Varför hanterar 190 regeringar covidkrisen på samma sätt med samma ordval?

publicerad 15 december 2021
- av Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

COVIDAGENDAN. Hur kommer det sig att 190 regeringar i världen har hanterat Covid-19 pandemin med exakt samma åtgärder i form av lockdowns, masktvång, vaccinationsbevis och tvångsvaccinering? Hur kommer det sig att deras ordval och uttryck när det gäller beskrivningen av pandemin är i det närmaste identiska?

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

En person som sökt svaret på denna fråga är Ernst Wolff, tysk ekonom specialiserad på det globala finanssystemet. I en artikel på Rair Foundation finns en mycket intressant intervju med honom (6 dec 2021).

Ernst Wolff riktar strålkastarljuset mot Klaus Schwab, sedan femtio år tillbaka den mäktige ledaren för World Economic Forum (WEF). Mest känd är organisationen för sin årligen återkommande konferens i Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. Redan till det första mötet år 1971 infann sig en imponerande skara inflytelserika affärsmän och akademiker till det helt nystartade nätverket.

Förklaringen till att den då blott 32-årige Klaus Schwab lyckades samla denna ekonomiska elit är hans kontakter i USA. Han studerade under en period på 1960-talet vid Harvard University. Där blev han bekant med den femton år äldre Henry Kissinger, en av USA:s mest inflytelserika rådgivare till en serie presidenter. WEF har under årens lopp vidareutvecklat samarbetet med Harvard, liksom med flera av världens elituniversitet.

Läs mer av Skantze: Till Sveriges EU-parlamentariker: “visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket”

Från början samlades i huvudsak ekonomer, men skaran har successivt utvidgats till att omfatta även politiker, journalister, världsberömda celibriteter och opinionsbildare.

Det ekonomiska nätverk som utgår från Davos har blivit ett av de kraftfullaste i hela världen. Det omfattar hela den globala finansiella makteliten och verksamheten finansieras av mer än tusen multinationella storbolag. Vid mötena i Davos brukar över 1 500 privata jetplan landa på flygplatserna i Schweiz.

Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Emmanuel Macron – Pressfoto: Europaparlamentet

Young Global Leaders

År 1992 grundade Klaus Schwab en utbildning kallad Young Global Leaders. I den allra första årskursen märks Angela Merkel [fd förbundskansler i Tyskland], Nicolas Sarkozy [fd president i Frankrike] och Tony Blair [fd premiärminister i England]. I senare årskullar finns Jacinda Ardern [Nya Zeelands premiärminister], Emmanuel Macron [president i Frankrike], Sebastian Kurz [fd förbundskansler i Österrike], Viktor Orbán [Ungerns premiärminister] och Jean Claude Juncker [Europeiska kommissionens fd ordförande].

Andra som drillats i samma globala tänkande har ledande positioner inom hälsovårdande myndigheter. En av dem är Philipp Rösler, tysk hälsominister 2009-2011, numera handplockad som VD för WEF av Klaus Schwab. Även Jeff Bezos [Amazon] och Bill Gates [Microsoft] formades till globala ledare på 1990-talet, när de var i trettioårsåldern.

I WEF:s nuvarande styrelse sitter flera personer som skolats under Klaus Schwabs ledning. En av dem är Christine Lagarde, tidigare direktör för IMF numera ordförande för Europeiska Centralbanken. Ytterligare en medlem är Laurence D. Fink, VD för BlackRock, världens största fondförvaltare. BlackRock fungerar även som rådgivare åt alla centralbanker och har på så sätt under mer än trettio års tid skaffat sig djupgående kunskaper om världens finansiella system.

Ernst Wolff. Foto: Totefahne.eu
Ernst Wolff. Foto: Totefahne.eu

Global Shapers Community

Men det är inte bara västerlänningar som skolats till globala ledare, utan även personer från Asien, Afrika och Kina. Klaus Schwabs utbildningsprojekt har nu utvecklats ytterligare ett steg. År 2012 skapades Global Shapers Community, som riktar sig till tiotusen ungdomar under trettio år. De samlas till möten i fyrahundra städer spridda över världen. Så danas morgondagens politiker i den globala byn.

Ernst Wolff konstaterar att vår tid saknar politiker med särpräglade personligheter och starkt engagemang. De handplockade adepter som strömlinjeformats under Klaus Schwabs ledning har valts därför att de är dåligt utbildade och allmänt medgörliga.

Ernst Wolff menar att detta urval skett med en baktanke, nämligen att dessa osjälvständiga politiker lätt ska kunna kastas ur sadeln och ersättas av ett internationellt globalt styre.

Demokratins yttre former finns kvar som en kuliss, men i själva verket är det en elit av superrika och mäktiga personer som kontrollerar allt som händer inom politiken. Detta har blivit extra tydligt i samband med pandemin.

Ernst Wolff menar att drivkraften bakom med den iscensatta pandemin utgörs av finansiella intressen. WEF:s ultimata målsättning är införandet av digital bankvaluta. Ett viktigt steg på vägen är att krossa alla små och medelstora företag och överlåta marknadsandelarna åt amerikanska och kinesiska storbolag och det är ju precis vad som skett under den första fasen av pandemin då mängder av affärsrörelser gick i konkurs och Amazon kunde lägga beslag på deras kunder.

Världen står nu inför en ny omgång av lockdowns och restriktioner, som kommer att vålla än större skada med massarbetslöshet och social turbulens som följd.  De flesta regeringar är sedan tidigare svårt skuldsatta och har lurats att satsa på finansiella instrument som de inte har någon kontroll över.

Därtill kommer den ökande inflationen som är en följd av att 20 biljoner USD pumpats in i det ekonomiska systemet på mindre än två år. För att undkomma en finansiell härdsmälta kan då lösningen bli att övergå till digital bankvaluta.

Men Ernst Wolff vill ändå inte ge upp hoppet om att denna utveckling går att bromsa. Det viktigaste sättet att bekämpa elitens planer är att sprida information om vad som är på gång och få människor att inse att berättelsen om det superfarliga viruset är en lögn som skapats för att manipulera dem så att de ska acceptera åtgärder som i själva verket går helt emot deras egna intressen.

Det räcker med att 10 % av de vanliga medborgarna får upp ögonen och bestämmer sig för att göra motstånd. Det skulle i sin tur kunna inspirera resten av befolkningen att återta makten över sin egen framtid.

Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC

Men själv undrar jag hur detta ska gå till i Sverige, som styrs av en statsminister som lydigt följer WEF:s påbud. I januari 2021 utsågs Magdalena Andersson till ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), som är IMF:s högsta rådgivande organ. På regeringens hemsida kan man läsa att hon ska verka för ”ett kraftfullt internationellt samarbete för att säkra återhämtningen från covidpandemin, öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i en ny grön och digital ekonomi (min spärr)”.

Det betonas särskilt att det hedersamma uppdraget för första gången går till en kvinna. Men det är nog inte Magdalena Anderssons könstillhörighet som givit henne detta uppdrag. Förklaringen är nog snarare att Sverige är ett av de två länder i Europa som förberett övergången till digital bankvaluta. Det andra landet är Schweiz.

Ja, stackars aningslösa Sverige som så villigt och följsamt dansar efter Klaus Schwabs pipa. När jag söker på hans namn i etablerad media blir träffarna mycket få.

I SvD är den senaste artikeln från januari 2020 signerad Gunilla von Hall. Hon berättar i lätt kåserande ton om ”det klassiska mingelmötet” i Davos och kallar det ”ett enda stort cocktailparty för världens grädda”.

I DN tar Peter Wolodarski till en mer bombastisk och sentimental ton. Hans reportage från Davos har rubriken ”Tacka Greta för att de mäktiga börjat lyssna” och pryds med en bild av Greta Thunberg som skakar hand med en välvilligt leende prins Charles.

Och samtidigt … i ett annat rum … och det som sker där är inte ens hemligt eller mörklagt. Allt finns beskrivet i Klaus Schwabs bok ”Covid 19: The Great Reset”, som utkom i juli 2020 samt på WEF:s hemsida. I denna vision draperad i vackra honnörsord som jämställdhet, inkludering, social rättvisa och respekt för Moder Jord skisseras vårt nya liv upp, det som ska komma efter Den Stora Omställningen.

Äganderätten ska avskaffas, ingen ska leva av sin inkomst, alla ska förses med medborgarlön, ingen ska äga sin bostad eller sin bil, alla varor ska handlas på nätet och levereras med drönare vid den hyrda bostaden, allt ska vara till låns och allt beroende av bankernas välvilja.

Uttryckt med WEF:s egen slogan: ”You will own nothing! And you will be happy!” Och det är bara återkommande vaccinationer som kan garantera ett återvändande till det ”normala”. Citationstecknen är Schwabs egna.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio


Så här kan du stötta Newsvoice

 • COVIDAGENDAN. Hur kommer det sig att 190 regeringar i världen har hanterat Covid-19 pandemin med exakt samma åtgärder i form av lockdowns, masktvång, vaccinationsbevis och tvångsvaccinering? Hur kommer det sig att deras ordval och uttryck när det gäller beskrivningen av pandemin är i det närmaste identiska?” Identiska NEJ…. tvärtom det har varit en palett av varianter bara att titta på vaxgrad i olika länder, dödstal, nedstängningar eller inte och nu efter 3 år med pandemin och speciellt Kina har haft massiva, drakoniska lockdowns Kina har gett miljarder doser av sina vaccin osv… väst har inte använt Kina för information utan snarare fearmongering OSSÅ öppnar Kina upp mer, eller lika mycket, som de öppnaste länderna gjort… då plötsligen dyker WHO upp och, min gissning, försöker kränga mRNA preparat….. medan fungerande preparat tystats ner osv…. OM stycket ovan är skrivit av Margareta Skantze är det inte seriöst utan med en typ av agenda….. Resten däremot “makes sense” USA har drygt 1miljon döda med viruset dvs nästan 20% av döda i världen som landat på 5% av världens befolkning…. Kina vet vi faktiskt inte men Indien 10ggr färre avlidna än USA USA över 3.200 EU 2.600 Indien under 400 Världen drygt 800 alt per capita eller Africa under 200…. bli seriös i.st.f. tendentiös…… MEN läst hela krönikan och den citerade ingressen ovan verkar påklistrad av någon annan än MS hoppas det är så?

 • COVIDAGENDAN. Hur kommer det sig att 190 regeringar i världen har hanterat Covid-19 pandemin med exakt samma åtgärder i form av lockdowns, masktvång, vaccinationsbevis och tvångsvaccinering? Hur kommer det sig att deras ordval och uttryck när det gäller beskrivningen av pandemin är i det närmaste identiska?” Identiska NEJ…. tvärtom det har varit en palett av varianter bara att titta på vaxgrad i olika länder, dödstal, nedstängningar eller inte och nu efter 3 år med pandemin och speciellt Kina har haft massiva, drakoniska lockdowns Kina har gett miljarder doser av sina vaccin osv… väst har inte använt Kina för information utan snarare fearmongering OSSÅ öppnar Kina upp mer, eller lika mycket, som de öppnaste länderna gjort… då plötsligen dyker WHO upp och, min gissning, försöker kränga mRNA preparat….. medan fungerande preparat tystats ner osv…. OM stycket ovan är skrivit av Margareta Skantze är det inte seriöst utan med en typ av agenda….. Resten däremot “makes sense” USA har drygt 1miljon döda med viruset dvs nästan 20% av döda i världen som landat på 5% av världens befolkning…. Kina vet vi faktiskt inte men Indien 10ggr färre avlidna än USA USA över 3.200 EU 2.600 Indien under 400 Världen drygt 800 alt per capita eller Africa under 200…. bli seriös i.st.f. tendentiös…… MEN läst hela krönikan och den citerade ingressen ovan verkar påklistrad av någon annan än MS hoppas det är så?

 • Ang Jfk, har hela ‘västvärldens’ medier hållit tyst om verkligheten, trots alla känt till om motsatsen. Precis som nu, med ‘covid’hoaxet. Alla vet det är en lögn, och fortsätter trots det

 • Ang Jfk och vad som ledde till Dallas, kolla in Final Judgment (Michael Collins Piper; archive. org),, en av de absolut mest träffsäkra analyser, kanske den mest precisa)

 • Ang Jfk, har hela ‘västvärldens’ medier hållit tyst om verkligheten, trots alla känt till om motsatsen. Precis som nu, med ‘covid’hoaxet. Alla vet det är en lögn, och fortsätter trots det

 • Ang Jfk och vad som ledde till Dallas, kolla in Final Judgment (Michael Collins Piper; archive. org),, en av de absolut mest träffsäkra analyser, kanske den mest precisa)

 • Jättebra grävt Margareta! ‘(bif 2 passande repriser)

  -92 var nog Carl Bildt för gammal för Young Global Leaders efter Bilderbergermöte -91 men redo att börja “arbeta” med antidedemokratiprojektet NWO.

  Carl Bildt om nya världsordningen #NWO

  “Den 22 feb 1992, inför åhörare vid National Press Club i USA, blev den dåvarande svenska statsministern Carl Bildt ombedd att förtydliga vad ”den nya världsordningen” innebär.
  Bildt svarade med förbluffande klarspråk och sa att det viktigaste är att sprida liberal demokrati och öppna marknader till områden tidigare influerade av Sovjet, och att ifall detta inte lyckades var allting annat förgäves.

  Enligt Bildt är nästa steg, om globalisterna lyckas med sina åtaganden, att ”stärka FN” och införa ”rule of the law” internationellt, något som möjligtvis kan tolkas som införandet av en världspolis.

  I slutet säger Bildt även att det kan vara riskabelt med att misslyckas införa den nya världsordningen.”

  https://youtu.be/jE36Ud3llgk

  #CARLBILDT #NEWWORLDORDER #AGENDA2030

  Relaterat

  Carl Bildt får toppjobb på WHO (2021)
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OQz6Ml/carl-bildt-far-toppjobb-pa-who

 • Håller helt med Josef Persson. Margaretas arbeten och sammanfattningar håller en professionell klass och är skrivna så även lekmän förstår. Det finns en annan svensk kvinna som utifrån intuition och insidersamtal förstod varför alla order som hamnar ute hos alla myndigheter , så kallade direktiv, faktiskt emanerar från en “världsregerings” sekretariat . Dvs dessa direktiv styrs utifrån den organisation som Klaus Schwab basar för. Kvinnan med intuition är Susann Björklund och lite om henne här: Susann Björklund – en unik relationsexpert – http://www.frihetsverige.se.
  Margaretas och Susannes analyser är föredömen för vårt motstånd. Men vi de 98 eller kämpande snart 10% äger fem egenskaper som globalisterna saknar. Låt oss använda dem: Hoppet, Humaniteten, Hjärtat, Hjärnan och Humorn. Och om det är konflikt mellan hjärta och hjärna så välj hjärtats råd och följ ovanstående två Hjältinnors analyser och råd

 • Här är ett utdrag från John F Kennedys tal om hemliga sällskap översatt till svenska:

  “Själva ordet “sekretess” är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle; och vi är som ett folk i sig och historiskt emot hemliga sällskap, hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi beslutade för länge sedan att farorna med överdrivet och obefogat döljande av relevanta fakta vida uppvägde de faror som citeras för att motivera det.”

  Och här är hela talet (det finns även en ljudfil, så vi kan även lyssna på det):

  https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427

  • Ytterligare några ord i översättning från John F Kennedys tal:

   För vi motarbetas runt om i världen av en sluten och hänsynslös konspiration som i första hand förlitar sig på hemliga medel för att utvidga sin inflytelsesfär – på infiltration istället för invasion, på subversion istället för fria val, på hot i stället för frihet att själv få välja den väg man vill gå, på gerillakrig på natten istället för arméer om dagen. Det är ett system som har lagt in enorma mänskliga och materiella resurser på att bygga ett tätt, kompakt, högeffektivt maskineri som kombinerar militära, diplomatiska, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer och underättelsetjänster.

   Deras förberedelser är dolda, inte offentliga. Deras misstag blir begravda, inte publicerade. Dess meningsmotståndare tystas, de hyllas inte Inga utgifter ifrågasätts, inget rykte om dem skrivs det om i massmedia, inga hemligheter avslöjas. De tillämpar assymetrisk krigföring, kort sagt, med en sträng militär disciplin som ingen demokrati någonsin skulle vilja efterlikna.

   • Läste för väldigt många år sedan en publikation där det framgick att John F Kennedy ville kraftigt begränsa dess allierade Israels inflytande.
    Detta skall ha varit dagarna, möjligt vis veckorna innan han bragdes om livet.
    Betänk att detta var innan internet blev en del av vardagen.
    Men hur som helst! Har du någon kännedom/minne av detta?
    Om så vore så skall jag ta till mig det med stort intresse. Mvh

    • Nej, det har jag ingen kunskap om.

     Men här är ytterligare ett citat av en amerikansk president om de mäktiga som styr i hemlighet:

     “Några av de mäktigaste männen i USA, inom handel och industri, är rädda för någon, är rädda för något. De vet att det finns en kraft någonstans så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammankopplad, så fullständig, så genomgripande att det är bättre för dem att inte tala högre än en viskning när de yttrar något fördömande om den.”

     ― Woodrow Wilson

     https://www.goodreads.com/quotes/199916-some-of-the-biggest-men-in-the-united-states-in

     • Aha! Woodrow Wilson. Den gamla jeten. Han hade mycket på sitt samvete. Gav kvinnorna rösträtt 1921. Men bara för dom vita.
      Inte så konstigt att Martin Luther King började protestera.
      Woodrow var väl även pappa till Versaillesfreden 1919.
      Och vad blev det av detta?

      • USA:s president Woodrow Wilson lär ha varit helt styrd av sin rådgivare Edward Mandell House, även kallad Colonel House.

       Denna president fick nog mycket dåligt samvete med tiden för alla de destruktiva beslut som han var med om att klubba igenom.

      • Det stämmer, ‘presidenten’ var en sk selected (not eleced) som de alla är i politiken sedan hedenös dagar, och var fullständigt i the shadow governmts ägo. Han möjliggjorde den sk ‘the federal reserve act’ fr 1913, federal beskattning samt accepterade skattebefrielse för sk foundations där de besuttna slussade in de stulna pengarna. wilson var en hårt ansatt/utpressad och hotad individ, som satte sig själv helt före Landets och Medborgarnas bästa. Han var en grov brottsling som iskallt åsidosatte Konstitutionen för att rädda sig själva och sin akademiska ‘karriär’ (‘profssr’ i geografi..). Dock, han var inte värst i gänget,, sogpacket låg hela tiden längst framme

     • Ber om ursäkt för mitt återkommande i fallet Kennedy.
      Men svär över min mors grav att jag läste eller hörde detta på svt i slutet av 70 talet. ( Jag tänkte länge på detta.)
      Googlade en stund, och detta är det enda jag hittat.
      Kanske finns det någon annan som läser detta och kommer ihåg?
      Stort tack i vilket fall till dig Hans för visat intresse,

      https://qodsna-com.translate.goog/en/312686/Kennedy-brothers-killed-by-CIA-on-In-favor-of-Israel?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=sc

      • Tack själv! Det fanns en rad motiv till att mörda Kennedy-bröderna, för de vägrade att gå i ledband.

   • Ett halvår INNAN det talet hölls avslöjades vid offentliga förhör att CIA och state department hjälpt Castro till makten
    [ De flesta som analyserat mordet på JFK utelämnar den uppgiften]
    Is it true that John F. Kennedy said “I will splinter the CIA into a thousand pieces and scatter it into the wind.”?

    Robert Herrschaft
    , B.A. World History & Economics, FDU, Teaneck, NJ (1964)
    Answered Oct 1, 2019
    Yes, the quote was printed in the New York Times (Apr.25, 1966) and I believe it comes from either John Kenneth Galbraith or Arthur Schlesinger, both JFK advisors and confidantes. 

    Men Galbraith och andra inom det angloamerikanska etablissemanget pratar aldrig om Pilgrim Society som var överordnat alla underrättelseorganisationerna i UK/US.
    Och som också låg bakom kommunismens spridande.

    Pilgrims hade sen länge strategin att kontrollera medier, state department.
    Och att hålla Usas befolkning dåligt utbildad.
    Dom lanserade 1909 begreppet regering genom journalism.

 • Jättebra grävt Margareta! ‘(bif 2 passande repriser)

  -92 var nog Carl Bildt för gammal för Young Global Leaders efter Bilderbergermöte -91 men redo att börja “arbeta” med antidedemokratiprojektet NWO.

  Carl Bildt om nya världsordningen #NWO

  “Den 22 feb 1992, inför åhörare vid National Press Club i USA, blev den dåvarande svenska statsministern Carl Bildt ombedd att förtydliga vad “den nya världsordningen” innebär.
  Bildt svarade med förbluffande klarspråk och sa att det viktigaste är att sprida liberal demokrati och öppna marknader till områden tidigare influerade av Sovjet, och att ifall detta inte lyckades var allting annat förgäves.

  Enligt Bildt är nästa steg, om globalisterna lyckas med sina åtaganden, att “stärka FN” och införa “rule of the law” internationellt, något som möjligtvis kan tolkas som införandet av en världspolis.

  I slutet säger Bildt även att det kan vara riskabelt med att misslyckas införa den nya världsordningen.”

  https://youtu.be/jE36Ud3llgk

  #CARLBILDT #NEWWORLDORDER #AGENDA2030

  Relaterat

  Carl Bildt får toppjobb på WHO (2021)
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OQz6Ml/carl-bildt-far-toppjobb-pa-who

 • Håller helt med Josef Persson. Margaretas arbeten och sammanfattningar håller en professionell klass och är skrivna så även lekmän förstår. Det finns en annan svensk kvinna som utifrån intuition och insidersamtal förstod varför alla order som hamnar ute hos alla myndigheter , så kallade direktiv, faktiskt emanerar från en “världsregerings” sekretariat . Dvs dessa direktiv styrs utifrån den organisation som Klaus Schwab basar för. Kvinnan med intuition är Susann Björklund och lite om henne här: Susann Björklund – en unik relationsexpert – http://www.frihetsverige.se.
  Margaretas och Susannes analyser är föredömen för vårt motstånd. Men vi de 98 eller kämpande snart 10% äger fem egenskaper som globalisterna saknar. Låt oss använda dem: Hoppet, Humaniteten, Hjärtat, Hjärnan och Humorn. Och om det är konflikt mellan hjärta och hjärna så välj hjärtats råd och följ ovanstående två Hjältinnors analyser och råd

 • Här är ett utdrag från John F Kennedys tal om hemliga sällskap översatt till svenska:

  “Själva ordet “sekretess” är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle; och vi är som ett folk i sig och historiskt emot hemliga sällskap, hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi beslutade för länge sedan att farorna med överdrivet och obefogat döljande av relevanta fakta vida uppvägde de faror som citeras för att motivera det.”

  Och här är hela talet (det finns även en ljudfil, så vi kan även lyssna på det):

  https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427

  • Ytterligare några ord i översättning från John F Kennedys tal:

   För vi motarbetas runt om i världen av en sluten och hänsynslös konspiration som i första hand förlitar sig på hemliga medel för att utvidga sin inflytelsesfär – på infiltration istället för invasion, på subversion istället för fria val, på hot i stället för frihet att själv få välja den väg man vill gå, på gerillakrig på natten istället för arméer om dagen. Det är ett system som har lagt in enorma mänskliga och materiella resurser på att bygga ett tätt, kompakt, högeffektivt maskineri som kombinerar militära, diplomatiska, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer och underättelsetjänster.

   Deras förberedelser är dolda, inte offentliga. Deras misstag blir begravda, inte publicerade. Dess meningsmotståndare tystas, de hyllas inte Inga utgifter ifrågasätts, inget rykte om dem skrivs det om i massmedia, inga hemligheter avslöjas. De tillämpar assymetrisk krigföring, kort sagt, med en sträng militär disciplin som ingen demokrati någonsin skulle vilja efterlikna.

   • Läste för väldigt många år sedan en publikation där det framgick att John F Kennedy ville kraftigt begränsa dess allierade Israels inflytande.
    Detta skall ha varit dagarna, möjligt vis veckorna innan han bragdes om livet.
    Betänk att detta var innan internet blev en del av vardagen.
    Men hur som helst! Har du någon kännedom/minne av detta?
    Om så vore så skall jag ta till mig det med stort intresse. Mvh

   • Ett halvår INNAN det talet hölls avslöjades vid offentliga förhör att CIA och state department hjälpt Castro till makten
    [ De flesta som analyserat mordet på JFK utelämnar den uppgiften]
    Is it true that John F. Kennedy said “I will splinter the CIA into a thousand pieces and scatter it into the wind.”?

    Robert Herrschaft
    , B.A. World History & Economics, FDU, Teaneck, NJ (1964)
    Answered Oct 1, 2019
    Yes, the quote was printed in the New York Times (Apr.25, 1966) and I believe it comes from either John Kenneth Galbraith or Arthur Schlesinger, both JFK advisors and confidantes. 

    Men Galbraith och andra inom det angloamerikanska etablissemanget pratar aldrig om Pilgrim Society som var överordnat alla underrättelseorganisationerna i UK/US.
    Och som också låg bakom kommunismens spridande.

    Pilgrims hade sen länge strategin att kontrollera medier, state department.
    Och att hålla Usas befolkning dåligt utbildad.
    Dom lanserade 1909 begreppet regering genom journalism.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *