Anders Tegnell får frågan om nytta/risk-balansen kring vaccinering av friska ungdomar, så blir man yr av att lyssna på hans slingriga svar. Vad är det som pågår?

Varför fortsätta med de redan ifrågasatta och mycket kostsamma PCR-testerna? Professor Paul Hunter slår fast att det nu är meningslöst med generell smittspårning, att vi istället ska fokusera på de som blir sjuka i Covid-19. Precis som man alltid har gjort tidigare, med till exempel influensa. “Annars så skräms vi bara med högt antal smittade, fast de flesta inte är sjuka”, hävdar Hunter. Tyskland kommer att helt upphöra med testspårning från och med den 11:e oktober 2021.

Och varför införa ett vaccinationspass när de som är vaccinerade sprider smitta? Vilken funktion fyller ett vaccinationspass som inkluderar vaccinerade? Tanken med vaccinationspasset var väl att visa vilka som inte är smittspridare? Ska vi ha ett immunitetspass så ska det visa vilka som genomgått infektionen, eller på annat vis har fått ett fullgott skydd mot hela viruset, oavsett om man är vaccinerad eller inte.
Den digitala plattformen för vaccinationspasset kan, när den är etablerad, utvecklas på många vis. Det kinesiska social-credit-system är ett exempel. Är det bra? Längtar vi efter det?

Vaccinationpasset kommer, i en förlängning, att tvinga alla människor i WHO:s 194 medlemsstater att ta experimentsprutor varje år. Ingen vet vilka konsekvenserna det kommer att få, för det finns inga långsiktiga studier på biverkningarna. Massvaccineringen ingår i Läkemedelsföretagens studier för sprutornas effektivitet och säkerhet. Sprutorna har länge ifrågasatts på bägge de punkterna, ändå fortsätter man. Det handlar om 2-3 uppdaterade experimentsprutor per år i resten av våra liv. En vaccinationsplan för detta presenterade WHO redan 2015, och medlemsstaterna har undertecknat ett avtal.

WHO:s vaccinationsplan från 2015 innebär att alla människor skall vaccineras mot alla sjukdomar som WHO anser att man kan vaccineras mot. I avtalet ingår införandet av elektronisk ”immunitetsregistrering”, som visar vilka som inte blivit vaccinerade. Registret skall innehålla uppgifter om var dessa personer befinner sig och i vilka samhällsgrupper de ingår. Dessutom skall man registrera varför dessa personer inte är vaccinerade.

I januari 2021 backade WHO kring vaccinationspass för Covid-19, på grund av oklarheter kring vaccinets effektivitet. Europarådets resolution 7.3.1 visar tydligt att vaccinationspasset leder till diskriminering i samhället, att de mänskliga rättigheterna inte längre gäller i en framtid med etablerat digitalt vaccinationspass. Så varför vaccinationspass?

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski kräver vaccinationspass. Han skriver den 5 september i sin tidning:

 • Hur länge ska vaccinvägrarna få hindra alla andra att leva sina liv?
 • Vi måste spruta barnen.
 • Biverkningarna efter sprutorna är mycket sällsynta.
 • Vaccinet är den bästa vägen ur detta mörka tillstånd, det ger hopp.
 • Vaccinpass är redan vanligt vid utlandsresor.
 • Vi kan inte fortsätta med vänliga uppmaningar. Låt-gå-hållningen hotar just nu den stora majoritetens frihet och hälsa.

Anita Goldman skrev i DN i februari-21 om den hotade demokratin med vaccinationspass:

“Det är direkt skrämmande att se hur aningslöshetens olidliga lätthet breder ut sig i offentligheten”.

Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska Pen, skrev i Expressen redan i mars 2020 att han fruktar att pandemin kommer driva världen i en totalitär riktning:

“För oss som arbetar med det fria ordet finns det all anledning att vara uppmärksamma. Vi måste bevaka utvecklingen, granska de steg som tas, kritisera det som blir fel.”

World Economic Forum (WEF) är en privat stiftelse med omkring 1000 internationella företag. Stiftelsen är grundad av tyske Klaus Schwab, som 2010 skrev boken The Great Reset. Boken beskriver en omstart i samhället, där individen är befriad från ägande och därmed upplever större lycka. Enligt WEF så har Covid-19 pandemin skapat en möjlighet för denna The Great Reset att ske nu. WEF har återkommande möten och 2018 deltog bland annat svenska regeringsledamöter, Jacob Wallenberg och DN:s Peter Wolodarski.

Peter Wolodarskis artikel kan komma att gå till historien, men kanske inte riktigt så som han själv tänker sig. Det finns nämligen ingen medicinsk anledning att införa vaccinationspass.

Från Läkemedelsverkets hemsida:

“Läkemedelsverket har beslutat att förlänga nuvarande dispens för Pfizer AB:s vaccin mot covid-19, Comirnaty. Det innebär att företaget får tillhandahålla vaccinet med EU-godkänd märkning på engelska utan bipacksedel samt utan en unik säkerhetsidentifiering (2D-kod). En dispens är ett tillfälligt godkännande att tillhandahålla ett i Sverige redan godkänt läkemedel, vars märkning på förpackning eller bipacksedel inte överensstämmer med vad som anges i godkännandet för försäljning.”

Vad betyder “inte överensstämmer med vad som anges i godkännandet för försäljning”? Vilka friheter öppnar den meningen dörrar för? Möjliggör det ett faktum att läkemedelsföretaget i och med detta kan ändra på innehållet i injiceringsvätskan utan att behöva redogöra för det?

Jag bifogar en länk till Financial Times. I artikeln från den 31:a augusti 2021 kan den intresserade läsa mer om regler och lagar för kemiska vapen. Kina menar att Sars-Cov-2 kan ha sitt ursprung från den amerikanska Fort Detrick (US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases in Maryland). Fort Detrick har många virus som allvarligt hotar mänskligheten, enligt en talesman på det kinesiska utrikesministeriet.

Text: Max Lundqvist

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Max Lundqvist: Hur förklarar du tystnaden i journalistkåren? Varför detta massiva stöd för det antidemokratiska konceptet att försöka hejda CV_19? Varför uppmärksammas läkaruppropet och andra medicinska protester minimalt?

 • Max Lundqvist: Hur förklarar du tystnaden i journalistkåren? Varför detta massiva stöd för det antidemokratiska konceptet att försöka hejda CV_19? Varför uppmärksammas läkaruppropet och andra medicinska protester minimalt?

 • Tack för denna djupt upplysande artikeln. Vi folket måste göra allt vu kan för att se till att vaccinpassen aldrig genomförs!

 • Tack för att 30% är vakna. Varav 10% antagligen riskerar att dö omedelbart inom en vecka, om de tar vaccinet. Hoppas ni får vägra utan att bli dömda.

 • Tack för denna djupt upplysande artikeln. Vi folket måste göra allt vu kan för att se till att vaccinpassen aldrig genomförs!

 • TACK! Vi behöver denna kunskap mot alla lögner och vilseledande ” uppmaningar”. Nu har även svartmålning och skuldbeläggning av icke vaccinerade tagit fart!

 • Tack för att 30% är vakna. Varav 10% antagligen riskerar att dö omedelbart inom en vecka, om de tar vaccinet. Hoppas ni får vägra utan att bli dömda.

 • TACK! Vi behöver denna kunskap mot alla lögner och vilseledande ” uppmaningar”. Nu har även svartmålning och skuldbeläggning av icke vaccinerade tagit fart!

 • Vi har att göra med alvarliga brott mot mänskligheten som kräver det hårdaste straffet för alla inblandade, inklusive Wolodarski. Senator Rand Paul ifrågasatte Anthony Fauci med ömhet och snällt sa till honom att ljuga för kongressen är ett brott som kan straffas med fem års fängelse. Hur är det med massmord? 

 • Varför skulle någon agera grindvakt vad avser vaccinet då man helt lånat örat till en skolkande tonåring i klimatfrågan.
  Frågan borde ställas vad som hänt med svensken hjärna då dom utan att använda eget sunt förnuft leds av MSM som en skock får till slakt. Ingen reflektion!? Har den svenska indoktrineringen varit så lyckad, från dagis genom skolan.
  Nu är det, som det verkar, mäktiga krafter som styr, troligen med pengar vad annars…

 • Vi har att göra med alvarliga brott mot mänskligheten som kräver det hårdaste straffet för alla inblandade, inklusive Wolodarski. Senator Rand Paul ifrågasatte Anthony Fauci med ömhet och snällt sa till honom att ljuga för kongressen är ett brott som kan straffas med fem års fängelse. Hur är det med massmord? 

 • Tegnells helomvändning från flockimmunitet till en hängiven vaccinationsförespråkare är ju märklig men kan förklaras med mutor och hot!

 • Varför skulle någon agera grindvakt vad avser vaccinet då man helt lånat örat till en skolkande tonåring i klimatfrågan.
  Frågan borde ställas vad som hänt med svensken hjärna då dom utan att använda eget sunt förnuft leds av MSM som en skock får till slakt. Ingen reflektion!? Har den svenska indoktrineringen varit så lyckad, från dagis genom skolan.
  Nu är det, som det verkar, mäktiga krafter som styr, troligen med pengar vad annars…

 • Tegnells helomvändning från flockimmunitet till en hängiven vaccinationsförespråkare är ju märklig men kan förklaras med mutor och hot!

 • En mycket välskriven krönika, foliehatten av. Detta är tråkigt nog en ren utrotningsagenda iscensatt av sionisterna, Rockefeller och Rotschilds m.fl. Denna agendan om en global diktatur, vaccinpass, kraftig avbefolkning har varit i planerna väldigt länge men tog ny vändning redan på 80-talet. Många av dessa börjar bli väldigt gamla nu och dom vill väl se sitt lilla projekt genomföras innan dom går bort.Så man kan inte förvänta sig att vetenskapen eller folket blir relevanta. Sen kan man välja att kalla det korruption, naivitet, masspsykos eller vad man känner för men i slutändan så är makterna bakom agendan för stora. Det är troligen bara Putin som kan rädda oss ur det här i slutändan om inte rättsväsenden och folket är kraftigt nog för att besegra denna fruktansvärda ondskan.Jag hoppas verkligen att dom har underskattat människors immunförsvar när dom blandade innehållet i injektionerna, annars så väntar en fruktansvärt hälsokatastrof helt enligt deras planer. Är ni intresserade av att lära er mer så finns massvis med litteratur från dom ovannämnda där dom i detalj förklarar både planerna samt tillvägagångssätten som dom nu följer till punkt och pricka och har gjort dom senaste två åren.

  • Den nämnde Klaus Schwab har en mamma född Rotschild vilket säger en hel del, och inblandad där är även en viss Bill Gates.
   Och att Anna Bratt kallas medicinjournalist säger även det en hel del om hur upp och ner allt är idag.

  • Fantastisk skåpplacering Max med mer fakta än MSM upptäckt någonsin.
   Anna Bratt lyder “den husbondes bröd jag äter, dennes sång jag sjunger”

   Man kan undra varför MSM journalister och “black lives matter ” hycklerister samtidigt fått någonting i halsen när en svart filmregissör kränks av censur.

   Varför knäböjer inte MSM för Spike Lees rätt att visa oklippt film om 9/11?

   Regissör censurerar 9/11-dokumentär efter påtryckningar

   “Den afroamerikanske regissören Spike Lee och HBO meddelar att man kommer att censurera sin egen dokumentärserie om terrorattackerna den 11 september 2001.

   Efter massmedial hets och påtryckningar kommer intervjuerna med experter som menar att Wold Trade Center i själva verket kollapsade genom kontrollerade sprängningar att plockas bort.”

   https://nyadagbladet.se/kultur/regissor-censurerar-9-11-dokumentar-efter-patryckningar/

 • En mycket välskriven krönika, foliehatten av. Detta är tråkigt nog en ren utrotningsagenda iscensatt av sionisterna, Rockefeller och Rotschilds m.fl. Denna agendan om en global diktatur, vaccinpass, kraftig avbefolkning har varit i planerna väldigt länge men tog ny vändning redan på 80-talet. Många av dessa börjar bli väldigt gamla nu och dom vill väl se sitt lilla projekt genomföras innan dom går bort.Så man kan inte förvänta sig att vetenskapen eller folket blir relevanta. Sen kan man välja att kalla det korruption, naivitet, masspsykos eller vad man känner för men i slutändan så är makterna bakom agendan för stora. Det är troligen bara Putin som kan rädda oss ur det här i slutändan om inte rättsväsenden och folket är kraftigt nog för att besegra denna fruktansvärda ondskan.Jag hoppas verkligen att dom har underskattat människors immunförsvar när dom blandade innehållet i injektionerna, annars så väntar en fruktansvärt hälsokatastrof helt enligt deras planer. Är ni intresserade av att lära er mer så finns massvis med litteratur från dom ovannämnda där dom i detalj förklarar både planerna samt tillvägagångssätten som dom nu följer till punkt och pricka och har gjort dom senaste två åren.

  • Den nämnde Klaus Schwab har en mamma född Rotschild vilket säger en hel del, och inblandad där är även en viss Bill Gates.
   Och att Anna Bratt kallas medicinjournalist säger även det en hel del om hur upp och ner allt är idag.

  • Fantastisk skåpplacering Max med mer fakta än MSM upptäckt någonsin.
   Anna Bratt lyder “den husbondes bröd jag äter, dennes sång jag sjunger”

   Man kan undra varför MSM journalister och “black lives matter ” hycklerister samtidigt fått någonting i halsen när en svart filmregissör kränks av censur.

   Varför knäböjer inte MSM för Spike Lees rätt att visa oklippt film om 9/11?

   Regissör censurerar 9/11-dokumentär efter påtryckningar

   “Den afroamerikanske regissören Spike Lee och HBO meddelar att man kommer att censurera sin egen dokumentärserie om terrorattackerna den 11 september 2001.

   Efter massmedial hets och påtryckningar kommer intervjuerna med experter som menar att Wold Trade Center i själva verket kollapsade genom kontrollerade sprängningar att plockas bort.”

   https://nyadagbladet.se/kultur/regissor-censurerar-9-11-dokumentar-efter-patryckningar/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *