1000-tals ovaccinerade vårdanställda i New York sägs upp. Varför vill de inte vaccinera sig?

publicerad 3 oktober 2021
- Kersti Wistrand
Erin Marie Olszewski. Foto: eget verk
Sara Parker, läkare i New York. Foto: SVT1 Rapport
Sara Parker, läkare i New York. Foto: SVT1 Rapport

OPINION. I delstaten New York har demonstrationer brutit ut mot tvångsvaccinering av tusentals anställda inom sjukvårdssektorn. De sägs upp om de inte låter vaccinera sig. Detta kan komma att skapa ett prejudikat för resten av USA. ”Ärligt talat tror jag inte att detta vaccinationskrav räddar några liv”, säger en sjukvårdsanställd. En visselblåsande sköterska på Elmhurst Hospital, N.Y. anger i en video tänkbara skäl för detta påstående.

Text: Kersti Wistrand

Reportern i SVT:s inslag 28 september meddelar att man är mitt uppe i den tredje vågen av Covid-19 i New York och att intensivvårdsavdelningarna hela tiden fylls på med fler covidpatienter. Läget beskrivs således som ansträngt. Samtidigt kommer hundratals anställda att stängas av från sjukhuset denna vecka om de inte vaccinerar sig. Detta innebär att sjukhusen som redan är tungt belastade, hamnar under ännu större press.

 

”Stoppa tvångsvaccinering!”. ”Vi kämpar för medicinsk frihet!”. ”Min kropp – mitt val- det gäller inte bara aborter!”. ” Vi kommer inte att lyda!”.

Vaccinationskravet väcker ilska. Få frågor är mer politiskt laddade. Få tror att detta är den rätta vägen att gå för att få fler att vaccinera sig. Här är några uttalanden:

“Idag var min sista dag. Det är idag det händer – och kanske igen om några veckor när vår guvernör har satt stopp för det ”vaccinationsundantag av religiösa skäl” som nu finns. Sen kommer det att rulla vidare med en tredje spruta och det kommer inte all personal att gå med på.”

Vi är rädda att staten New York skapar ett prejudikat för resten av landet. Jag är här för att försvara mina anställda och vänner som kan förlora sina jobb!”

På reporterns fråga om inte vaccinationskravet inte kan rädda liv, svarar en kvinnlig sjukhusanställd:

“Nej, ärligt talat tror jag inte det!”.

Jag ser på inslaget, lyssnar och reagerar. Detta händer i USA och det är något som inte stämmer. Två verklighetsbeskrivningar står mot varandra.

Har sjukvårdspersonal på ”verkstadsgolvet” en annan erfarenhet av vad som pågår inom vården av covid-patienter i USA än den bild som delges allmänheten genom amerikansk media? Är trycket nu så stort på personalen att det rinner över och att de nu i större skala går ut och talar om vad som verkligen sker bakom kulisserna?

Jag erinrar mig två videos med visselblåsande sjuksköterskor, båda utgivna av amerikanska Project Veritas. I den ena, som nyligen omtalats här i Newsvoice, berättar en sjuksköterska vid ett sjukhus i Arizona om mörkade vaccinationsskador samt en kollegas död till följd av mRNA-injektionen.

I den andra berättar sjuksköterskan Erin Marie Olszewski om situationen på det stora Elmhurst Hospital i Queens i New York, där hon arbetade de första månaderna efter covid19utbrottet 2020. Intervjun gjordes 12 maj 2020 efter det hon hade lämnat sjukhuset.

Läs mer i USA Today: New York City hospital at ‘center of this crisis’ sees 13 coronavirus deaths in 24 hours

Just New York har tidigt utmålats som epicentrum för Covid-19 med 50 % av USA:s nationella fall. Elmhurst Hospital framställdes av media som centrum i detta epicentrum. Utvecklingen av insjuknade och det stora antalet dödsfall följdes noggrant upp. Läkarna påstods arbeta ihjäl sig av det ökande antalet covidpatienter. Den ständiga rapporteringen hjälpte till att sprida skräck bland de amerikanska medborgarna.

Men vad var sanningen bakom rubrikerna?

Aggressivt utspel av den demokratiske guvernören A.M. Cuomo

Den dåvarande guvernören i New York framställdes som en progressiv och tuff ledare på folkets sida i media. Han ställde president Trump mot väggen i hårda ordalag:

“Peka du ut de 26 000 patienter som måste dö för att du bara sände 400 ventilatorer (”respiratorer”) till oss!”

Redan från början pekades ventilatorerna ut som absolut nödvändiga i bekämpningen av pandemin.

Erin Marie Olszewski. Foto: eget verk
Erin Marie Olszewski. Foto: eget verk

Sjuksköterskan Erin Marie Olszewskis vittnesmål

Erin Marie Olszewski var innan hon började inom den allmänna sjukvården verksam som sjuksköterska inom armén och har bl.a. tjänstgjort vid flera sjukhus i Irak. Hon reagerade så starkt på vad som försiggick inom Elmhurst Hospital att hon i hemlighet började spela in med sin mobil för att dokumentera.

Hon är den första att medge att Covid-19 är en ny och epidemisk sjukdom men hon har aldrig varit rädd för att själv drabbas. Hon tar bl.a. stora doser vitamin C, solljus och zink dagligen.

Elmhurst Hospital, som har ett mycket gott renommé, har 545 sängplatser och betjänar ett område med över en miljon invånare. Erin berättar hur man ganska snabbt ställde i ordning sjukhuset för att ta emot Covid-19-patienter. Hon förskräcktes över den dåliga hygienen, hur man fuskade med städningen och hur de vårdanställda slarvade med sin klädsel och inte bytte skor när de gick mellan rummen. Utåt sett verkade allt perfekt med en ordentlig coronautrustning.

Läs mer: Sjuksköterska: “Deltavarianten” är sannolikt vaccinskador

Vad hon speciellt lade märke till var att många ångestfyllda patienter med andningssvårigheter kom in till akuten. Majoriteten var i 40–50-årsåldern. De hade inte covid-19 utan uppvisade stor rädsla för denna. Det rörde sig om stressrelaterade, nervösa problem. Syrehalten i blodet hade sjunkit och de behövde vård men absolut inte att bli lagda i respirator. (Samma berättelse har jag f.ö. hört från akutvårdspersonal i Sverige.)

Vad som hände med dessa patienter var att de testades. Testen var negativ, dvs de uppvisade inga tecken på covid-19. Men ändå lades de in i rum där redan konstaterade covid-patienter låg eftersom man ”inte hade tillräckligt med rum”. Efter några dagar var de smittade.

Erin berättar om en 29-årig man som hade fått en stroke och som råkade ut för denna behandling, fick covid på sjukhuset och dog. Det rapporterades som ”död i Covid-19”.

Det behövdes många läkare med de som kom var inte färdigutbildade utan läkarstuderande utan erfarenheter. En tandläkare var till och med anställd. Dessa bestämde och gav order. Sköterskorna visste att dessa överordnade gjorde felbedömningar, men sa ingenting.

De första dagarna under utbrottet befann sig personalen i chock. När detta släppte förvandlade många av dem till iskalla individer utan medkänsla. De avhumaniserade patienterna. Detta blev det ”nya normala”. Sköterskorna lydde bara order på löpande band och det hette att ”someone above” bestämmer. ”Vi gör bara som vi är tillsagda”. De var antingen skrämda eller sökte positiv bekräftelse.

Ändå fanns det även goda och rättstänkande läkare och sköterskor men när de hade gått för dagen kom den andra typen av personal in istället och patienternas tillstånd förvärrades snabbt.

Hur behandlades patienten?

Erin Marie Olszewski återkommer flera gånger till en 37-årig man som kom in med stressrelaterad ångest och andningsproblem. Han var helt frisk för övrigt. Han lades in, medicinerades med nio olika droger vid ett och samma tillfälle. Erin visar upp listan. Det var hennes patient men hon kunde inget göra för att förhindra skeendet. Han sändes till ett rum med covidsjuka. Drogerna slog ut hjärnan och han lades i ventilator enligt läkarstudenternas order. Detta förfarande innebär ett kirurgiskt ingrepp som i sig självt är traumatiskt. Luft pressas sedan in lungorna. Styrkan på lufttrycket kan höjas. Pressar man upp det tillräckligt högt kan lungorna ”explodera” och patienten dör.

Det 37-årige mannen dog. Hans död rubricerades som ”död i Covid-19”.

Erin betecknar det som mord. Just detta fall öppnade hennes ögon och fick henne att börja spela in i smyg för att dokumentera vad som hände.

Detta förfarande var ingen engångshistoria utan skedde ofta. 60-90 % av dem som fick respiratorvård i New York State överlevde inte. Sköterskorna uppmanades skriva in ”dödsorsak: Covid-19” fastän det i många fall inte var det.

Det var slutligen ett sådant dödsfall som gjorde att Erin lämnade sitt arbete vid sjukhuset. Hon hade en ung familjefar som patient och gladdes åt hans framsteg och brukade ringa till hans fru och barn och uppmuntra dem. En dag när hon som vanligt var vid hans sida blev hon kallad till ett annat uppdrag och när hon återkom en stund senare var han död. Annan personal hade gått in i rummet i hennes ställe. Erin kunde inte komma ifrån att det åter igen rörde sig om ett mord. Hon gråter hejdlöst då hon berättar om detta i slutet av videon.

Sjukhuset får betalt för varje död i Covid-19

Det var uppenbart att det var satt i system att döda patienter. För varje patient som avled i Covid-19 fick sjukhuset 29 000 dollar som bonus, vilket motsvarade priset för en ventilator. Patienter utan covid dog lika snabbt som covidsjuka p g av behandlingen.

I andra stater där man använde hydroxychloroquine (gammal malariamedicin) och zink botade man framgångsfullt covid-patienterna. New Yorks guvernör Cuomo motarbetade aktivt denna behandlingsmetod. Ett annat felaktigt råd var att de insjuknade skulle stanna hemma så länge de kunde vilket ledde till ännu fler dödsfall.

Video om covidoffer

Varför vill då inte den amerikanska sjukvårdspersonalen vaccinera sig?

Jag har funderat färdigt efter SVT- reportaget och finner ett skäl som sticker ut. Personalen vet vad som sker inne på de egna arbetsplatserna men har fogat sig och följt order så länge det har rört sig om andras hälsa. Nu gäller det deras egen, på liv eller död, och de tvingas vakna upp och ta ställning.

Läs mer: Tysk forskargrupp obducerade 40 patienter: 30-40% dog av fatala vaccinskador

Hoppas bara att deras gemensamma protester kommer att följas av fler rapporter av visselblåsare så att sanningen om de bakomliggande marknadskrafternas syften kommer fram!

Text: Kersti Wistrand

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq