Covidpandemin som gick upp i rök – en statistisk analys

publicerad 2 november 2021
- Gästskribent
Covid-19. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com

Denna artikel om covidkrisens avslöjande data har tidigare publicerats i Epoch Times svenska utgåva, men i en kraftigt nedkortad version och utan statistiska grafer. NewsVoice fick möjligheten att publicera den kompletta versionen.

Text: Mikael Reichel, skribent med ett stort antal publiceringar i bla: Teknik & Människa, Vision, Pilotmagazinet, Studio Sound, Hardware Magazine, Broadcast Engineer. Reichel producerar även film, patenttexter och rapporter på svenska och engelska

Det är sällan så att det våra sinnen uppfattar är hela verkligheten. Faktum är att vi alla har en högst egen bild av vad som händer utanför våra kroppar. Lyckligtvis är som oftast olikheterna så få att vi kan, göra det som fört evolutionen framåt, samarbeta. Gott, produktivt samarbete behöver konkreta fakta utan vilka produkten av samarbetet bara vilar på ett gungfly. Ett sätt att se långt bortom våra egna sinnliga begränsningar är att sammanställa det som inträffat i ett makroperspektiv. Sådana sammanställningar är inte sällan gjorda med statistiska verktyg.

Alla har vi hört uttrycket ”lögn, förbannad lögn och statistik”. Det ligger något tänkvärt i det här och för oss enkla medborgare fick statistik ett nytt liv med Hans Roslings fantastiska presentationer. Pedagogik på hög nivå.

Många är vi som sörjer Hans för tidiga bortgång, han gav oss insikter från statistiken som visade att befolkningstillväxten trappar av ordentligt samt inte minst varför, att fattigdomen är på väg att utrotas och mycket annat som visar på att vi lever i en tid där vi aldrig haft det bättre, men så kom det en Pandemi som förändrade allt, ja man kan säga att för många rycktes mattan undan våra fötter. Vi påtvingades ett nytt normalt.

Men vad är en Pandemi egentligen?

Det är i grunden en epidemiologisk definition. En influensapandemi inträder när viruset som orsakar det har liten eller ingen immunitet bland befolkningen. Det viktiga att hålla kvar i tanken är att hur fort viruset sprider sig, dess virulitet, inte har med definitionen att göra.

Jag ska dock återkomma till frågan om immunitet lite längre fram, men vill föra frågan vidare om vem som har tolkningsföreträdet här, vetenskapen eller byråkratin? Tydligen har epidemiologer sedan länge varit överens om nämnda definition, men från vem är det vi verkar lyssna på?

De flesta skulle nog svara World Health Organization, WHO. De är ett till FN hörande enskild verksamhet med säte i Geneve, en s.k. NGO (non governmental organization), alltså ingen myndighet. Verksamheten finansieras till del av bidrag, donationer. Man biter inte den hand som föder en är en gammal devis som inte sällan är relevant i dagens globaliserade värld.

I korthet har många nationer bindande avtal med WHO som gör att de måste följa dess direktiv. Kan verka oskyldigt eller till och med klokt innan en reflektion tar vid kring vilken typ av makt man avtalat bort till en icke myndighet med några få stora finansiärer.

För att tända en gnista av reflektion så utöver några rena nationer så lever WHO med stöd från:

 • EU
 • COVID-19 Solidarity Fund
 • GAVI Alliance
 • Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF

GAVI kan kräva en förklaring. Det är en NGO, även det med säte i Geneve. GAVI har som privat verksamhet lyckats erhålla full diplomatisk status trots att det inte är en nation. Det betyder att det har juridisk immunitet (varför inte, det handlar om vaccin).

I korthet handlar GAVI om att propagera vaccin över hela globen som lösningen på ett hot som inte existerar.

De finansieras av donationer från både nationer och näringsliv (källa GAVI annual contributions and proceedings). GAVI är ett exempel på det som kallas ”public private partnership”, innebörden är att makten inte längre utgår från folket. BMGF, som äger vaccintillverkare och har en omfattande patentportfölj kring vaccin, finansierar GAVI.

WHO har under långt tid haft en diffus definition av pandemi, vilket lett till en het debatt mellan de lärda i ämnet, en debatt som varit igång i över 10 år, men 2009 hände något. Dels dök H1N1 (svininfluensan) upp, dels deklarerade WHO att det var en pandemi. Det var 41 år sedan de gjorde det. Dock visade det sig att dödligheten var som en vanlig säsongsflunsa. Vi visste inte då vad en lockdown innebar och några år senare skulle vi inse vad ett vaccin kan ha för långtidseffekter när narkolepsin härjade.

Naturlig immunitet för C-19

Det finns en särskilt intressant fråga, som aldrig riktigt fick fäste i den publika debatten, kring om det funnits naturlig immunitet för C-19. En verkligt intressant händelse inträffade i februari 2020 när kryssningsfartyget Diamond Princess tog ombord en gäst som infekterade hela fartyget på 3711 passagerare och besättning med C-19. Utöver besättningen var passagerarna till större delen i riskgruppen.

Vi kan lära oss mycket av Diamond Princess då spårbarhet och isolering kunde genomföras vilket i öppna samhällen är mycket svårt. En sak som i sammanhanget var tydligt var att 81% inte insjuknade. Glöm inte att dessa var redan i riskzonen (>70år) varför siffran sett över en normalfördelad population bör vara högre. Så med ledning av detta så uppfylls inte definitionen av Pandemi. Den här artikeln vill undersöka om det stämmer.

En tungviktare i epidemiologiska kretsar är professorn vid Stanford John P. Ioannidis. I maj 2020 presenterade han sin meta-studie (en studie av många andra studier) och konstaterade att domedags-profetian som många länder verkade agera efter var alltför överdriven.

Enligt Ioannidis så var C-19 i dödligheten av insjuknade för <70 år 0,00% till 0,31%. Det här är siffor som är så låga att C-19 klassas som en mild influensa. WHO lade efter sedvanlig ”peer- review” upp dokumentet på sin webbsajt. Trots detta backade de inte undan från att detta var en pandemi.

Fallet Sverige

Sverige var ett av de få länder som fick ta både ris och ros under 2020 för sin relativt sett låga krav av isolation på sin befolkning. Vi fick intrycket att folkhälsomyndigheten ansåg att det inte var så farligt, samtidigt som media riktade hård kritik mot hur äldrevården och MSB förbisett att direkt agera för att isolera de äldre, samt, systemfelet i vårdstrukturen. Under en period hade vi hög dödlighet i den kategorin, helt i onödan.

Det som inte togs upp i media var att Sverige har en grundlag som förhindrade tvingande lockdown. Istället för tvång nyttjades ett annat minst lika effektivt psykologiskt verktyg, rädsla.

För att det ska fungera måste dels propagandan nå ut, dels måste budskapet vara tydligt nog så att rädsla sätter sig ordentligt. Propagandamaskinen drogs igång, bland annat med budskap som fick oss tror att liken bokstavligen staplades utanför våra intensivvårdsmottagningar.

Fältsjukhus för Covid-19-patienter på Stockholmsmässan april 2020. Foto: Försvarsmakten
Fältsjukhus för Covid-19-patienter på Stockholmsmässan april 2020. Foto: Försvarsmakten

Militärsjukhuset som aldrig användes

Försvaret kallades in och ett fältsjukhus monterades på Stockholmsmässan. När frågan ställdes till Fonus [begravningsbyrå] om dom haft mycket på jobbet så var svaret att under en kort period var det möjligen en liten topp, men i stort sett normalt.

Militärsjukhuset demonterades utan att ha nyttjats därför att alla åtgärder FHM gjort har varit reaktiva, inte proaktiva. Vad de än företog sig så var det försent. För oss som söker siffror började en del också synas hos SCB.

Läs mer: Insidern Astrid Stuckelberger avslöjar hur WHO skapat en falsk covidpandemi

Förkylning

Influensor har den egenheten att de drabbar oss på hösten och lämnar av under det nya årets första kvartal. I folkmun kallar vi ju detta för ”förkylning”. Vid en djupdykning bland högre åldersgrupper (>70) visar det sig att just januari och mars är de dödligaste månaderna.

Av det följer att om man ska studera verkan av ett virus så gör man det över två år och årsskiftet. Eftersträvar man däremot ”förbannad lögn” så presenterar man bara ett år. Nu ska vi kika på hur det sett ut i landet över en betydligt längre period och vi ska göra det säsongsvis.

Dödligheten i Sverige – “Någon överdödlighet finns inte”

Men, vi värmer upp med att kika på landets dödlighet från 2002 till 2019. Detta är samtliga avlidna, från minskad spädbarnsdödlighet till det ofrånkomliga slutet på livet. Det finns ett argument med att ta med alla avlidna eftersom det datat är svårt att manipulera, det är sanningen i sin råaste form.

Dödstal/population i Sverige 2002-2019. Källa: SCB.se
Dödstal/population i Sverige 2002-2019. Källa: SCB.se

[not; Y-axeln är trunkerad]

Vi kan direkt observera att folk lever längre eftersom dödstalen sjunker, men även att 2019 sticker ut med signifikant lägre antal avlidna. Håll kvar denna observation.

För att få en tydligare uppfattning om trender kan man tillämpa ett matematiskt trick som skapar en lättare läst bild. Vi kikar på avvikelsen från normalen som etablerats för perioden ovan. Istället för en linje med nedåtlutning är den nu horisontellt rak. Vi har nu lagt till året 2020.

Dödstal (överskridande) i Sverige 2015-2020 per åldersgrupp. Källa: SCB.se
Dödstal (överskridande) i Sverige 2015-2020 per åldersgrupp. Källa: SCB.se

Perioden 2015–2018 visar säsongsvariationen, allt normalt. Däremot är det något stort avvikande 2019–2020. Först så avlider väsentligt färre 2019 för att sedan göra det 2020. Underskottet kompenseras nästan helt av överskottet. Det är redan här mycket svårt, gränsande till omöjligt, att skönja en pandemi. Någon överdödlighet finns inte.

Nu är ju perioden 2020–2021 inte över varför vi inte har datat för detta, det skulle ju rent argumentativt vara så att 2020 års överdödlighet fortsatt in på 2021. Låt oss undersöka detta.

Ackumulerade dödstal i Sverige 2019 - juli 2021. Källa: SCB.se
Ackumulerade dödstal i Sverige 2019 – juli 2021. Källa: SCB.se

Vi har data fram till juli 2021 (det var då graferna producerades).

Nu har vi tagit fram förstoringsglaset och kikar på ackumulerad överdödlighet månadsvis på perioden oktober 2019 till juli 2021. Vi ser, med hänsyn tagen till den sjunkande trenden, att Sverige i juli hade en överdödlighet på 1600 personer, i relativa termer är det 1% överdödlighet. Pandemi?

“Medellivslängd i landet är 84 år och genomsnittsåldern för avlidna av C-19 är 85 år”

Det går att avfärda en pandemi ännu enklare, i en enda mening förklara att ingen pandemi existerar i Sverige. Nämligen att medellivslängd i landet är 84 år och genomsnittsåldern för avlidna av C-19 är 85 år [källa: Socialstyrelsen]. Sanningen lyser med en klar låga och visar att pandemin har gick upp i rök.

Det är aldrig fel att hitta andra korrelationer ifall det vid det här laget skulle hysas tvivel, för det finns andra register att undersöka. Ett sådant är SIR, Svenska Intensivvårds Registret. För att förstå hur det ligger till med resurser för svensk sjukvård i allmänhet behöver man bara var något lyhörd till hur läkare och sjuksköterskors arbetssituation utvecklats under ett par decennier. Detta har media trots allt rapporterat.

Vad gäller den speciella vård som krävs för mycket sjuka behöver man ta till ett historiskt perspektiv och inse vilken nivå av nedrustning som skett. Vi kan börja med var vi står i förhållande till EU. Snittet i EU 2010–2011 var 11,5 intensivvårdsplatser (per 100.000 invånare), Sverige hade 4,8 platser att erbjuda (källa SIR). Tyskland, som ligger högt i EU hade då 24,6 platser. Utanför EU så finner vi att USA hade vid samma tid 20,0 platser.

1993-2018: från 4300 IVA-platser till 534

Sedan 1993 har svensk sjukvård gått från 4300 IVA platser till 534 platser 2018 (militära inräknade). Det är över 8 gångers minskning och då tar vi inte in det faktum att befolkningen ökat i runda tal med ett par miljoner. Det handlar om pengar, metaforen kan göras om att driva ett hotell.

Bästa lönsamhet erhålls om man lyckas hålla hotellet fullbokat, det vill säga inte ha mer personal tillgänglig för servicen än vad som behövs och inga tomma rum, men dåligt om man vill kunna ta emot gäster för stora evenemang i staden.

Dessutom ger statistiken en skev bild, när det är överfullt i Stockholm kan det vara tomt i Göteborg. Tomma våningar på våra sjukhus vittnar om att det är en fråga om tillgång på personal, inte sängar och teknik där skon klämmer.

Eftersom försvaret bantats ännu mer under 90 och 00-talet har den beredskapen gått upp i rök. Närmare bestämt 50 militärsjukhus (källa DN 200315). Nu spelar tillgången till materiel inte någon större roll när det saknas personal.

Svensk sjukvård har gått på knäna en lång tid

Vi får inte glömma att svensk sjukvård gått på knäna en lång tid och när C-19 började slå ut personer över 75 år så blev det kaos på många enskilda IVA. C-19 kan drabba personer som redan var i riskzonen av helt andra skäl. Samtidigt ökade vårdtiden under IVA behandling därför att det saknades insikt hur få folk på fötterna, det gör det fortfarande.

Jämföresle mellan 2020 och 2021 avseende covid positiva smittfall. Källa: Folkhälsomyndigheten
Jämföresle mellan 2020 och 2021 avseende covid positiva smittfall. Källa: Folkhälsomyndigheten

Överst är data från FHM själva, av veckovisa C-19 ”fall”. I mitten är det beläggning på IVA under samma period och längst ned är det avlidna. Ser ni någon pandemi här?

Det är otroligt frestande att börja analysera och bryta ned alarmistisk propaganda från våra myndigheter såsom ”42 procent ökning av fall per vecka”. Detta har gjorts men jag avstår från presentation då det finns ett fundamentalt mega-stort problem med ”fall”.

De vilar på den enda använda mätmetoden, rt-PCR. Testet, som upphovsmannen Kary Mullis med emfas sagt inte får användas för klinisk diagnostik är just det som världen inklusive Sverige just gör, har egenheten att visa falska positiva resultat. Hela 97% blir falskt positiva vid CT värden (en sorts volymkontroll i mekanismen) på högre än 24. Det passar ju bra om man vill skrämmas, men dåligt om man söker vetenskapliga fakta.

Trenden för året visar på att det inte finns någon uppblossande farsot, det har aldrig funnits någon till att börja med. Vi behöver inte vara epidemiologer för att med facit i hand kallt konstatera att vi har blivit bedragna av våra folkvalda. Det uppstår många frågor om brottsmisstankar, lagar, etik, korruption och inte minst om det kan vara så att galna teorier kring konspiration blivit förankrade i verkligheten?

Text: Mikael Reichel


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Här är ett par intressanta intervjuer med några sjuksköterskor som vittnar om att doktorer bl.a. inte bryr sig om att rapportera biverkningar till VAERS då de anser att patientens besvär inte kan bero på “vaccinet” eftersom det är så säkert. Så de skräckrapporter vi läser är nog bara toppen på ett isberg.

  Ventura County Nurses Blow the Whistle on Crisis in Local Health Care https://www.conejoguardian.org/2021/10/21/ventura-county-nurses-blow-the-whistle-on-crisis-in-local-health-care/

  • Mycket intressant artikel i den engelska dagstidningen The Guardian! Här är några rader från den översatta till svenska:

   The Guardian pratade med ett flertalsjuksköterskor i olika åldrar och i olika skeden av sin yrkeskarriär, som arbetar på sjukhus eller i andra medicinska miljöer i distriktet Ventura County. Alla föredrog i nuläget att tala under pseudonym. Var och en av dem beskrev svårt sjunkande vårdstandard, en atmosfär av skrämsel och rädsla på arbetsplatserna, och misstro och desillusion bland medicinsk personal.

   “Innan covid kom kände sig sjuksköterskor, personal och samhället i övrigt säkra på behandlingsmetoder och läkarnas kompetens”, säger en sjuksköterska. Men nu: “Folk är förvirrade.”

   “Människor är väldigt förvirrade”, instämmer en erfaren sjuksköterska i Ventura County. “Jag tror även att läkarna är förvirrade… Jag tror inte att samhället har känner tilltro. Jag gör det inte… För var är sanningen?”

 • Här är ett par intressanta intervjuer med några sjuksköterskor som vittnar om att doktorer bl.a. inte bryr sig om att rapportera biverkningar till VAERS då de anser att patientens besvär inte kan bero på “vaccinet” eftersom det är så säkert. Så de skräckrapporter vi läser är nog bara toppen på ett isberg.

  Ventura County Nurses Blow the Whistle on Crisis in Local Health Care https://www.conejoguardian.org/2021/10/21/ventura-county-nurses-blow-the-whistle-on-crisis-in-local-health-care/

  • Mycket intressant artikel i den engelska dagstidningen The Guardian! Här är några rader från den översatta till svenska:

   The Guardian pratade med ett flertalsjuksköterskor i olika åldrar och i olika skeden av sin yrkeskarriär, som arbetar på sjukhus eller i andra medicinska miljöer i distriktet Ventura County. Alla föredrog i nuläget att tala under pseudonym. Var och en av dem beskrev svårt sjunkande vårdstandard, en atmosfär av skrämsel och rädsla på arbetsplatserna, och misstro och desillusion bland medicinsk personal.

   “Innan covid kom kände sig sjuksköterskor, personal och samhället i övrigt säkra på behandlingsmetoder och läkarnas kompetens”, säger en sjuksköterska. Men nu: “Folk är förvirrade.”

   “Människor är väldigt förvirrade”, instämmer en erfaren sjuksköterska i Ventura County. “Jag tror även att läkarna är förvirrade… Jag tror inte att samhället har känner tilltro. Jag gör det inte… För var är sanningen?”

 • Det finns välfungerande, sedan 40 år känt preparat som skulle hjälp sjuka i covid att på kort tid tillfriskna och slippa lidande och kanske död, men denna medicin förvägras oss av någon anledning, trots att den är både billig och effektiv. Jag önskar att många ställt kravet på Socialstyrelsen att godkänna denna medicin. Att ligga på iva och lida svårt och veta att det finns bot är förskräckligt och ett stort svek mot mänskligheten.

  • Jupp o det finns motsvarande åtgärder att sätta in mot dem som upprätthållit denna Skandal. Dessa sk individer har colludat o brutit mot alllla lagar Och grundlagar som går att bryta mot. Trots alltså att inget c19’virus’ nåågonsin isolerats, saamtidigt som alla aandra influenser ‘försvann’ i statistiken (rhino, influensaA,B etc). Det är en hoax av bibliska proportioner, ‘de’ är en hoax som det står i Uppenbarelseboken, men återgäldandet kommer inte vara ett hoax. Doock vi vet idag hydroxiklorokin, ivermectin kan ev användas mot vanliga influenser (ev). Samt vet idag att inte ‘sova längre’ mer än på de tider vi måste sova. Har iallafall jag def lärt mig, att aldrig mer vila still o åse hur ett inflytandevaakum uppstår som sedan fylls av ‘parasiter’

 • Det finns välfungerande, sedan 40 år känt preparat som skulle hjälp sjuka i covid att på kort tid tillfriskna och slippa lidande och kanske död, men denna medicin förvägras oss av någon anledning, trots att den är både billig och effektiv. Jag önskar att många ställt kravet på Socialstyrelsen att godkänna denna medicin. Att ligga på iva och lida svårt och veta att det finns bot är förskräckligt och ett stort svek mot mänskligheten.

  • Jupp o det finns motsvarande åtgärder att sätta in mot dem som upprätthållit denna Skandal. Dessa sk individer har colludat o brutit mot alllla lagar Och grundlagar som går att bryta mot. Trots alltså att inget c19’virus’ nåågonsin isolerats, saamtidigt som alla aandra influenser ‘försvann’ i statistiken (rhino, influensaA,B etc). Det är en hoax av bibliska proportioner, ‘de’ är en hoax som det står i Uppenbarelseboken, men återgäldandet kommer inte vara ett hoax. Doock vi vet idag hydroxiklorokin, ivermectin kan ev användas mot vanliga influenser (ev). Samt vet idag att inte ‘sova längre’ mer än på de tider vi måste sova. Har iallafall jag def lärt mig, att aldrig mer vila still o åse hur ett inflytandevaakum uppstår som sedan fylls av ‘parasiter’

  • Relaterat till “vår” oskäliga och helt grundlagsvidriga “plandemilag” .

   Nedstängning av Spanien stred mot grundlagen – bötespengar återbetalas

   Spaniens socialistiska regering bröt mot landets grundlag om medborgarnas fri- och rättigheter när landet stängdes ned på grund av pandemin under två långa perioder. Det har landets högsta domstol slagit fast. Inrikesdepartementet har nu börjat verkställa återbetalningar av böter som spanjorer tvingats betala då de brutit mot restriktionerna.

   Grundlagsvidriga böter som nu betalas tillbaka till landets medborgare. Det är vad socialistregeringen i Madrid nu måste verkställa enligt en dom från landets högsta domstol. Det rapporterar bland andra dagstidningen El Pais.

   https://www.nyatider.nu/nedstangning-av-spanien-stred-mot-grundlagen-botespengar-aterbetalas/

   • Land skall med lag byggas“, heter det i våra gamla landskapslagar.

    Det inverterade uttrycket blir:
    “Land skall med laglöshet brytas sönder.”

    Det är vad som skett i många länder i världen under senare år.

    Det är mycket glädjande att det finns domstolar som fortfarande dömer enligt gällande lagar.

    Sverige har mycket fina grundlagar. Låt oss hoppas att de kommer att respekteras och att vi återfår yttrandefrihet, kvinnofrid, hemfrid och allt annat som landskapslagarna en gång garanterade det svenska folket!

    • Ja nu återstår rimligen den största skaderegleringen genom tiderna där huvudmännen och dess medlöpare ska terrorstämplas och försättas i konkurs innan tillgångarna delas ut till mänskligheten.

 • Hur Fauci lurade Amerikahttps://www.newsweek.com/how-fauci-fooled-america-opinion-1643839
  … Genom att driva på vaccinmandat ignorerar Dr. Fauci naturligt förvärvad immunitet bland de covid-återhämtade, av vilka det finns mer än 45 miljoner i USA. Allt fler bevis tyder på att naturlig immunitet är starkare och längre varaktig än vaccininducerad immunitet. … I en studie från Israel hade de vaccinerade 27 gånger större risk att få symtomatisk covid än de ovaccinerade som hade återhämtat sig från en tidigare infektion.

  • Jupp, Vid genomgången influensa, el andra åkommor, förvärvar immunsystemet
   t-cellsimmunitet (mördarcellsimmunitet). Det är öööverlägset allt annat (Mercola bl a) och det är därför ‘de’ vill Vi ska intaga ‘deras’ skandal’preparat’ som kvaddar denna möjlighet. Så är ‘de’

  • Relaterat till “vår” oskäliga och helt grundlagsvidriga “plandemilag” .

   Nedstängning av Spanien stred mot grundlagen – bötespengar återbetalas

   Spaniens socialistiska regering bröt mot landets grundlag om medborgarnas fri- och rättigheter när landet stängdes ned på grund av pandemin under två långa perioder. Det har landets högsta domstol slagit fast. Inrikesdepartementet har nu börjat verkställa återbetalningar av böter som spanjorer tvingats betala då de brutit mot restriktionerna.

   Grundlagsvidriga böter som nu betalas tillbaka till landets medborgare. Det är vad socialistregeringen i Madrid nu måste verkställa enligt en dom från landets högsta domstol. Det rapporterar bland andra dagstidningen El Pais.

   https://www.nyatider.nu/nedstangning-av-spanien-stred-mot-grundlagen-botespengar-aterbetalas/

   • Land skall med lag byggas“, heter det i våra gamla landskapslagar.

    Det inverterade uttrycket blir:
    “Land skall med laglöshet brytas sönder.”

    Det är vad som skett i många länder i världen under senare år.

    Det är mycket glädjande att det finns domstolar som fortfarande dömer enligt gällande lagar.

    Sverige har mycket fina grundlagar. Låt oss hoppas att de kommer att respekteras och att vi återfår yttrandefrihet, kvinnofrid, hemfrid och allt annat som landskapslagarna en gång garanterade det svenska folket!

    • Ja nu återstår rimligen den största skaderegleringen genom tiderna där huvudmännen och dess medlöpare ska terrorstämplas och försättas i konkurs innan tillgångarna delas ut till mänskligheten.

 • Hur Fauci lurade Amerikahttps://www.newsweek.com/how-fauci-fooled-america-opinion-1643839
  … Genom att driva på vaccinmandat ignorerar Dr. Fauci naturligt förvärvad immunitet bland de covid-återhämtade, av vilka det finns mer än 45 miljoner i USA. Allt fler bevis tyder på att naturlig immunitet är starkare och längre varaktig än vaccininducerad immunitet. … I en studie från Israel hade de vaccinerade 27 gånger större risk att få symtomatisk covid än de ovaccinerade som hade återhämtat sig från en tidigare infektion.

  • Jupp, Vid genomgången influensa, el andra åkommor, förvärvar immunsystemet
   t-cellsimmunitet (mördarcellsimmunitet). Det är öööverlägset allt annat (Mercola bl a) och det är därför ‘de’ vill Vi ska intaga ‘deras’ skandal’preparat’ som kvaddar denna möjlighet. Så är ‘de’

 • MSB gav ut en bra skrift där man med hjälp av Göteborgs Universitet analyserat Svininfluensan i media och i landet. Utgiven 2010.
  Titeln är “Pandemin som kom av sig” en intressant läsning.
  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf
  På ett ställe skriver man
  “Farligheten och utbredningen verkar ha varit störst på mediernas redaktioner”

  Nån som känner igen det ;

  Läs den gärna för den är rätt intressant i ett perspektiv men också igenkännande i dagens rubriker. Verkar nästan som medierna tagit “Återbruk” ett steg länge.

  LeifB

 • MSB gav ut en bra skrift där man med hjälp av Göteborgs Universitet analyserat Svininfluensan i media och i landet. Utgiven 2010.
  Titeln är “Pandemin som kom av sig” en intressant läsning.
  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf
  På ett ställe skriver man
  “Farligheten och utbredningen verkar ha varit störst på mediernas redaktioner”

  Nån som känner igen det ;

  Läs den gärna för den är rätt intressant i ett perspektiv men också igenkännande i dagens rubriker. Verkar nästan som medierna tagit “Återbruk” ett steg länge.

  LeifB

 • Mkt bra artikel, tack. Även om man förstorar jättemycket så blir blåa texten i graferna vädligt svår att se. Dålig skärpa. Om det går att fixa detta vore bra.

  Lägg inte upp denna kommentar.

 • Enormt bra redovisning av statistiska fakta, vilka bestyrks av följande artikel, skriven av en pensionerad chefaktuarie (auktoriserad matematisk statistiker):
  https://newsvoice.se/2020/11/statistikexpert-coronakrisen/

  Vi behöver alla hjälpas åt med att nå ut med sådan här information till våra medmänniskor.

  Jag brukar även framhålla att katastrofåtgärderna världen över aldrig hade kunnat vidtagits om inte definitionen för pandemi ändrats av WHO 2009 i samband med vaccinkrängandet under den likaledes upphausade svininfluensan. Då togs nämligen kriteriet HÖG DÖDLIGHET bort.

  I november 2020 avlägsnade WHO begreppet FLOCKIMMUNITET, vilket var en förutsättning för vaccinkrängandet i samband med Corona, som startade strax därpå och som är en förutsättning för att kunna motivera andra, tredje, fjärde, femte … sprutan.

  Som alltid när det gäller planerade terrorattentat föregicks även Corona i oktober 2019 i New York (Event 201) av en mycket omfattande övning som spelade upp hela scenariot av det som sedan har genomförts.

  Det är även bra att påpeka att TV-serien Vaccinkrigarna, som visades under december 2020, började spelas in långt innan Corona kom.

  Tillfälligheter…?

 • Tack för artikeln, naiva jag har levt i tron att WHO är en typ av skattefinansierad överstatlig myndighet, under-ställd FN:s kontroll via anslutna länders folkvalda.
  Jag skäms för min naivitet.
  WHO är inget annat än….en aktivistorganisation höjd över alla misstankar, dock finansierad av oligarker som driver Big pharma.

  Med MSM:s och regerings välsignelse.

  • Ock sk Fjn, en skumrask ‘organisation’ fr begynnelsen. Området där fjnbjyggnaden står på, skänktes av ‘de’. Så ingen fara Per, vem har inte varit på villospår. Vi har matats med shittinfot sedan barnsben. Det viktiga är inte var vi varit (även om det är viktigt som ref) utan vart vi vill gå

 • Mkt bra artikel, tack. Även om man förstorar jättemycket så blir blåa texten i graferna vädligt svår att se. Dålig skärpa. Om det går att fixa detta vore bra.

  Lägg inte upp denna kommentar.

 • Enormt bra redovisning av statistiska fakta, vilka bestyrks av följande artikel, skriven av en pensionerad chefaktuarie (auktoriserad matematisk statistiker):
  https://newsvoice.se/2020/11/statistikexpert-coronakrisen/

  Vi behöver alla hjälpas åt med att nå ut med sådan här information till våra medmänniskor.

  Jag brukar även framhålla att katastrofåtgärderna världen över aldrig hade kunnat vidtagits om inte definitionen för pandemi ändrats av WHO 2009 i samband med vaccinkrängandet under den likaledes upphausade svininfluensan. Då togs nämligen kriteriet HÖG DÖDLIGHET bort.

  I november 2020 avlägsnade WHO begreppet FLOCKIMMUNITET, vilket var en förutsättning för vaccinkrängandet i samband med Corona, som startade strax därpå och som är en förutsättning för att kunna motivera andra, tredje, fjärde, femte … sprutan.

  Som alltid när det gäller planerade terrorattentat föregicks även Corona i oktober 2019 i New York (Event 201) av en mycket omfattande övning som spelade upp hela scenariot av det som sedan har genomförts.

  Det är även bra att påpeka att TV-serien Vaccinkrigarna, som visades under december 2020, började spelas in långt innan Corona kom.

  Tillfälligheter…?

 • Tack för artikeln, naiva jag har levt i tron att WHO är en typ av skattefinansierad överstatlig myndighet, under-ställd FN:s kontroll via anslutna länders folkvalda.
  Jag skäms för min naivitet.
  WHO är inget annat än….en aktivistorganisation höjd över alla misstankar, dock finansierad av oligarker som driver Big pharma.

  Med MSM:s och regerings välsignelse.

  • Ock sk Fjn, en skumrask ‘organisation’ fr begynnelsen. Området där fjnbjyggnaden står på, skänktes av ‘de’. Så ingen fara Per, vem har inte varit på villospår. Vi har matats med shittinfot sedan barnsben. Det viktiga är inte var vi varit (även om det är viktigt som ref) utan vart vi vill gå

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *