Varför hanterar 190 regeringar covidkrisen på samma sätt med samma ordval?

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 15 december 2021
- Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

COVIDAGENDAN. Hur kommer det sig att 190 regeringar i världen har hanterat Covid-19 pandemin med exakt samma åtgärder i form av lockdowns, masktvång, vaccinationsbevis och tvångsvaccinering? Hur kommer det sig att deras ordval och uttryck när det gäller beskrivningen av pandemin är i det närmaste identiska?

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

En person som sökt svaret på denna fråga är Ernst Wolff, tysk ekonom specialiserad på det globala finanssystemet. I en artikel på Rair Foundation finns en mycket intressant intervju med honom (6 dec 2021).

Ernst Wolff riktar strålkastarljuset mot Klaus Schwab, sedan femtio år tillbaka den mäktige ledaren för World Economic Forum (WEF). Mest känd är organisationen för sin årligen återkommande konferens i Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. Redan till det första mötet år 1971 infann sig en imponerande skara inflytelserika affärsmän och akademiker till det helt nystartade nätverket.

Förklaringen till att den då blott 32-årige Klaus Schwab lyckades samla denna ekonomiska elit är hans kontakter i USA. Han studerade under en period på 1960-talet vid Harvard University. Där blev han bekant med den femton år äldre Henry Kissinger, en av USA:s mest inflytelserika rådgivare till en serie presidenter. WEF har under årens lopp vidareutvecklat samarbetet med Harvard, liksom med flera av världens elituniversitet.

Läs mer av Skantze: Till Sveriges EU-parlamentariker: “visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket”

Från början samlades i huvudsak ekonomer, men skaran har successivt utvidgats till att omfatta även politiker, journalister, världsberömda celibriteter och opinionsbildare.

Det ekonomiska nätverk som utgår från Davos har blivit ett av de kraftfullaste i hela världen. Det omfattar hela den globala finansiella makteliten och verksamheten finansieras av mer än tusen multinationella storbolag. Vid mötena i Davos brukar över 1 500 privata jetplan landa på flygplatserna i Schweiz.

Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Emmanuel Macron – Pressfoto: Europaparlamentet

Young Global Leaders

År 1992 grundade Klaus Schwab en utbildning kallad Young Global Leaders. I den allra första årskursen märks Angela Merkel [fd förbundskansler i Tyskland], Nicolas Sarkozy [fd president i Frankrike] och Tony Blair [fd premiärminister i England]. I senare årskullar finns Jacinda Ardern [Nya Zeelands premiärminister], Emmanuel Macron [president i Frankrike], Sebastian Kurz [fd förbundskansler i Österrike], Viktor Orbán [Ungerns premiärminister] och Jean Claude Juncker [Europeiska kommissionens fd ordförande].

Andra som drillats i samma globala tänkande har ledande positioner inom hälsovårdande myndigheter. En av dem är Philipp Rösler, tysk hälsominister 2009-2011, numera handplockad som VD för WEF av Klaus Schwab. Även Jeff Bezos [Amazon] och Bill Gates [Microsoft] formades till globala ledare på 1990-talet, när de var i trettioårsåldern.

I WEF:s nuvarande styrelse sitter flera personer som skolats under Klaus Schwabs ledning. En av dem är Christine Lagarde, tidigare direktör för IMF numera ordförande för Europeiska Centralbanken. Ytterligare en medlem är Laurence D. Fink, VD för BlackRock, världens största fondförvaltare. BlackRock fungerar även som rådgivare åt alla centralbanker och har på så sätt under mer än trettio års tid skaffat sig djupgående kunskaper om världens finansiella system.

Ernst Wolff. Foto: Totefahne.eu
Ernst Wolff. Foto: Totefahne.eu

Global Shapers Community

Men det är inte bara västerlänningar som skolats till globala ledare, utan även personer från Asien, Afrika och Kina. Klaus Schwabs utbildningsprojekt har nu utvecklats ytterligare ett steg. År 2012 skapades Global Shapers Community, som riktar sig till tiotusen ungdomar under trettio år. De samlas till möten i fyrahundra städer spridda över världen. Så danas morgondagens politiker i den globala byn.

Ernst Wolff konstaterar att vår tid saknar politiker med särpräglade personligheter och starkt engagemang. De handplockade adepter som strömlinjeformats under Klaus Schwabs ledning har valts därför att de är dåligt utbildade och allmänt medgörliga.

Ernst Wolff menar att detta urval skett med en baktanke, nämligen att dessa osjälvständiga politiker lätt ska kunna kastas ur sadeln och ersättas av ett internationellt globalt styre.

Demokratins yttre former finns kvar som en kuliss, men i själva verket är det en elit av superrika och mäktiga personer som kontrollerar allt som händer inom politiken. Detta har blivit extra tydligt i samband med pandemin.

Ernst Wolff menar att drivkraften bakom med den iscensatta pandemin utgörs av finansiella intressen. WEF:s ultimata målsättning är införandet av digital bankvaluta. Ett viktigt steg på vägen är att krossa alla små och medelstora företag och överlåta marknadsandelarna åt amerikanska och kinesiska storbolag och det är ju precis vad som skett under den första fasen av pandemin då mängder av affärsrörelser gick i konkurs och Amazon kunde lägga beslag på deras kunder.

Världen står nu inför en ny omgång av lockdowns och restriktioner, som kommer att vålla än större skada med massarbetslöshet och social turbulens som följd.  De flesta regeringar är sedan tidigare svårt skuldsatta och har lurats att satsa på finansiella instrument som de inte har någon kontroll över.

Därtill kommer den ökande inflationen som är en följd av att 20 biljoner USD pumpats in i det ekonomiska systemet på mindre än två år. För att undkomma en finansiell härdsmälta kan då lösningen bli att övergå till digital bankvaluta.

Men Ernst Wolff vill ändå inte ge upp hoppet om att denna utveckling går att bromsa. Det viktigaste sättet att bekämpa elitens planer är att sprida information om vad som är på gång och få människor att inse att berättelsen om det superfarliga viruset är en lögn som skapats för att manipulera dem så att de ska acceptera åtgärder som i själva verket går helt emot deras egna intressen.

Det räcker med att 10 % av de vanliga medborgarna får upp ögonen och bestämmer sig för att göra motstånd. Det skulle i sin tur kunna inspirera resten av befolkningen att återta makten över sin egen framtid.

Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC

Men själv undrar jag hur detta ska gå till i Sverige, som styrs av en statsminister som lydigt följer WEF:s påbud. I januari 2021 utsågs Magdalena Andersson till ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), som är IMF:s högsta rådgivande organ. På regeringens hemsida kan man läsa att hon ska verka för ”ett kraftfullt internationellt samarbete för att säkra återhämtningen från covidpandemin, öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i en ny grön och digital ekonomi (min spärr)”.

Det betonas särskilt att det hedersamma uppdraget för första gången går till en kvinna. Men det är nog inte Magdalena Anderssons könstillhörighet som givit henne detta uppdrag. Förklaringen är nog snarare att Sverige är ett av de två länder i Europa som förberett övergången till digital bankvaluta. Det andra landet är Schweiz.

Ja, stackars aningslösa Sverige som så villigt och följsamt dansar efter Klaus Schwabs pipa. När jag söker på hans namn i etablerad media blir träffarna mycket få.

I SvD är den senaste artikeln från januari 2020 signerad Gunilla von Hall. Hon berättar i lätt kåserande ton om ”det klassiska mingelmötet” i Davos och kallar det ”ett enda stort cocktailparty för världens grädda”.

I DN tar Peter Wolodarski till en mer bombastisk och sentimental ton. Hans reportage från Davos har rubriken ”Tacka Greta för att de mäktiga börjat lyssna” och pryds med en bild av Greta Thunberg som skakar hand med en välvilligt leende prins Charles.

Och samtidigt … i ett annat rum … och det som sker där är inte ens hemligt eller mörklagt. Allt finns beskrivet i Klaus Schwabs bok ”Covid 19: The Great Reset”, som utkom i juli 2020 samt på WEF:s hemsida. I denna vision draperad i vackra honnörsord som jämställdhet, inkludering, social rättvisa och respekt för Moder Jord skisseras vårt nya liv upp, det som ska komma efter Den Stora Omställningen.

Äganderätten ska avskaffas, ingen ska leva av sin inkomst, alla ska förses med medborgarlön, ingen ska äga sin bostad eller sin bil, alla varor ska handlas på nätet och levereras med drönare vid den hyrda bostaden, allt ska vara till låns och allt beroende av bankernas välvilja.

Uttryckt med WEF:s egen slogan: ”You will own nothing! And you will be happy!” Och det är bara återkommande vaccinationer som kan garantera ett återvändande till det ”normala”. Citationstecknen är Schwabs egna.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq