Nobels fredspris bör gå till Reiner Füllmich

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 12 oktober 2021
- Margareta Skantze
Dr Reiner Fuellmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

OPINION. Att Nobels fredspris 2021 delats ut för att premiera oberoende och självständig journalistik väcker förhoppningar. Pristagarna från Ryssland och Filippinerna utgör exempel på journalister, vars arbete är en förutsättning för demokrati och varaktig fred.

Text: Margareta Skantze | Bild: Dr Reiner Füllmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

Men ett alternativ, som hade haft ännu större betydelse för världen, hade varit att ge priset till den tysk-amerikanske advokaten Reiner Füllmich, vars arbete regeringslojala medier i hela västvärlden förbigått med total tystnad.

I juni 2020 startade Reiner Füllmich och tre kollegor Stiftung Ausschuss Corona i Berlin med målsättningen att inhämta och sprida så gedigen kunskap som möjligt om den “pandemi”, som nu drabbar världen. De inledde sitt arbete med tre grundläggande frågeställningar.

 1. Hur farlig är sjukdomen SARS-CoV-2?
 2. Hur stor skada har de vidtagna restriktionerna vållat?
 3. Hur säkra är PCR-testerna som metod för att konstatera pågående infektion?

Stiftelsens tillvägagångssätt är att på nätet lägga ut flera timmar långa utfrågningar av experter inom ekonomi, medicin, juridik och psykologi. De kompletteras med Reiner Füllmichs egna sammanfattningar och analyser. Ett sjuttiotal sådana möten har hittills ägt rum.

Härigenom har en imponerande kunskapsbank byggts upp och med den som bas ska åtal väckas mot de personer och myndigheter som bedöms vara ansvariga för “coronaskandalen”. De ska ställas inför rätta och dömas till långa fängelsestraff.

Svaren på de tre frågorna pekar entydigt på att:

 1. Sjukdomen SARS -CoV-2 är jämförbar med en medelsvår säsonginfluensa.
 2. Restriktionerna har vållat ekonomiska och psykiska skador som är i det närmaste oöverblickbara.
 3. PCR-testerna är otillförlitliga.

Metoden uppfanns år 1983 av den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis. Han har i flera intervjuer påpekat att den är avsedd för forskningsarbete och är inte kan användas för att konstatera pågående infektion. Trots detta antogs PCR-testerna på rekommendation av WHO i januari 2021 som ”gold standard”. Kary Mullis hade avlidit några månader tidigare, så han kunde inte protestera.

Reiner Füllmich har byggt upp ett världsomfattande nätverk av experter och jurister som nu träget och outtröttligt arbetar med att initiera rättegångar över hela världen.

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

Sebastian Kurz.MSC, CC BY 3.0 DE via Wikimedia
Sebastian Kurz.MSC, CC BY 3.0 DE via Wikimedia

Den 24 mars 2021 hölls en rättegång i Wien gällande en klagan som inlämnats av partiet FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) som vägrats tillstånd att demonstrera mot de restriktioner som införts av förbundskansler Sebastian Kurz. Domaren biföll FPÖ:s klagan med hänvisning till att restriktionerna vilar på ovetenskaplig grund och att det således strider mot konstitutionen att förvägra människor rätten att demonstrera.

Nya Dagbladet: Sebastian Kurz avgår som Österrikes förbundskansler (pga korruption)

Den 8 april 2021 hölls en rättegång vid en distriktsdomstol i Weimar specialiserad på familjerätt. En mamma till två pojkar, åtta och fjorton år gamla, hade lämnat in en klagan avseende de stränga åtgärder som tillämpades på pojkarnas skolor i form av munskyddstvång, social distansering och ständiga snabbtester. Hon menade att detta skadade hennes söner fysiskt, psykiskt och pedagogiskt, utan att ha någon positiv effekt för tredje part.

Domaren gav modern rätt och fastslog att de påbjudna tvångsåtgärderna inte är vetenskapligt grundade och därför strider mot den tyska civilrätten. Över 50 sidor ägnas åt PCR-testerna.

I domen förs även ett utförligt resonemang kring de påbjudna munskydden. Med åberopande av den tyske läkaren professor Christof Kuhbandes forskning förklaras de som ineffektiva, hälsovådliga och direkt farliga.

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

NewsVoice: Unger-Salén: Ivermectin botar effektivt Covid-19 i Indien och Afrika

IBA hänvisar bland annat till vetenskapliga undersökningar som utförts av Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) och British Invermectin Recommendation Development (BIRD).

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll. De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

Åtalet omfattar även media som ohämmat propagerar för massvaccineringen och som censurerar andra uppfattningar. De nämner särskilt Trusted News Initiative som tillkommit under ledning av BBC för att ”bekämpa spridandet av skadlig desinformation om vaccinen”, liksom den censur som utövats av Facebook, Google och Twitter.

I Sydafrika har en privatperson, Ricardo Maarman som kallar sig ”engagerad medborgare”, tillsammans med en grupp advokater vänt sig till den sydafrikanska konstitutionsdomstolen med begäran att talan ska väckas mot president Cyril Ramaphosa, mot parlamentet och mot landets centralbank. Med åberopande av en rad olika avsnitt i konstitutionen påvisar de hur de styrande åsidosatt det sydafrikanska folkets intressen för att i stället gå i internationella organisationers ledband.

Trots att all denna information finns tillgänglig på nätet går det inte att hitta en enda artikel eller ett enda reportage i svenskt etablerat media som beskriver Reiner Fullmichs arbete eller de många rättegångarna. Men kanske Nobels fredspris 2021 kan leda till en debatt också i Sverige kring vad som är oberoende och självständig journalistik och vad som är regeringstrogen propaganda.

Text: Margareta Skantze

Relaterat

 • Kary Mullis

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Bra video, schwabben vid ca 1min o ‘medgrundaren’ strong vd ca 22min, säger rakt ut att länder som inte är med på att ‘rädda planeten’, ska kollapsas. Som om denna psykopatgrupp skulle värna någon el något, det har de ju nu visat med giftinjektionerna. De är massmördare o har endast sina paranoida behov som intresse. Det de vill är istället att reducera befolkningen med 90% (pga 8 mdr individer inte går att kontrollera) och äga allllt. Det är deras mål o ‘de’ kommer då enl deras sjuka föreställning, aldrig mer behöva bli hotade. Så vem är ‘de’…paranoikerna som bl a styr ‘world en forum’

 • Bra video, schwabben vid ca 1min o ‘medgrundaren’ strong vd ca 22min, säger rakt ut att länder som inte är med på att ‘rädda planeten’, ska kollapsas. Som om denna psykopatgrupp skulle värna någon el något, det har de ju nu visat med giftinjektionerna. De är massmördare o har endast sina paranoida behov som intresse. Det de vill är istället att reducera befolkningen med 90% (pga 8 mdr individer inte går att kontrollera) och äga allllt. Det är deras mål o ‘de’ kommer då enl deras sjuka föreställning, aldrig mer behöva bli hotade. Så vem är ‘de’…paranoikerna som bl a styr ‘world en forum’

  • ‘nobel’komitten el hur det stavas, är tror jag knappast okapad, så kgates, snros el ngn annan borde nog i längden vara nära. obama fick det ju, o han gick till ‘president’historien som signerat (ja. signerat) flest drönarmördrattacker. Över 1000 st,. the dronesignpresdnt kom han kallas el the signaturepresidnt

 • Gällande Maria Ressa tillika suspekt Nobelpristagare, presenteras hon som filippinsk medborgare. Hon har dubbelt medborgarskap, även amerikanskt dito.
  Som ägare till en nyhetskanal, i det här fallet det filippinska Rappler, krävs endast filippinskt. Detta har hon bötfällts som hon betalat. Rappler har genom åren erhållit uppseende stora bidrag i USD från ryktesvis CIA utan att betala skatt för, som via domstolsprövnning redan 2016 fråntogs rätten att sända on line. Förutom detta har hon ett domslut att vänta, då hon sålt filippinska statsobligationer utomlands vilket strider mot filippinsk lag. Utöver detta, är hon i filippinsk domstol dömd för grovt förtal av en framgångsrik affärsman. Det ryktas om att någon konstellation med tvivelaktig moralisk framtoning, planerar att mörda Maria Ressa med att misstänkliggöra sittande regering och dess nuvarande president Duterte. Sammanfattningsvis frågar jag mig, varför förlöjligas Nobelstiftelserna då och då med utnämningar som denna? är det möjligen för att rikta allmänhetens ögon bort från något mindre smickrande?

  • ‘nobel’komitten el hur det stavas, är tror jag knappast okapad, så kgates, snros el ngn annan borde nog i längden vara nära. obama fick det ju, o han gick till ‘president’historien som signerat (ja. signerat) flest drönarmördrattacker. Över 1000 st,. the dronesignpresdnt kom han kallas el the signaturepresidnt

 • Gällande Maria Ressa tillika suspekt Nobelpristagare, presenteras hon som filippinsk medborgare. Hon har dubbelt medborgarskap, även amerikanskt dito.
  Som ägare till en nyhetskanal, i det här fallet det filippinska Rappler, krävs endast filippinskt. Detta har hon bötfällts som hon betalat. Rappler har genom åren erhållit uppseende stora bidrag i USD från ryktesvis CIA utan att betala skatt för, som via domstolsprövnning redan 2016 fråntogs rätten att sända on line. Förutom detta har hon ett domslut att vänta, då hon sålt filippinska statsobligationer utomlands vilket strider mot filippinsk lag. Utöver detta, är hon i filippinsk domstol dömd för grovt förtal av en framgångsrik affärsman. Det ryktas om att någon konstellation med tvivelaktig moralisk framtoning, planerar att mörda Maria Ressa med att misstänkliggöra sittande regering och dess nuvarande president Duterte. Sammanfattningsvis frågar jag mig, varför förlöjligas Nobelstiftelserna då och då med utnämningar som denna? är det möjligen för att rikta allmänhetens ögon bort från något mindre smickrande?

  • Helt rätt. Nobelpriset ska nog stavas med gemener. Doris Lessing hade några synpunkter på det som hon också visade rätt tydligt

   • Nobelpriset till krigsstiftaren Obama & Co. har blivit ett helt inverterat pris, som så många andra.

    Ett annat komiskt exempel på inverterat språkbruk är filantrop, som ju semanriskt betecknar en människa som älskar sina menmänniskor.

    Wikipedia och andra “wicked” menar att Soros, Gates, Rockefeller … är filantroper.

    Dessa “filantroper” stöttar ett antal av Sveriges riksdagsledamoter.

    Hur i helvete kan någon klartänkande acceptera det?

     • Hela ‘västvärldens politiker o tjpersoner’ dvs fd, är så genomsjukt komprometerade. Hur har det kunnat bli så antartet(tjpersonsansvaret togs bort vid -74 konstitutionsändringen), vem sjunker så i dyn(‘tjpersonerna inkl de flesta ‘politiker’, o som Folk vart 4e år tror lika väl på som vid alla andra vart 4e år), vem el vilka står bakom detta degenererade(!!), vad har ‘de’ att vinna(att ‘äga allt)

    • Gruppen klartänkande har minskat betänkligt under senare år. De andra lär snart upptäcka ordens betydelse. Intressanta tider när ett konstruerat medvetande kolliderar med verkligheten. Ser fram emot en gemensam heurekaupplevelse. Håll i hatten bara, det blir minst en styv kuling på många ställen.

 • Följer Reiner Fullmich eftersom han bjuder in forskare och advokater samt läkare som ger sina expertyttranden om vad som pågår i Covids namn. Jättebra att du tog upp hans honpom för han är min hjälte och den som ger oss hopp. Så småningom kommer det skipas rättvisa och de som plågat, förtryckt, påtvingat människor och försökt köra utpressning för att tvinga allmänheten att “vaccineras ” sig, kommer att dömas i domstolar framöver.Fullmich finns bl.a på Telegram.

  • Helt rätt. Nobelpriset ska nog stavas med gemener. Doris Lessing hade några synpunkter på det som hon också visade rätt tydligt

   • Nobelpriset till krigsstiftaren Obama & Co. har blivit ett helt inverterat pris, som så många andra.

    Ett annat komiskt exempel på inverterat språkbruk är filantrop, som ju semanriskt betecknar en människa som älskar sina menmänniskor.

    Wikipedia och andra “wicked” menar att Soros, Gates, Rockefeller … är filantroper.

    Dessa “filantroper” stöttar ett antal av Sveriges riksdagsledamoter.

    Hur i helvete kan någon klartänkande acceptera det?

     • Hela ‘västvärldens politiker o tjpersoner’ dvs fd, är så genomsjukt komprometerade. Hur har det kunnat bli så antartet(tjpersonsansvaret togs bort vid -74 konstitutionsändringen), vem sjunker så i dyn(‘tjpersonerna inkl de flesta ‘politiker’, o som Folk vart 4e år tror lika väl på som vid alla andra vart 4e år), vem el vilka står bakom detta degenererade(!!), vad har ‘de’ att vinna(att ‘äga allt)

    • Gruppen klartänkande har minskat betänkligt under senare år. De andra lär snart upptäcka ordens betydelse. Intressanta tider när ett konstruerat medvetande kolliderar med verkligheten. Ser fram emot en gemensam heurekaupplevelse. Håll i hatten bara, det blir minst en styv kuling på många ställen.

 • Ännu en oerhört viktig och uppmuntrande artikel av Margareta Skantze! 

  Vi ser att det i rättsliga processer fortfarande utövas rättvisa på olika håll i världen och det väldigt glädjande.

  Jag hoppas verkligen att Dr Reiner Fuellmich arbetar för sanning och rättvisa. Jag har varit skeptisk till att så lite har hänt hittills, men jag är inte insatt och kanske är förberedelsetiden lång. Dr Reiner Fuellmich är en mycket känd och väletablerad advokat, men han kan ju ändå vara på den goda sidan. Det viktiga är att vi andra små människor inte endast sätter vår förtröstan till att andra ska göra jobbet åt oss. Var och en av oss kan och bör själv göra vad vi kan genom att vägra acceptera offentliga lögner och att inte utföra onda gärningar i en ond hierarkikedja. För det krävs det mod och tillförsikt och att vi stöder varandra.

  Jesus sade till oss att vi inte ska gå den breda vägen, för den leder till fördärvet.

  Vi ska inte låta rädsla styra oss in i en fålla som betrampas av många räddhågade individer, utan gå den väg vårt samvete pekar mot.

  • Visst är artikeln bra och helt omöjlig i Bonniers/Lagerbergs åsiktskontroll
   och det är klart att Dr Fuellmich ska ha nobelpriset som vore viktig signal!

   Men frågan är kanske vem av tänkbara som behöver priset allra bäst i år?

   exempel

   Ge Daniel Barenboim eller Julian Assange Nobels fredspris 2022!
   Av Anders Romelsjö (red) – 11 oktober, 2021

   Som “feminister” sitter tysta när våra långtidssjuka kvinnor sedan 2006 nollats från SGI för att inte kunna bevisa sin egen död inom 5 år är det tyst från “black lives matter” när svarta journalisten Dawit Isaak lever i en låda.

   relaterat

   för tio år sedan var Dawit Isaak aktuell 20 sep, 2011

   Nobelpristagare i upprop för Dawit IsaakLitteraturÄven Mario Vargas Llosa ansluter till fredagens manifestation för Dawit Isaak under Bokmässan i Göteborg.

   https://www.gp.se/kultur/nobelpristagare-i-upprop-f%C3%B6r-dawit-isaak-1.853340

   Utdrag av testamentet

   och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. “

  • Så viktigt, detta! Att ens åsikter och övertygelse inte står och faller med varken Fuellmich eller någon annan stark person.
   Egen övertygelse kanske aldrig varit så viktigt som i den här förvirrade tiden.

   • Instämmer verkligen Tintin. Ingen vet vem ngn är i dessa sjuka tider. Sällan el aldrig har det varit så o i den omfattningen psykopatiskt sjukt. Det enda jag har en uppfattning om, är att ‘de’ (den psykpatiska sk ‘eliten’ för ett krig, mot..vem vet jag inte men jag kan ana). Flera fronter är deras grundmetodik, o medan vi ‘softar’ jobbar de sitt shitt av sig för att planera. Normala Människor kan i förstone inte förstå att ngt dylikt öht kan vara fallet. Jo dessvärre, varje dag 24/7 sker det, vi är bara inte awakend.

    Jag har också förtroende för Reiner Fullmich, men jag är vaksam mot stingoperations. Dvs där ‘de’ får Människor att tro på ‘snabba lösningar’. Jag tror på Reiner men jag önskar resultat. Förstår det tar en eenorm tid o är sanslöst riskfyllt för honom och hans lierade + familj såklart, men/och inväntar resultat. I stora drag på samma sätt som han nått framgång i andra gigantiska mål. En mkt tuff uppgift han o hans fränder tagit på sig

   • Övertygelse är motsatsen till sanning och innebär en låsning oavsett innehåll. En lögn går alltid att avslöja men en övertygad person kan liknas vid en tillvaro i en låda istället för öppen horisont. En får välja vad som synes mest rimligt i en situation vilken kan förändras och ett nytt val blir aktuellt. Övertygelse liknar sediment. Stelnat, troligen oanvändbart.

 • Följer Reiner Fullmich eftersom han bjuder in forskare och advokater samt läkare som ger sina expertyttranden om vad som pågår i Covids namn. Jättebra att du tog upp hans honpom för han är min hjälte och den som ger oss hopp. Så småningom kommer det skipas rättvisa och de som plågat, förtryckt, påtvingat människor och försökt köra utpressning för att tvinga allmänheten att “vaccineras ” sig, kommer att dömas i domstolar framöver.Fullmich finns bl.a på Telegram.

 • Det påstås att frasen: “var inte rädda” upprepas i bibeln ca 365 gånger. Intressant, ett citat per dag. Säga vad man vill om bibeln men detta budskap är bra: Var inte rädda! 

  • Ja, det är ett mycket centralt budskap.

   Ett annat sådant centralt budskap är att vi inte ska delta i kollektiva onda gärningar.

   Det finns ett väldigt fint uttryck på engelska för att beskriva att man inte deltar i det som är fel, att man inte är en kugge i ett ont maskineri:

   “SEPERATE YOURSELVES!”

   Här listas några av dessa budskap:
   https://www.openbible.info/topics/separate_yourself

  • Precis Erik, men det är då i NT citatet står o som vi såklart pratar om. GT är De 10 Budorden. GT är iinget annat än De10 Budorden men den enda och viktigaste början till NT som ju tillkom efter/under Kristus, Johannes Apostlarna (både manliga och kvinnliga), Allt annat i sk gt,n som ‘vi fått till oss’ är bara tillägg för att vi ska bli…ja iallafall inte mer klarvakna. Därför var GT så ‘enkel’ att ta till sig, dvs till de Människor det appelerade till, dvs vilket GT gjorde visavi de flesta men i många fall hindrades,, ja faktiskt. Moses, såklart, kämpade tufft med att få igenom/om man så vill, promotade för att få igenom GT

 • Tack Margareta Skantze för artikeln. Vill samtidigt lyfta fram Julia Caesars program om coronakrisen med vidhängande masspsykos (https://gantrack5.com/t/l/6305334/2_NTI5MTc0OTM5NTI=/) och i synnerhet Mattias Desmet vittnesmål (professor i psykologi vid universitetet i Gent Belgien). Intressant hur han redogör för hur grupper ur populationen fungerar – hur en masspsykos skapas, sammanfattas kort här: (ungefärliga procenttal)

  30 % av befolkningen är helt övertygad om att maktens narrativ är helt sant och korrekt och kommer aldrig att ändra ståndpunkt. 30 % är tveksamma men tycker och gör som majoriteten samt 30% söker själv information och utvecklar alternativa förklaringsmodeller samt räds inte heller ta konflikt för logik och sanning.

  Genom att höja graden av flytande ångest i populationen genom bland annat hård LockDowns och massiv skräckpropaganda söker den tveksamma gruppen efter minsta halmströ att mildra ångest som de inte klarar att härbärgera; samtidigt sätts den logiska funktionen ur spel. När sedan makten propagerar för massvaccinationer som lösning griper den gruppen detta halmstrå och som sedan förstärks genom upphävande av restriktioner.

  Här har vi de 70 % som låtit sig vaccineras i de flesta OECD-länder. När samhället sedan går mot ett allt mer totalitärt samhälle är det extremt viktigt att vi som representerar den ifrågasättande gruppen höjer våra röster för att för att informera den tveksamma gruppen.

  Identifiera de hjärntvättade och lägg inget krut på att övertyga dom eller på annat sätt försöka förstå. Försökt istället identifiera och övertyga den tveksamma gruppen att det ännu finns tid att vända om. Sprid budskapet: var inte rädda.

   • Tack för denna enormt uppmuntrande video som bygger på citat av Aleksandr Solzjenitsyn och Václav Havel om vad vi vanliga människor kan göra i ett diktatoriskt samhälle som grundar sin maktutövning på lögner och våld!
    Här är ett av de citat som jag tycker är allra mest tänkvärt från videon:

    Ty våld har inget att täcka sig över med annat än lögner, och lögner kan bara bestå genom våld. Och det är inte varje dag och inte på varje axel som våldet tar ner sin tunga hand: Det kräver bara av oss att underkasta sig lögner, ett dagligt deltagande i bedrägeri – och detta räcker som vår trohet. Och däri finner vi, försummad av oss, den enklaste, mest tillgängliga nyckeln till vår befrielse: en personlig icke -deltagande i lögner! Även om allt är täckt av lögner, även om allt är under deras styre, låt oss motstå på det minsta sättet: Låt deras styre inte hålla genom mig!
    Och detta är sättet att bryta oss ur den inbillade omslutningen av vår inertitet, det enklaste sättet för oss och det mest förödande för lögnerna. För när människor avsäger sig lögner, upphör lögner helt enkelt att existera. Liksom parasiter kan de bara överleva när de är knutna till en person.” – Aleksandr Solzjenitsyn

    • Eftersom du nämner Vaclav Havel som frihetskämpe, vill jag lägga till några uppgifter om honom/hans familj som inte skrivs om utomlands. Hans familj var väldigt rika, ägde en stor filminspelnings centrum i Prag och under WW2 hade en släkting kontakter med tysk ockupations makt. Även om Vaclav Havel skrev rebelliska pjäser om diktaturen och blev dömd till fängelse, hade han även med makten goda kontakter. Eftersom han som alkoholist kunde lätt manipuleras, valdes han till presidentposten när kommunistepoken var slut. Han blev garant, att ansvariga kommunister efteråt inte straffades. Han var även frimurare.

     • Jag har inte alls gått på djupet när det gäller Václav Havel och det är mycket möjligt att du har rätt, inte minst med tanke på att alla ledande poster i regel innehas av de som är en del av den informella makten.

      Många sådana ledare är retoriskt skickliga.

      Min kunskap är betydligt bättre om Aleksandr Solzjenitsyn och jag anser att han var en sann människa med stor insikt och stort mod.

     • Man får lära sig på UGL-utbildningen hur man väljer ledare.
      Man väljer den som är mest lättstyrd för att själv kunna styra indirekt och utan insyn.
      UGL=Utbildning av Grupp och Ledare, från början militär ledarskapsutbildning som bör gås tidigt i livet.

   • Väldigt bra video om två som själva inifrån ett totalitärt system visste hur det bekämpas. Vi är där nu.

  • Frånvaro av rädsla ger utrymme för en helt annan tankedimension med större förståelse ur flera aspekter och en allmän vitalitet som främjar både kropp och själ. Utan rädsla skulle vi vara fria från en stor del av de vansinnigheter som trycks på oss. Det lär finnas en sorts kritisk punkt – när tillräckligt många är vakna/medvetna tynar rädslan bort och mörkret rinner ut i avloppet där det hör hemma. Där är vi som synes inte och mörka krafter härjar fortfarande ganska fritt.

   Om rädsla är den förhärskande känslan råder jag vederbörande att kliva ur den tankeströmmen som framkallar rädsla och fundera “vad är det jag tänker”. Det första steget mot en större medvetenhet. Bli observatören, ta kommandot över tankarna genom att betrakta dem. Motsatsen är att leva i tankarna och därmed aldrig förstå vare sig själv eller livet och man lever fullständigt i en drömtillvaro. Det är en separation från den man egentligen är (och Gud för den som så vill, eller källan till allt för den som hellre vill det) som leder till olycka, men glädjande nog anses det att vi lever i den tid då människan håller på att vakna upp. En gång för alla. Paradoxen är att vi en dag kan tacka de mörka för hjälpen. Plötsligt blev ju livet riktigt logiskt – vi drabbas aldrig av något som inte gagnar oss i slutänden – så varför då vara rädd?

 • Ännu en oerhört viktig och uppmuntrande artikel av Margareta Skantze! 

  Vi ser att det i rättsliga processer fortfarande utövas rättvisa på olika håll i världen och det väldigt glädjande.

  Jag hoppas verkligen att Dr Reiner Fuellmich arbetar för sanning och rättvisa. Jag har varit skeptisk till att så lite har hänt hittills, men jag är inte insatt och kanske är förberedelsetiden lång. Dr Reiner Fuellmich är en mycket känd och väletablerad advokat, men han kan ju ändå vara på den goda sidan. Det viktiga är att vi andra små människor inte endast sätter vår förtröstan till att andra ska göra jobbet åt oss. Var och en av oss kan och bör själv göra vad vi kan genom att vägra acceptera offentliga lögner och att inte utföra onda gärningar i en ond hierarkikedja. För det krävs det mod och tillförsikt och att vi stöder varandra.

  Jesus sade till oss att vi inte ska gå den breda vägen, för den leder till fördärvet.

  Vi ska inte låta rädsla styra oss in i en fålla som betrampas av många räddhågade individer, utan gå den väg vårt samvete pekar mot.

  • Visst är artikeln bra och helt omöjlig i Bonniers/Lagerbergs åsiktskontroll
   och det är klart att Dr Fuellmich ska ha nobelpriset som vore viktig signal!

   Men frågan är kanske vem av tänkbara som behöver priset allra bäst i år?

   exempel

   Ge Daniel Barenboim eller Julian Assange Nobels fredspris 2022!
   Av Anders Romelsjö (red) - 11 oktober, 2021

   Som “feminister” sitter tysta när våra långtidssjuka kvinnor sedan 2006 nollats från SGI för att inte kunna bevisa sin egen död inom 5 år är det tyst från “black lives matter” när svarta journalisten Dawit Isaak lever i en låda.

   relaterat

   för tio år sedan var Dawit Isaak aktuell 20 sep, 2011

   Nobelpristagare i upprop för Dawit IsaakLitteraturÄven Mario Vargas Llosa ansluter till fredagens manifestation för Dawit Isaak under Bokmässan i Göteborg.

   https://www.gp.se/kultur/nobelpristagare-i-upprop-f%C3%B6r-dawit-isaak-1.853340

   Utdrag av testamentet

   och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. ”

  • Så viktigt, detta! Att ens åsikter och övertygelse inte står och faller med varken Fuellmich eller någon annan stark person.
   Egen övertygelse kanske aldrig varit så viktigt som i den här förvirrade tiden.

   • Instämmer verkligen Tintin. Ingen vet vem ngn är i dessa sjuka tider. Sällan el aldrig har det varit så o i den omfattningen psykopatiskt sjukt. Det enda jag har en uppfattning om, är att ‘de’ (den psykpatiska sk ‘eliten’ för ett krig, mot..vem vet jag inte men jag kan ana). Flera fronter är deras grundmetodik, o medan vi ‘softar’ jobbar de sitt shitt av sig för att planera. Normala Människor kan i förstone inte förstå att ngt dylikt öht kan vara fallet. Jo dessvärre, varje dag 24/7 sker det, vi är bara inte awakend.

    Jag har också förtroende för Reiner Fullmich, men jag är vaksam mot stingoperations. Dvs där ‘de’ får Människor att tro på ‘snabba lösningar’. Jag tror på Reiner men jag önskar resultat. Förstår det tar en eenorm tid o är sanslöst riskfyllt för honom och hans lierade + familj såklart, men/och inväntar resultat. I stora drag på samma sätt som han nått framgång i andra gigantiska mål. En mkt tuff uppgift han o hans fränder tagit på sig

   • Övertygelse är motsatsen till sanning och innebär en låsning oavsett innehåll. En lögn går alltid att avslöja men en övertygad person kan liknas vid en tillvaro i en låda istället för öppen horisont. En får välja vad som synes mest rimligt i en situation vilken kan förändras och ett nytt val blir aktuellt. Övertygelse liknar sediment. Stelnat, troligen oanvändbart.

 • Det påstås att frasen: “var inte rädda” upprepas i bibeln ca 365 gånger. Intressant, ett citat per dag. Säga vad man vill om bibeln men detta budskap är bra: Var inte rädda! 

  • Ja, det är ett mycket centralt budskap.

   Ett annat sådant centralt budskap är att vi inte ska delta i kollektiva onda gärningar.

   Det finns ett väldigt fint uttryck på engelska för att beskriva att man inte deltar i det som är fel, att man inte är en kugge i ett ont maskineri:

   “SEPERATE YOURSELVES!”

   Här listas några av dessa budskap:
   https://www.openbible.info/topics/separate_yourself

  • Precis Erik, men det är då i NT citatet står o som vi såklart pratar om. GT är De 10 Budorden. GT är iinget annat än De10 Budorden men den enda och viktigaste början till NT som ju tillkom efter/under Kristus, Johannes Apostlarna (både manliga och kvinnliga), Allt annat i sk gt,n som ‘vi fått till oss’ är bara tillägg för att vi ska bli…ja iallafall inte mer klarvakna. Därför var GT så ‘enkel’ att ta till sig, dvs till de Människor det appelerade till, dvs vilket GT gjorde visavi de flesta men i många fall hindrades,, ja faktiskt. Moses, såklart, kämpade tufft med att få igenom/om man så vill, promotade för att få igenom GT

 • Tack Margareta Skantze för artikeln. Vill samtidigt lyfta fram Julia Caesars program om coronakrisen med vidhängande masspsykos (https://gantrack5.com/t/l/6305334/2_NTI5MTc0OTM5NTI=/) och i synnerhet Mattias Desmet vittnesmål (professor i psykologi vid universitetet i Gent Belgien). Intressant hur han redogör för hur grupper ur populationen fungerar – hur en masspsykos skapas, sammanfattas kort här: (ungefärliga procenttal)

  30 % av befolkningen är helt övertygad om att maktens narrativ är helt sant och korrekt och kommer aldrig att ändra ståndpunkt. 30 % är tveksamma men tycker och gör som majoriteten samt 30% söker själv information och utvecklar alternativa förklaringsmodeller samt räds inte heller ta konflikt för logik och sanning.

  Genom att höja graden av flytande ångest i populationen genom bland annat hård LockDowns och massiv skräckpropaganda söker den tveksamma gruppen efter minsta halmströ att mildra ångest som de inte klarar att härbärgera; samtidigt sätts den logiska funktionen ur spel. När sedan makten propagerar för massvaccinationer som lösning griper den gruppen detta halmstrå och som sedan förstärks genom upphävande av restriktioner.

  Här har vi de 70 % som låtit sig vaccineras i de flesta OECD-länder. När samhället sedan går mot ett allt mer totalitärt samhälle är det extremt viktigt att vi som representerar den ifrågasättande gruppen höjer våra röster för att för att informera den tveksamma gruppen.

  Identifiera de hjärntvättade och lägg inget krut på att övertyga dom eller på annat sätt försöka förstå. Försökt istället identifiera och övertyga den tveksamma gruppen att det ännu finns tid att vända om. Sprid budskapet: var inte rädda.

   • Tack för denna enormt uppmuntrande video som bygger på citat av Aleksandr Solzjenitsyn och Václav Havel om vad vi vanliga människor kan göra i ett diktatoriskt samhälle som grundar sin maktutövning på lögner och våld!
    Här är ett av de citat som jag tycker är allra mest tänkvärt från videon:

    Ty våld har inget att täcka sig över med annat än lögner, och lögner kan bara bestå genom våld. Och det är inte varje dag och inte på varje axel som våldet tar ner sin tunga hand: Det kräver bara av oss att underkasta sig lögner, ett dagligt deltagande i bedrägeri – och detta räcker som vår trohet. Och däri finner vi, försummad av oss, den enklaste, mest tillgängliga nyckeln till vår befrielse: en personlig icke -deltagande i lögner! Även om allt är täckt av lögner, även om allt är under deras styre, låt oss motstå på det minsta sättet: Låt deras styre inte hålla genom mig!
    Och detta är sättet att bryta oss ur den inbillade omslutningen av vår inertitet, det enklaste sättet för oss och det mest förödande för lögnerna. För när människor avsäger sig lögner, upphör lögner helt enkelt att existera. Liksom parasiter kan de bara överleva när de är knutna till en person.” – Aleksandr Solzjenitsyn

    • Eftersom du nämner Vaclav Havel som frihetskämpe, vill jag lägga till några uppgifter om honom/hans familj som inte skrivs om utomlands. Hans familj var väldigt rika, ägde en stor filminspelnings centrum i Prag och under WW2 hade en släkting kontakter med tysk ockupations makt. Även om Vaclav Havel skrev rebelliska pjäser om diktaturen och blev dömd till fängelse, hade han även med makten goda kontakter. Eftersom han som alkoholist kunde lätt manipuleras, valdes han till presidentposten när kommunistepoken var slut. Han blev garant, att ansvariga kommunister efteråt inte straffades. Han var även frimurare.

     • Jag har inte alls gått på djupet när det gäller Václav Havel och det är mycket möjligt att du har rätt, inte minst med tanke på att alla ledande poster i regel innehas av de som är en del av den informella makten.

      Många sådana ledare är retoriskt skickliga.

      Min kunskap är betydligt bättre om Aleksandr Solzjenitsyn och jag anser att han var en sann människa med stor insikt och stort mod.

     • Man får lära sig på UGL-utbildningen hur man väljer ledare.
      Man väljer den som är mest lättstyrd för att själv kunna styra indirekt och utan insyn.
      UGL=Utbildning av Grupp och Ledare, från början militär ledarskapsutbildning som bör gås tidigt i livet.

   • Väldigt bra video om två som själva inifrån ett totalitärt system visste hur det bekämpas. Vi är där nu.

  • Frånvaro av rädsla ger utrymme för en helt annan tankedimension med större förståelse ur flera aspekter och en allmän vitalitet som främjar både kropp och själ. Utan rädsla skulle vi vara fria från en stor del av de vansinnigheter som trycks på oss. Det lär finnas en sorts kritisk punkt – när tillräckligt många är vakna/medvetna tynar rädslan bort och mörkret rinner ut i avloppet där det hör hemma. Där är vi som synes inte och mörka krafter härjar fortfarande ganska fritt.

   Om rädsla är den förhärskande känslan råder jag vederbörande att kliva ur den tankeströmmen som framkallar rädsla och fundera “vad är det jag tänker”. Det första steget mot en större medvetenhet. Bli observatören, ta kommandot över tankarna genom att betrakta dem. Motsatsen är att leva i tankarna och därmed aldrig förstå vare sig själv eller livet och man lever fullständigt i en drömtillvaro. Det är en separation från den man egentligen är (och Gud för den som så vill, eller källan till allt för den som hellre vill det) som leder till olycka, men glädjande nog anses det att vi lever i den tid då människan håller på att vakna upp. En gång för alla. Paradoxen är att vi en dag kan tacka de mörka för hjälpen. Plötsligt blev ju livet riktigt logiskt – vi drabbas aldrig av något som inte gagnar oss i slutänden – så varför då vara rädd?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *